close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Економіка. Економічні науки

код для вставкиСкачать
Нові надходження за листопад 2015
Нові надходження за листопад 2015 року
Економіка. Економічні науки
65.050.2я73 Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу : навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів /
П 14
Ю. І. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2015. - 338 с.
Мета навчального посібника — розкрити суть основних
категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами
як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал
допоможе студентам детальніше з"ясувати особливості
сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними
для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці
посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів
курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів
вищих навчальних закладів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх,
хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.
65.050.2я73 Чурсіна Л.А. Сертифікація персоналу : навч.
посібник / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А.
Ч 93
Тіхосова. - Київ : Ліра-К, 2014. - 316 с.
Навчальний посібник максимально адаптований до вимог
програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління
персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу в
системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з
урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена
ефективності управління персоналом та соціально-психологічним аспектам
впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаційних структурах України.
Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та
навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців, які працюють над
різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних
працівників промисловості, діяльність яких пов"язана з питаннями управління
та сертифікації персоналу.
Нові надходження за листопад 2015 року
65.050.24я73 Палеха
Ю.І.
Історія
діловодства
(Документознавчий аспект) : навч. посібник / Ю.
П 14
І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е. - Київ : Ліра-К,
2015. - 328 с.
У посібнику всебічно розкриваються питання історії
документування починаючи із зародження документальної
форми фіксашї інформації, становлення і розвитку діловодства протягом
історичних періодів і закінчуючи організацією документаційного забезпечення
в Україні з початку XX ст. й до наших часів. Детально описана технологія.
порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням. систем
документації та особливості збереження документів в кожний з історичних
періодів. Для керівників та працівників служб діловодства. менелжерів з
керування документацією підприємств та установ державної і не-державної
форм власності, студентів вищих навчальних закладів. вик-ладачів, аспірантів,
усіх тих, хто працює з документацією.
65.44я73
П 14
Палеха Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і
послуг : навч. посібник / Ю. І. Палеха, О. Ю.
Палеха. - Київ : Ліра-К, 2013. - 480 с.
Мета навчального посібника — розкрити суть основних
категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг,
розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити
кожну її складову.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
461 Кб
Теги
нові надходження, економіко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа