close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Мовний етикет українців,
традиції
і сучасність
Робота студентки ІІІ курсу
гр.БО-136 ДВНЗ «МПЕК»
Романенко Єлизавети
СОКРАТ:
« Заговори,
щоб я
тебе
побачив».
Птаха пізнають по пірю, а людину - по
мові.
Народна творчість
Наше життя неможливе
без знання мовного
етикету.
Дотримуючись правил
мовного етикету, ми
передусім засвідчуємо свою
вихованість, шану і
уважність до
співрозмовника.
Етикет українців
вироблявся впродовж
тисячоліть. Окремі
вислови сягають ще
дохристиянського
періоду і пов'язані з
язичеською обрядністю,
звичаями, усталеними у
слов'ян.
Замінивши відкрите вогнище, якому в
давнину поклонялися як опікунові дому,
очищаючій силі, піч стала уособленням
і сімейного добробуту й охоронцем
родинних таємниць. Вірили: якщо
шанувати піч, вона дасть силу,
достаток, здоров'я
Один із арабських письменників першої
половини X ст. Ібн-Даст у "Книзі
добрих скарбів" писав:
"Гостей шанують і
добре поводяться з
чужинцями, що
шукають у них
оборони; і з усіма, хто
в них часто буває, не
дозволяють нікому зі
своїх кривдити і
утискати таких
людей"
Турецький мандрівник
Евлія Челебі
після перебування в 1657 році в Україні
писав, що українці – це стародавній народ, а
їхня мова всеосяжніша, ніж перська,
китайська, монгольська.
У нашій мові йому вдалось знайти аж чотири
лайливих вирази: « щезни, собако», «свиня»,
«чорт», «дідько».
На мовному рівні ознаки українців - це
доброзичливість, шанобливе ставлення до
співбесідників і почуття власної гідності.
Ці особливості нашого народу
демонструють вислови українського
етикету з коренем добр-, здоров-, ласк-.
(добридень, добривечір, доброго ранку,
добридосвіток, на все добре та ін.)"
Як традиційно звертались
українці до рідних – на "ти" чи
на "ви"? Яка форма є давнішо,
адже в сучасному українському
мовленні обидві вважаються
нормативними? А дехто
вважає перехід із «ви» на «ти»
як занепад моральних засад
нашого суспільства: "Вже
рідні діти з матір'ю на "ти"
(Л.Костенко).
Звертання на "Ви" до рідних – одна з
питомих ознак мовного етикету
українців.
Однак деякі дослідники вважають, що
значно давнішою є форма звертання
на "ти". Первісно звертання на "ти"
було виявом найбільшої прихильності.
Недарма в одному з віршів сучасних
поетів зустрічаємо: "Не говоріть, будь
ласка, "ти" мені, бо так
звертаються тільки до святих".
Цікавим є походження і багатьох
жестів.
Наприклад, чому перед тим, як
запросити гостя сісти, українці
(старшого покоління) обов'язково
здмухнуть зі стільця чи лави.
Суттєво різниться мовний
етикет дітей і дорослих,
чоловіків і жінок, мешканців
міст і сіл. Якщо дорослий,
наприклад, образить
дорослого, він скористається
однією із формул вибачення:
"Даруйте", "Вибачте" і т.
ін..
В українських дітей для цього є спеціальні
мирилки: "Мир миром, пироги з сиром,
варенички в маслі, ми дружечки красні,
помирімося, поцілуймося".
Виразні відмінності у використанні етикетних норм жителів
міст і сіл. Городянин, який вітатиметься з кожним зустрічним,
видаватиметься диваком. Жителя села, який "забуде" поздоровити
перехожого вважатимуть невихованою, нечемною людиною.
Чимало українських
етикетних виразів можуть
використовуватись у різних
комунікативних ситуаціях.
Наприклад, "Дай Боже!" може
передавати і привітання, і
побажання, і прощання; "Вітаю!" –
привітання і побажання; "Будь
ласка" – згоду і прохання;
"Доброго здоров'я!" - вітання і
побажання тощо.
Не можна забувати, що протягом століть український мовний
етикет не був позбавлений інокультурних впливів, тому варто з
розумінням ставитись до всього, що примандрувало в наш
етикет з інших земель, і якщо воно не суперечить, не руйнує
наші національні традиції, не поспішати "ворогувати" і
витісняти кожне запозичення.
Не треба
забувати, що будьякий, навіть
найменший відступ від
мовленнєвого
етикету, псує
настрій, вносить
непорозуміння в
людські стосунки, а
інколи, навіть,
калічить душу і
ранить серце людини.
М. Стельмах
Література :
1. Формановская Н. И. Речевой этикет / Н. И. Формановская //
Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М., 1990.
– С .413.
2. Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. – М. : Политиздат, 1989. – 447 с.
3. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : пробний підруч. для гімназій
гуманіт. профілю / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.
4. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. К. Богдан. –
К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.
5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підруч. – Вид. 2-ге, випр. і доп. / М. П.
Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с.
6. Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету /
Н. П. Плющ // Українська мова і сучасність. – К., 1991. – С. 90–98.
7.Стахів М. Український комунікативний етикет, навчально-методичний
посібник.-: Знання, 2008 . - c. 245
Автор
crisehacked
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
9 034 Кб
Теги
ykrmova
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа