close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Галицько-Волинське князівство

код для вставки
Тема. Політичний і соціально-економічний розвиток
Галицького
і
Волинського
князівств.
Піднесення
Галицького князівства за Володимирка та Ярослава
Осьмомисла.
Мета: характеризувати політичний та соціально-економічний
розвиток Галицького та Волинського князівств; з'ясувати стан
культури в Київській Русі в період роздробленості; розвивати в учнів
уміння
аналізувати
історичні
факти,
працювати
з
картою
та
документами, визначати місце особистості в історичному процесі;
виховувати в учнів національно-патріотичні почуття.
Основні поняття: Галицьке князівство, Волинське князівство.
Обладнання: Карта, картки з джерелами інформації, підручник,
портрети князів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Очікувані результати: учні зможуть: показувати на карті
межі Галицького та Волинського князівств; називати особливості
політичного
та
соціально-економічного
розвитку
князівств,
напрямки політики князів Володимирка та Ярослава Осьмомисла;
удосконалити навички роботи з джерелами інформації, уміння
аналізувати матеріал, робити висновки та порівняння.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Графічний диктант.
Серед запропонованих тверджень є правильні й помилкові,
Правильні твердження учні позначають знаком І, а помилкові Ь.
Пропонується проводити з усім класом у письмовій формі.
1) Роздробленню Київської Русі сприяло зростання феодальної
власності на землю.
2) Поштовхом до роздроблення став з'їзд князів у Любечі.
3) Останнім князем єдиної Київської держави був син
Володимира Мономаха - Святослав.
4) Роздроблення Київської Русі було закономірним явищем.
5) Занепад торговельного шляху «із варягів у греки» вплинув
на
послаблення
Києва
як
економічного
центру
Київської
Русі.
6) За формою правління всі князівства Київської Русі були
монархіями.
7) Київське
але
князівство
було
одним
із
найбільших,
малозаселених князівств Київської Русі.
8) Узяття
й
пограбування
міста
Києва
назви
«Україна»
в
містами
Київської
Андрієм
Боголюбським відбулося в 1179 р.
9) Перша
джерелах
згадка
датована 1178 р.
10) Найбільшими
були
письмових
Русі
здавна
Київ, Чернігів, Переяслав.
11) Чернігово-Сіверське
князівство
розташовувалося
по
берегах річок Десна, Сейм, Сула, Дніпро, Прип'ять.
12) У Чернігово-Сіверському
князівстві
нараховувалося
більше ніж 50 міст.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
III.
Після розпаду Київської Русі, у результаті тривалих міжусобних
війн між князями, Київ зазнає періоду занепаду і втрачає значення
економічного
й
політичного
центру
Русі.
Однак
у
період
роздробленості прискорилися державотворчі процеси і формування
української
народності.
Центр
української
державності
переміщується із Середнього Подніпров'я на західноукраїнські землі.
Осередком державності стали Галицьке та Волинське князівства.
Видатний
історик
М.
найбезпосереднішими
Грушевський
спадкоємцями
уважав
ці
політичної
два
та
князівства
культурної
спадщини Києва. Інший український історик - С. Томашівський - назвав
Галицько-Волинське
князівство
першою
безперечно
українською
державою, оскільки в XIII ст., за часів свого розквіту, ці два об'єднані
князівства охоплювали 90 % населення, що проживало в межах
теперішніх кордонів України. На сьогоднішньому уроці ми якраз і
познайомимося з особливостями соціально-економічного й політичного
розвитку Галицького та Волинського князівств, з'ясуємо стан розвитку
культури Київської Русі в період роздробленості, порівнявши зі станом
розвитку в період її розквіту.
IV.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Галицька та Волинська землі.
Розгляд питання про Галицьку та Волинську землі вивчається
шляхом розповіді вчителя та складанням узагальнюючої таблиці.
Особливості розвитку Галицького та Волинського князівств
Галицьке князівство
Волинське князівство
Розташовувалося у східному передгір'ї
Карпат, у верхів'ях річок Дністер і
Прут. Територію заселяли племена
дулібів, .тиверців, білих хорватів.
Сусідами були угорці та поляки, із
якими часто доводилося вести війни.
Центром було спочатку місто Перемишль, потім - - Галич. Першими
князями були Ростиславичі - - нащадки
Ярослава Мудрого. На князя великий
вплив мали бояри, які були
найбагатшими та могутнішими на всіх
руських землях. На території Галичини
були зосереджені великі запаси солі товару, від якого залежала вся Русь
Розташовувалося на схід від
Волинського і на захід від Київського князівств. Територію
заселяли племена дулібів і білих
хорватів. Єдиними чужоземними
сусідами були литовці. Центром
було місто Володимир, засноване
Володимиром Великим. При владі
перебували Мстиславичі, що вели
свій рід від Володимира
Мономаха. Волинські бояри були
менш багатими й могутніми та
виражали відданість і підтримку
своєму князеві
Обидва князівства мали вигідне розташування й були недосяжними для
кочовиків зі степу. Вони були густозаселеними. їхні міста
розташовувалися на торговельних шляхах, що йшли із Заходу
2.
Правління
Володимира
та
Ярослава
Осмомисла
в
Галицькому князівстві.
Розгляд
питання
учнями джерел інформації.
Робота в групах.
відбувається
шляхом
опрацювання
Учитель об'єднує учнів у дві групи, кожна з яких за джерелами
інформації досліджує основні напрямки політики галицьких
князів: І г р у п а - Володимира (Володимирка), II г р у п а Ярослава Осмомисла, після чого учні дають характеристику князю за
таким планом: 1) Основні напрямки внутрішньої політики князя.
2) Основні напрямки зовнішньої політики князя.
3) Особисті моральні якості.
4)3начення правління для зміцнення Галицького князівства
І група
Володимирко (1104—1152 рр.) - галицький князь з 1141 р. (за
іншими джерелами від 1144 р.), син Володаря Ростиславича. Спочатку
був Звенигородським князем, потім захопив Перемишль. Поступово
об'єднав Перемишльську, Звенигородську, Галицьку і Теребовлянську
землі в єдине князівство. За столицю обрав місто Галич. Вийшов з-під
влади київського князя, за що проти нього київськими князями
Всеволодом та Ізяславом були організовані походи. Виступав
союзником Юрія Долгорукого в боротьбі проти Ізяслава. Намагався
об'єднати під своєю владою волинські землі, але зазнав поразки в
боротьбі за них із київським князем Всеволодом Ольговичем.
Придушив Галицьке повстання бояр!144 р. Помер раптово 1153 р. на
Різдво. За легендою, він був покараний за те, що злегковажив
присягою, коли, отримавши поразку від київського князя Ізяслава,
присягав на хресті, що віддасть Ізяславу завойовані землі й буде
його слухати. Але насправді він не повернув землі й розпочав
підготовку до боротьби з київським князем.
II
група
Ярослав Осмомисл (30-ті рр. XII ст - 1187 р.). Князь
галицький (1153— 1187 рр.), син Володимирка. Приєднав до свого
князівства землі між Дністром і Карпатами, пониззя Дунаю. Мав
добрі союзницькі відносини з Угорщиною, віддавши 1167 р. свою
дочку за угорського короля Стефана Щ. За допомогою великого
війська став одним із наймогутніших князів на Русі. Його
внутрішня політика була спрямована на боротьбу з боярством, яке
в той час уже перетворилося на родову аристократію з військовими
дружинами і почало втручатися не тільки в державні, але й приватні
справи князя. Галицьке князівство підтримувало економічні й
торговельні відносини з Болгарією та Візантією. Разом з іншими
давньоруськими князями вів боротьбу проти половців. Мав великий
вплив у боротьбі князів за великокнязівській престол. Прізвище
Осьмомисл історики тлумачать по-різному: мав вісім думок, вісім
турбот одразу; знав вісім мов; мав розум за вісьмох тощо.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
- Як ви вважаєте, яке із цих князівств першим відокремилося від
Київської Русі? Чому?
VI. Домашнє завдання (параграф 16)
Автор
olexandr25061996
Документ
Категория
Образование
Просмотров
28
Размер файла
52 Кб
Теги
галицько
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа