close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок узагальнення

код для вставки
Конспект уроку Історія
середніх віків, 7 клас.
Тема. Урок-узагальнення за темами «Релігійно-церковне життя
середньовічної Європи» та «Візантія. Арабський світ»
Мета: систематизувати та узагальнити знання, отримані впродовж
вивчення теми, удосконалити роботи в групі, продовжити формування
уміння висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються;
підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів уміння
аналізувати матеріал, робити висновки, виділяти головне; розвивати в учнів
уміння аналізувати історичні факти, працювати з картою та документами.
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть:
називати дати церковного розколу, час хрестових походів, католицькі
чернечі та рицарські ордени, час правління Юстиніана, іконоборського руху,
дату загибелі Візантійської імперії, дати життя Мухаммеда, виникнення ісламу,
Арабського халіфату, характерні риси ісламу;
показувати на карті територію поширення православ'я, католицизму,
напрямки хрестових походів, територію Візантії, територію поширення ісламу,
територію Арабського халіфату;
пояснювати поняття: єретик, інквізиція, теологія, схоластика, теологія,
алхімія, іконоборство, імперія, іслам;
описувати: хрестові походи, пам'ятки культури Візантії, пам'ятки
ісламської культури;
висловлювати судження щодо причин і наслідків християнізації Європи,
хрестових походів, щодо взаємовпливу культур, щодо причин виникнення
ісламу.
Обладнання: карта, роздатковий матеріал на групи, підручник.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь
і навичок.
Структура уроку
I. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань учнів.
ІІІ. Узагальнення і систематизація навчальних знань і вмінь учнів.
ІV. Підсумки уроку.
V.Домашнє завдання.
Хід уроку
І.
Організаційний момент.
II.
Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Учитель стисло нагадує основний матеріал,
що
вивчався упродовж
опрацювання тем.
1) Вступна бесіда
1) Вивчення якої теми ми завершили?
2)
Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?
3)
Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте
інші
назви до них.
2) Дидактична гра «Віднови втрачене».
Правила гри.
Учитель пропонує речення, у яких не вистачає якогось терміна,
прізвища, дати, назви тощо. Учні, спираючись на вивчений матеріал,
відновлюють втрачене. Кожна правильна відповідь дає можливість отримати
один бал. Гру можна проводити з усім класом або окремими учнями. Із
класом її доцільно проводити в письмовій формі.
III. Узагаьнення і систематизація навчальних знань.
Робота в групах. У класі створюються групи: «Хроністи»,
«Теоретики», «Релігієзнавці», «Картографи», «Суспільствознавці». Кожна
група отримує картку із темою дослідження, яке проводить за допомогою
підручника та додаткової літератури. На виконання завдання відводиться 1015 хв.
IV.
Підсумок уроку. Групи представляють результати своєї роботи.
V. Домашнє завдання. Підготуватись до уроку тематичного
оцінювання.
Автор
olexandr25061996
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
7
Размер файла
32 Кб
Теги
узагальнення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа