close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

З досвіду роботи

код для вставкиСкачать
Іванець
Уляни Степанівни,
вчителя математики
ЗОШ І-ІІ-ІІІст.
с.Павлів
Освіта: вища, Львівський державний університет
ім.І.Франка,1992р.
Спеціальність: математик, викладач математики
Педагогічний стаж: 23 роки
Категорія: спеціаліст “Вищої кваліфікаційної
категорії”
Нагороди: звання “Соросівський вчитель” (1994р),
переможець районного конкурсу “Педагогічна
творчість освітян Радехівщини” (2011р)
Справжній педагог повинен
любити те, чому навчає,
і любити тих, кого навчає.
Вчити дітей так, щоб не
соромно було заглянути їм
та їх батькам в очі через
декілька років
ФОРМУВАННЯ ТА
РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧНІВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Девізом у моїй роботі
є такі слова:
“Учень – не посудина, яку
треба наповнити, а факел,
який треба запалити”.
Сьогодні школа покликана, ґрунтуючись на
особистісно зорієнтованому підході в освіті,
формувати компетентності, що дозволять
кожному випускнику стати успішною,
життєспроможною особистістю, здатною
до творчої самореалізації.
Школа повинна не просто дати учням той
чи інший обсяг знань і вмінь, а й сформувати
таку людину, яка здатна критично
мислити, приймати рішення, виробити свою
позицію в житті, власний світогляд,
ставлення до себе й інших і вміння
адаптуватись до умов життя, змінюючи
його на краще.
Метою в умовах
компетентнісного підходу є:
навчити вчитися;
навчити пояснювати явища дійсності, їх суттєвість, причини, взаємозв’язки;
навчити орієнтуватися у світі духовних цінностей;
навчити розв’язувати проблеми, що зв’язані з реалізацією соціальних ролей:
громадянина, пасажира тощо;
навчити розв’язувати проблеми для різних видів професійної діяльності; комунікати
проблеми;
.
розв’язувати проблеми професійного вибору
озброїти учнів знаннями та вміннями їх знайти,
відсіяти від непотрібної інформації,
перевести їх у досвід власної діяльності
дати учням розуміння, яким чином можна здобути
ці знання, в якому випадку який метод потрібний
розвивати критичне мислення для адекватного
оцінювання себе, світу, свого місця у світі.
Як впроваджую досвід?
Методичне
забезпечення
Організація навчальної
діяльності
Участь у роботі
м/о вчителів
Нестандартні уроки
самоосвіта
Інтерактивні уроки
Курсова
перепідготовка
Семінарипрактикуми
Робота
з обдарованими
дітьми
Участь учнів
в олімпіадах
Конкурс “Кенгуру”
Уроки-практикуми
Тижні математики
факультативи
“Компетентність – це загальна
здатність, що базується на
знаннях, досвіді та цінностях
особистості”.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ =
МОБІЛЬНІСТЬ ЗНАНЬ +
ГНУЧКІСТЬ МЕТОДУ +
КРИТИЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ
Напрями формування
математичної компетентності
вміння працювати
з формулами,
володіти
технікою обчислень
вміння
використовувати
довідкові матеріали і
обчислювальні
пристрої
вміння будувати і
аналізувати
графіки функціональних
залежностей,
досліджувати їх
властивості
вміння класифікувати
і конструювати
геометричні фігури
на площині і
в просторі
вміння застосовувати
знання елементів
статистики
для характеристики
реальних
явищ і процесів
вміння будувати
і досліджувати
найпростіші
математичні моделі
реальних об'єктів,
процесів і явищ
технологічна
уміння оцінювати доцільність
використання математичних
методів для розв’язання
практичних та прикладних задач
логічна
Володіння методами
дослідження практичних
та прикладних задач
процедурна
володіння сучасними
навчальними
математичними пакетами
володіння дедуктивним
методом доведення та
спростування тверджень
уміння розв’язувати
типові математичні задачі
Математичні компетентності
методологічна
дослідницька
думати, узагальнювати,
аналізувати, розглядати різні
способи, складати свої задачі
.
Метод
еврестичних
питань
учитель разом з учнями
формулює проблему, учні,
самостійно обравши
засоби, вирішують її
Метод
занурення
спонукає учнів думати,
аналізувати
Метод
мозкового
штурму
створюються ситуації, де
учні з головою занурюються
в поставлені завдання,
ефективно розв’язують їх
Метод
інциденту
привчає учнів на поставлені
питання давати варіанти
відповідей
залучення учнів до участі в
олімпіадах, конкурсах
Метод
конкретної
ситуації
Дослідницький
метод
Інтерактивні
форми і методи навчання, які
використовую
• Рольові ігри (сприяють не лише розвитку вміння
викладати свої думки, а з повагою ставитися до думок
і пропозицій інших)
• Евристичний метод (спонукає учнів самостійно
мислити, вирішувати пізнавальні завдання,
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити
висновки)
• Метод проблемного викладу знань
(учні відкривають для себе нові знання, осягають
теоретичні особливості математики)
• Кейс-метод (розбір конкретних виробничих ситуацій)
• Кооперативний метод (виконується при роботі в
групах)
У свої й практичній діяльності
використовую наступні технології:
кооперативн
е навчання
ІКТ
колективногрупове
навчання
ситуативне
навчання
проблемного
навчання
ігрові
диференційован
е навчання
розвитку
критичного
мислення
проектні
Внутрішній мотивації
учнів сприяють
цікаві факти із життя знаменитих людей
різноманітні історичні матеріали
наочний матеріал
ігрові ситуації
кросворди
Активізації уваги учнів
сприяє використання
Наочно-образних схем
Логічних схем
Карток-підказок
Карток-тренажерів
Самоперевірки та взаємоперевірки
Усні вправи
Види вправ, що використовую
цікаві логікорозвивальні завдання
завдання практичного і прикладного характеру
незакінчене речення
творчі завдання
індивідуально-диференційовані завдання
задачі проблемного характеру
самостійні роботи
тестові завдання
математичні диктанти
Правила, якими керуюся для
формування компетентностей учнів
• Головним є не предмет, якому навчаю, а особистість, яку
формую.
• На виховання активності не шкодую ні часу, ні зусиль.
• Сьогодні активний учень – завтрашній активний
член суспільства.
• Допомагаю учням оволодіти найбільш продуктивними
методами навчально-пізнавальної діяльності, навчаю
їх вчитися.
• Привчаю учнів думати та діяти самостійно.
• Творче мислення розвиваю всебічними аналізом проблем,
пізнавальні задачі розв'язую кількома способами,
практикую творчі завдання.
• У процесі навчання обов'язково враховую індивідуальні
особливості кожного учня, об'єднуючи в диференційовані
підгрупи учнів з однаковим рівнем (“одношерстні” групи)
• Вивчаю і враховую життєвий досвід учнів, їх інтереси,
особливості розвитку
Власні методичні доробки
Досягнення
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
72
Размер файла
12 652 Кб
Теги
робота, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа