close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація71

код для вставкиСкачать
•
•
•
•
•
Мета уроку:
навчальна: повторити і закріпити первинні поняття функції та
її графіка, визначення лінійної функції; дослідити і засвоїти
властивості лінійної функції; формувати вмiння застосовувати
їх при розв’язуванні практичних завдань;
розвивальна: розвивати спостережливiсть, кмiтливiсть,
самостійність учнів, умiння опрацьовувати графiчну
iнформацiю, робити висновки;
виховна: зацiкавити предметом, виховувати самокритичність,
iнформацiйну культуру, вміння працювати в парах та групах,
прищеплювати iнтерес до використання iнформацiйних
технологiй у сучасному свiтi.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання:
комп’ютерний клас; програмне забезпечення: MS Office,
презентацiя «Програмний комплекс GRAN 1»; роздатковий
матерiал.
І. Організаційний етап.

Оголошення теми та мети уроку;
ІІ. Актуалізація опорних знань.
 Зупинка “Теоретична розминка.”
 Кросворд
ІІІ. Перевірка рівня засвоєння учнями вивченого матеріалу.

Зупинка “Ерудит.”
 Виконання тестових завдань
IV. Засвоєння нових знань.

Зупинка “Дослідницька”.
 Робота в групах
V. Закріпленя та осмислення вивченого на уроці.

“Мозковий штурм”
VІ.Підсумок уроку.
 Інтерактивна вправа “Незакінчене речення”
VII. Домашнє завдання.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Рівності виду S=ab, P= 2(a+b),
V=x3 називаються…
2. Прямокутна система
координат або…
3. Одна з координат точки на
площині.
4. Залежність змінної у від
змінної х, при якій кожному
значенню х відповідає єдине
значення у, - це …
5. х – незалежна змінна або …
6. Усі точки координатної
площини, що задовольняють
рівність y=f(x), утворюють…
7. Друга координата точки.
8. Множина всіх значень змінної х
– це область…функції.
9. Графіком якої функції є пряма?
10. Значення аргументу, при яких
значення функції дорівнює нулю.
11. У формулі y=kx+b коефіцієнт k
називається…
12. Усі значення, яких набуває
залежна змінна, утворюють
область… функції.
y
y
0
1
0
1
x
x
г)
y
y
0 1
0
x
1
x
2. Функцію задано формулою f(x) = 0,5x – 15.
Знайти f(10).
а) 50; б) 10; в) -10; г) -20.
3. Знайти значення аргументу, при якому
значення функції у = 7х + 1 дорівнює -13.
а) -90; б) -2; в) -1,5; г) 2.
4. Яка з наведених функцій не є лінійною?
а) у = 2х+3; б) у = -3х + 4; в) у =2х2 ; г) у = 4х
5. Яка з точок належить графіку функції
у = 2х – 4
а) (-2;0) ; б) (2;0) ; в) (0;4) ; г) (0; -4).
6. Знайти нулі функції у = 8х + 4.
а) 0,5;
б) 2;
в) -2;
г) -0,5.
7. Знайти точки перетину графіка функції
у=0,6х – 2 з віссю ординат.
а) (0;-2) ; б) (0;-2) ; в) (2;0) ; г) (-2;0).
y
0
y
1
x
0
y
1
0
x
y
1
0
x
1
x
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
б)
в)
б)
в)
б)
г)
а)
г)
k>0
у = 2х – 3 ,
у = 5х + 4
Кут нахилу прямої з додатнім напрямом осі Ох
гострий
k<0
у = -3х + 2,
у = -6х – 1
Кут нахилу прямої з додатнім напрямом осі
Ох тупий
k=0
у = 4,
у = -2
Графік прямої паралельний осі Ох
k>0
y=1/2x
y=3x
Графік розташований у І та ІІІ координатних
чвертях
k>0
y=-1/3x
y=-4x
Графік розташований у ІІ та ІV координатних
чвертях
k>0
у = 2х +2
у = 2х - 3
Графіки функцій паралельні
k<0
у = -3х - 2
у = -3х + 1
Графіки функцій паралельні
y=x - 6
y= -2x + 3
Графіки функцій перетинаються
у=5x + 2
y= 3x + 2
Графіки функцій перетинаються
1. Серед заданих функцій а) у = -3х + 7,
б) у = 2х + 7,
в) у =- 3х + 8,
г) у = 2х – 9,
д) у = 4х ,
е) у = 2
знайти ті, графіки яких
а) паралельні графіку функції у = 2х;
б) перетинаються з графіком функції у = -3х + 2;
в) утворюють з додатнім напрямом осі Ох гострий кут;
г) утворюють з додатнім напрямом осі Ох тупий кут;
д) паралельні осі Ох;
е) проходить в І та ІІІ чвертях координатної площини.
2. Чи можна, не будуючи графіків функцій, знайти координати
точок їх перетину?
3. Знайти координати точок перетину графіків функцій
у = 2х – 5 та у = х + 1.
• «На сьогоднішньому уроці я дізнався…»
• «Під час проведення уроку мені найбільше
сподобалося…»
• « На уроці мені не сподобалося…»
• «Найбільш важким для мене було…»
• «На наступних уроках я б хотіла…»
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
9
Размер файла
2 474 Кб
Теги
презентація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа