close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Коло і круг

код для вставки
Мета уроку.
Засвоїти поняття: коло, круг, радіус,
діаметр, хорда кола; формули для
обчислення довжини кола, площі круга.
Формувати вміння обчислювати
довжину кола, площу круга.
Розвивати уяву, увагу, мислення,
спостережливість, креслярські та
обчислювальні навички
Виховувати акуратність, працьовитість,
зацікавленість
Очікувані результати
Учні розрізняють: коло, круг, їх елементи.
Учні знають: означення кола, круга,
радіуса, діаметра, хорди;
формули для обчислення
довжини кола, площі круга.
Учні вміють: знаходити радіус, діаметр
кола, довжину кола, площу
круга.
У круга є одна подруга,
Знайома всім її наружність,
Вона іде по краю круга,
і має назву – коло.
Коло
Круг
Означення:
Коло – це замкнута лінія, яка
складається з усіх точок площини, які
знаходяться на однаковій відстані від
данної точки. О – центр кола
Означення:
Вірізок, який з’єднує центр кола з
точкою на колі, називають радіусом.
R= ОА
Означення:
Діаметр – це відрізок, який з’єднує дві
точки на колі і проходить через її
центр.
d = АВ, d = 2R
Означення:
Хорда – це відрізок, який з’єднує дві
точки на колі.
М
Назвати:
К
Радіуси
Діаметри
О
А
хорди
РАДіУС
(з латинської radius – «спиця в
колесі»).
• Сама досконала лінія – коло. ( Арістотель)
• Самий важливий елемент кола – радіус.
( Вавилоняни і древні індійці )
• Термін «радіус» вперше в «Геометрії» 1569г. ввів
французький вчений Рамус.
• 11 ст. - римський автор Боецій «Мистецтво
геометрії» вперше ввів термін – півдіаметр.
• Хорда (грец.) – струна, ввели в Європі в 12-13 ст.
Практична робота
Виміряйте довжину кола та його діаметр.
Обчисліть відношення довжини до
діаметра
Ученими було встановлено, що
довжина кола прямо пропорційна
довжині її діаметру. Тому для всіх
кіл відношення довжини кола до
довжини її діаметру є одним і
тим же числом.
Це число позначили – π
(читається «пі»)
π=3,141592653589793238462643…
Число π – нескінченний десятковий
дріб.
π – перша літера грецького слова коло,
периферія.
π ≈ 3,14
• Число Пі - це найвідоміша і загадкова
математична константа, яка виражає
співвідношення кола до діаметру кола.
• Його використовують у світовій статистиці,
прогнозі погоди і інших ситуаціях, що
вимагають великої обчислювальної
потужності.
• Воно ніколи не повторюється і ніколи не
закінчується, якщо його записати у вигляді
десяткового дробу.
• Цікаво, що відома піраміда Хеопса є
втіленням числа Пі, так як співвідношення її
висота з периметром підстави дає число Пі.
• Неофіційне свято “День числа Пі” відзначається
14 березня, яке в американському форматі дат
(місяць/день) записують як 3.14, що відповідає
наближеному значенню числа π. Вважається, що
свято придумав 1987 року фізик із Сан-Франциско
Ларрі Шоу. Він звернув увагу на те, що 14 березня
рівно в 1:59 дата і час збігаються з першими
розрядами числа Пі = 3,14159.
• Ще однією датою, пов’язаною з числом π, є
22 липня, яке називають “Днем наближеного
числа Пі” (Pi Approximation Day), оскільки в
європейському форматі дат цей день
записують як 22/7, а значення цього дробу є
наближеним значенням числа π.
Круг
Формули
Довжина кола
С = 2πR
Площа круга
S = πR²
Розв'язування вправ
1.Радіус кола 7,6см. Знайти діаметр.
2.Діаметр круга дорівнює 11,6см. Знайти
радіус.
3.Радіус кола 4,5см. Знайти довжину
кола.
4.Діаметр круга 16см. Знайти площу
круга.
5.Довжина кола 20πсм. Знайти площу
круга, обмеженого цим колом.
Домашнє завдання
П.16
№ 685, 688, 694
Підсумок уроку
Скільки кругів зображено на
малюнку
Відгадай ребуси
сок
Е
Г
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Образование
Просмотров
54
Размер файла
6 240 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа