close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педагогічний досвід

код для вставки
Розвиток критичного мислення
учнів на уроках англійської
мови
Досвід роботи
учителя англійської мови
Коломийської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №6
імені Героя України Тараса Сенюка
Лиско Надії Миколаївни
Девіз:
Перед людиною три шляхи до пізнання:
→ шлях наслідування - найбільш легкий,
→ шлях особистого досвіду – найбільш
важкий,
→ шлях критичного мислення – найбільш
благородний.
Конфуцій
1
Педагогічний
досвід
Критичне мислення
.
Характерні ознаки
Суть критичного
мислення




це процес пізнання,
що розпочинається :
зі збору інформації,
її аналізу та синтезу,
порівняння, інтерпретації,
вироблення самостійних
суджень.







послідовність
самостійність
гнучкість
швидкість
стратегічність
переконлива аргументація
допитливість
2
Критичне
мислення
Наукові дослідження вчених
Д.Стіл, В.Сміт,С.Волтер
Запровадили технологію критичного
мислення (90-ті роки ХХ ст.)
Куртіс С.Мередит,
Ч.Темпл
Обгрунтували методичну систему розвитку
критичного мислення у навчанні різних предметів
О.Пометун
Розробила методику проведення сучасного уроку
на основі інтерактивних технологій
О.Тягло
Окреслив роль критичного мислення
у формуванні учнівських компетенцій
С.Ніколаєва,
Г.Гринюк
Систематизували сучасні підходи до навчання
іноземної мови на основі критичного мислення
3
.
Критичне
мислення
Провідна ідея досвіду
Результат застосування методів критичного мислення
 Становлення критично мислячої
особистості, здатної до формування
думок, розумного вибору ідей, здатної
самоудосконалюватися в подальшому
оволодінні іноземною мовою
відповідно до власних викликів
і потреб, самостійної, комунікабельної,
готової до міжкультурного та
соціолінгвістичного спілкування.
4
Розвиток критичного мислення
Спростовують
хибні
судження
Самостійно
розв’язують
проблему
Діяльність
учнів на
уроці
Самостійно
мислять
Аналізують і
синтезують
матеріал теми
Шукають
відповіді на
різноманітні
запитання
Генерують
оригінальні
ідеї
5
Критичне
мислення
Технологія реалізації педагогічної ідеї
Форма
реалізації
Уроки різних типів.
Кожен урок має свою мету, методи та прийоми, якими
ця мета досягається.
Урок поділяю на три етапи:
Актуалізація
Дослідження
Актуалізація знань,
постановка цілей,
формування
інтересу
учнів
Рефлексія
Усвідомлення,
набуття нових
знань
Міркування,
відтворення,
застосування
знань
6
Методи та прийоми
критичного мислення
Актуалізація знань
Застосовую
• «Мозковий штурм»
• «Асоціативний
кущ»
• «Гронування»
• Складання
кластерів
7
Методи та прийоми
критичного мислення
Засвоєння нових
знань
Застосовую
•
•
•
•
•
Робота в групах
«Ажурна пилка»
Робота в парах
«Priority Ladder»
Читання з
зупинками
8
Методи та прийоми
критичного мислення
Відтворення знань
Застосовую
• «Незакінчені
речення»
• «Кола Вена»
• «Мікрофон»
• «Написання есе»
• «Чиста дошка»
9
Критичне мислення і креативність
10
Критичне
мислення
Вимоги до використання технології
Щоб урок досягнув цілі, учні повинні висловлювати власні
судження,виділяли головне, робили висновки і порівняння,
аргументували їх,самостійно формулювали проблему і різні
шляхи її вирішення.
Урок проводжу згідно таких принципів:
Поступово
Від
простого
до
складного
Кожен
метод«ключ» до
теми
Краще
менше,
але
краще
Не
виходить?
Починаємо
спочатку
11
ОЗНАКИ УЧНЯ, ЯКИЙ КРИТИЧНО МИСЛИТЬ
Самокритичний
Відкритий до
інших
думок
Компетентний
Проникливий
Активний
Уміє
дискутувати
Самостійно мислячий
Допитливий
12
Результативність роботи
Моніторинг дослідження розвитку критичного
мислення на уроках англійської мови в учнів 5 класу
Показник умінь і навичок на
початок навчального року
Показник умінь і навичок на кінець
навчального року
1.Уміння використовувати різні джерела інформації.
2.Уміння висловлюватись та вести діалог.
3.Уміння формувати власну позицію.
4.Уміння аналізувати.
5.Уміння проводити самооцінку.
13
Автор
Надія Лиско
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
42
Размер файла
1 577 Кб
Теги
педагогічний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа