close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська мова

код для вставкиСкачать
Українська мова ЗНО 2016
Українська
мова і
література
Навчально-методичний семінар
Організація
навчально-методичної роботи
щодо підготовки до ЗНО-2016
Питання для розгляду:
13:59
1
• Аналітичний огляд результатів
ЗНО-2015 з української мови і
літератури
2
• Методичні рекомедації щодо
підготовки до ЗНО-2016 з
української мови і літератури
3
Аналітичний
огляд
результатів
ЗНО-2015 з
української
мови і
літератури
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Особливості ЗНО-2015
Два рівня складності
сертифікаційної роботи
Базовий
рівень
13:59
Поглиблений
рівень
6
Особливості ЗНО-2015
Визначення результатів ДПА
Результати
ДПА
Кількість
завдань
Оцінювання
результатів
Визначалися на
основі кількості
балів, набраних за
виконання завдань
лише з
української мови
базового рівня
33 завдання
з української
мови +
власне
висловлення
За шкалою
1 – 12 балів
13:59
7
Особливості ЗНО-2015
Базовий рівень тесту з української
мови і літератури
Кількість ТЗ
Час на
виконання
Оцінювання
результатів
57 ТЗ
з української
мови і
літератури +
власне
висловлення
150 хвилин
для
виконання
тесту
За шкалою
100 – 200
балів
13:59
8
Особливості ЗНО-2015
Поглиблений рівень тесту з
української мови і літератури
Кількість ТЗ
Час на
виконання
Оцінювання
результатів
57 ТЗ базового
рівня + власне
висловлення +
16 ТЗ
поглибленого
рівня
210 хвилин
для
виконання
тесту
За шкалою
100 – 200
балів
13:59
9
Особливості ЗНО-2015
Поріг «склав»/
«не склав»
Абітурієнти, які
не подолали
порогу «склав» / «не
склав»
13:59
Мінімально
підготовлений
абітурієнт
Абітурієнти, які
подолали
поріг «склав» / «не
склав»»
10
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Явка на ЗНО-2015 з української
мови і літератури (основна сесія)
Загальна кількість
із них, поглиблений рівень
Області
учасників
обслуговуван Зареєст ввзяли
% від
зареєстр ввзяли
% від
ня ОРЦОЯО ровано участь зареєстро овано
участь зареєстро
ваних
ваних
Кіровоградська
область
Одеська
область
13:59
7 198
6 753
93,8
605
593
98,0
17 743 16 542
93,2
1 281
1 243
97,0
12
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Особливості ЗНО-2015
Для кожного тесту було визначено критеріальний
«пороговий бал» («склав»/»не склав).
Пороговий бал «склав/не склав» для тесту з української
мови і літератури, визначений експертною комісією при
УЦОЯО, становив 22 тестові бали
Це та кількість тестових балів, яку може отримати
мінімально підготовлений абітурієнт.
Абітурієнти, результати яких були нижче за встановлений
«пороговий бал», не змогли подати результати з цього
предмета до приймальних комісій ВНЗ.
13:59
14
Результати ЗНО-2015 (основна
сесія): українська мова і література
Кількість балів
за шкалою
100-200
не склав
від 100 до 130
від 135,5 до 150
від 150,5 до 179,5
Базовий рівень
Поглиблений рівень
Кіровоградська Одеська область Кіровоградська
Одеська
область
область
область
всього
%*
всього
%*
всього
%* всього
%*
595
1586
1523
2743
8,83
23,53
22,60
40,70
1755
4041
3519
6546
10,62
25
4,22
52
4,18
171
28,84
355
28,56
139
23,44
310
24,94
235
39,63
483
38,86
24,46
21,30
39,62
від 180 до 189,5
204
3,03
459
2,78
13
2,20
28
2,30
від 190 до 199,5
87
1,29
198
1,20
10
1,69
14
1,13
200
2
0,03
5
0,03
0
0,00
1
0,08
13:59
15
Розподіл результатів ЗНО-2015 з української мови
і літератури (ДПА) за рівнями навчальних
досягнень випускників ЗНЗ Одеської області (у %)
6.25
23.14
24.77
Початковий
Середній
Достатній
Високий
45.85
Одеська область: кількість 200бальників за предметами ЗНО-2015
Загалом
Іспанська мова
Французька мова
Німецька мова
Англійська мова
Російська мова
Хімія
Фізика
Географія
Біологія
Математика
Історія України
Українська мова і література
74
0
0
1
6
0
3
1
0
5
53
0
5
СКЛАДНІСТЬ ТЕСТОВОГО
ЗАВДАННЯ
Складність тестового завдання (P-value) –
успішність учасників тестування у виконанні
цього завдання.
Визначається як відношення (у відсотках)
кількості балів, набраних усіма учасниками за
виконання даного завдання до максимальної
кількості балів, яку могли б отримати за його
виконання.
СКЛАДНІСТЬ ТЕСТОВОГО
ЗАВДАННЯ
У таблиці наведено
інтервали значень складності тестового завдання та
характеристику тестового завдання
Інтервал значення
Характеристика завдання
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
понад 80 %
60 – 79 %
40 – 59 %
20 – 39 %
Менше 20%
дуже легке
легке
оптимальне
складне
дуже складне
Розподіл тестових завдань за
складністю (базовий рівень)
5,2 %
27,6 %
5,2 %
17,2 %
дуже легкі
легкі
оптимальні
складні
дуже складні
44,8 %
Розподіл тестових завдань за
складністю (поглиблений рівень)
10.8
1.4
6.8
36.5
44.6
дуже легкі
легкі
оптимальні
складні
дуже складні
Приклад дуже легкого завдання
3. Спільнокореневим до слова радити є
А радість
Б радіо
В порада
Г радист
Відповіді учасників (%)
А
Б
7,42
1,72
В*
Г
79,22 11,32
Не
Складність
виконали
(P-value)
завдання
0,32
79,22
Дискримінація
(D-index)
Кореляція
(Rir)
37,94
0,34
Приклад легкого завдання
13. Літеру о на місці пропуску треба писати в усіх
словах рядка
А свіж..сті, ш..сти, ж..натий
Б ч..рнетка, щ..тина, ч..тири
В ч..рнило, веч..рові, пш..но
Г щ..ка, менш..сті, пш..ниця
Д пекуч..сті, увеч..рі, ч..рний
Відповіді учасників (%)
А
Б
В*
Г
Д
3,76 1,65 64,65 1,51 28,11
Не
виконали
завдання
0,32
Складність Дискримінація Кореляція
(P-value)
(D-index)
(Rir)
64,65
47,13
0,36
Приклад оптимального завдання
4. Перший склад наголошений у слові
А дочка
Б дрова
В жалюзі
Г жаркий
Відповіді учасників (%)
А
Б*
В
Г
17,68 46,03 25,64 10,16
Не
Складність
виконали
(P-value)
завдання
0,49
46,03
Дискримінація
(D-index)
Кореляція
(Rir)
56,41
0,43
Приклад складного завдання
6. Відокремленим означенням можна замінити підрядну
частину в реченні
А Я милуюся барвистими квітами, що ростуть біля будинку.
Б Краплі дощу, який щойно випав, мерехтіли на пелюстках.
В Серед квітів, що стояли у вазі на вікні, були й волошки.
Г Вона дивилася на білу орхідею, яку подарували друзі.
Відповіді учасників (%)
А
Б
В
Г*
15,64 31,16 22,68 29,51
Не
Складність
виконали
(P-value)
завдання
%
1,01
29,51
Дискримінація
(D-index)
Кореляція
(Rir)
45,10
0,41
Приклад дуже складного
завдання
11. Звук [д] є в кожному слові рядка
А дитина, боротьба, день
Б кладка, футболіст, город
В ведмідь, десять, джерело
Г баскетбол, душа, дзвінок
Д податок, дятел, звідти
Відповіді учасників (%)
А
Б*
В
Г
Д
30,4
19,4
25,0
4,3
20,5
Не
виконали
завдання
0,40
Складність Дискримінація Кореляція
(P-value)
(D-index)
(Rir)
19,37
31,39
0,34
Методичні
рекомедації
щодо
підготовки
до ЗНО-2016
з української
мови і
літератури
Дати проведення ЗНО-2016 з
української мови і літератури
Основна сесія
Додаткова сесія
5
травня
2016 року
14
червня
2016 року
Увага!
Зміст роботи визначено
Програмою зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і літератури
для осіб, які бажають здобувати вищу освіту
на основі повної загальної середньої освіти
(затверджено Міністерством освіти і науки
України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від
20.10.2015 р. № 1/11-15239)
13:59
29
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Матеріал програми ЗНО з української
мови розподілено за такими розділами:
Фонетика. Графіка
Лексикологія.
Фразеологія
Синтаксис
Стилістика
Орфоепія
Будова слова.
Словотвір
Морфологія
Орфографія
Розвиток мовлення
УВАГА!
Результат виконання
завдання з української
мови
буде зараховуватися
як ДПА
13:59
32
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Матеріал програми ЗНО з української
літератури розподілено за такими
розділами:
Усна народна творчість
Давня українська література
Література кінця ХVІІ початку ХХ століття
Література ХХ століття
Твори українських письменників-емігрантів
Сучасний літературний процес
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Характеристика сертифікаційної
роботи 2016 року
Час
тестування
К-ть
завдань
Макс. к-ть
балів
180
хвилин
58
104
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Завдання з вибором однієї
правильної відповіді
№ ТЗ
№№
1–23*,
29–33*,
34–53
Оцінювання
1 бал
якщо зазначено правильну
відповідь;
0 балів
якщо зазначено неправильну
відповідь; або вказано більше однієї
відповіді; або відповіді не надано.
Завдання на встановлення
відповідності
№ ТЗ
Оцінювання
в 0, 1, 2, 3, 4 тестові бали:
№№
№24–28*,
54–57
1 бал
за кожну правильно встановлену
відповідність (логічну пару);
0 балів
якщо не вказано жодної правильної логічної
пари або відповіді на завдання не надано
Завдання з розгорнутою
відповіддю
№ ТЗ
№
№ 58*
Оцінювання
від 0 до 20 балів
за критеріями змісту
та мовного
оформлення
Завдання з розгорнутою
відповіддю
Завдання цієї форми передбачає:
створення учасником зовнішнього
незалежного оцінювання
власного аргументативного
висловлення на дискусійну тему
в бланку відповідей Б.
Завдання з розгорнутою відповіддю:
критерії оцінювання
змістового оформлення
1
• Теза: 0, 1 або 2 бали
2
• Аргументи: 0, 1 або 2 бали
3а
• Приклад із літератури чи інших видів мистецтва:
0, 1 або 2 бали
3б
• Приклад, що є історичним фактом або випадком
із життя: 0, 1 або 2 бали
4
• Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали
5
• Висновок: 0, 1 або 2 бали
Завдання з розгорнутою відповіддю:
критерії оцінювання
мовленнєвого оформлення
Орфографія та
пунктуація:
Лексика, граматика
та стилістика:
0, 1, 2,
3, 4
бали
0, 1, 2,
3, 4
бали
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Методичні рекомедації
ТЕЗА: наявність; формулювання; мовні
конструкції, необхідні для логічного
висловлення думок
обов’язково
має бути
розташована
на початку
твору
Я думаю, …
Я вважаю, …
сформульована
Мені здається, що …
чітко і містить
конструкції, які
На мою думку, …
виражають власну
На моє переконання, …
думку
Моя точка зору на цю
проблему така:
Методичні рекомедації
АРГУМЕНТИ: містяться після тези та відповідають
їй; аргументів має бути мінімум два; мають бути
використані спеціальні слова й вирази, які потрібні для
аргументації
• Я так вважаю, тому що …
• Чому я так думаю? Тому що …
• Аргументом на користь моєї думки може бути те, що …
• До того ж …
•Довести своє твердження я можу такими аргументами:
по-перше, …, а по-друге, …
•На користь моєї думки можу навести такі аргументи: …
• Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …
Методичні рекомедації
ПРИКЛАДИ:
прикладів мінімум
два: один з
мають бути
йдуть після
літератури чи
використані
аргументів і
інших видів
спеціальні слова й
підтверджують мистецтва та один вирази, які потрібні
їх істинність з історії, суспільнодля наведення
політичного чи
прикладів
власного життя
Методичні рекомедації
ВИСНОВКИ:
використані
містяться
спеціальні слова й
після
вирази, які
прикладів і
потрібні для
відповідає тезі
висновків
ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
144
Размер файла
4 301 Кб
Теги
зно 2016, Українська мова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа