close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Математика 2015-16

код для вставкиСкачать
Математика зно 2016
2015
Два рiвні складності сертифікаційної роботи
(тесту)
Абітурієнти складали тест ЗНО з математики
двох рівнів складності – базового і поглибленого,
який обирався під час реєстрації. Рівень складності
тесту, необхідний для вступу на навчання,
визначався Правилами прийому до вищого
навчального закладу.
Характеристика сертифікаційної
роботи з математики
Зміст роботи (базовий і поглиблений рівень)
визначався на основі Програми зовнішнього
незалежного оцінювання з математики для осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної
загальної середньої освіти (затверджено
Міністерством освіти і науки України, наказ
від 01.10.2014 р. № 1121 )
Загальна кількість завдань тесту – 30 .
Час виконання завдань – 130 хвилин.
Сертифікаційна робота складалася із завдань трьох форм:
– завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 – 20),
які оцінюються 0 або 1 балом;
– завдання на встановлення відповідності, (логічні пари)
(№ 21 – 24), які оцінюються від 0 до 4 балів;
– завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25 – 30).
Завдання 25-26 (структуровані) оцінюються 0, 1 або 2 балами,
завдання 27-30 – 0, або 2 балами.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики
базового рівня – 48.
Загальна кількість завдань тесту – 36 (30 завдань базового рівня та
6 завдань поглибленого рівня) .
Час виконання завдань – 210 хвилин (130 хв. – базовий рівень,
80 хв. – поглиблений).
Сертифікаційна робота складалася із завдань чотирьох форм:
– завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 – 20),
які оцінюються 0 або 1 балом;
– завдання на встановлення відповідності, (логічні пари)
(№ 21 – 24), які оцінюються від 0 до 4 балів;
– завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25 – 30 (базовий
рівень), № 31 – 34 (поглиблений рівень)).
Завдання 25-26 (структуровані) оцінюються 0, 1 або 2 балами,
завдання 27-34 – 0, або 2 балами.
– завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 35, 36).
Завдання № 35 (геометрія) оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами.
Завдання № 36 (алгебра) оцінюється 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики
поглибленого рівня – 66.
У тестуванні взяло участь 121 216 осіб
(44% від загальної кількості учасників).
Завдання базового рівня виконувало
105 682 особи.
Завдання поглибленого рівня
виконувало 16 034 особи.
Максимально можливий бал за базовий
рівень отримало 684 учасники (0,6 %).
Максимально можливий бал за
поглиблений рівень отримало 13
учасників (0,08 %).
Аналіз результатів виконання завдань сертифікаційної
роботи показав, що значна кількість учасників зовнішнього
незалежного оцінювання з математики має лише
фрагментарні знання основних співвідношень тригонометрії,
не має сформованих базових умінь та навичок з перетворення
логарифмічних виразів.
Абітурієнти часто не можуть правильно проаналізувати й
зрозуміти інформацію, наведену за допомогою графіка або
рисунка, зіставити її з умовою завдання. Здебільшого це
стосується завдань на дослідження графіків функцій та
геометричних завдань практичного змісту.
Значні труднощі виникли в багатьох учасників під
час виконання дій зі звичайними та десятковими
дробами, із розв’язання текстових задач на відсотки
та пропорції. Оскільки розв’язання практично всіх
завдань з курсу алгебри в старших класах базується
на застосуванні навичок, набутих у 5–9-х класах, то
помилки, допущені під час обчислень або
розв’язування найпростіших рівнянь та нерівностей,
призводять до неправильної відповіді в завданнях на
теми, що вивчаються в 10 – 11-х класах.
Завдання з розгорнутою відповіддю сертифікаційної
роботи поглибленого рівня суттєво вплинули на
розподіл більш підготовлених учасників. Наявність
таких завдань спонукає школярів до ґрунтовного
вивчення математики, дає можливість перевірити ті
предметні вміння й навички, які складно перевірити
за допомогою інших форм тестових завдань.
2016
Особливості ЗНО з математики
2016 р.
Зміст роботи буде визначатися на основі
Програми зовнішнього незалежного
оцінювання з математики для осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі
повної загальної середньої освіти
(затверджено Міністерством освіти і науки
України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121 )
Особливості ЗНО з математики
2016 р.
Результат зовнішнього незалежного
оцінювання з математики буде
зарахований як результат державної
підсумкової атестації за освітній рівень
повної загальної середньої освіти.
Особливості ЗНО з математики
2016 р.
Відсутній поглиблений рівень, але є
відкрита частина (бланк Б);
Не всі завдання враховуються, як
результат ДПА;
ДПА оцінюється за 12-бальною шкалою,
результат ЗНО за 100-бальною.
ДПА:
завдання № 1 – 28, 31, 32
(28 завдань + 2 завдання з розгорнутою відповіддю = 30 завдань)
+
завдання № 29, 30, 33
=
ЗНО
Загальна кількість завдань тесту – 33.
Час виконання завдань – 180 хвилин.
Сертифікаційна робота складається із завдань чотирьох форм:
– завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 – 20),
які оцінюються 0 або 1 балом;
– завдання на встановлення відповідності (логічні пари),
(№ 21 – 24), які оцінюються від 0 до 4 балів;
– завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25 – 30)
Завдання 25-26 (структуровані) оцінюються 0, 1 або 2 балами,
завдання 27-34 – 0 або 2 балами.
– завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31 – 33).
Завдання № 31 (алгебра) оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами.
Завдання № 32 (геометрія) оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами.
Завдання № 33 (алгебра) оцінюється 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання (№ 1 – 33) сертифікаційної роботи з математики – 62.
Критерії оцінювання відкритих завдань з розгорнутою
відповіддю з математики розміщено на сайті
Українського центру оцінювання якості освіти
http://testportal.gov.ua
у розділі «Підготовка до ЗНО».
Приклади застосування критеріїв оцінювання завдань з
розгорнутою відповіддю з математики до конкретних
завдань розміщено на сайті Одеського регіонального
центру оцінювання якості освіти
www.test-center.od.ua
у розділі «ЗНО – 2016», «Підготовка до ЗНО».
Реєстрація на
пробне тестування
з 05 по 30 січня 2015 року
на сайті Одеського регіонального центру
оцінювання якості освіти
www.test-center.od.ua
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
186
Размер файла
3 882 Кб
Теги
зно 2016, математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа