close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентация опыта работы

код для вставки
Впровадження технології
перспективно - випереджуючого
навчання на уроках математики
Автор досвіду: Фідрік Оксана Іванівна,
вчитель математики, Запорізька гімназія №6
з російською мовою навчання,
вища категорія
2014-2015 н.р.
СКАЖИ МНЕ, И Я ЗАБУДУ.
ПОКАЖИ МНЕ, И Я ЗАПОМНЮ.
ДАЙ МНЕ СДЕЛАТЬ САМОМУ, И Я
НАУЧУСЬ
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
КОНФУЦИЙ
Обґрунтування досвіду
Знання, вміння, досвід учні
здобувають ліпше в процесі власної
діяльності. Вчитель мусить
створювати умови цієї діяльності,
керувати, спрямовувати, а це
можливе за умови використання
технологій перспективно –
випереджуючого навчання
математики.
Нормативно – правова
база досвіду
Досвід ґрунтується на засадах визначених
Конституцією України, Законами України
"Про освіту", "Про дошкільну освіту",
"Про загальну середню освіту", "Про
позашкільну освіту", Державним
стандартом та Концепцією Державної
цільової соціальної програми підвищення
якості шкільної природно – математичної
освіти.
Теоретичні засади досвіду
Лисенкова С.М. визначала, що для
зменшення труднощів деяких питань
програми необхідно випереджувати їх
введення в навчальний процес, що є
основою перспективновипереджувального навчання з
коментованим управлінням
Виготський Л.С. визначав, що навчання
опираючись на досягнутий рівень
розвитку, повинно випереджувати його,
стимулювати, вести за собою
Смам В.В. охарактеризувала
технологію випереджувального
навчання як можливість
кожному учневі самостійно
обирати шлях опанування
різних джерел інформації
Занков Л.В. виділив, що тільки
такий навчальний процес, що
систематично дає рясну їжу для
напруженої розумової праці, може
служити швидкому й інтенсивному
розвитку учнів
Шаталов В.Ф. – визначає, що
це система інтенсифікації
навчального процесу
перспективно
випереджальне
навчання
Перевернуте навчання принцип навчання, за яким
основне засвоєння нового
матеріалу учнями відбувається
вдома, а час аудиторної роботи
виділяється на виконання
завдань, вправ, проведення
лабораторних і практичних
досліджень, індивідуальні
консультації вчителя тощо
Провідна ідея досвіду:
щоб зменшити об'єктивну складність
деяких питань програми, треба
випереджати їх введення в навчальний
процес
Мета досвіду:
створення на уроках математики
оптимальних умов для одержання
необхідного рівня мислення і забезпечення
при цьому розвитку інтелектуальних і
творчих можливостей за рахунок
використання технологій перспективно –
випереджуючого навчання математики
Напрямки роботи з використанням даної
технології
Робота в класі (практичні
роботи, роботи спрямовані
на оволодіння
перспективним знанням)
Вивчення учбового
матеріалу
Домашня робота
Перспективно –
випереджуюче навчання
Робота з обдарованими
дітьми
Підготовка до участі в
різних математичних
заходах
Результативність досвіду
підвищення рівня якості учбових досягнень учнів, про що свідчать
результати семестрових атестацій
на уроках учні демонструють високий рівень активності
підвищується інтерес до предмету, тому що на уроці головуючим
стає розвиток їх здібностей та вміння застосовувати свої знання
участь учнів у предметних олімпіадах всіх рівнів, а також у
математичних конкурсах, де вони гідно представляють гімназію
Результативність досвіду
Участь в олімпіадах
Рівень олімпіади
Районні
Обласні
Рік
Кількість
учасників
2012 - 2013
2
II, III
2013 - 2014
4
III, III, III, IV
2014 - 2015
4
II, III, IV, III
2012 - 2013
-
-
2013 - 2014
1
IV
2014 - 2015
1
IV
Зайняте місце
Результативність досвіду
Успішність навчання з
алгебри та математики
Загальноосвітні
класи
Поглиблене
вивчення
Рік
Кількість учнів
k
2012 - 2013
52
0,65
2013 - 2014
73
0,067
2014 - 2015
73
0,672
2012 - 2013
-
-
2013 - 2014
13
0,67
2014 - 2015
13
0,671
Результативність досвіду
Успішність навчання з
геометрії
Загальноосвітні
класи
Поглиблене
вивчення
Рік
Кількість учнів
k
2012 - 2013
52
0,64
2013 - 2014
73
0,645
2014 - 2015
73
0,65
2012 - 2013
-
-
2013 - 2014
13
0,67
2014 - 2015
13
068
Успішність учнів з геометрії
Успішність учнів з алгебри
50
початкови
й рівень
40
30
20
10
0
2013 2014 2015
Ісем
50
40
середній
рівень
30
достатній
рівень
10
високий
рівень
початкови
й рівень
середній
рівень
20
достатній
рівень
0
2013 2014 2015
Ісем
високий
рівень
Успішність учнів з
поглибленим
вивченням
Алгебра
10
Геометрія
8
9
7
8
початкови
й рівень
7
6
середній
рівень
5
4
достатній
рівень
3
2
високий
рівень
1
0
6
початкови
й рівент
5
середній
рівень
4
3
достатній
рівень
2
високий
рівень
1
0
2013 2014 2015
Ісем
2013
2014
2015
Ісем
Додатки
• Виступ на РМО з теми “Реалізація наступності у
навчанні математиці – умова подолання
неуспішності (з досвіду роботи)”
• Відкритий урок “Скалярний добуток векторів”
• Матеріали майстер – класу “Абетка
олімпіадних – задач”
• Матеріали до тижня природно – математичних
наук
• Тематика дослідницьких робіт “Наукового
співтовариства” та приклад учнівської роботи
• Учнівська робота МАН (2015н.р., ІV місце
обласного туру)
• Приклади використання перспективного
навчання на уроках математики
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання – К.,
1993.
Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. –
М.,1977.
Закон України "Про освіту" http://osvita.ua/legislation/law/2231/
Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обучении.— М.: Учпедгиз,
1960.
Занков Л. В. Обучение и развитие / Экспериментально-педагогические
исследования): Избранные педагогические труды. – М., 1990.
Кларин М. В. Технология обучения: идеал и реальность. – Рига: Эксперимент,
1999. – 180 с.
Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. М., 1985, с.171
Лысенкова С.Н. Метод опережающего обучения. М.: Просвещение, 1988.- 128 с.
Падалка О. С., Нісімчук А. С., Смолюк І. О., Шпак О. Т. Педагогічні технології:
навчальний посібник. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. – 253 с.
Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов,
Т. И. Бабаева и др.; Под ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательский центр «Академия», 1999. – 544 с.
Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.:
Народное образование, 1998. – 256 с.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
Автор
fidrikksu
Документ
Категория
Образование
Просмотров
16
Размер файла
715 Кб
Теги
досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа