close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

рядкові величини

код для вставки
програмування паскаль
Тема: Строкові
величини. Реалізація алгоритму суми чисел у
довільному рядку.
Ціль:
навчити виконувати перетворення «число ↔ рядок» за допомогою стандартних процедур;
застосувати методику «задачного підходу» при розробці програми і її реалізації на
комп'ютері;
використовувати стандартні процедури для перетворення «число↔ рядок»;
виховувати правила «гарного тону» у програмуванні.
учень повинний знати:
алгоритми обробки строкових величин стандартні процедури перетворення
«число ↔ рядок»;
учень повинний уміти:
використовувати алгоритми обробки строкових величин стандартні процедури
перетворення «число ↔ рядок»;
Тип уроку: комбінований
План уроку.
1. Організаційний момент.
2. Основна частина.
Повідомлення нового матеріалу.
3. Практична частина.
4. Заключна частина.
Аналіз виконаної роботи. Виставляння оцінок.
Зміст уроку
Слід зазначити, що число 15 і рядок ‘15’ – це не одне і теж. Для роботи з числами і рядками
застосовують дві процедури.
STR (N,S1) – переводить числове значення N у строкове значення і привласнює результат
S1, причому можна переводити як цілі так і речовинні числа.
Приклад
Str (1234, S1)
Str (452.567, S1)
Str (4.2567e+2, S1)
‘1234’
‘453.567’ нестандартний вид
‘4.2567e+2’ стандартний вид
Друга виконує зворотна дія:
VAL (S1, N, K) – переводить строкове вираження в числове, якщо даний рядок дійсно є
записом числа (цілого чи речовинного) де N – число і K=0. Якщо рядок не число До буде
дорівнює номеру символу , у якому зустрічається перше порушення запису числа.
1
Приклад
Val (‘1234’, n , k)
Val (’34.56’, n , k)
Val (‘4.2567e+2’, n, k)
Val (‘12-45’, n , k)
n=1234,
k=0
n= 34.56
k=0
n=4.2567e+2
k=0 стандартний вид
k=3 невірний запис числа
Приклад
Підрахувати суму всіх цифр даного символьного рядка.
Program ex5;
Var
i, k, d: Byte;
s: String;
sum: Integer;
Begin
{ уведення }
Writeln( ‘ уведіть вихідну фразу ‘);
Readln(s);
{ підрахунок суми чисел}
Sum:=0;
For i:=1 to Length(s) do
begin
Val(s[i], d, k); {перетворення «рядок↔ число» }
If k=0 then sum:= sum + d;
End;
End.
Завдання: обчислити добуток усіх цифр у довільному рядку.
2
Автор
ovsianik
Документ
Категория
Образование
Просмотров
8
Размер файла
27 Кб
Теги
урок, програмування, паскаль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа