close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урта Мишә авылы китапханә тарихы

код для вставки
УРТА МИШӘ АВЫЛЫ КИТАПХАНӘ ТАРИХЫ.
„Китап–бакча ул, андагы язулар шул бакчаның гөлләре”, – дип язып
калдырган бөек мәгърифәтче Каюм Насыйри. Әйе, китаплар бар
мәгълүматны үзенә туплап, туган телебезне, хезмәтне яратырга, авыр
вакытларда югалып калмаска, аларны җиңеп чыгарга өйрәтә.
Һәр авылның тарихы булган кебек безнең китапханәнең дә тарихы бар.
Урта Мишә авылы “Трактор” колхозы булып оешкан авылның балта
осталары зур гына ике бүлмәле,озын коридорлы йорт төзиләр.Ул йорт
колхозның кансәләре була.-”Трактор” колхозын Баландыш авылына
“Малинков”колхозына кушалар да кан-сәләр шунда күчерелә.19521953нче елларда бу йорт китапханә булып оеша.Аны избач дип
йөртәләр.Авылның балта осталары Мөбәрәкҗан абый белән Гайнулла
абыйлар домино уйнау өчен тактадан өстәл ясап куялар һәм китаплар
кайтара-лар.Избачка кызлар- егетләр кич утырырга җыелганнар,китап
укыганнар,домино уйнаганнар.
Урта Мишә авылында беренче китапханә 1953 нче елда ачыла.Беренче
мөдире Закирова Нурия апа була.Ул елларны якын-тирә авылларда
китапханә булмау сәбәпле Урта Мишә авылы китапханәсе аларга да хезмәт
күрсәтә.1995нче елда кирпечтән яңа мәдәният йорты төзиләр һәм шунда
китапханәгә дә урын була.Шул елдан башлап бүгенге көнгә кадәр ул әле
дә үзенең китап укучыларын кабул итә.
Нурия ападан соң бер-бер артлы күп кенә кешеләр алышына. Китапханә
клуб, мәктәп белән нык элемтәдә тора. Китапханәдә төрле- төрле китап
күргәзмәләре, күзәтүләр,очрашулар, кычкырып китап укулар, әдәби
кичәләр үткәрелә.Китапханә авылыбызда үткән барлык күмәк чараларда
актив катнаша.Еллар үтә тора китап-ханә китап укучылар белән тыгыз
элемтәдә торуын дәвам итә.
2004нче елдан китапханәче булып Мухаметшина Гөлфия эшли
башлый.Хезмә-темне чын кунелдән яратам. Бигерәк тә балалар белән
эшләу ошый. Бала 1нче тапкыр китапханә ишеген ачып кергәч тә һәрчак
узенә ярдәм итәрлек кеше барын тоярга тиеш. Гади генә инша язган да да,
дәфтәрен тотып китапханәгә килгән икән, димәк ул безгә ышана!
Укучыларда туган якка, туган ягыбыз табигатенә,туган җир белән
горурлану хисе уяту уңаеннан “Туган җирем – гүзәл ягым”исемле иҗади
проект эшли. Проектта туган як, туган авыл тарихын өйрәнүгә зур игътибар
бирелә.
Бүгенге көндә китапханә фондында 6931 данә китап исәпләнә.Шуның
эченнән татар телендәге китаплар-4082,рус телендәге китаплар-2849.15
төрдәге газета-журналлар даими килеп тора.
Авыл жирендә яшәучеләрнең кубесе колхозчылар, интеллегенция
вәкилләре һәм аларның балалары. Беркемгә дә сер тугел, аз гына хезмәт
хакына эшләуче халык гәзит-журналларга да аз языла. Шуңа курә
китапханә купләр өчен мәгълумәт узәге, ял иту һәм куңел ачу урыны булып
тора. Китапханә ишеген ачып кергәч һәркем узенә рухи азык ала икән, бу
безнең иң зур куаныч.
Урта буын хатын-кызлары өчен:”Оста кулда-һөнәр бар”исемле клуб
берләшмәсе эшли. Бүген китапханә, китап бирү урыны гына түгел,
авылдашларның аралашу урыны да.
Урта Мишә авыл китапханәсенең 62 еллык тарихы бар. Ничәмә буын
авылдаш-ларга белем-мәгълүмат биргәндер бу рухи чишмә, кемнәрдер
тормыш юлында адашканда китаплардан, андагы геройлар язмышыннан
үзенә өлге алгандыр, яшәргә көч тапкандыр.Китапханәченең эше
күпкырлы, ә ышанычы бер. Бала китапханәдән читләшмәсә, мәктәптә дә
яхшы укый, тормышта да үз урынын дөрес билгели. Без шундый ышаныч,
өмет белән яшибез. Шуңа күрә балаларны экскур-сияләргә чакырабыз,
аларның янына төрле мероприятияләр, библиографик дә-ресләр
үткәрергә киләбез. Яңа кайткан китаплар белән таныштырабыз.Чөнки
кеше язмышында китап зур урын тота. Китап- белем чишмәсе, китап язма
тарих, китап ул – халык хәтере.
Китапханәдә
1
компьютерыбыз
бар.Кызганыч,
интернетка
тоташтырылмаган.
Кызыклыматериалныкүчерепалыргателәгәнкешегәшундаук ксерокс тора.
История Cреднемешинскойcельской библиотеки.
"Книга -это сад,а произведения цветы этого сада"-писал великий
публицист КаюмНасыйри.
В книге есть вся информация. Она учит нас любить свой родной язык,
своюрабо-ту, помогает в трудные минуты найти выход из ситуации.
Как и у всех деревень у нашей библиотеки тоже есть своя история. В
деревне Средняя Меша образовался колхоз под названием " Трактор
".Жители этой дерев-ни построили большое двухкомнатное помещение с
длинным коридором.Этот дом служил канцелярией. Вскоре колхоз "
Трактор "присоединили к колхозу "Ма-линков". (дер. Баландыш) и
канцелярия так же перешла туда. 1952-1953 годах этот дом использовали
как библиотеку,его называли " избач ".Жители деревни Муба-ракзян и
Гайнулла смастерили из досок стол,чтобы играть домино и привезли книги. В избач собиралась деревенская молодёжь.Они читали книги,играли в
доми-но,веселились.
1953 году в деревниСредняя Меша открылась первая библиотека. Первым
биб-лиотекарем была Закирова Нурия.В те годы в соседних деревнях не
было библио-теки и поэтому Среднемешинская сельская библиотека
оказывала свои услуги и им.
1995 году построили новый дом культуры и библиотека переходит туда. С
этого года и по сей день эта библиотека принимает своих читателей. После
Нурии Закировой библиотекари менялись несколько раз. Библиотека в
тесной связи с домом культуры и со школой. В библиотеке проводятся
разные книжные выставки, встречи, игры, культурные мероприятия.
Библиотека активно участвует в разных мероприятиях, которые
проводятся в нашей деревне.
С 2004 года в библиотеке начинает работать Гульфия Мухаметшина. Я от
всей души люблю свою работу. Особенно мне нравится работать с детьми.
Когда ребёнок первый раз переступает порог библиотеки, он должен
чувствовать, что есть человек, который ему поможет. Если ученик
приходит в библиотеку со своей тетрадкой, чтобы написать простое
сочинение, значит он верит в нас.
Чтобы пробудить у читателей любовь и гордость за родную землю,
природу, работает проект под названием "Родная земля - красивые
просторы". В этом проекте особое место занимает история родной земли,
родной деревни.
На сегодняшний день в фонде библиотеки 6931шт.книг.,из них 4082 шт.на
татарском языке, 2849шт на русском. Выписываются 15 разных газет и
журнал.
Большинство жителей деревне это работники колхоза, интеллигенция и их
дети. Ни для кого не секрет, что жители деревни, которые получают
маленькую зарплату, выписывают очень мало газет и журнал. Поэтому,
библиотека для многих считается как информационным центром, местом
отдыха и развлечений. Если каждый кто перешагивает порог нашей
библиотеки, получает то, что ему надо, то это для нас самое большое
счастье.
Для женщин среднего возраста работает клубное объединение «В умелых
руках - есть работа». У Среднемешинской сельской библиотеки есть 62
летняя история. Он многим поколениям помог найти свою дорогу в
жизни. Работа библиотекаря многогранна, а доверие одно. Если ребёнок
не отстраняется от библиотеки, то он и в школе учиться хорошо, в жизни
выбирает правильную дорогу. Мы живём этой надеждой. Поэтому мы
проводим для детей разные экскурсии, мероприятия, библиографические
уроки и знакомим новыми книгами. Потому что, книга занимает большое
место в жизни человека. Книга - родник науки, книга- история, книга память народа. В библиотеке есть один компьютер. К сожалению, он не
подключен к интернету. Для тех кто нашёл нужный и интересный
материал, может там же воспользоваться ксероксом.
History Srednemultinskoe rural libraries.
"A book is a garden,and the flowers of this garden,"wrote the great essayist
qayyum, Nasyri. The book has all the information. It teaches us to love your
native language, your work that helps in the difficult moments to find a way
out. Like all villages in our library, too, has its own history. In the village
Average of the Mesh formed a collective under the name " Tractor ".The
inhabitants of this tree nor built a large two-room long corridor.The house
served as the office. Soon the farm " Tractor "was attached to the farm "MAlinks". (der. Balandis) and the office also moved there. 1952-1953 the house
was used as a library,it was called " SBAC ".The villagers Moba-raksan and gainUlla made out of boards a table to play dominoes and brought CED-Gee. In
SBAC gathered rural youth.They read books,played in the house-but had fun.
1953 in the village Average Mesh opening of the first library. The first biblitecore was NuriyaZakirova. In those years, in the neighbouring villages was
not Biblio-theca and therefore Sredneohtinsky rural library has provided their
services to them. 1995 built a new house of culture and library goes in there.
From this year and to this day, the library welcomes its readers. After
NuriaZaki-digital librarians has been changed several times. Library in close
touch with home culture and the school. The library conducts book exhibition,
all-traci,games, cultural activities.The library actively participates in different
locations-the activities that are conducted in our village. Since 2004, the library
began working gulfiaMukhametshin. I soul love my job. I especially like to work
with children. When the pupil first time crosses the threshold of the library, he
must feel that there are people who will help him. If a student comes to the
library with his one-Radka to write a simple essay, it means he believes in us.
To awaken in readers a love and pride for their native land,the nature of the
work melts away a project called "Native land-the beautiful open spaces". In
this project special is the story of his native land,his village. Today in the library
St.books.,of these, 4082 pieces on Tatar-ish, St in Russian. Write out 15
different Newspapers and magazine. The majority of the inhabitants of the
village are employees of the farm, and the intelligence of their children. For
anybody not a secret that the villagers who receive a small salary-that,write
very few Newspapers and magazine.Therefore, the library for many considered
remains as an information centre and a place of recreation and entertainment.
If everyone who crosses the threshold of our library, he gets what he needs, is
for us the greatest happiness. For middle-aged women working klubnye
Association "In the right hands - have a job". Srednemultinskoe rural library has
a 62 year history. For many generations he helped to find their way in life. The
job of a librarian megagram-on,and trust one.If the child is not removed from
the library, and he in school to learn well, life chooses the right way.We live this
hope. According to this, we provide for children of different tours,
activities,bibliography-ical lessons and introduce new books. Because the book
occupies a large place in human life. The book is a spring of science,the book is
a story book memory of the people. The library has one computer.
Unfortunately, it is not connected to the Internet. For those who found the
necessary and interesting material,there may, however, use the copier.
Автор
tulaychibib
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
127
Размер файла
24 Кб
Теги
мишә
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа