close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

„ Окупація Німеччиною Галичини і Волині під час Другої світової війни (1941-1944рр.)”

код для вставки
Програма спецкурсу
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Острозької райдержадміністрації
Грем’яцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Програма спецкурсу
„ Окупація Німеччиною
Галичини і Волині
під час Другої світової
війни
(1941-1944рр.)”
Рекомендована література:
1.
Депортації. Західні землі України кінця 30-х – поч.. 50-х рр. Документи,
матеріали, спогади. – Т.1. – Львів. 1996.
2.
Антонюк Н. Українське культурне життя в “Генеральній Губернії” (1939 1944). – Львів, 1995.
3.
Боляновський А. Національна політика нацистської Німеччини в Галичині//
Львівський вісник. – Вип.32. – 1998.
4.
Боляновський А. Боротьба УПА проти нацистського окупаційного режиму
.1943р. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.
– Вип. 11. – Львів, 2004. – С.164- 184.
5.
Гітлерівська
концепція
завоювання
життєвого
простору
на
Україні//
Українська державність у XX ст. – К. – 1996. – С. 235-242.
6.
Грицак Я. Нарис історії України : формування модерної нації 19- 20ст.- К.,
1996. – 240с.
7.
Івасюта М. Становище селянства західних областей Української РСР під час
тимчасової німецько-фашистської окупації і його боротьба з загарбниками та
їх наймитами// З історії західноукраїнських земель. – Вип.5. – К., 1960. – С.
168-180.
8.
Ільницька Л. Західні області УРСР у Великій Вітчизняній війні Радянського
Сюзу 1941 – 1945. – Львів, 1986.
9.
Коваль М. Друга світова війна: український аспект// Віче. – 2000. - №4. – С.
72-89.
10. Марунчак М. Українські політичні в’язні в нацистських концтаборах. – К.,
1996. – 180с.
11. Поль Д. Фашистська окупація України в 1941 – 1944 рр. в працях західних
Напрям профілізації
Профіль
Клас
Автор-укладач
-
суспільно-гуманітарний
суспільний
11
Болотнюк Оксана Андріївна
учених// УІЖ. – К., 1994. - №5. – С. 127-136.
І ін.
Пояснювальна записка
Головною метою сучасного загальноосвітнього закладу в Україні є виховання
громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості.
Сьогодні, як ніколи, молоде покоління повинне знати історію своїх прадідів та дідів,
історію рідного поселення, яке для всіх нас є малою Батьківщиною. Ця вимога
обумовлена не лише часом і тими процесами, які переживає українське суспільство,
але й проблемами виховання нового покоління молоді, що усвідомлює, якої землі і
яких батьків вони діти. З усвідомлення історичної минувшини формується гордість і
почуття відповідальності, пов’язане із збереженням історичної пам’яті, виникає
потреба творити майбутнє і залишити не менш цінну основу прийдешнім поколінням.
Велике завжди починається з малого. Повноводну річку живлять невеликі струмки та
потічки. Вони зливаються і формують єдине русло великої ріки. Це характерно і для
історії. Місцева історія – історія населеного пункту, району, області, регіону формує
вітчизняну історію і є її складовою.
Досить актуальним в дослідженні української історії залишається період Другої
світової війни, а саме становище західноукраїнських земель в цей час. Тому в даному
спецкурсі увага звертається на Галичину і Волинь, які взяли активну участь у
протистоянні проти ворога і зробили вагомий внесок у здобуття перемоги. Не можна і
оминути політичну ситуацію, яка була в цих регіонах, адже це відіграло не останню
роль в становищі Галичини і Волині в цей період.
Ці питання є досить цікавими і зважаючи на те, що вітчизняні історики торкалися
цієї проблеми, вона, все - таки, потребує детального вивчення. Суперечки, також
торкаються питань щодо репресивної діяльності німецьких окупантів стосовно
населення Галичини і Волині: винищення євреїв, а також репресії щодо мирних
жителів різних національностей, польсько-українські відносини, які відлунюють
гомоном і сьогодні. Тут варто згадати про боротьбу ОУН-УПА, їх статус, відносини з
німецьким урядом.
Основу запропонованої програми спецкурсу „Окупація Німеччиною Галичини і
Волині під час другої світової війни” складає історія цих регіонів в період з 1941 по
1944 роки.
Мета спецкурсу:





Ознайомити школярів з історією Галичини і Волині, зокрема Рівненщиною в
період німецької окупації;
Дослідити і уточнити конкретні суспільно-політичні події на Галичині і
Волині в роки Другої світової війни, а також демографічну ситуацію: склад
населення, його втрати;
Простежити діяльність національно-визвольного руху на теренах Галичини і
Волині в 1941-1944рр.;
Проаналізувати розвиток культури;
Виховувати в учнів шанобливе ставлення до історії рідного краю, розуміння її
значимості, почуття патріотизму та гордості за історичну минувшину цих
регіонів.
Спецкурс складає 35 годин. Може вивчатись протягом одного семестру, або
протягом року.
Документ
Категория
Образование
Просмотров
26
Размер файла
1 399 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа