close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська мова 4 клас. Тестові завдання.

код для вставкиСкачать
ТЕСТ
1.
1.
В-1
ТЕКСТ
Текстом називають
...
а) кілька речень
б) кілька абзаців
в) зв'язну розповідь
2.
Які є види текстів?
а) фантастичні
б) розповідні
в) текст-опис, текст-розповідь,
текст-міркування
З.
Текст складається із
...
а) зачину, кінцівки, теми
б) зачину, основноі" частини, кінцівки
в) зачину, плану, основноі" частини
4.
Прочитай текст. Визнач йоrо тип.
Десь зовсім близько невгамовно виводив
свою пісню соловейко ...
Він сидів на тонесенькій калиновій гілоч ці, що схилилася од його ваги. Був дуже схожий
на горобчика, тільки мовби трохи витягну­
тий . Очі чорні, великі. Як співав, злегка гор­
бився,
трішки
опускав крильця,
широко
відкривав тонкий дзьобик , у якому, ніби сер­
дечко в дзвонику, бився гострий язичок, і все
його крихітне тільце тремтіло й здригалося.
(За Борисом Комаром)
з
а) текст-опис
б) текст-міркування
в) текст-розповідь
5.
Укажи порядок розташування речень, щоб
вийшла зв'язна розповідь.
Q
Часто йдуть холодні дощі.
Q
Зів'яли квіти.
Q Жовте листя опадає з дерев.
Q Настала осінь.
Q Повіяв холодний вітер.
6.
Укажи послідовність абзаців, щоб вийшла
зв'язна розповідь.
Їжак
Q
Ніхто не знайде його лігва, ніхто не роз­
будить. До весняного сонечка проспить їжак,
і снитимуться йому лісош ~жачі сни.
Q
Скоро сховається їжак у своє кубло на
цілу довгу зиму. Уже не бігатиме він лісом, не
ловитиме черв'яків і жуків.
Q
Восени у їжаків мало харчу. Поховалися
в землю черв'яки, зникли прудкі ящірки, скру­
тилися в клубки змії та чорні вужі. Важко зна­
ходити жуків і жаб.
Q Ясної осінньої днини ладнає собі дбай­
ливий трудар-їжак тепле зимів'я. Удень і вночі
4
тягає
.
вш у нору
.
пщ
старим
пеньком запашне
сухе листя та м'який лісовий мох
ЗИМОВУ
-
стелить
ПОСТІЛЬ.
(За Іваном Соколовим-Микитовим)
7.
Добери заголовок до тексту.
У клітці сИділа кролиця. У неї п'ятеро кроле-
.
.
.
.
нят: вушка довп, хвостики куценью, оч1 кругл1.
Їдять траву так само , як ІХНЯ мати. Дуже ку­
медні кроленята!
8.
Допиши текст.
Зайшло сонечко
Сонечко зайшло. Потемніло небо. З яру роз­
повзається прuсмерк по полях
ТЕСТ 1. ТЕКСТ
1.
1 луках.
В-2
Текстом називають ...
а) сукупність речень
б) тему, мету
в) зв'язну розповідь
2.
Текст складається із
а) заголовка, зачину
...
б) зачину, плану, теми
в) зачину, основної частини, кінцівки
5
3.
Мета тексту-міркування
...
а) описати предмет
б) розповісти про якусь подію
в) довести щось
4.
Прочитай текст. Визнач його тип.
Для чого лисиці хвіст потрібен? Та вона ж
без нього зовсім пропаде. Поженуться за нею
собаки
-
швидко її, безхвосту, зловлять. А з
хвостом лисичка неодмінно їх надурить. По ­
веде хвостом праворуч, а сама влrnо метнеться.
Так і втече руда геть від переслідувачів.
а) текст-опис
б) текст-міркування
в) текст-розповідь
5.
Укажи порядок розташування речень,
щоб вийшла зв'язна розповідь.
Q
Біля мене заворушилась листяна кулька.
Я торкнув її ногою.
Я йшов лісом і збирав кольорові лисгочки.
Та це їжак!
Він збирає осінні листочки.
З них їжачок зробить м'яку постіль на зиму.
6.
Укажи послідовність абзаців, щоб вийшла
зв'язна розповідь.
Сніжинки
Q
Не послухалися Сніжинки-пушинки,
втекли від сердитого Мороза. Та не встигли й
до землі долетіти, як розтанули.
6
Q Це Осінь покарала пустотливих Сніжинок.
Q Одного разу зустріли вони Мороза і по­
просилися на землю погуляти. А Мороз не пус­
тив, бо Зима ще спить і не можна її будити.
Q
Жила-була собі весела Сніжинка. У неї
було багато подруг.
(Із журнШІу)
Добери заголовок до тексту.
7.
У золоті осінні дні відлітають у вир1и жу­
равлі. Через ліси, через поля, через гомінкі міста
летять вони високо в небі.
У глухому лісі, край болота, сіли на ніч відпо­
чити. А на світанку високо піднімуться жу­
равлі. З високого ясного неба почуємо їхнє
прощальне
-
курликання.
До побачення, журавлі! До зустрічі на­
весні!
(За Іваном Соколовим-Микитовим)
Допиши текст.
8.
Пісня жайворонка
У блакитному небі тремтить сіра грудочка.
Це
жайворонок . Я слухаю його чудову
-
п1сню
-
не можу наслухатися.
7
ТЕСТ 2. РЕЧЕННЯ
1.
Речення виражає
а) тему
2.
В-1
...
б) мету
в) закінчену думку
Визнач вид речення за метою висловлювання.
Учися змолоду
-
пригодиться на старість.
(Народна творчість)
а) розповідне
б) питальне
в) спонукальне
3.
Визнач rраматичну основу даного речення.
Білочка сушить на гілках гриби.
а) сушить на гілках
б) гриби сушить
в) білочка сушить
4.
Вибери схему, що відповідає даному реченню.
Бабуся і внучка збирали лікарські рослини.
а)
б)
І--
і==
в)--
5.
Знайди і підкресли речення зі звертанням.
З Новим роком, малята! Дорослі та малята
відпочивали в парку. Ми вже не малята, ми
вже школярі!
6.
Із поданих слів побудуй і запиши речення.
У, полі, долині, при, прозоре, б' ється,
джерельце.
8
7.
Установи зв'язок слів у реченні.
У полі повівав легкий вітерець.
8.
Склади
2-3
речення з однорідними членами
на тему "Моє місто (село)".
В-2
ТЕСТ 2. РЕЧЕННЯ
1.
Речення служить
...
а) для зв 'язку слів
б) для розмови
в) для вираження закінченої думки
2.
Визнач вид речення за метою висловлювання.
Осінь стелить тобі Шд ноги м'яке барвисте
листя.
а) питальне
б) спонукальне
в) розповідне
9
З.
Визнач граматичну основу даноrо речення .
Пташки п'ють на траві срібну росу .
а) п 'ють на траві
б) п 'ють росу
в) пташки п 'ють
4.
Вибери схему, що відповідає даному реченню.
Зашуміла буйним гіллям верба.
а)-б)==
в)
5.
Знайди і підкресли речення з однорідними
членами.
У неділю я прокинувся пізно. У кімнаті було
незвичайно біло і ясно. Я схопився з ліжка,
кинувся до вікна. Надворі лежав іскристий сніг.
6.
Із поданих слів побудуй і запиши речення.
Водою, схилилася , над, верба, низько.
7.
Установи зв'язок слів у реченні.
У лісовій гущавині протікає невеликий стру­
мок.
10
8.
Допиши кінцівку тексту.
Гарний ліс восени! У його гущавині тепло.
Земля ще п'є росу. Дерева ловлять промені
сонця. Однак незабаром вітри та холод осе ­
ляться в лісі. Листя з дерев опаде .. .
В-1
ТЕСТ З. ІМЕННИК
1.
Іменник
-
це
...
а) частина слова
б) частина речення
в) частина мови, що означає назву предмета
2.
Прочитай речення. Вибери рядок, у якому
подано тільки іменники.
Пишається калинонька,
.
ЯВlр
.
МОЛОДІЄ,
а кругом їх верболози
й лози зеленіють.
(Тарас Шевченко)
а) калинонька, молодіє, лози
б) явір, кругом, верболози
в) калинонька, явір, верболози, лози
3.
Які закінчення мають наведені іменники
в орудному відмінку однини?
Криниця, тиша, яблуня.
а) -ою
б) -ею
в) -єю
11
4.
Вибери рядок, у якому всі іменники
в орудному відмінку однини записано без
помилок.
а) ніжністью, кров'ю, річю, тінню
б) ніжністью; кров'ю, річчю, тінню
в) ніжністю, кров'ю, річчю, тінню
5.
Запиши іменники у формі місцевого відмінка
однини.
Квітка, друг, вухо.
6.
Добери синоніми до поданих слів.
Дорога,
хата,
7.
Випиши іменники та визнач рід, число,
відмінок кожного з них.
У полі при дорозі росла висока тополя.
8.
Склади і запиши розповідь про свою бабусю
чи свого дідуся. Підкресли іменники.
12
ТЕСТ З. ІМЕННИК
1.
Іменники змінюються
В-2
...
а) за родами, числами, відмінками
б) за числами, відмінками
в) за родами, відмінками
2.
Прочитай речення. Вибери рядок, у якому
подано тільки іменники.
Мати перша в світі навчила любити роси,
легенький ранковий туман, п'янкий любисток,
м 'яту, маковий цвіт (Михайло Стельмах).
а) роси, легенький, туман
б) любисток, маковий, цвіт
в) мати, світ, роси, туман, любисток,
м'ята, цвіт
З.
Які закінчення мають наведені іменники
в орудному відмінку однини?
Кінь, ніж, лось, шахтар, калач.
а) -єм
4.
б) -ем
в) -ом
Вибери рядок, у якому всі іменники
в орудному відмінку однини записано без
помилок.
а) сіллю, радістю, любов'ю, пічю
б) сіллю, радістью, любов'ю, піччю
в) сіллю, радістю, любов'ю, піччю
13
5.
Запиши іменники у формі місцевого відмінка
однини.
Калина, круг , око .
6.
Добери антоніми до поданих слів.
Радість
весна
7.
- ------------- ---------------
Виmшш імеІПІИКИ та визнач рід, число, відмінок
кожного з них.
Верба стала своєрідним символом украшсь­
кого народу.
8.
Добери
5-7
іменників на тему "Осінь".
Склади і запиши з ними речення.
ТЕСТ
1.
4.
ПРИКМЕТНИК
Прикметник
називає
-
В-1
це частина мови, що
...
а) назву предмета
б) ознаку предмета
в) дію предмета
14
2.
Прочитай речення. Вибери рядок, у якому
подано тільки прикметники.
У зелень довгих кіс білокора берізка вплітає
.
З ОЛОТІ
.
стр1чки.
а) довгих, берізка, золоті
б) білокора, кіс, золоті
в) довгих, білокора, золоті
3.
Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді
і відмінку, що й
а) дієслово
4.
...
б) іменник
в) займенник
За допомоrою якоrо суфікса від поданих
іменників утворюються прикметники?
Тернопіль, Канів, Львів, море .
а) -ськ-
5.
б) -цьк-
в) -зьк-
У поданих моделях прикметників заміни
закінчення називноrо відмінка однини
закінченнями родовоrо відмінка.
Н.,____
Р.
6.
___.[f], І
D,
l@J,
UШJ.
D,
D.
Знайди у вірші прикметники і запиши їх
у чоловічому роді.
Солов'їну , барвінкову,
колосисту
..
укра~нську
-
.
на ВІКИ
рщну
-
мову
в дар мені дали батьки.
(Володимир Лучук)
15
Із поданих слів склади і запиши речення.
7.
Визнач відмінки прикметників.
До, починається, дитинства, любов, раннього ,
8.
мови ,
.
..
рщно1,
з.
Склади і запиши твір-мініатюру на тему
"Весняний ранок". Підкресли прикметники.
ТЕСТ
1.
4.
ПРИКМЕТНИК
Прикметник
-
В-2
це частина мови, що називає ...
а) ознаку дії
б) дію предмета
в) ознаку предмета
2.
Прочиrай речення. Вибери рядок, у якому
подано тільки прикметники.
Яке може бути українське небо, як не синє,
чисте,
аж душа в радощах розпливається.
(Андрій Чайковський)
а) небо, радощах, чисте
б) українське, душа, синє
в) українське, синє, чисте
16
3.
У якому рядку всі прикметники записано без
помилок?
а) сільський, украінський, запорі'J1еський
б) сільський, украінський, запорізький
в) сільський, украіньський, запорізький
4.
Якому відмінку множини належать подані
моделі прикметників?
~---~ICUМJ, І
а) давальному
ІUМJ.
б) орудному
в) місцевому
5.
Від поданих іменників за допомогою суфікса
-ськ- утвори й запиши прикметники та роз­
бери їх за будовою.
Суми, гора, Буковина.
6.
Знайди у реченні прикметники і запиши їх
у жіночому роді.
Яскраве сонце заглянуло в густий ліс.
7.
Із поданих слів склади і запиши речення.
Визнач відмінки прикметників.
Ранньою, допитливі, порою, у, завпали,
дплахи,
книгарню.
17
8.
Склади і запиши твір-мініатюру на тему "Моя
улюблена квітка". Підкресли прикметники.
ТЕСТ
1.
5.
ЧИСЛІВНИК
Числівники
-
В-1
це слова, що означають
...
а) кількість предметів, загальні назви
б) кількість предметів, іх порядок при лічбі
в) назви предметів, порядок при лічбі
2.
Числівники відповідають на питання
...
а) який? яке? де?
б) яка? котрий? що?
в) скільки? який? котрий?
З.
Вибери рядок, у якому записано тільки
кількісні числівники.
а) двадцять, п 'ятий, сім
б) дев 'ятий, десятий, тридцятий
в) сорок, шість, чотирнадцять
4.
Знайди рядок, у якому всі числівники
записано без помилок.
а) чотирнадцять, шістсот, п 'ятьдесят
18
б) чотирнадцять, шzстьсот, п 'ятдесят
в) чотирнадцять, шістсот, п 'ятдесят
Підкресли словосполучення з числівниками.
5.
Сердечна зустріч; друга зустріч;
порядковий номер ; четвертий номер;
п' ятий клас; дружний клас.
Запиши математичну рівність словами,
6.
вживаючи прийменник від.
60 - 12
=
48
Утвори й запиши словосполучення
7.
з числівниками.
З (книжка), о
5
(година),
2
(брат).
Запиши речення, виразивши числівники
8.
словами.
Сидить Марушка в
(7)
кожушках. З
( 1)
полі­
на вогню не розкласти . Дощ у жни ва, як
(5)
колесо до воза. Лев може бігти зі швидкіс­
тю
(80)
кілометрів за годину. Маса тіла щуки
сягає (ЗО) кілограмів.
19
ТЕСТ
1.
5.
В-2
ЧИСЛІВНИК
Числівники
-
це слова, що означають
...
а) назви предметів
б) діі" предметів
в) кількість предметів, їх порядок при л ічбі
2.
Числівники відповідають на питання
а) як? коли?
...
б) який? яка? скільки?
в) скільки ? який? котрий?
3.
Вибери рядок, у якому записано тільки
порядкові числівники.
а) тридцять перший, другий, п 'ять
б) шістнадцять, третій, восьмий
в) сьомий, п'ятнадцятий, вісімнадцятий
4.
Знайди рядок, у якому всі числівники
записано без помилок.
а) дванадцять, шіснадцять, п 'ятсот
б) дванадцять, шіснадцять, п 'ятьсот
в) дванадцять, шістнадцять, п 'ятсот
5.
Підкресли словосполучення з числівниками.
Перший урок; останній урок;
важливе доручення;
шосте доручення;
восьмий рік ; навчальний рік.
20
6.
Запиши математичну рівність словами ,
вживаючи прийменник до.
70
7.
+ 20
=
90
Утвори й запиши словосполучення
з числівниками.
З (брат), о
8.
7
(година),
2
(сестри).
За поданим зачином склади і запиши твір­
мініатюру "Про мене", увівши в розповідь
числівники.
Мене звати
в місті (селі)
."
.. .
Я народився (-лася)
Мені
."
".років. Я навчаюся у".
ТЕСТ. б. ЗАЙМЕННИК
1.
Займенник
-
року
це частина мови, яка
В-1
...
а) називає предмети
б) називає ознаки предметів
в) указує на предмети, їх ознаки, кількість,
але не називає іх
21
2.
Вибери рядок, у якому записано тільки
займенники.
а) один, я, ви, вони, дерево
б) я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони
в) він, птах, шість, п 'ятий
3.
Займенниками третьої особи є слова
...
а) я, ви, вони
б) хлопчик, вона, воно
в) він, вона, воно, вони
4.
Займенники першої особи змінюються за
...
а) числами і відмінками
б) Числами і родами
в) родами і відмінками
5.
Побудуй за поданою схемою речення так, щоб
і підмет, і другорядний член виражалися
займенниками. Речення запиши.
6.
Займенник вона зміни за поданими питаннями.
Кого? Кому? У кого? Для кого? За ким?
7.
Уведи в текст займенники. Визнач їх відмінок.
Метелик
_____
наче квіточка,
ранній вісник літечка.
22
Нехай
лпається,
коли тепло вертається.
(Васшzь Діденко)
8.
Склади і запиши твір-мініатюру на тему
"Мій друг". Уведи у розповідь займенники.
ТЕСТ 6. ЗАЙМЕННИК
1.
Займенник
-
це частина мови, яка
В-2
...
а) означає кількість предметів
б) указує на предмети, іх ознаки, кількість,
але не називає їх
в) називає дії предметів
2.
Вибери рядок, у якому записано тільки
займенники.
а) вони, трава, ми
б) десять, я, зелений, ви
в) ми, ви, вони, я, ти, він, вона, воно
З.
Займенниками другої особи є слова
а) пташка, воно, я
б) ти, ви
в) ми, вони, вона, він
23
...
4.
Рід можна визначити у займенників
а) першої особи
...
б) другої особи
в) третьої особи однини
5.
Побудуй за поданою схемою речення так, щоб
і підмет, і другорядний член виражалися
займенниками. Речення запиши.
6.
Займенник я зміни за поданими питаннями.
Кого? Кому? У кого? Для кого? За ким?
7.
Уведи в текст займенники. Визнач їх відмінок.
На прогулянці
____
вирішив літнім садочком пройтися,
п'ю запах меліси медовий.
З вікна виглядає сестричка Орися
1 вигляд у
чудовий.
(Дмитро Білоус)
8.
Склади і запиши твір-мініатюру "Ким я мрію
стати". Введи у розповідь займенники.
24
ТЕСТ
1.
Z ДІЄСЛОВО
Дієслово
-
В-1
це частина мови, що означає
а) дію предмета
...
б) назву предмета
в) кількість предметів
2.
Вибери рядок, у якому всі дієслова подано
в неозначеній формі.
а) радіти, розв'язував, подорожує
б) множити, здобувати, думати
в) мити, почистив, знайде
З.
За родами змінюються дієслова
а) теперішнього часу
...
б) минулого часу
в) майбутнього часу
4.
Визнач особу й число дієслів у поданому
реченні.
Над зеленими полями небо грає і тремтить.
а) перша особа однини
б) друга особа множини
в) третя особа однини
5.
Добери потрібні за змістом дієслова і допов­
ни речення. Познач закінчення у дієсловах.
Літо
зима
6.
підстрибуючи,
похнюпившись.
Добери і запиши близькі за значенням дієслова.
Визнач їх дієвідміну.
Обер~аєш,~------------~
7.
У поданих дієсловах устав пропущені букви.
Буду_мо, прочита_мо, кле_мо, бач_мо .
25
8.
Напиши твір-міркування "Чому птахи повер­
таються з вирію". Підкресли дієслова, ви­
знач 1х час.
ТЕСТ
1.
Z ДІЄСЛОВО
Дієслово
-
В-2
це частина мови, що називає
...
а) порядок предметів при лічбі
б) дію предмета
в) ознаку предмета
2.
Вибери рядок, у якому всі дієслова подано
у формі минулоrо часу.
а) росте, чекає, дрімав
б) думає, напише, малював
в) мандрувала, затих, читали
З.
Дієслова теперішньоrо часу змінюються
...
а) за часами, особами, відмінками
б) за числами, особами
в) за відмінками і числами
4.
Визнач особу й число дієслів у поданому
прислів'ї.
Поспішиш
-
людей насмішиш.
26
а) перша особа однини
б) друга особа однини
в) друга особа множини
5.
Добери потрібні за змістом дієслова і доповни
речення. Познач закінчення у дієсловах.
У ліс не
6.
,
то й на печ1
Добери антоніми до наведених дієслів.
Визнач їх дієвідміну.
Дозволяти
забувати
7.
-
- ------------
- --------------
Устав пропущені букви. Від поданих дієслів
утвори іменники.
Друж_мо
Біга
мо-
Дума_мо
8.
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
-------------
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Напиши твір-міркування "Чому книги треба
берегти". Підкресли дієслова, визнач їх час.
27
ТЕСТ
1.
8.
ПРИСЛІВНИК
В-1
Прислівники відповіда:Ють на питання
а) хто? що?
...
б) який? яка? яке? які?
в) як? де? куди? коли?
2.
Вибери правильне твердження.
а) Прислівник - незмінна частина мови.
б) Прислівники змінюються за питаннями.
в) Прислівники змінюються за числами.
З.
Вибери рядок, у якому записано тільки
присшвники.
а) гарний1 чесно 1 дивно
б) легко 1 ніжно1 вільно
в) сум 1 бадьоро 1 охайний
4.
Вибери правильну відповідь.
У прислівниках сумно, зранку, синьо
видшено
...
а) закінчення
б) префікс
в) суфікс
5.
Утвори і запиши словосполучення , замінивши
виділені слова близьким за значенням
прислівником.
Прийде як рак свисне.
6.
Добери потрібні за змістом прислівники
і доповни речення .
Учися
1 _ _ _ _ накривати на сти.
28
7.
Спиши, розкриваючи дужки.
У(сутінках), (по)близу , (по)дорозі , (у)вечері ,
(на)весні , (на)веранді.
8.
Запиши продовження опису, використовуючи
прислівники.
Повільно сходило сонце. Старий ліс проки­
дався від сну. Берізки радісно зашелестіли листочками. Навкруги
ТЕСТ
1.
8.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ПРИСЛІВНИК
Прислівники відповідають на питання
В-2
...
а) який? котрий?
б) що робить? скільки?
в) як? де? куди? коли?
2.
Вибери правильне твердження
а) Прислівники змінюються за часами.
б) Прислівники змінюються за питаннями.
в) Прислівник
-
незмінна частина мови.
29
3.
Вибери рядок, у якому записано тільки
прислівники.
а) уголос, уважний, вранці
б) схвильовано, праворуч, вгору
в) хвилювання, гори, гірко
4.
Вибери правильну відповjдь.
У прислівниках чисто, гаряче, здивовано,
бадьоро виділено
...
а) закінчення
б) суфікс
в) префікс
5.
Утвори і запиши словосполучення, замінивши
виділені слова близьким за значенням
прислівником.
Знати як свої п'ять пальців.
6.
Добери потрібні за змістом прислівники
І ДОПОВНИ речення.
Подарунок має бути
_ _ __
оформленим.
7.
Від поданих прикметників утвори прислівники
і розбери їх за будовою.
Щаслива
-
~~~~~~~~~~~~~-
Смачний
Синє
30
8.
Склади і заmшm твір-мініатюру "Захід со~щя",
використовуючи прислівники.
ЗМІСТ
Тест
1.
Текст .... .... .. ....... .... ... ..... .... ...... ... .. .............. ..... ...... .. .. ... .. .. ...... З
Тест
2.
Речення
.. .... ................ .............. ........... ..... .. ... ... ...... .. .. ... ... ... .. 8
Тест
3.
Іменник
.. .. ... ... .. .. ... ..... ..... .. ........... ........ ..... ............ .... ...... .. .. 11
Тест
4.
Прикметник
Тест
5.
Числівник .......... ... ....... ...... ................ ........... .... ......... .. ...... ..
Тест
6.
Займенник
Тест
7. Дієслово ....... ..... ... ......... ... .. ... ...... ..... ........ .... ...... .... ........ ...... 25
Тест
8.
.. ........ .... ... ... ............. .......... ...... ............. .... .. .. .. 14
18
... ..... .. .... .. ........ ..................... .. ............. ............... 21
Прислівник ...... .. .............. ... ....... .................................. .. ......
31
28
Автор
super-ivasiki
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 224
Размер файла
8 213 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа