close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

гурток образотворчого мистецтва

код для вставки
Затверджую
Директор РЦДЮТ
__________ Г.Катеринич
(підпис)
«___»__________20__ рік
Календарно-тематичне планування
занять гуртка «Образотворчого мистецтва»
на 20___ / 20___ н. р.
______________________________________________________________________
(ПІБ учителя )
Затверджую
Директор РЦДЮТ
__________ Г.Катеринич
(підпис)
«___»__________20__ рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН на 2015-2016 навчальний рік
Основний рівень
№
РОЗДІЛ
Всього
Кількість годин
Теоретичні Практичні
заняття
заняття
2
__
1
ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ
2
2
ГРАФІКА
38
3
35
3
ЖИВОПИС
60
6
54
4
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО
40
5
35
5
КОНКУРСИ, ВИСТАВКИ, ПІДСУМОК
6
2
4
РАЗОМ
146
18
128
ПРОГРАМА з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. ВИПУСК 2
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Київ «Грамота» 2009
Календарно-тематичне планування занять гуртка «Образотворче
мистецтво»
Основний рівень
№
1
Дата
прове
дення
Тема заняття
Вступне заняття
Орієнтоване завдання
Всього
Кількість годин
годин теоретичні практичні
Ознайомлення з
планом роботи гуртка
на навчальний рік,
правила поведінки в
колективі, кабінеті,
організаційні питання.
2
2
Ознайомлення з
2
матеріалами для роботи,
правилами
використання.
Підготовчі вправи.
Змішування похідних
2
кольорів. Створення
колірних гам «Пори
року»
1
1
1
1
РОЗДІЛ 1. ЖИВОПИС
2
Урок-бесіда «Як
працює
художникживописець»
3
Формування
навиків роботи з
фарбами,
змішування
кольорів.
Поняття про
колорит.
4
5
6
Кольорознавство.
Ахроматичні
кольори.
Кольорознаство.
«Кольори, що нас
оточують»
7
Техніка
малювання
пальчиками
8
Техніка
малювання
ниткою
Акварельні
техніки: «повологому»
Акварельні
техніки:
«Лесування»
9
10
Створення колоритної
композиції «Осіннє
листя»
Створення чорнобілої
композиції «Зебра»
2
2
2
2
Основні і похідні
кольори. Робота одним
кольором «Смугасті
звірі»
Створення композиції
«Павич»
2
2
2
2
Створення композиції
«Осінній букет»
2
2
Практична робота:
«Гори в тумані»
2
2
Створення зображення
«Осінній натюрморт»
2
2
11
Техніка
малювання
гуашью
Тепла і холодна гама
кольорів. «Сонячний
день»
2
12
Техніка
малювання
гуашью
Тепла і холодна гама
кольорів. «Дощ»
2
1
1
2
Симетрія – як
засіб гармонії
форми.
Монотипія.
Монотипія.
Створення симетричної
композиції «Метелики».
2
2
Створення композиції
«Осінній букет»
2
2
15
Узгодження
силуетної форми
і декору.
Створення силуетної
композиції «Панорама
міста», «Темний ліс».
2
2
16
Поняття про
пейзаж. Види
пейзажів
Створення пейзажного
зображення «Моє село»
2
17
Пейзажний
Створення зображення
живопис.
«Синє, синє море»
Морський пейзаж
2
2
18
Пейзажний
живопис.
Гірський пейзаж
Передача
настрою і стану
природи
колірними спів
відношеннями
Відтворення
природних явищ
на папері
Практична робота:
«Карпатські гори»,
2
2
Практична робота:
«Туман», «Перед
дощем»
2
2
Практична робота:
«Після дощу», «Вітер»,
«Веселка»
2
2
21
Малювання
природних явищ
Практична робота:
«Сніг», «Сонячний
ранок», «Гроза»
2
2
22
Натюрморт. Види
натюрмортів.
Аналіз
репродукцій
художників.
Постановка
простого
натюрморту та
його зображення.
Практична робота:
«Квіти у вазі»
2
Зображення
натюрморту з декількох
простих предметів.
2
2
24
Розташування
зображень
предметів на
аркуші.
Зображення окремих
2
предметів, способи
компонування «Овочі та
фрукти»
2
25
Портрет. Основні
пропорції і
будова частин
обличчя людини.
Зображення
автопортрету.
13
14
19
20
23
2
1
1
1
1
1
1
26
27
28
29
Узагальнення
знань про будову
обличчя людини.
Поняття про
ескіз, та його
роль у створенні
зображення
Практична робота:
«Портрет мами»
2
2
Створення тематичної
композиції «Рідний
край». Робота над
ескізом.
2
2
Поняття про
формат та
композицію,
раціональне
заповнення його
зображенням.
Робота над композицією 4
«Рідний край»
2
2
РОЗДІЛ 2. ГРАФІКА
30
Урок-бесіда «У
майстерні
художника
графіка»
31
Створення
орнаменту за
допомогою лінії.
32
Графічні засоби
зображення.
Крапка.
Графічні засоби
зображення.
Лінія.
Створення простої
композиції за
допомогою крапки.
Створення простої
композиції за
допомогою ліній
різного характеру.
2
2
2
2
34
Графічні засоби
зображення.
Пляма. Силует
Створення простої
композиції за
допомогою силуетного
зображення.
2
2
35
Графічні техніки
зображення.
Кляксографія.
Графічна робота на
тему «Які бувають
дерева»
2
36
Графічні техніки
зображення.
Кляксографія.
Зображення
графічними
засобами
Тоновий
малюнок.
Графічна робота на
2
тему «Фантастична
істота»
Малюнок «Світ комах» 2
у графічному виконанні.
2
Зображення
натюрморту простим
олівцем.
Створення композиції
за допомогою
2
2
2
2
33
37
38
39
Композиція у
графіці.
Ознайомлення з
2
матеріалами для роботи,
правилами
використання.
Підготовчі вправи.
Рослинний та
2
тваринний орнамент
1
1
2
1
3
2
геометричних фігур та
ліній.
40
Виражальні
можливості
графіки.
Практична робота:
«морські мешканці»
2
2
41
Види симетрії.
Дзеркальна
симетрія.
Створення
симетричного
зображення «Світ
комах»
2
2
42
Види симетрії.
Осьова симетрія
Створення
симетричного
зображення «Світ
комах»
2
2
43
Асиметрична
композиція
Зображення в
асиметричному порядку
«Стрекози»
2
2
44
Ниткографія.
Створення композиції
«Чарівні рослини»
2
2
45
Фактура
природніх
матеріалів
2
46
Гратографія.
Малюнок на
вощеному папері
Узагальнення
знань про графік
та графічні
техніки.
Узагальнення
знань про графік
та графічні
техніки.
Створення зображень за
допомогою відбитків
тканини, жмаканого
паперу, листя та ін..
Практична робота:
«Чудо-звір»
2
2
Творча робота на тему:
«Рослинний світ»
2
2
Творча робота на тему:
«Тваринний світ»
2
2
47
48
1
1
РОЗДІЛ 3. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО
49
Урок-бесіда «В
гостях у
народного
майстра»
50
Види
декоративного
мистецтва.
Ознайомлення з
технікою
петриківського
розпису.
51
Ознайомлення з
2
матеріалами для роботи,
правилами
використання.
Підготовчі вправи.
Бесіда: «Основні види
2
ДПМ» Аналіз зразків
творчості майстрів.
Освоєння техніки
2
розпису, тренувальні
вправи.
2
1
1
1
1
52
Петриківський
розпис.
Створення композиції
«Райський птах»,
2
2
53
Петриківський
розпис.
Створення композиції
«Букет»
2
2
54
Декоративний
розпис(орнаменту
вання посуду,
предметів побуту)
Декоративний
розпис(прикраша
ння інтер’єру
української оселі)
Декоративний
розпис інтерєру.
Імітація розпису
глечика, скрині.
2
2
Створення композиції
настінного розпису.
Орнамент «Бігунець»
2
2
«Вазон», «Дерево
життя»
2
2
Розташування
різних
орнаментальних
елементів на
площині
Поняття
композиції в
ДПМ.
Побудова орнаментів
різними прийомами і
способами. Створення
закладок.
2
2
Практична робота:
«Збір урожаю»
2
2
59
Поняття про
ритм. Створення
орнаментів.
Практична робота:
«Квітковий орнамент»
2
60
Символіка
орнаментів
українського
рушника.
Орнаменти
килимів України.
Орнаменти
прикрашання
посуду
Створення орнаментів
для рушничка.
2
2
Практична робота
«Килимок»
Практична робота:
«Розпис тарілки»
2
2
2
2
63
Орнаменти
прикрашання
посуду
Практична робота:
«Розпис глечика»
2
2
64
Орнаменти
писанок.
Створення зображення
писанок.
2
2
65
Орнаментальні
мотиви писанок.
Створення сувеніру
«Писанка»
2
2
66
Декоративна
композиція.
Створення композиції
«Диво-звір»
2
2
55
56
57
58
61
62
1
1
67
68
Узагальнення.
Декоративна
композиція.
Створення ескізу
Узагальнення.
Декоративна
композиція.
Творча робота «Панно з
квітами». Ескіз
2
2
Творча робота «Панно з
квітами»
2
2
ВИСТАВКИ, КОНКУРСИ, ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ
69
Конкурс
малюнків
«фантазія без
кордонів»
Створення робіт в
довільній техніці, за
улюбленим видом
мистецтва.
4
2
2
70
Виставка робіт
учнів
«Кольоровий світ
очима дітей»
Підсумкове
заняття.
Підготовка до виставки,
відбір робіт,
оформлення робіт.
2
2
Звіт учнів про виконану
роботу.
2
71
2
Автор
zhitar-kseniya
Документ
Категория
Образование
Просмотров
168
Размер файла
29 Кб
Теги
гурток образотворче мистецтво
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа