close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРЕЗ,ДОВСВІДУ

код для вставки
КРЕЙЧІ ВІКТОРІЯ,
вчитель історії Острозького
військового ліцею
Презентація досвіду на тему:
«ФОРМУВАННЯ
ІСТОРИЧНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТАРШИХ
КЛАСАХ ЗА ДОПОМОГОЮ
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ»
LOGO
ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:
дати молодому поколінню
крила і корені.
Крила, щоб змогли
високо злетіти,
корені, щоб знали
куди повертатися
LOGO
АКТУАЛЬНІСТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНОГО ДОСВІДУ
 використання інноваційних технологій,
зокрема інтерактивного навчання,
створення проблемних ситуацій та
завдань, ігрових елементів при
вивченні історії сприяє формуванню
ключових компетентностей учнів, які є
необхідною базою для їх
життєтворчості.
LOGO
ПОНЯТТЯ

Вперше «компетенція», «ключові
компетенції» стали використовуватися
в США в сфері бізнесу в 70-х роках
XІX ст.
Компетентність (соmpetency) здатність успішно задовольняти
індивідуальні й соціальні потреби,
діяти й виконувати поставлені
завдання.
LOGO
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНА
ОСНОВА ДОСВІДУ
О. Пометун
Дж. Равен, Дж. Боуден,
С.Маслач, М.Лейтер,
Е.Шорт, Е.Тоффлер,
Р.Уайт, А.Бермус, Р.
Хайгерті, А. Мейхью
І. Бабина, П.Бачинський,
Я. Кодлюк, О. Локшина,
Л. Пильгун, І. Родигіна,
К. Савченко, Л. Сень,
Т. Смагіна, С.Трубачев;
К.Баханов, В.Мисан,
О.Пометун, Г.Фрейман,
В.Шарко LOGO
ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІІ
СЕНКАН
Компетенція
•Діяльнісна, особистісна
•Досягає, відповідає,
прагне
•Дає сукупність знань
для діяльності
•Обізнаність.
Компетентність
• Належна, відповідна
•Відповідає, володіє, діє.
•Передбачає особистісне
ставлення до предмета
•Спроможність
LOGO
СТРУКТУРА
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Діяльність.
Використання
знань у нестандартних
ситуаціях.
Уміння і навички.
Знання
Глибокі,
Систематичні,
поліфункціональні
Особистісні
якості.
Ціннісні
установки.
Мотивація
діяльності
LOGO
ВИДИ КОМПЕТЕНЦІЙ
Надпредметні (ключові):
соціальні
Рада
Європи
полікультурні
інформаційні
саморозвитку
та самоосвіти
продуктивної,
творчої діяльності
LOGO
УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
1. Навчально-пізнавальна компетенція.
2. Загальнокультурна компетенція.
3. Соціальна компетенція.
4. Здоров'язберігаюча компетенція.
5. Компетентність з інформаційних і
комунікаційних технологій.
6. Громадянська компетенція.
7. Підприємницька компетенція.
LOGO
СКЛАДОВІ ІСТОРИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
КОМПЕТЕНЦІЇ
АКСІОЛОГІЧНА
ХРОНОText
ЛОГІЧНА
МОВЛЕНЄВА
ІНФОРМАЦІЙНА
ПРОСТОРОВА
ЛОГІЧНА
LOGO
Методи навчальної
діяльності учнів, які
використовую:
Метод проектів
Інформаційно
компютерні
техноогії
Інтерактивні методи
Технології “Дебати” та
“Розвиток критичного
мислення” LOGO
Форми навчальної
діяльності учнів:
Групова:
Індивідуальна
Робота в парах
Робота в групах
LOGO
1. ПРИКЛАД формування
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
1. Робота з ілюстрацією. Розгляньте
картину М. Дерегуса «Повстання
селян в Україні у 1905 році» та
охарактеризуйте її за таким планом
ПЛАН
1. Який момент селянського повстання тут
зображений? Чому ви так думаєт?
3. Що роблять і чим займаються люди, зображені на ілюстрації?
4. Кого художник зобразив на передньому плані, а кого на задньому? Чом
так?
5. На основі ілюстрації зробіть висновки про учасників повстан ня, його хід,
озброєння повстанців, наміри.
LOGO
Перегляд тематичних фільмів та
їх дискусійне обговорення
LOGO
http://www.ppt.prtxt.ru
2.ПРИКЛАД формування
ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ФІШБОУН АБО МЕТОД КАУРО ІШИКАВО
LOGO
3.ПРИКЛАДИ формування
ПРОСТОРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Завдання №1 Опрацюйте карту-
карикатуру.
1.Які країни «несли» в Україну
«мир і свободу»?
2.Який період історії України
відображено на «карті»?
3. З яких історико-етнографічних
регіонів України відбувався наступ
Карта- карикатура. За свободу і мир
в Україні. 1919 р.
Завдання №2
1.За яких територій йшов наступ?
2. Основні битви.
3. Які території були захоплені
станом на: а)на середину
грудня1917р., б)на лютий 1918 р.?
LOGO
4.Порівняйте з текстом підручника.
Завдання на карті. Позначте на карті де
відбувалися вказані події
1.»о 7 годині ранку треті роти 4-го і 5-го
понтонних батальйонів і військовотелеграфна рота 14-го саперного
батальйону взяли рушниці, розібрали
бойові патрони і, вишикувавшись у своїх
так званих «жандармських» казармах,
вийшли на Московську вулицю і
попрямували до миколаївських казарм»
2. «Можна було догадуватися, що комісія виробляє якийсь план, який так або
інакше буде зв’язаний з подіями в місті. Тим часом від берега стали
простувати до панцирника шлюпки і яхти з найрізноманітнішою публікою...
Звідусіль неслися поклики: «... Хай живуть вільні матроси! Хай живе народне
правління!» та інше. З помосту від часу до часу гриміло «Ура!»...».
3 «…Висловлюючи свою скорботу з приводу «смут і хвилюваньщо охопили
державу, государ визнає необхідним «Об’єднати діяльність вищого уряду»,
на обов’язок якого він покладає «виконання непохитної нашої волі:
1) дарувати населенню непорушні основи цивільної свободи на засадах
LOGO
недоторканності особи, свободи совісті, слова, зборів і спілок;»
4. ПРИКЛАДИ формування
ХРОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Розв’яжи хронологічні задачі із теми «Україна в період
десталінізації (1953-1964рр.)
№1
Від року усунення Хрущова М. за «м’якотілість» з посади першого
секретаря ЦК КП(б)У «відняти» число місяця польоту Гагаріна у космос «помножити» на 5 «відняти » кількість років за які планувалось
побудувати комунізм.
№2
Від року грошової реформи «відняти» місяць смерті
Й. Сталіна «помножити» на 9 «додати» кількість перших секретарів
України в період «відлиги»
№3
Від року початку закупівлі хліба СРСР за кордоном «відняти»
місяць проведення ХХ з’їзду КПРС, «помножити» на 9, «відняти»
кількість раднаргоспів створених на Україні в 1957.
№4
Від року розстрілу Л.Берії «відняти» місяць проведення
ХХ з’їзду КПРС, «помножити» на 9, «відняти» кількість років
за які планувалось побудувати комунізм.
LOGO
(Відповіді- роки народження опозиціонерів)
Установіть послідовність
створення радянських агітаційних
плакатів.
LOGO
5. ПРИКЛАДИ формування
АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Метод Едварда де Боне
Безастережна
інформація
Виражає емоції,
враження
Зазначає позитивні
Сторони діяльності
ДІЯЛЬНІСТЬ УПА
Керує процесом
Критикує,
визначає
негатив
Пропонує
креативні
рішення
LOGO
Федеративна Україна - шлях до
розколу чи єдності?
ДЕРЕВО РІШЕНЬ
Запишіть на «плоди»
дерева аргументи
«за» і «проти»
федеративного
устрою України
LOGO
http://www.ppt.prtxt.ru
6. ПРИКЛАДИ формування
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
 Девіз:
сперечайтесь, помиляйтесь, але заради
Бога, розмірковуйте, і хоча криво, зате самі.
- «Мікрофон» (З чим у вас асоціюється «радянізація
західноукраїнських земель?»);
- «Діалог Сократа» (Чи потрібно Україні вступати до
НАТО?»);
- «Методика Ривіна». (Оволодіння науковою
термінологією);
- «Займи позицію». (Брест-Литовський мир:
- тріумф чи поразка ЦР?)
- Захист рефератів, доповідей, міні-творів. LOGO
ПРИКЛАДИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ШОУ-ГРА «Найрозумніший»
Історичні турніри
Рольва гра
LOGO
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
ПЕРЕВАГИ
* безперервне навчання
(під час карантину);
* навчатися у відповідності до свого темпу;
* навчатися у найбільш
приємній та сприяючій
продуктивності
обстановці;
* можливість надолужити пропущений
матеріал.
НЕДОЛІКИ
* відсутність особис-
тісного спілкування;
*вміння учня навчатися самостійно, без
постійного підштовхування з боку
вчителя.
*неможливість індентифікувати того, хто
виконує завдання
LOGO
ВИСНОВОК

Компетентнісний підхід на уроках історії
покликаний готувати молодь до самостійного
життя у сповненому суперечностей сучасному
світі, створити сприятливі умови для
взаєморозуміння між людьми, що
представляють різні культурні, етнічні й
релігійні традиції, допомогти людині
усвідомити себе не лише представником
певної країни і регіону, але й громадянином
Європи та світу.
LOGO
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
33
Размер файла
12 199 Кб
Теги
довсвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа