close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Статистичні дані про загальноосвітні навчальні заклади України за 20142015 та 20152016 н. р.

код для вставкиСкачать
Статистичні дані
про загальноосвітні навчальні заклади України за 2014/2015 та 2015/2016 н. р.
Загальноосвітні навчальні заклади
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів протягом двох навчальних років
скоротилася на 1,52 % (загалом на 267 загальноосвітніх навчальних закладів (в тому
числі й вечірні змінні школи, спеціальні школи та школи-інтернати) і становила/-ть:
2014/2015 н. р – 17 604 ЗНЗ, 2015/2016 н. р. – 17 337. Серед загальноосвітніх навчальних
закладів без урахування вечірніх змінних шкіл, спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів
скорочення протягом двох навчальних років становить 1,48 %.
У таблиці наведені дані без урахування спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів та вечірніх
змінних шкіл.
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровсь
ка
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Республіканські
заклади
Усього
Кількість денних ЗНЗ 2014/2015
н. р.
Місто
Село
Разом
Кількість денних ЗНЗ 2015/2016
н. р.
Місто
Село
Разом
Різниця
161
105
556
711
655
416
872
760
972
159
105
552
705
635
409
864
740
961
Міст
о
2
0
4
Місто,
%
1,24
0,00
0,72
Село
6
20
7
Село,
%
0,84
3,05
1,68
Разо
м
8
20
11
Разом,
%
0,92
2,63
1,13
337
166
143
261
142
201
616
516
326
580
538
782
659
587
722
331
166
143
260
143
212
576
515
319
576
543
742
658
579
719
6
0
0
1
-1
1,78
0,00
0,00
0,38
-0,70
-11
40
1
7
4
-5,47
6,49
0,19
2,15
0,69
-5
40
1
8
3
-0,93
5,12
0,15
1,36
0,42
215
142
130
337
167
287
180
126
159
131
390
141
164
154
103
152
471
10
514
386
181
1035
369
565
506
536
357
710
421
322
619
475
325
449
0
0
729
528
311
1372
536
852
686
662
516
841
811
463
783
629
428
601
471
10
215
142
127
338
167
287
179
126
158
131
384
139
165
154
102
153
461
9
513
377
176
1021
367
559
493
533
351
698
409
317
600
462
322
426
0
0
728
519
303
1359
534
846
672
659
509
829
793
456
765
616
424
579
461
9
0
0
3
-1
0
0
1
0
1
0
6
2
-1
0
1
-1
10
1
0,00
0,00
2,31
-0,30
0,00
0,00
0,56
0,00
0,63
0,00
1,54
1,42
-0,61
0,00
0,97
-0,66
2,12
10,00
1
9
5
14
2
6
13
3
6
12
12
5
19
13
3
23
0
0
0,19
2,33
2,76
1,35
0,54
1,06
2,57
0,56
1,68
1,69
2,85
1,55
3,07
2,74
0,92
5,12
0,00
0,00
1
9
8
13
2
6
14
3
7
12
18
7
18
13
4
22
10
1
0,14
1,70
2,57
0,95
0,37
0,70
2,04
0,45
1,36
1,43
2,22
1,51
2,30
2,07
0,93
3,66
2,12
10,00
5330
11791
17121
5296
11571
16867
38/-4
0,64
231/11
1,87
254
1,48
Мінусове значення різниці означає збільшення кількості денних ЗНЗ протягом двох останніх навчальних років.
У розрізі міські/сільські ЗНЗ маємо: у містах закриті 38 шкіл, відкриті чотири нові
школи. Сільських шкіл закрито 231, а відкрито 11.
Найбільша кількість міських шкіл скорочена в м. Києві, Донецьку, Харкові.
У сільській місцевості найбільшого скорочення зазнали ЗНЗ у Житомирській,
Чернігівській і Волинській областях.
При зменшенні кількості міських шкіл у Донецькій області (6 шкіл),
спостерігається значне зростання сільських шкіл (11 шкіл).
У середньому на один загальноосвітній навчальний заклад у 2015/2016 н. р.
припадає понад 218 учнів: ЗНЗ – 17 337, учнів – 3 783 150 (серед них 136 вечірніх
змінних шкіл, в яких навчаються 33 524 учні: 246,5 учнів на одну вечірню змінну школу).
У денних ЗНЗ у одній школі в середньому навчається 219,68 учнів.
У міських денних ЗНЗ навчається 2 521 735, що становить 68,08 % від загальної
кількості всіх учнів, які навчаються в Україні у денних ЗНЗ.
У таблиці представлені дані на початок 2015/2016 н. р.
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Усього
Місто
87 208
65 328
256 374
126 324
81 976
63 983
119 094
69 100
120 456
59 006
37 880
165 250
72 545
157 657
84 911
65 744
68 555
53 851
187 631
65 451
81 633
67 576
40 735
64 226
259 241
2 521 735
Кількість учнів у денних ЗНЗ
Село
Разом
Місто, %
64 030
151 238
57,66
60 987
126 315
52,72
43 791
300 165
85,41
20 793
147 117
85,87
45 108
127 084
64,51
91 315
155 298
41,20
33 864
152 958
77,86
76 888
145 988
47,33
63 110
183 566
65,62
29 908
88 914
66,36
13 011
50 891
74,43
91 535
256 785
64,35
34 457
107 002
67,80
79 891
237 548
66,37
40 281
125 192
67,82
79 326
145 070
45,32
22 634
91 189
75,18
50 787
104 638
51,46
36 874
224 505
83,58
37 297
102 748
62,48
44 731
126 364
64,60
40 992
108 568
62,24
55 770
96 505
42,21
26 282
90 508
70,96
0
259 241
100,00
1 183 662
3 705 397
68,06
Село, %
42,34
47,28
14,59
14,13
35,49
58,80
22,14
52,67
34,38
33,64
25,57
35,65
32,20
33,63
32,18
54,68
24,82
48,54
16,42
37,52
35,40
37,76
57,79
29,04
0,00
31,94
Місто
3 564
2 623
9 957
5 765
3 481
2 746
4 802
2 865
4 784
2 631
1 879
6 750
2 903
6 517
3 432
2 712
2 888
2 327
7 436
2 693
3 356
2 877
1 691
2 635
10 181
103 495
Кількість класів у денних ЗНЗ
Село
Разом
Місто, %
5 855
9 419
37,84
4 745
7 368
35,60
3 664
13 621
73,10
1 998
7 763
74,26
4 208
7 689
45,27
5 624
8 370
32,81
2 837
7 639
62,86
5 238
8 103
35,36
4 958
9 742
49,11
3 006
5 637
46,67
1 284
3 163
59,41
7 189
13 939
48,43
3 032
5 935
48,91
5 653
12 170
53,55
3 726
7 158
47,95
5 384
8 096
33,50
2 176
5 064
57,03
4 528
6 855
33,95
3 490
10 926
68,06
2 888
5 581
48,25
4 338
7 694
43,62
3 866
6 743
42,67
3 518
5 209
32,46
2 586
5 221
50,47
0
10 181
100,00
95 791
199 286
51,93
Село, %
62,16
64,40
26,90
25,74
54,73
67,19
37,14
64,64
50,89
53,33
40,59
51,57
51,09
46,45
52,05
66,50
42,97
66,05
31,94
51,75
56,38
57,33
67,54
49,53
0,00
48,07
Найбільша кількість учнів у міських денних ЗНЗ Донецької й Дніпропетровської
областей, найменша – у Закарпатській і Чернівецькій областях.
Аналогічна картина спостерігається і щодо кількості класів у міських школах.
Область
Кількість учнів в одному класі
село
разом
Вінницька
24,47
10,94
16,06
Волинська
24,91
12,85
17,14
Дніпропетровська
25,75
11,95
22,04
Донецька
21,91
10,41
18,95
Житомирська
23,55
10,72
16,53
Закарпатська
23,30
16,24
18,55
Запорізька
24,80
11,94
20,02
Івано-Франківська
24,12
14,68
18,02
Київська
25,18
12,73
18,84
Кіровоградська
22,43
9,95
15,77
Луганська
20,16
10,13
16,09
Львівська
24,48
12,73
18,42
Миколаївська
24,99
11,36
18,03
Одеська
24,19
14,13
19,52
Полтавська
24,74
10,81
17,49
Рівненська
24,24
14,73
17,92
Сумська
23,74
10,40
18,01
Тернопільська
23,14
11,22
15,26
Харківська
25,23
10,57
20,55
Херсонська
24,30
12,91
18,41
Хмельницька
24,32
10,31
16,42
Черкаська
23,49
10,60
16,10
Чернівецька
24,09
15,85
18,53
Чернігівська
24,37
10,16
17,34
м. Київ
25,46
0,00
25,46
Усього
24,44
12,36
18,59
У загальній кількості ЗНЗ враховано 9 республіканських НЗ.
місто
Кількість учнів в одній школі
місто
село
разом
548,48
90,82
175,04
622,17
96,04
170,70
464,45
107,07
312,35
381,64
98,08
270,93
493,83
78,31
171,27
447,43
177,31
236,02
458,05
106,16
264,18
483,22
133,49
203,04
560,26
123,02
252,15
415,54
79,33
171,32
298,27
73,93
167,96
488,91
89,65
188,95
434,40
93,89
200,38
549,33
142,92
280,79
474,36
81,71
186,30
521,78
148,83
220,14
433,89
64,48
179,15
411,08
72,76
126,22
488,62
90,16
283,11
470,87
117,66
225,32
494,75
74,55
165,18
438,81
88,73
176,25
399,36
173,20
227,61
419,78
61,69
156,32
562,34
0,00
562,34
476,16
102,3
219,68
Найбільша кількість учнів у 2015/2016 н. р. в одному класі в міських школах у
Дніпропетровській області та в м. Києві, найменша – у Луганській області.
Найбільша кількість учнів в одному класі сільських шкіл у Закарпатській,
найменша кількість – у Кіровоградській області.
Найбільша кількість учнів в одній міській школі у Волинській, найменша – у
Луганській області.
Найбільша кількість учнів у одній сільській школі у Закарпатській і Чернівецькій
областях, найменша – у Чернігівській області.
У відсотковому співвідношенні кількість учнів на один міський/сільський ЗНЗ
зображено на наступній діаграмі.
(2015/2016 н. р.)
Середня кількість учнів
Тип населеного пункту
На клас
На школу
Село
11,31
104,64
СМТ/Мале місто
18,04
316,35
Середнє місто
21,44
418,35
Велике місто
23,88
524,57
Дуже велике місто
24,3
501,94
Середня кількість учителів на
школу
18,64
35,33
39,31
46,07
43,19
За статистичними даними загалом протягом двох останніх навчальних років
кількість першокласників збільшилася на 22882 учні. Кількість першокласників у
міських денних ЗНЗ, зменшилася в Донецькій області. Найбільший приріст учнів 1-х
класів у міських денних ЗНЗ спостерігався в м. Києві, Дніпропетровській і Львівській
областях.
У сільській місцевості протягом двох останніх навчальних років спостерігається
зменшення набору учнів у 1-і класи в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій
областях. У Львівській, Рівненській і Київській областях кількість першокласників у
2015/2016 н. р. зросла найбільше.
У цілому кількість п’ятикласників протягом двох останніх навчальних років
зменшилася на 10145 учнів. Найменше у 5-і класи міських денних ЗНЗ поступило учнів у
Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях. Найбільше п‘ятикласників стало
навчатися в м. Києві.
Серед шкіл сільської місцевості збільшення кількості учнів 5-х класів
спостерігалося в Тернопільській області.
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
По Україні
Кількість учнів у 5-му класі
2014/2015 н.р.
8479
6 161
24 985
13133
8019
6271
11666
6772
11683
5677
4143
16462
7080
15321
8038
6440
6339
5300
17922
6399
7988
6382
3966
6069
24556
245,251
Місто
2015/2016 н.р.
8314
6179
24122
11838
7853
6355
11218
6807
11791
5528
3449
16277
6807
15139
7887
6256
6249
5213
17617
6005
7608
6097
4108
5863
25064
239644
Сільська місцевість
2015/2016 н.р.
6168
5911
5 784
5720
4261
4002
2117
1909
4435
4146
8751
8587
3366
3081
7534
7300
6071
5977
2890
2700
1465
1165
9097
8697
3289
3154
7665
7354
3569
3449
7498
7259
2150
2065
5001
5093
3572
3293
3462
3343
4168
4025
3823
3605
5309
5293
2505
2294
0
0
113960
109422
Різниця
-165
18
-863
-1295
-166
84
-448
35
108
-149
-694
-185
-273
-182
-151
-184
-90
-87
-305
-394
-380
-285
142
-206
508
-5607
2014/2015 н.р.
Різниця
-257
-64
-259
-208
-289
-164
-285
-234
-94
-190
-300
-400
-135
-311
-120
-239
-85
92
-279
-119
-143
-218
-16
-221
0
-4538
У дев‘ятих класах у цілому відбулося зменшення кількості учнів на 9775: у містах –
на 2742, у сільській місцевості – на 7033 учні. Збільшення кількості дев’ятикласників у
міських денних ЗНЗ спостерігається в м. Києві, Дніпропетровській, Чернігівській,
Кіровоградській областях. Найбільше скорочення кількості дев’ятикласників у міських
школах в Донецькій, Луганській і Полтавській областях. У сільській місцевості у всіх
районах відбулося скорочення кількості дев’ятикласників.
Область
Кількість учнів 9-го класу
2014/2015 н.р.
По Україні
Місто
2015/2016 н.р
Різниця
2014/2015 н.р
Сільська місцевість
2015/2016 н.р
Різниця
217 487
214 745
-2 742
119 266
112 233
-7 033
Вінницька
7 470
7473
3
7 003
6368
-635
Волинська
5 586
5499
-87
5 778
5688
-90
Дніпропетровська
21 380
21770
390
4 210
4109
-101
Донецька
11 536
10995
-541
2 074
1959
-115
Житомирська
7 221
6968
-253
4 726
4428
-298
Закарпатська
5 592
5451
-141
8 480
8000
-480
10 202
9978
-224
3 333
3200
-133
Івано-Франківська
6 171
5878
-293
7 931
7357
-574
Київська
9 624
9573
-51
5 753
5673
-80
Кіровоградська
5 122
5220
98
3 256
2798
-458
Луганська
3 883
3462
-421
1 557
1264
-293
Львівська
14 329
14450
121
9 123
8730
-393
6 495
6352
-143
3 533
3197
-336
13 405
13330
-75
7 765
7583
-182
Запорізька
Миколаївська
Одеська
Полтавська
7 709
7285
-424
4 174
3894
-280
Рівненська
5 701
5492
-209
7 507
7167
-340
Сумська
6 347
6150
-197
2 535
2357
-178
Тернопільська
4 841
4676
-165
5 219
4947
-272
Харківська
15 989
15899
-90
3 950
3391
-559
Херсонська
5 786
5707
-79
3 733
3414
-319
Хмельницька
7 027
6919
-108
4 895
4728
-167
Черкаська
6 020
5853
-167
4 287
4023
-264
Чернівецька
3 637
3466
-171
5 568
5273
-295
Чернігівська
5 513
5660
147
2 876
2685
-191
20 901
21239
338
0
0
0
м. Київ
Протягом 2014/2015 і 2015/2016 н. р. кількість учнів, які поступили до 10-го класу
міських денних ЗНЗ зменшилася на 2052, сільських – на 7374 учні. Проте, в м. Києві,
Львівській і Одеській областях спостерігається збільшення кількості десятикласників у
міських денних ЗНЗ. Найзначніше скорочення десятикласників у міських денних ЗНЗ
спостерігається в Донецькій і Тернопільській областях.
Область
Кількість учнів у 10-му класі
20014/2015 н.р
місто
2015/2016 н.р.
Різниця
2014/2015 н.р
Село
2015/2016 н.р
Різниця
По Україні
142 962
140 910
-2 052
67 858
60 484
-7374
Вінницька
4 829
4645
-184
3 550
3004
-546
Волинська
3 698
3684
-14
3 450
3016
-434
Дніпропетровська
13 772
13489
-283
2 585
2235
-350
Донецька
7 443
6548
-895
1 514
1313
-201
Житомирська
4 681
4601
-80
2 693
2298
-395
Закарпатська
3 668
3668
0
4 946
4947
1
Запорізька
6 674
6490
-184
2 045
1851
-194
Івано-Франківська
3 658
3666
8
3 768
3532
-236
Київська
5 970
5808
-162
2 766
2672
-94
Кіровоградська
3 519
3315
-204
1 892
1655
-237
Луганська
2 445
2195
-250
1 001
783
-218
Львівська
9 317
9758
441
4 420
3951
-469
Миколаївська
4 223
4091
-132
1 945
1753
-192
Одеська
8 291
8606
315
4 507
3900
-607
Полтавська
4 822
4828
6
2 661
2350
-311
Рівненська
3 904
3898
-6
4 972
4457
-515
Сумська
3 946
3898
-48
1 459
1256
-203
Тернопільська
3 675
2975
-700
2 157
1728
-429
Харківська
10 614
10376
-238
2 332
2118
-214
Херсонська
4 065
3736
-329
2 542
2181
-361
Хмельницька
4 840
4773
-67
2 594
2181
-413
Черкаська
4 159
4121
-38
2 604
2342
-262
Чернівецька
2 238
2225
-13
3 696
3374
-322
Чернігівська
м.Київ
4 314
14 197
4236
15280
-78
1 083
1 759
0
1587
0
-172
0
За даними Державної служби статистики України, у 2014-2015 н. р. (без
урахування тимчасово окупованої території АРК і м. Севастополя) закінчили школу ІІ
ступеня та одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 333 761 випускників;
закінчили школу ІІІ ступеня та одержали атестат про повну загальну середню освіту
217 704 випускників.
Закінчили школу ІІ ступеня та одержали свідоцтво
про базову загальну середню освіту
Екстерни, які одержали свідоцтво про базову
загальну середню освіту
Усього
Закінчили школу ІІІ ступеня та одержали атестат
про повну загальну середню освіту
Екстерни, які одержали атестат про повну загальну
середню освіту
Усього
Разом
332 342
Місто
214 220
Село
118 122
1419
975
444
333 761
213 589
215 177
144 021
118 566
69 568
4115
2557
1558
217 704
146 578
71 126
На початок 2015/2016 н. р. у загальноосвітніх навчальних закладах налічувалося
446 304 учителі (серед них 4 980 учителі, що викладають у вечірніх змінних школах)
(2014/2015 н. р. – 453 557 учителів).
Фінансування освітньої галузі
За даними Міністерства фінансів України у 2014 р. витрати на одного учня
загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік по областях України становили:
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Витати на одного учня
2014/2015 н. р.
10,1 тис. грн.
9,8 тис. грн.
8,9 тис. грн.
10,4 тис. грн.
12,1 тис. грн.
9,5 тис. грн.
15,1 тис. грн.
9,7 тис. грн.
10,6 тис. грн.
9,9 тис. грн.
9,4 тис. грн.
8,6 тис. грн.
9,8 тис. грн.
9,2 тис. грн.
10,5 тис. грн.
10,6 тис. грн.
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
8,5 тис. грн.
9,5 тис. грн.
10,3 тис. грн.
10,8 тис. грн.
10,5 тис. грн.
11,2 тис. грн.
10,8 тис. грн.
Для Луганської і Донецької областей дані відсутні.
Найвитратнішою у 2014/2015 н. р. стала Івано-Франківська область. Найменшу
кількість коштів на одного учня витрачена у школах Харківської й Одеської областей.
У 2015 році підвищення розмірів посадових окладів працівників бюджетної
сфери, в тому числі й працівників галузі освіти, відбувалося двічі – у вересні та у грудні.
Категорія вчителя
Середній (розрахунковий) розмір заробітної плати (2015 р.)
Січень – серпень Вересень – листопад
З грудня
учителя без категорії і 1979 грн.
2351 грн.
2586 грн.
стажу
роботи
(8
тарифний розряд)
учитель І категорії
3215 грн.
3824 грн.
3824 грн.
(11 тарифний розряд)
учитель вищої категорії 4394 грн.
5220 грн.
5742 грн.
(12 тарифний розряд)
Автор
pidhirskyy
Документ
Категория
Образование
Просмотров
168
Размер файла
1 158 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа