close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лиско

код для вставки
Тема проекту
“Використання ІКТ як засіб
формування мовленнєвої
компетенції”
Автор проекту
Надія Миколаївна
Лиско
Ключове питання:
Як може комп’ютер
допомогти навчитись
говорити англійською
мовою?
Тематичні питання:
Для чого необхідно володіти іноземною
мовою?
Як англійська мова допоможе учням
стати розвиненою особистістю?
Чи можна обійтись в сучасному світі без
інформаційно-комунікаційних
технологій?
Змістовні питання:
•Як електронні словники полегшують
роботу з текстом?
•Чому необхідно чути “живу” іноземну
мову?
•Як інтернет сприяє спілкуванню з
людьми з англомовних країн?
Короткий опис проекту
В сучасному світі неможливо обійтись без інформаційнокомунікативних технологій. Використання ІКТ дозволяє
досягти цілей, поставлених комунікативно-орієнтованим
викладанням англійської мови, дає можливість
стимулювати когнітивні процесів учнів (здатність до
розумового сприйняття і переробки зовнішньої
інформації), адже вони беруть активну участь у процесі
навчання, заохочення висловлення власної думки,
вираження своїх почуттів і використовування власного
досвіду. Саме активне поєднання інформаційних та
комунікаційних технологій наочно покаже учням як
використовувати комп’ютер з користю для навчання та
підтримуватиме стійку мотивацію до вивчення іноземної
мови.
Результат проекту
Учнівська
презентація
Створення
блогу
Тематична
картотека
онлайн
ресурсів
Навчальний предмет у межах якого
здійснюється проект
Навчальні дисципліни ,
зв’язані з проектом
Інформатика
Тип проекту
•практично-орієнтований;
•груповий;
•довготривалий(2015-2017 н.р.);
•внутрішній.
Навчальні цілі і прогнозовані
результати
• підібрати інтернет-джерела, а саме: бібліотеки, словники,
інтерактивні посібник з граматики, онлайн-програми для
спілкування та створити відповідну картотеку;
•створити власний інтернет-ресурс для подальшого
спілкування та виконання завдань;
•підтримувати стійкий інтерес до вивчення англійської
мови і показати її практичну значущість;
•покращити розмовні навички учнів.
Ресурси та матеріали проекту
•інтернет-джерела;
•власний інтернет-ресурс;
•програмне забезпечення: Microsoft PowerPoint,
blogpost.com, ;
•навчальна література.
Учні об’єднуються в
групи:
Дослідники
інтернету
Комп’ютерні генії
Архіватори
План заходів реалізації
проекту
№
Назва заходу
Термін виконання
Прогнозовані
результати
1
Здійснити самодіагностику
готовності до впровадження
технології
Вересень / жовтень
Відстеження готовності
до застосування
інновації
2
Зібрати та систематизувати
теоретичний матеріал про ІКТ .
Упродовж вересняжовтня
З’ясування суті,
специфіки технології,
що застосовується
3
Опрацювати статті на дану
тематику
Вересень
Підвищення
професійної
компетентності
4
Ознайомитись з досвідом
застосування технології на
практиці.
Жовтень
Осмислення досвіду
впровадження інновації
учителями
План заходів реалізації
проекту
№
Назва заходу
Термін виконання
Прогнозовані
результати
5
Відвідувати уроки з використанням Листопад
даної технології
Підвищення
педагогічної
майстерності
6
Розробити поурочні плани
технологічних уроків та
апробувати їх на практиці
Жовтень – квітень
Апробація
нововведення
7
Укласти технологічне портфоліо
Упродовж 2016 року
Упорядкування
матеріалів власного
досвіду роботи
8
Обмінятись досвідом застосування
технології на засіданні
методичного об’єднання
Травень
Обмін досвідом роботи
План заходів реалізації
проекту
№
9
10
Назва заходу
Термін виконання
Прогнозовані
результати
Здійснювати відстеження
Упродовж 2016-2017
Моніторинг
сформованості мотивації учнів до
року
ефективності
навчання з допомогою
впровадження
анкетування
технології
Упорядкувати дидактичні
Квітень – травень
матеріали до технологічних уроків
Систематизація
дидактичних
матеріалів
11
Представлення учнівських
Травень 2016-травень
Моніторинг
презентацій, створення блогу,
2017
ефективності
тематичної картотеки онлайн-
впровадження
ресурсів
технології
Етапи проведення проекту
•підготовий(визначення ключових, тематичних та
змістових питаня, визначення теми);
•власний інтернет-ресурс;
•програмне забезпечення: Microsoft PowerPoint,
blogpost.com, ;
•навчальна література.
Автор
Надія Лиско
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
209 Кб
Теги
лиско
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа