close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Angl mova vidpovidi ds

код для вставкиСкачать
задание ЗНО 2014
1
Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови 2014 року (додаткова сесія)
Зміст завдання та правильна відповідь
Відповідність завдання
Програмі ЗНО з іноземних мов
Task 1
Розуміти зміст прочитаного,
знаходити основну інформацію у
текстах різнопланового характеру,
уміти узагальнювати зміст
прочитаного
1 –
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
2
2–
3–
4–
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
3
5–
Task 2
Розуміти прочитані автентичні
тексти різних жанрів і стилів,
включаючи уривки художніх творів
та творів публіцистичного стилю,
знаходити та аналізувати
інформацію відповідно до завдання,
робити висновки з прочитаного,
аналізувати й зіставляти
інформацію;
виділяти детальну інформацію про
осіб, факти, події тощо;
виокремлювати ключові слова та
визначати значення незнайомих слів
за контекстом.
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
4
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
5
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
6
Task 3
Знаходити та аналізувати необхідну
інформацію, знаходити детальну
інформацію із документів, що
використовуються у повсякденному
житті (оголошення, проспекти,
меню, розклад руху поїздів тощо),
для виконання певного завдання.
11 –
12 – У зв’язку з технічною помилкою в тексті оголошення до завдання 12 прийнято рішення
зарахувати всім абітурієнтам за виконання цього завдання 1 (один) бал.
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
7
13 –
14 –
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
8
15 –
16 –
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
9
Task 4
Pозуміти прочитані автентичні
тексти різних жанрів і стилів;
розуміти логічні зв’язки між
частинами тексту; розуміти
структуру тексту, розпізнавати
зв’язки між частинами тексту.
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
10
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
Task 5
Аналізувати і зіставляти
інформацію, добирати синоніми,
фразові дієслова відповідно до
контексту.
Ідентифікувати та вибирати
правильні формулювання для
вживання в мові лексичних одиниць
та граматичних конструкцій в
процесі писемного спілкування
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
11
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 –
32 –
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
12
Task 6
Ідентифікувати та вибирати
правильні формулювання для
вживання в мові лексичних одиниць
та граматичних конструкцій в
процесі писемного спілкування
33 –
33 – Вживання прикметників.
Ступені порівняння прикметників
34 –
34 – Вживання видо-часових форм
дієслова в пасивному стані.
35 –
35 – Вживання прикметників.
Ступені порівняння прикметників
36 –
36 – Вживання видо-часових форм
дієслова в пасивному стані.
37 –
37 – Вживання безособових форм
дієслова
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
13
38 –
38 – Використання іменників у ролі
прикметників.
39 –
40 –
39 – Вживання безособових форм
дієслова
40 – Словотворення
41 –
41– Словотворення
42 –
42– Вживання видо-часових форм
дієслова в активному стані.
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
14
43
Уміння писати особисті і ділові
листи, використовуючи формули
мовленнєвого етикету, прийняті в
країнах, мова яких вивчається,
розповідаючи про окремі факти та
події свого життя, висловлюючи
власні міркування і почуття,
описуючи плани на майбутнє та
запитуючи аналогічну інформацію
тощо;
уміння адекватно використовувати
лексику та граматику відповідно до
заданої комунікативної ситуації та з
використанням відповідного стилю.
© Український центр оцінювання якості освіти, 2014
Автор
genya_1510
Документ
Категория
Образование
Просмотров
6
Размер файла
663 Кб
Теги
английский язык
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа