close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення
денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
1 курс
ХТ-151
2 курс
ХТ-141
3 курс
ХТ-131
Основи менеджменту і маркетингу (пр)
1
ПН
Доц. Дітковська М.Ю. ауд 3-107
Доц. Корольов О.О. ауд І-433
Сиза І-429
3
Аналітична хімія (лек)
Техн мікроб
Фізична та к.х.
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-426
Савченко І-434
Сиза І-429
4
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-425
Аналітична хімія (лб)
1
ВТ
Технол обл підпр галузі (лек)
Фізична та к.х.
2
2
3
Осн.фізіолог.харчування (лек)
Доц.Буяльська Н.П. ауд.І-426
Тех обл підпр гал
Корольов/Іваненко І-430
Фізична та к.х.
Сиза І-429
Електротехніка (лек)
Захист прав спож (лек)
Ст.викл. Красножон А.В. ауд.І-127
Ст.в. Яковенко А.М. ауд 3-301
Біохімія (лек)
Біохімія (лек)
Технолог.полісахарід (лек)
Доц. Савченко О.М. ауд.І-433
Савченко І-433
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-430
Осн.фізіолог.харчування (лб)
Іноземна мова (пр)
Техн.ХВ І-432
Доц.Буяльська Н.П. ауд.І-429
Ст.викл. Пермінова В.А. ауд.І-408
Ксєнюк /Сиза
Техн.ХВ І-432
4
Ксєнюк /Сиза
ЧТ
Тех обл підпр гал
Корольов/Іваненко І-419
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-409
3
Іноземна мова (пр)
Біохімія
Харч.добавки
Доц. Бараненкова Н.В. ауд.І-409
Савченко І-425
Гуменюк І-430
Савченко І-425
5
Савченко І-425
3
Челябієва І-430
Савченко І-425
Харч.добавки
Осн.кул.м.
Гуменюк І-430
Ксєнюк І-432
Біохімія
4
2
Осн.охор.праці
Савченко І-425
Доц. Гуменюк О.Л. ауд І-426
Українська мова (пр)
2
1
Біохімія (лб)
Біохімія (лб)
Харчові та біологічні добавки (лек)
1
СР
ХТт-131
Біохімія
Фізічне
виховання
Інженерна та комп.граф. (лек)
Доц.Максименко В.А. ауд.І-328
Технічна мікробіологія (лек)
Технічна мікроб (лек)
Доц. Савченко О.М. ауд.І-433
Фізічне
Інженерна та комп.граф. (лб)
Техн мікроб
Доц.Максименко В.А. ауд.І-328
Савченко І-434
Савченко О.М. І-433
виховання
Технології харчових виробництв (лек)
Цивільний захист (пр)
Ств.Ксенюк М.П./Проф.Сиза О.І. ауд І-426
Доц. Денисова Н.М. ауд.І-419
Ф і з і ч н е
в и х о в а н н я
Ксєнюк /Сиза
Ксєнюк /Сиза
Ремонт та відновл.обл (лек)
1
Доц. Корольов О.О. ауд І-433
Технології харчових виробництв (лек)
2
Ремонт та відновл.обл (пр)
Ств.Ксенюк М.П./Проф.Сиза О.І. ауд І-426
Тех обл підпр гал
Техн.ХВ І-432
Корольов/Іваненко І-419
Городиська /Сиза
3
4
№ пари
Ст.викл. Ксенюк М.П. ауд.І-430
Техн.ХВ І-432
5
День
тижня
Технолог.мінівиробн. (лек)
Техн.ХВ І-432
4
ПТ
4 курс
ХТ-121
Парний тиждень
ХТ-131
ХТ-151
ХТ-141
Інженерна та комп.граф. (лб)
Технічна мікробіологія (лек)
Доц.Максименко В.А. ауд.І-328
Доц. Савченко О.М. ауд.І-433
Доц. Корольов О.О. ауд І-433
Техн.мінівир. (лб)
Ксенюк І-430
Техн.ХВ І-432
Техн.мінівир. (лб)
Городиська /Сиза
Ксенюк І-430
ХТт-131
ХТ-121
1
ПН
2
3
4
Тех обл підпр гал
Корольов/Іваненко І-419
Технічна мікроб (лек)
Іноземна мова (пр)
Савченко О.М. І-433
Яковенко ауд І-201/Ушата ауд 1-408
Аналітична хімія (лек)
П і А ХВ (лб)
Фізична та к.х.
Іноземна мова (пр)
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-426
Ігнатенков 3-208
Сиза І-429
Доц. Бараненкова Н.В. ауд 1-414/Ст.в.Ушата Т.О. ауд І-408
Іноземна мова (пр)
Доц. Бараненкова Н.В. ауд.І-426
Техн мікроб
Осн.кул.м.
Харч.добавки (лб)
Челябієва І-434
Ксєнюк І-432
Гуменюк І-430
Ремонт та відновл.обл (лек)
Доц. Корольов О.О. ауд І-433
Біохімія (лек)
1
2
ВТ
3
Біохімія (лек)
Доц. Савченко О.М. ауд.І-433
Аналітична хімія (лб)
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-425
П і А ХВ (лб)
Осн.кул.м.
Техн.мікробіолог. (лб)
Сиза І-429
Ігнатенков 3-208
Ксєнюк І-432
Савченко І-434
Аналітична хімія (лб)
Фізична та к.х.
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-425
Сиза І-429
Техн.ХВ І-432
4
Ксєнюк /Сиза
Техн.ХВ І-432
5
Ксєнюк /Сиза
1
Основи кулінарної майстерності (лек)
Захист прав спож (лек)
Ств.Ксенюк М.П. ауд І-426
Ст.в. Яковенко А.М. ауд 3-204
Технол обл підпр галузі (лек)
Технолог.мінівиробн. (лек)
2
СР
Доц. Корольов О.О. ауд І-426
Біохімія
3
ЧТ
Фізічне
Техн.мінівир. (лб)
Савченко І-425
Ксенюк І-430
виховання
Інженерна та комп.граф. (лек)
Доц.Максименко В.А. ауд.І-328
Фізічне
виховання
Процеси та ап-ти харч.в-в (лек)
Доц.Ігнатенков О.Л. ауд.3-208
Основи менеджменту і маркетингу (пр)
Ф і з і ч н е
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-433
в и х о в а н н я
Техн.ХВ І-432
Осн.охор.праці
Челябієва І-430
Городиська /Сиза
Челябієва І-434
Техн.ХВ І-432
5
ПТ
Основи охорони праці (лек)
Доц. Дітковська М.Ю. ауд 3-107
Техн мікроб
4
2
Ксенюк І-430
Біохімія
Савченко І-425
3
1
Техн.мінівир. (лб)
Біохімія
5
2
Ст.викл. Ксенюк М.П. ауд.І-430
Тех обл підпр гал
Корольов/Іваненко І-419
Савченко І-425
4
1
Савченко І-433
Фізична та к.х.
Городиська /Сиза
Українська мова (пр)
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-221
Інженерна та комп.граф. (лб)
Доц.Максименко В.А. ауд.І-318
3
Цивільний захист (пр)
Тех обл підпр гал
Корольов/Іваненко І-430
Доц. Денисова Н.М. ауд.І-419
Технології харчових виробництв (лек)
Доц. Корольов О.О. ауд І-419
Техн.ХВ І-432
Техн.мікробіолог. (лб)
Технолог.полісахарід (лек)
Ксєнюк /Сиза
Савченко І-434
Доц.Челябієва В.М. ауд.І-426
Техн.ХВ І-432
4
Ремонт та відновл.обл (пр)
Ств.Ксенюк М.П./Проф.Сиза О.І. ауд І-426
Ксєнюк /Сиза
Декан ФПМУЯЖ __________С.І. Пономаренко
підпис
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет проектного менеджменту, управління якістю та
життєзабезпечення
денна форма навчання
День
№ пари
тижня
ПН
3
4
ВТ
Непарний тиждень
5 курс
МТК-111
ММС-111
Методика викладання вищої школи (лек)
Проф. Дудла І.О. ауд.3-303
Товарознавство сировини (лек)
Ст.в. Гаценко С.В. ауд.3-204
2
3
СР
2
3
Комерц.діяльність на ринку (лек)
Доц. Хребтань О.Б . ауд.3-308
Комерц.діяльність на ринку (пр)
Доц. Хребтань О.Б . ауд.3-308
1
ЧТ
ПТ
Орган.боротьби з контр. (лек)
2
Доц. Калінько І.В. ауд.3-301
ОП (лек)
3
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
4
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
1
2
День
№ пари
тижня
ОП (пр)
Товарознавство товарів для підвищення урожайності (лек)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд.3-306
Товарознавство товарів для підвищення урожайності (лб)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд.3-306
Парний тиждень
МТК-111
ММС-111
1
ПН
2
3
ВТ
Методика викладання вищої школи (лек)
Проф. Дудла І.О. ауд.3-306
Методика викладання вищої школи (пр)
Проф. Дудла І.О. ауд.3-306
2
3
СР
4
5
Міжнародне право (лек)
Ст.в.Світенок М.І. ауд.1-416
Міжнародне право (лек)
Ст.в.Світенок М.І. ауд.1-416
1
ЧТ
2
3
Електр.комерц. (лек)
Орган.боротьби з контр. (лек)
Ас. Победаш М.М. 3-104
Доц. Калінько І.В. ауд.3-301
Електр.комерц. (лб)
Орган.боротьби з контр. (пр)
Ас. Победаш М.М. 1-117
Доц. Калінько І.В. ауд.3-301
3
ПТ
4
5
Товарознавство сировини (лб)
Ас. Соболь О.М. ауд.3-202
Товарознавство сировини (лек)
Ст.в. Гаценко С.В. ауд.3-202
Декан ФПМУЯЖ __________С.І. Пономаренко
підпис
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення
денна форма навчання
Непарний тиждень
1 курс
ТК-151
2 курс
ТК-141
Хімія (лек)
Теор основи тов-ства (лек)
Доц.Савченко О.М. ауд.І-433
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
День
№ пари
тижня
1
ПН
2
3 курс
ТК-131
ТКт-151
Ас. Ганєєва Т.В. ауд.3-204
Статистика (лек)
Непродовольчі товари (лек)
Основи охорони праці (лек)
Послуги (пр)
Савченко 3-307
Гаценко 3-104
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 3-301
Проф. Дудла І.О./ Доц. Хребтань О.Б. ауд.3-302
Доц. Челябієва В.М. 1-426
Ас. Ганєєва Т.В. ауд.3-204
Материалозн
Комерційна діяльність (лек)
Непрод.тов. (лб)
Міжн.екон.відн. (пр)
Гаценко 3-104
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Хребтань/Шпак 3-202
Ас. Победаш М.М. 3-204
Комерційна діяльність (пр)
Непрод.тов. (лб)
Ділова ком.докум. (пр)
Хребтань/Шпак 3-202
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-204
Естетика та дизайн (лек)
Теор основи тов-ства (лб)
Харчові продукти (лек)
Митна справа (пр)
Ст.в.Яковенко А.М. ауд.3-301
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-204
Доц. Соломаха І.В. 3-207
Іноземна мова (пр)
Теор основи тов-ства (лб)
Економіка торгівлі (лек)
Пакувальні матеріали (лек)
Естетика та дизайн (лек)
Міжнародне техн.регул. (лб)
Доц. Бараненкова Н.В. ауд.І-414
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-204
Ст.в.Яковенко А.М. ауд.3-202
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
4
СР
Міжнародне техн.регул. (лек)
Теор основи тов-ства (лек)
1
3
ТКт-141
Міжнародне техн.регул. (лек)
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
Економіка торгівлі (пр)
Естетика та дизайн (пр)
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Ст.в.Яковенко А.М. ауд.3-202
Статистика (пр)
1
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 3-301
2
Іноземна мова (пр)
Харчові продукти (лек)
ТОТ (лб)
Харч.прод (лб)
Оцінювання відповідн. (лек)
Митна справа (лек)
Міжнародне право (лек)
Доц. Бараненкова Н.В. ауд.І-407
Ст.в. Яковенко А.М. ауд 3-204
Гаценко 3-105
Ганєєва 3-206
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-107
Доц. Соломаха І.В. 3-207
Ст.в.Світенок М.І. ауд.1-222
ТОТ (лб)
Харч.прод (лб)
Оцінювання відповідн. (лб)
Митна справа (пр)
Міжнародне право (пр)
Гаценко 3-105
Ганєєва 3-206
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-104
Доц. Соломаха І.В. 3-207
Ст.в.Світенок М.І. ауд.1-222
3
ОП в торгівлі (лек)
4
1
2
ЧТ
5 курс
ТК-111
Послуги (лек)
Материалозн
4
ВТ
ТК-121
Хімія
3
2
4 курс
Доц. Хребтань О.Б. ауд 3-306
Фізічне
виховання
Материалознавство (лек)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-204
Фізічне
виховання
Фізіологія харчування (лек)
3
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-202
4
Харчові продукти (лб)
Світовий ринок (лек)
Ст.в. Яковенко А.М. ауд 3-206
Доц. Калінько І.В. ауд.3-303
Харчові продукти (лб)
Інф.сист(лб)
Послуги (лб)
Оцінювання відповідн. (лек)
Ст.в. Яковенко А.М. ауд 3-206
Пліско 1-117
Ас. Ганєєва Т.В. ауд.3-207
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-202
Ф
і
з
і
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Фізіологія харчування (пр)
Інф.сист(лб)
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-105
Пліско 1-117
ТСМ та засоби вир-ва (лб)
Ас.Соболь О.М. ауд 3-104
Пакувальні матер (лб)
ТСМ та засоби вир-ва (лек)
Доц. Калінько І.В. ауд.3-105
Ст.в. Гаценко С.В. ауд 3-104
5
1
2
ПТ
3
Фізіологія харчування (лек)
ТОТ (лб)
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-207
Победаш 3-105
Фізіологія харчування (пр)
Непрод.тов. (лб)
ТОТ (лб)
ОНД (лек)
Ст.в. Яковенко А.М. ауд 3-207
Хребтань/Шпак 3-202
Победаш 3-105
Ас. Соболь О.М. ауд 3-204
4
Непрод.тов. (лб)
Оцінювання відповідн. (лб)
Ділова ком.докум. (пр)
Хребтань/Шпак 3-202
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-105
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
ОП в торгівлі (пр)
5
День
№ пари
тижня
1
ПН
2
3
Доц. Хребтань О.Б. ауд 3-306
ТК-151
ТК-141
Хімія (лек)
Теор основи тов-ства (лек)
Митна справа (лек)
Доц.Савченко О.М. ауд.І-433
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
Доц. Соломаха І.В. 3-207
ТК-121
ТКт-141
Материалознавство (лек)
Облік і аудит (лек)
Комерційна діяльність (лек)
Статистика (лек)
Основи охорони праці (лек)
Оцінювання відповідн. (лек)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-104
Доц. Сидоренко О.О. ауд 3-303
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 3-301
Доц. Челябієва В.М. 1-426
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-202
Облік і аудит (пр)
Економіка торгівлі (лек)
Харчові продукти (лек)
Послуги (лек)
Доц. Сидоренко О.О. ауд 3-303
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-204
Ас. Ганєєва Т.В. ауд.3-202
ТК-111
ТСМ та засоби вир-ва (лек)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-104
ТСМ та засоби вир-ва (лек)
4
1
ТК-131
Парний тиждень
ТКт-151
Ст.в. Гаценко С.В. ауд 3-104
Теор основи тов-ства (лек)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
ВТ
2
3
Естетика та дизайн (лек)
Непродовольчі товари (лек)
Теор основи тов-ства (лек)
Митна справа (пр)
Оцінювання відповідн. (лб)
ОП в торгівлі (лек)
Ст.в.Яковенко А.М. ауд.3-204
Проф. Дудла І.О. ауд.3-202
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-303
Доц. Соломаха І.В. 3-207
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-105
Доц. Хребтань О.Б. ауд 3-306
Іноземна мова (пр)
Непродовольчі товари (лб)
ЗЕД підприємства (лек)
Пакувальні матеріали (лек)
Естетика та дизайн (лек)
ТСМ та засоби вир-ва (лб)
Доц. Бараненкова Н.В. ауд.І-414
Ас. Шпак Н.А. ауд.3-202
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-204
Ст.в.Яковенко А.М. ауд.3-306
Ас. Соболь О.М. ауд 3-104
ЗЕД підприємства (пр)
4
1
СР
2
3
Доц. Соломаха І.В. ауд 3-207
Теор основи тов-ства (лек)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
ТОТ (лб)
Хімія
Тов номенкл ЗЕД (лек)
Харчові продукти (лек)
Оцінювання відповідн. (лек)
Міжнародне право (лек)
Гаценко 3-105
Савченко 3-307
Ас.Ганєєва Т.В. ауд 3-207
Ст.в. Яковенко А.М. ауд 3-204
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-303
Ст.в.Світенок М.І. ауд.1-222
ТОТ (лб)
Тов номенкл ЗЕД (лб)
Непродовольчі товари (лек)
Оцінювання відповідн. (лб)
Міжнародне право (пр)
Гаценко 3-105
Ас.Ганєєва Т.В. ауд І-117
Проф. Дудла І.О./ Доц. Хребтань О.Б. ауд.3-207
Доц. Денисенко Т.М. ауд.3-104
Ст.в.Світенок М.І. ауд.1-222
ТОТ (лб)
4
1
2
ЧТ
Гаценко 3-105
Фізічне
виховання
Естетика та дизайн (пр)
Ст.в.Яковенко А.М. ауд.3-204
Фізічне
виховання
Теор основи тов-ства (лб)
3
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
4
Ф
і
з
і
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Теор основи тов-ства (лб)
Непрод товари (лб)
Статистика (пр)
Ст.в.Гаценко С.В. ауд 3-105
Дудла І.О./ Хребтань О.Б. ауд 3-202
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 3-302
5
Непрод товари (лб)
ТОТ (лб)
Дудла І.О./ Хребтань О.Б. ауд 3-202
Победаш 3-105
1
ПТ
2
3
4
Послуги (лек)
Митна справа (лек)
Ас. Ганєєва Т.В. ауд.3-207
Доц. Соломаха І.В. 3-202
Послуги (лб)
ОНД (лек)
ОП в торгівлі (пр)
Ас. Ганєєва Т.В. ауд.3-207
Ас. Соболь О.М. ауд 3-204
Доц. Хребтань О.Б. ауд 3-306
Ділова ком.докум. (пр)
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
Ділова ком.докум. (пр)
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
Пакувальні матер (лб)
Доц. Калінько І.В. ауд.3-105
Фізіологія харчування (лек)
Інформаційні системи в бухгалтерському обліку (лек)
Міжн.екон.відн. (лек)
Світовий ринок (лек)
Доц. Денисенко Т.М. ауд 3-207
Доц.Пліско І.М. ауд 3-302
Ас. Победаш М.М. 3-204
Доц. Калінько І.В. ауд.3-303
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
Харч.прод (лб)
Світовий ринок (пр)
Міжнародне техн.регул. (лб)
Денисенко 3-206
Доц. Калінько І.В. ауд.3-303
Ас. Соболь О.М. ауд 3-306
Материалозн
ТОТ (лб)
Інформ.сист.в бух.обл (лб)
Доц.Пліско І.М. ауд І-117
Гаценко 3-104
Победаш 3-105
Материалозн
ТОТ (лб)
Харч.прод (лб)
Гаценко 3-104
Победаш 3-105
Денисенко 3-206
Декан ФПМУЯЖ __________С.І.Пономаренко
підпис
Міжнародне техн.регул. (лек)
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення
денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
5 курс
ІМ-111
ПМ-111
МІМ-111
МПМ-111
Стратег.управл. (лек)
1
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Фінансовий менеджмент (лек)
ПН
2
3
Проф. Бутко М.П. ауд 3-106
Реінж.проц.в іннов.сист (лек)
Проф. Олійченко І.М. ауд.3-108
Стратег.управл. (пр)
Фінансов.менеджм (пр)
Реінж.проц.в іннов.сист (пр)
Організ.НДДКР на вир.проц. (пр)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Доц. Шевченко О.М. ауд.3-302
Проф. Олійченко І.М. ауд.3-108
Доц. Сугоняко Д.О. ауд.1-406
4
Інфор.сист (лб)
Фінансовий менеджмент (лек)
Шевченко І-115
Проф. Бутко М.П. ауд 3-106
1
Упрвл.конкурентноспром. (пр)
2
ВТ
3
4
Бізнес-моделі та стр.ВП (лек)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Доц. Кунденко А.В. ауд 22-308
Націон.іннов.система (лек)
Бізнес-моделі та стр.ВП (пр)
Інформац.системи (лб)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Доц. Кунденко А.В. ауд 22-308
Доц. Шевченко О.М. ауд.1-115
Націон.іннов.система (пр)
Інформац.системи (пр)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Проф. Олійченко І.М. ауд.3-107
5
Фінансовий менеджм. (пр)
Інформац.системи (пр)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Проф. Олійченко І.М. ауд.3-107
Фінансовий менеджм. (пр)
6
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
1
Адмін.-терітор.менедж. (лек)
2
СР
3
4
5
Реінж.бізнес проц.вир.підпр. (лек)
Проф. Вдовенко С.М. ауд 22-305
Проф. Ткаленко Н.В. ауд.22-205
Інформаційні системи (лб)
Адмін.-терітор.менедж. (пр)
Реінж.бізнес проц.вир.підпр. (пр)
Доц. Шевченко О.М. ауд.1-115
Проф. Вдовенко С.М.. ауд 22-305
Проф. Ткаленко Н.В. ауд.22-205
Інформаційні системи (пр)
Іннов.політика (лек)
Доц. Шевченко О.М. ауд.3-301
Проф. Оліфіренко Л.Д. ауд.3-108
Інформаційні системи (пр)
Іннов.політика (пр)
Доц. Шевченко О.М. ауд.3-301
Проф. Оліфіренко Л.Д. ауд.3-106
1
ЧТ
2
Договірне право (пр)
Бізнес-моделі та стр.ВП (пр)
Ст.викл. Велічко А.А. ауд 22-308
Доц. Кунденко А.В. ауд 22-307
ЧТ
Д о г о в і р н е
3
4
ПТ
п р а в о (лек)
Соц.,особистісні та проф КМ (лек)
Ст.викл. Велічко А.А. ауд 22-308
Ст.в .Пономаренко О.В. ауд 23-303
Договірне право (пр)
Соц.,особистісні та проф КМ (пр)
Ст.викл. Велічко А.А. ауд 22-308
Ст.в .Пономаренко О.В. ауд 23-313
1
2
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ІМ-111
ПМ-111
МІМ-111
МПМ-111
Упрвл.конкурентноспром. (лек)
1
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Упрвл.конкурентноспром. (пр)
2
ПН
Організ.НДДКР на вир.проц. (лек)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Доц. Сугоняко Д.О. ауд.22-305
3
4
Упрвл.конкурентноспром. (лек)
Організ.НДДКР на вир.проц. (пр)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Доц. Сугоняко Д.О. ауд.22-305
Фінансов.менеджм (пр)
Упрвл.конкурентноспром. (пр)
Доц. Шевченко О.М. ауд.3-109
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Інформац.системи (пр)
5
Доц. Шевченко О.М. ауд.3-109
Упрвл.венчурн.підприємст. (лек)
1
2
ВТ
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Упрвл.венчурн.підприємст. (пр)
Управл.економ.безпекою (лек)
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Доц. Михайловська О.В. ауд 22-307
Управл.економ.безпекою (пр)
3
4
Бізнес-моделі та стр.ВП (лек)
Доц. Кунденко А.В. ауд 22-308
Націон.інновац.система (лек)
Бізнес-моделі та стр.ВП (пр)
Доц. Михайловська О.В. ауд 22-307
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Доц. Кунденко А.В. ауд 22-308
Бізнес-моделі та стр.ВП (пр)
Націон.інновац.система (пр)
Доц. Кунденко А.В. ауд 22-308
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
Упрвл.конкурентноспром. (пр)
5
Проф. Бутко М.П. ауд.3-106
1
Фінансов.менеджм (пр)
2
СР
3
Доц. Шевченко О.М. ауд.3-106
Інформац.сист.і технолог.в управлінні організ. (лек)
Реінж.проц.в іннов.сист (пр)
Доц Шевченко О.М. ауд 3-107
Проф. Олійченко І.М. ауд.3-106
Інфор.сист (лб)
4
Шевченко І-115
5
Інформац.сист.і технолог.в управлінні організ. (лек)
Проф Олійченко І.М. ауд 3-106
Іннов.політика (лек)
Інформаційні системи (лб)
Проф. Оліфіренко Л.Д. ауд.3-106
Доц. Шевченко О.М. ауд.1-115
Іннов.політика (пр)
6
Проф. Оліфіренко Л.Д. ауд.3-106
1
Договірне право (пр)
ЧТ
2
Договірне право (пр)
3
Ст.викл. Велічко А.А. ауд 22-308
Проф. Ткаленко Н.В. ауд.22-307
Соц.,особистісні та проф КМ (лек)
Реінж.бізнес проц.вир.підпр. (пр)
Ст.в .Пономаренко О.В. ауд 23-303
Проф. Ткаленко Н.В. ауд.22-307
Соц.,особистісні та проф КМ (пр)
4
Реінж.бізнес проц.вир.підпр. (лек)
Ст.викл. Велічко А.А. ауд 22-308
Ст.в .Пономаренко О.В. ауд 23-313
ПТ
1
2
Декан ФПМУЯЖ __________С.І.Пономаренко
підпис
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення
денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
1 курс
2 курс
3 курс
ПМ-141
ПМ-142
ПМ-131
4 курс
ІМ-151
ПМ-151
ПМ-132
Економ. теорія (пр)
Управління персоналом (пр)
М і к р о е к о н о м і к а (лек)
Ринок логіст.обсл. (лек)
Осн.іннов.менеджм. (лек)
Доц .Полковниченко С.О. ауд.22-305
Доц .Філіпова Н.В. ауд.22-308
Доц. Мініна О.В. ауд І-405
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-109
ПМ-121
ПМ-122
1
2
ПН
3
Управління персоналом (пр)
Економ. теорія (пр)
Мікроекономіка (пр)
Статистика (пр)
Ринок логіст.обсл. (пр)
Осн.іннов.менеджм. (пр)
Доц .Філіпова Н.В. ауд.22-308
Доц .Полковниченко С.О. ауд.22-305
Доц. Мініна О.В. ауд І-405
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 3-301
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-109
Основи бізнес-планування (лек)
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-308
Основи бізнес-планув (пр)
4
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-107
Доц. Задорожна С.М. 3-109
Основи бізнес-планув (пр)
5
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-109
Ін. мова (пр)
1
ВТ
Маркетинг.менедж (пр)
Математичне програмування (лек)
Викл.Сікалюк А.І. 22-305
Інфор.тех (лб)
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-210
Шевченко І-115
Іноземна мова (пр)
Основи мен.підпр.вир.сф. (пр)
Математичне програмування (пр)
Мікроекономіка (пр)
Управління людськими ресурсвми (лек)
Контролінг (пр)
2
Доц.Бараненкова Н.В. І-414
Доц.Ладонько Л.С. ауд.22-305
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-205
Доц. Мініна О.В. ауд І-405
Доц. Задорожна С.М. ауд 3-107
Доц. Повна С.В.. ауд.3-109
Теорія управління (пр)
КМ та телеком (лб)
Логістичний менеджмент (лек)
3
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Бивойно І-117
Доц. Іванова Н.В. ауд.1-328
К о н т р о л і н г
Логістичний менеджмент (пр)
4
(лек)
Доц. Повна С.В. ауд.3-109
Маркетинговий
Доц. Іванова Н.В. ауд.1-328
м е н е д ж м е н т (лек)
Доц. Задорожна С.М. 3-109
Осн.іннов.менедж (лек)
СР
1
Проф.Олійченко І.М. ауд. 3-106
Осн.іннов.менеджм. (пр)
Основи мен.підпр.вир.сф. (лек)
Статистика (пр)
С о ц і о л о г і я (сем)
Упр.людськими ресурс. (пр)
2
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-106
Доц.Ладонько Л.С. ауд.22-308
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 3-301
Доц. Легецька Л.О. ауд.І-221
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-109
Ас. Петрик О.Л. ауд.3-303
Основи мен.підпр.вир.сф. (пр)
С о ц і о л о г і я (сем)
Основи менеджм. (пр)
Антикризове управління (пр)
Упр.людськими ресурс. (пр)
Доц.Ладонько Л.С. ауд.22-308
Доц. Легецька Л.О. ауд.І-221
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-107
Ас. Петрик О.Л. ауд.3-109
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-303
3
Антикризове управління (пр)
4
Ф і з і ч н е
1
ЧТ
2
3
в и х о в а н н я
Осн.іннов.менеджм. (пр)
Теорія управління (пр)
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-107
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-109
Основи менеджм. (пр)
Математичне програмування (пр)
Інф.сист.в логіст.проц. (лек)
Інфор.тех (лб)
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-107
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-205
Проф. Олійченко І.М. 3-106
Шевченко І-115
Ф і з і ч н е
Інф.сист.в логіст.проц. (лб)
в и х о в а н н я
Інф.бізн. (лб)
Математичне програмування (пр)
КМ та телеком (лб)
Шевченко І-115
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-205
Прищеп І-117
Доц. Шевченко О.М. ауд. І-115
Ф і з і ч н е
Доц. Шабардіна Ю.В. ауд.3-106
Маркетинг.менедж (пр)
Управл.облік та ауд. (пр)
Доц. Задорожна С.М. 3-109
Доц. Шабардіна Ю.В. ауд 3-106
Інф.сист.в менеджм. (лек)
Проф. Олійченко І.М. 3-106
Управління розвитком підприємства (лек)
в и х о в а н н я
Доц. Задорожна С.М. 3-106
4
ПТ
Управлінський облік та аудит (лек)
Управл.облік та ауд. (пр)
Упр.розв.підпр. (пр)
Доц. Шабардіна Ю.В. ауд 3-107
Доц. Задорожна С.М. 3-109
ПМ-121
ПМ-122
1
2
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ІМ-151
ПМ-151
ПМ-141
ПМ-142
ПМ-131
ПМ-132
Комп'ютерні мережі та технології (лек)
1
Ст.викл. Бивойно Т.П. ауд.І-211
Економічна теорія
ПН
2
3
(лек)
С т а т и с т и к а
Доц. Полковниченко С.О. ауд.22-308
(лек)
2
3
Доц. Задорожна С.М. 3-109
Управління персоналом (лек)
Статистика (пр)
КМ та телеком (лб)
Інф.сист.в логіст.проц. (лб)
Ринок іннов.продукц. (лек)
Управлінський облік та аудит (лек)
Доц. Філіпова Н.В. ауд.22-308
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 3-301
Прищеп І-117
Доц. Шевченко О.М. ауд. І-115
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Доц. Шабардіна Ю.В. ауд.3-109
Ринок іннов.продукц. (пр)
Доц .Філіпова Н.В. ауд.22-308
1
ВТ
Управління розвитком підприємства (лек)
Доц. Шабардіна Ю.В. ауд.3-107
Управління персоналом (пр)
4
Антикризове управління (лек)
Доц. Ющенко Н.Л. ауд 3-302
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Ін. мова (пр)
Математичне програмування (лек)
Викл.Сікалюк А.І. 22-305
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-205
Інфор.тех (лб)
Іноземна мова (пр)
Управління персоналом (пр)
Математичне програмування (пр)
Статистика (пр)
Організація праці менедж (лек)
Доц.Бараненкова Н.В. І-414
Доц .Філіпова Н.В. ауд.22-305
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-205
Ст.в. Ніпорко Н.І.. ауд 1-405
Викл. Скрипка В.Н. ауд 3-107
Шевченко І-115
Маркетинговий
м е н е д ж м е н т (лек)
Доц. Задорожна С.М. 3-109
Інф.бізн. (лб)
Математичне програмування (пр)
Орган.праці менедж (пр)
Упр.розв.підпр. (пр)
Управл.облік та ауд. (пр)
Шевченко І-115
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-205
Викл. Скрипка В.Н. ауд 3-107
Доц. Задорожна С.М. 3-109
Доц. Шабардіна Ю.В. ауд 3-301
Інф.сист.в логіст.проц. (лек)
1
СР
Проф. Олійченко І.М. 3-106
Осн.іннов.менедж (лек)
Основи мен.підпр.вир.сф. (лек)
С о ц і о л о г і я (лек)
Антикризове управління (пр)
Орган.праці менедж (пр)
2
Проф.Олійченко І.М. ауд. 3-107
Доц.Ладонько Л.С. ауд.22-308
Доц. Легецька Л.О. ауд.І-210
Ас. Петрик О.Л. ауд.3-301
Викл. Скрипка В.Н. ауд 3-109
Осн.іннов.менеджм. (пр)
Основи мен.підпр.вир.сф. (пр)
С о ц і о л о г і я (сем)
Математичне програмування (пр)
Антикризове управління (пр)
Управл.облік та ауд. (пр)
Контролінг (пр)
3
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-303
Доц.Ладонько Л.С. ауд.22-308
Доц. Легецька Л.О. ауд.І-221
Ст.в.Мурашковська В.П. ауд І-205
Ас. Петрик О.Л. ауд.3-301
Доц. Шабардіна Ю.В. ауд 3-109
Доц. Повна С.В.. ауд.3-302
Основи менеджм. (пр)
С о ц і о л о г і я (сем)
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-107
Доц. Легецька Л.О. ауд.І-221
4
1
Ф і з і ч н е
в и х о в а н н я
Інформаційний бізнес (лек)
ЧТ
2
Проф. Олійченко І.М. ауд.3-106
Інформац.бізнес (лб)
3
Доц. Шевченко О.М. ауд. І-115
КМ та телеком (лб)
Основи менеджм. (пр)
Бивойно І-115
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-107
Ф і з і ч н е
Основи
в и х о в а н н я
м е н е д ж м е н т у (лек)
Проф. Олійченко І.М. ауд.3-106
К о н т р о л і н г
(лек)
Доц. Повна С.В. ауд.3-302
Інф.сист.в менеджм. (лек)
Проф. Олійченко І.М. 3-106
Охорона
п р а ц і (лек)
Доц. Денисова Н.М. ауд 1-426
Ф і з і ч н е
в и х о в а н н я
Основи бізнес-планування (лек)
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-109
Основи охорони
п р а ц і (лек)
Доц. Денисова Н.М. ауд 1-426
4
1
ПТ
2
4
Осн.іннов.менеджм. (лек)
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-106
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-109
Теорія управління (пр)
Логістичний менеджмент (пр)
Осн.іннов.менеджм. (пр)
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-106
Доц. Дітковська М.Ю. ауд.3-109
Теорія
3
Логістичний менеджмент (лек)
управління
(лек)
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Основи охорони праці (пр)
Доц. Денисова Н.М. ауд.1-430
Інфор.тех (лб)
Основи бізнес-планув (пр)
Шевченко І-115
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-109
Основи охорони праці (пр)
Доц. Денисова Н.М. ауд.1-430
Теорія управління (пр)
Основи бізнес-планув (пр)
Доц. Задорожна С.М. ауд. 3-107
Доц. Іванова Н.В. ауд.3-109
Декан ФПМУЯЖ __________С.І.Пономаренко
підпис
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет електронних та інформаційних технологій, денна форма навчання
День
тижня
Непарний тиждень
1 курс
№ пари
КІ-151
КІ-152
КІ-153
ПІ-151
ЕМ-151
ПЕ-151
ВТ-151
РА-151
Теор.електр.кіл (лб)
1
ПН
2
3
Діхтярук /Красножон ауд.І-119
Програмув
Дискретні структури (пр)
Українська мова (пр)
Обч.техн.
Техн.механіка (лек)
Вища математ. (пр)
Акмменко 4-76
Скоп 4-64
Ас. Михайлюк І.В. 4-65
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Ст.в.Бивалькевич М.О. ауд. І-307
Доц. Балюнов О.О. ауд. І-205
Програмув
Стр-ри даних
Теор.електр.кіл (лб)
Красножон І-105
Ін.мова
Комп.мат
Українська мова (пр)
Програмування (лек)
Скоп 4-64
Акмменко 4-76
Діхтярук /Красножон ауд.І-119
Юсухно І-410
Трунова 4-51
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-409
Доц. Ревко А.С. ауд.4-53
Доц.Синенко М.А. І-328
Програмування (лб)
Вища математика (пр)
Доц. Ревко А.С. ауд.4-34
Доц.Синенко М.А. І-328
Програмув
Скоп 4-64
1
Алгоритми
та
структури
2
3
Доц. Балюнов О.О. ауд. І-205
Стр-ри даних
4
ВТ
Вища математ. (лек)
о б р о б к и
Вища математика (лек)
Українська мова (пр)
Ін.мова
Українська мова (пр)
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Струтинська І-417
Ст.в. Кобища В.І . ауд.І-221
д а н и х
(лек)
Ас. Харченко М.В. ауд. І-333
Загальна фізика (лек)
Ін.мова (пр)
Ас. Тепла Т.М. ауд.І-312
Струтинська В.В. І-417
Техн.механіка (лб)
Ас. Гут Г.П. ауд. І-314
Теор.електр.кіл (лб)
Українська мова (пр)
Стр-ри даних
Заг.фізика
Українська мова (пр)
Комп.-прогр.зас. (лб)
Діхтярук /Красножон ауд.І-119
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Вакансія 4-65
Тепла І-303,305
Ст.в. Кобища В.І . ауд.І-205
Доц. Ревко А.С. ауд.1-102
Ін.мова (пр)
4
1
Струтинська В.В. І-417
Українська мова (пр)
Ін.мова
Фізика (лек)
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Кормільцина І-221
Ст.в. Журко В.П. ауд.І-307
К о м 'ю т е р н і
СР
2
3
ч и с л е н н я
(лек)
К о м 'ю т е р н і
Доц. Трунова О.В. ауд. І-333
ч и с л е н н я
(лек)
Доц. Трунова О.В. ауд. І-333
ТОЕ (лек)
Алгоритми та методи (лб)
Фізика (лб)
Українська мова (пр)
Ст.в. Ананьєв В.М. ауд.І-119
Ас. Степенко С.А. ауд.4-34
Ст.в. Журко В.П. ауд.І-303,305
Ст.в. Кобища В.І . ауд.І-408
Комп. числення (пр)
Ін.мова
Стр-ри даних
Стр-ри даних
Комп. числення (пр)
Вища математика (лек)
Фізика (лек)
Фізика (лек)
Доц. Фірсова ауд.4-76
Кріпак І-417
Гребінник 4-65
Вакансія 4-64
Доц. Трунова ауд.1-117
Ст.викл. Руновська Л.А. ауд.І-206
Доц. Ковтун А.О. ауд.І-307
Ас. Тепла Т.М. ауд.І-312
4
Стр-ри даних
Фізика (лб)
Гребінник 4-65
Ас. Тепла Т.М. ауд.І-303,305
Ін.мова
1
ЧТ
Д и с к р е т н і
2
3
1
ПТ
2
структури
(лек)
Струтинська І-417
Програм. на мові С++(лек)
ТОЕ (лб)
Фізика (лб)
Ас. Скоп М.О. ауд.4-51
Ананьєв /Красножон ауд.І-119
Доц. Ковтун А.О. ауд.І-305
Проф. Акименко А.М. ауд. І-333
Дискретні структ (пр)
Комп. числення (пр)
Ін.мова
Програмув
Комп. мат
Фізика (пр)
Проф. Акименко А.М. ауд.4-76
Доц. Фірсова ауд.4-51
Юсухно І-410
Скоп 4-64
Трунова 4-75
Доц. Ковтун А.О. ауд.І-307
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ін.мова
Ін.мова
Дискретні структури (пр)
Комп. числення (пр)
Прог. С++
Ін.мова
Кріпак І-417
Яковенко І-201
Ас. Михайлюк І.В. 4-76
Доц. Фірсова ауд.4-51
Скоп 4-10
Кормільцина І-221
3
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ін.мова
Комп.числ
Прог. С++
Вища математика (пр)
Вища математика (лек)
Обчисл.техн.і прогр (лб)
Матеріалознавство (лб)
Яковенко І-201
Фірсова 4-76
Скоп 4-10
Ас. Мовша О.М. ауд І-205
Доц.Синенко М.А. І-206
Ас. Степенко С.А. І-102
Ас. Косенко Р.А. ауд.4-44,45
ЕМ-151
ПЕ-151
ВТ-151
РА-151
Парний тиждень
День
тижня
КІ-151
№ пари
КІ-152
КІ-153
ПІ-151
1
ПН
2
3
1
Т е о р і я
2
ВТ
3
Комп. числ
Вища математ. (лек)
Трунова 4-51
Доц. Балюнов О.О. ауд. І-406
Українська мова (пр)
Вища математика (лек)
Фізика (лек)
Вища математ. (пр)
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Ст.викл. Руновська Л.А. ауд.І-205
Ст.в. Журко В.П. ауд.І-307
Доц. Балюнов О.О. ауд. І-406
Комп. числ
Українська мова (пр)
Фізика (лб)
Трунова 4-51
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Ст.в. Журко В.П. ауд.І-303,305
Ін.мова
Ін.мова (пр)
Яковенко І-201
Струтинська В.В. І-417
е л е к т р и ч н и х
к і л
(лек)
Ст.в. Красножон А.В. ауд. І-333
Ін.мова (пр)
Українська мова (пр)
Струтинська В.В. І-415
Ст.в. Кобища В.І . ауд.І-222
Стр-ри даних
Ін.мова
Комп.числ
Теор.електр.кіл (лб)
Прог. С++
Загальна фізика (лек)
Алгоритми та (лек)
Акмменко 4-76
Яковенко І-201
Фірсова 4-65
Діхтярук /Красножон ауд.І-119
Скоп 4-51
Ас. Тепла Т.М. ауд.І-307
Проф. Денисов Ю.О. ауд.4-85
4
Прог. С++
Ін.мова
ТОЕ (лек)
Техн.механіка (лек)
Скоп 4-51
Кормільцина І-222
Ст.в. Ананьєв В.М. ауд.І-127
Ст.в.Бивалькевич М.О. ауд. І-307
Техн.механіка (лб)
5
Ас. Гут Г.П. ауд. І-314
1
СР
2
Ін.мова
Комп.числ
Теор.електр.кіл (лб)
Ін.мова
Стр-ри даних
Комп.математика (лек)
Ін.мова
Вища математика (лек)
Фізика (лек)
Кріпак І-417
Фірсова 4-76
Діхтярук /Красножон ауд.І-119
Юсухно І-410
Вакансія 4-65
Доц. Трунова ауд.4-51
Струтинська І-415
Доц.Синенко М.А. І-328
Ас. Тепла Т.М. ауд.І-307
СР
3
Теор.електр.кіл (лб)
Ін.мова
Комп.числ
Стр-ри даних
Комп.математика (пр)
Обчисл.техніка (лек)
Фізика (лек)
Вища математика (пр)
Фізика (лб)
Діхтярук /Красножон ауд.І-119
Кріпак І-412
Фірсова 4-76
Вакансія 4-65
Доц. Трунова ауд.4-51
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-127
Доц. Ковтун А.О. ауд.І-307
Доц.Синенко М.А. І-328
Ас. Тепла Т.М. ауд.І-303,305
Комп.-прогр.зас. (лек)
4
1
ЧТ
2
3
1
ПТ
2
Стр-ри даних
Українська мова (пр)
Гребінник 4-65
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Ін.мова
Обч.техн.
Програмування (лб)
Струтинська І-417
Безручко І-105
Доц. Ревко А.С. ауд.4-34
Українська мова (пр)
Ст.в. Кобища В.І . ауд.І-221
Програмування (лек)
Програмування (лек)
Програмування (лек)
Операційні системи (лек)
ТОЕ (лб)
Вища математика (лек)
Обчисл.техн.і прогр (лек)
Ас. Скоп М.О. ауд. І-333
Ас. Скоп М.О. ауд. І-333
Ас. Скоп М.О. ауд. І-333
Ст.в. Гребінник А.Г. ауд.4-51
Ананьєв /Красножон ауд.І-119
Доц.Синенко М.А. І-206
Ас. Степенко С.А. І-307
Доц. Ревко А.С. ауд.4-85
Українська мова (пр)
Стр-ри даних
Програм. на мові С++(лек)
ТОЕ (пр)
Вища математика (пр)
Українська мова (пр)
Комп.-прогр.зас. (лб)
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-415
Гребінник 4-65
Ас. Скоп М.О. ауд.4-51
Ст.в. Ананьєв В.М. ауд.І-119
Доц.Синенко М.А. І-206
Ст.в. Кобища В.І . ауд.І-414
Доц. Ревко А.С. ауд.4-34
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Вища математика (пр)
Фізика (пр)
Ас. Мовша О.М. ауд І-205
Ст.в. Журко В.П. ауд.І-307
Комп.числ
Стр-ри даних
Українська мова (пр)
Програмув
Ін.мова
Ін.мова
Операц.сист.
Фірсова 4-76
Акмменко 4-65
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-221
Скоп 4-64
Кормільцина І-218
Юсухно І-410
Гребінник 4-51
Програмув
Комп.числ
Операц.сист.
Заг.фізика
Програмування (лек)
Матеріалознавство (лек)
Скоп 4-64
Фірсова 4-76
Гребінник 4-51
Журко І-303,305
Доц. Ревко А.С. ауд.4-85
Ас. Косенко Р.А. ауд.4-53
3
Декан ФЕІТ __________С.А. Іванець
підпис
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і
з
и
ч
н
е
в
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
и
х
о
в
а
н
н
я
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2015 н.р.
факультет електронних та інформаційних технологій денна форма навчання
Непарний тиждень
2 курс
День
№ пари
тижня
КІ-141
КІ-142
КІ-143
КІ-144
ПІ-141
ЕМ-141
ПЕ-141
ВТ-141
РА-141
1
ПН
2
СП
ОБД (лб)
Алг. та метод.
Іноземна мова
Електричні мережі (лек)
Матеріали ел.техн.(лек)
Кисіль 4-54
Вакансія 4-72
Дрозд 4-75
Кормільцин а 1-218
Доц.Буйний Р.О. ауд.І-126
Доц.Ревко А.С. ауд.4-85
Комп’ютерна
3
4
е л е к т р о н і к а (лек)
Ас. Михайлюк І.В. ауд.І-333
СПЗ
Кисіль 4-54
ВТ
3
4
е л е к т р о н і к а (лек)
Ас. Михайлюк І.В. ауд.І-333
ОБД (лб)
Теор.ймов. (лб)
Електричні мережі (пр)
Ін.мова
Тв.електр
Метрологія(лек)
Радіоелектроніка (лек)
Мойсеєнко 4-10
Доц.Буйний Р.О. ауд.І-126
Корець І-415
Савенко 4-45
Проф.Мошель М.В. ауд.І-307
Ас. Косенко Р.А. ауд.4-85
Комп.ел. (лб)
Алг. та метод.
Техн.механіка (лек)
Михайлюк 4-83
Дрозд 4-75
Ст.в.Бивалькевич М.О. ауд. І-307
Вакансія 4-72
Трунова 4-65
СПЗ
СП
Вища математ. (лек)
Бичко 4-64
Заровський 4-73
Скоп 4-65
Доц. Балюнов О.О. ауд. І-206
Алг. та метод.
Теор.ймов. (лб)
СПЗ
Іноземна мова
Алг. та метод.
СП
Комп.ел. (лб)
Іноземна мова
Операц.сист.
Вища математ. (пр)
Бичко 4-64
Посадська 4-76
Кисіль 4-73
Яковенко 1-201
Фірсова 4-75
Скоп 4-65
Михайлюк 4-83
Светенок 1-411
Гребінник 4-51
Доц. Балюнов О.О. ауд. І-206
Теор.ймов. (лб)
Алг. та метод.
Іноземна мова
Алг. та метод.
Комп.ел. (лб)
СПЗ
Посадська 4-76
Бичко 4-64
Светенок 1-411
Фірсова 4-75
Михайлюк 4-83
Мельниченко 4-73
Операційні системи (лек)
Ст.в. Гребінник А.Г. ауд.4-51
Іноземна мова
СПЗ
Операц.сист.
Теор.кіл
Мат.ел.т.
Светенок 1-411
Мельниченко 4-73
Гребінник 4-51
Кошель І-119
Ревко 4-45
5
1
СР
Комп.ел. (лб)
ОБД (лб)
Красножон 4-83
Юрченко 4-72
Мат.ел.т.
Обч.мат
Ревко 4-45
Єршов 4-34
Комп.ел. (лб)
Теор.ймов. (лб)
Алг. та метод.
ОБД (лб)
СП
Об'єктно-орієнт.прогр. (лек)
Ін.мова
Обч.мат
Методи вимір.(лек)
2
Красножон 4-83
Посадська 4-76
Фірсова 4-64
Юрченко 4-72
Верьовко 4-75
Ст.в. Бивойно П.Г. ауд.4-95
Струтинська І-330
Проф.Рогоза О.В. ауд.І-307
ОБД (лб)
Комп.ел. (лб)
Іноземна мова
СП
Констр.ПЗ
ООП
Теоретичні осн.електр. (лек)
Єршов І-102
3
Бальченко 4-72
Красножон 4-83
Светенок 1-411
Верьовко 4-63
Литвинов 4-10
Бивойно 4-75
Ст.в.Ананьєв В.М. ауд. І-119
4
Комп.ел. (лб)
Теор.ймов. (лб)
Іноземна мова
ООП
Основи електроніки (лек)
Красножон 4-83
Трунова 4-64
Кормільцин а 1-218
Бивойно 4-75
Ст.в. Савенко О.В. ауд.4-53
СПЗ
5
Теорія
СП
СПЗ
Вакансія 4-72
Скоп 4-65
Мельниченко 4-73
2
3
Ін.мова
Ел.матеріал.(лек)
Радіоелектроніка (лек)
Струтинська І-412
Ст.в. Журко В.П. ауд. І-314
Ас. Косенко Р.А. ауд.4-85
Обр.даних
Ін.мова (пр)
Степенко 4-34
Корець І-415
Юрченко 4-54
ОБД (лб)
ймовірності
Тв.електр
Савенко 4-45
ОБД (лб)
Кисіль 4-64
1
ЧТ
Ст.в. Савенко О.В. ауд. 4-53
Констр.ПЗ
Алг. та метод.
1
2
Комп’ютерна
Електронні прилади (лек)
та
математична
Доц. Трунова
статистика (лек)
Теорія
ймовірності
ауд.І-309
Теор.ймов. (лб)
та
математична
Доц. Трунова
Трунова 4-64
статистика (лек)
ауд.І-309
Філософія (пр)
Осн.електр.
Метрологія
Доц. Киселиця С.В. ауд.І-330
Савенко 4-32,33
Степенко І-124,126
СП
ОБД (лб)
СПЗ
Іноземна мова
СП
СП
Теоретичні осн.електр. (пр)
Електронні прилади (лб)
Кисіль 4-65
Вакансія 4-72
Мельниченко 4-73
Светенок 1-411
Верьовко 4-54
Злобін 4-10
Ст.в.Ананьєв В.М. ауд. І-119
Ст.в. Савенко О.В. ауд. 4-45,33
Радіоелектроніка (лб)
4
Ас. Косенко Р.А. ауд.4-33,34
1
Іноземна мова
СП
Комп.ел. (лб)
Іноземна мова
Теорія ймов (лек)
Яковенко 1-201
Скоп 4-73
Михайлюк 4-83
Кормільцин а 1-221
Доц.Синенко М.А. ауд.І-205
Системне програмне забезпечення (лек)
ПТ
2
3
Ст.в.Мельниченко Д.І.
Ф і з
и
ч
н е
в и
х
о
в
Ст.в.Мельниченко Д.І.
а
Теорія ймов (пр)
Ел.мережі
Ін.мова
Теорія ел.кіл (лек)
Метрологія (лб)
Елем.база (лб)
Доц.Синенко М.А. ауд.І-205
Кулько І-106а
Корець І-415
Ст.в.Ананьєв В.М. ауд. І-119
Ас. Степенко С.А. ауд.І-102
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-44,45
Системне програмне забезпечення (лек)
ауд.І-333
н н я
Ф і
з
и
ч
ауд.І-333
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ел.маш.
Ел.мережі
Теорія ел.кіл (пр)
Ін.мова (пр)
Елем.база (лек)
Безручко І-128
Буйний І-106а
Ст.в.Ананьєв В.М. ауд. І-119
Корець І-415
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-85
Ф і
4
з
и
ч
н е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і з и
ч
н е
в и
х о в
а
н н я
Парний тиждень
День
№ пари
тижня
КІ-141
КІ-142
1
ПН
КІ-143
Комп.ел. (лб)
ОБД (лб)
Красножон 4-83
Юрченко 4-75
КІ-144
ПІ-141
ЕМ-141
ПЕ-141
ВТ-141
РА-141
Комп.ел. (лб)
СПЗ
ОБД (лб)
Теор.ймов. (лб)
Конструюв. програмн.заб (лек)
Метрологія (лек)
2
Красножон 4-83
Кисіль 4-73
Вакансія 4-72
Трунова 4-64
Проф. Литвинов В.В.. ауд.4-10
Доц.Приступа А.Л. ауд.І-127
СПЗ
ОБД (лб)
Іноземна мова
ОБД (лб)
Іноземна мова
ООП
Констр.ПЗ
Метрологія (пр)
Метрологія(лек)
Вища математ. (лек)
3
Кисіль 4-73
Вакансія 4-72
Светенок 1-411
Юрченко 4-75
Кормільцин а 1-218
Бивойно 4-76
Мойсеєнко 4-10
Доц.Приступа А.Л. ауд.І-127
Проф.Мошель М.В. ауд.І-307
Доц. Балюнов О.О. ауд. І-407
4
5
СПЗ
Іноземна мова
Іноземна мова
ОБД (лб)
Техн.механіка (лб)
Ін.мова (пр)
Кисіль 4-54
Яковенко 1-201
Светенок 1-411
Юрченко 4-75
Ас. Гут Г.П. ауд. І-314
Корець І-415
Іноземна мова
Яковенко 1-201
1
С
и
с
т
е
м
н
СП
Комп.ел. (лб)
СПЗ
Алг. та метод.
Скоп 4-64
Красножон 4-83
Мельниченко 4-73
Дрозд 4-75
е
2
ВТ
3
п
р
о
г
р
а
м
у в
а н н я (лек)
Математ.статистика (лек)
Ас. Тепла Т.М. ауд. І-312
С и с т е м н е
Ас. Скоп М.О. ауд.І-309
п р о г р а м у в а н н я (лек)
Математ.статистика (пр)
Ін.мова
Ас. Скоп М.О. ауд.І-309
Ас. Тепла Т.М. ауд. І-312
Корець І-412
Іноземна мова
Комп.ел. (лб)
СПЗ
Алг. та метод.
СП
СП
Светенок 1-411
Красножон 4-83
Мельниченко 4-73
Дрозд 4-75
Верьовко 4-54
Злобін 4-10
4
Теоретичні осн.електр. (лек)
Ел.магнітна техніка (лек)
Ст.в.Ананьєв В.М. ауд. І-127
Доц.Велігорський О.А. ауд.4-53
Метрологія
Ін.мова
Ел.маг.техн.
Приступа І-124,126
Корець І-415
Велігорський 4-44
Ел.маг.техн.
5
Велігорський 4-44
Радіоелектроніка (лек)
СП
1
Алг. та метод.
СР
2
3
Комп.ел. (лб)
Бичко 4-64
Михайлюк 4-83
СП
Скоп 4-75
Теоретичні осн.електр. (пр)
Обч.математика (лек)
Ст.в.Ананьєв В.М. ауд. І-127
Ас .Єршов Р.Д. ауд.4-85
ОБД (лб)
Алг. та метод.
СПЗ
Іноземна мова
СП
Комп.ел. (лб)
Основи електроніки (лек)
Бальченко 4-72
Бичко 4-64
Заровський 4-54
Кормільцин а 1-218
Верьовко 4-75
Михайлюк 4-83
Ст.в. Савенко О.В. ауд.4-53
Електронні прилади (лек)
Ст.в. Савенко О.В. ауд. 4-53
Теорія ел.кіл (лек)
Методи вимір.(лек)
Радіоелектроніка (лб)
Ст.в.Ананьєв В.М. ауд. І-121
Проф.Рогоза О.В. ауд.І-314
Ас. Косенко Р.А. ауд.4-33,34
ОБД (лб)
Алг. та метод.
Теор.ймов. (лб)
СП
Осн.електр.
Методи вимір.(лб)
4
Вакансія 4-72
Фірсова 4-64
Трунова 4-65
Верьовко 4-75
Савенко 4-32,33
Проф.Рогоза О.В. ауд.І-314,305
СП
СП
Комп.ел. (лб)
СПЗ
1
Кисіль 4-76
Скоп 4-64
Михайлюк 4-83
Мельниченко 4-54
Організація
2
ЧТ
Ас. Косенко Р.А. ауд.4-53
Скоп 4-75
3
баз
д а н и х (лек)
Організація
Ас. Харченко М.В. ауд.І-309
баз
д а н и х (лек)
Ас. Харченко М.В. ауд.І-309
Іноземна мова
ООП
Ел.матеріал.(лек)
Светенок 1-411
Бивойно 4-75
Ст.в. Журко В.П. ауд. І-314
СП
ОБД (лб)
Алг. та метод.
Комп.ел. (лб)
СПЗ
Філософія (лек)
Філософія (лек)
Твердотіла електроніка (лек)
Ел.матеріал.(лб)
Кисіль 4-76
Вакансія 4-72
Фірсова 4-64
Михайлюк 4-83
Мельниченко 4-75
Доц. Киселиця С.В. ауд.І-210
Доц. Киселиця С.В. ауд.І-210
Савенко О.В. ауд.4-53
Ст.в. Журко В.П. ауд. І-314
Іноземна мова
Алг. та метод.
Філософія (пр)
Тв.електр
Теор.кіл
Светенок 1-411
Фірсова 4-64
Доц. Киселиця С.В. ауд.І-222
Савенко 4-45
Ананьєв І-119
4
Тв.електр
5
Савенко 4-45
Алг. та метод.
1
ПТ
Бичко 4-64
Алгоритми та методи обробки даних (лек)
Алгоритми та методи обробки даних (лек)
Констр.ПЗ
Ін.мова
Ел.маш.
Обробка даних (лек)
ТЕСіК (лек)
Елем.база (лек)
Доц. Бичко В.А. ауд.І-333
Доц. Бичко В.А. ауд.І-333
Литвинов 4-10
Струтинська І-417
Безручко І-128
Ас. Степенко С.А. ауд.4-85
Ст.в. Ананьєв В.М. ауд. І-119
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-43
2
3
Ф і з
и
ч
н е
4
Декан ФЕІТ __________С.А. Іванець
підпис
в и
х
о
в
а
н н я
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Іноземна мова
Кормільцин а 1-218
Електр. машини (лек)
Обр.даних
Ін.мова
ТЕСіК (лб)
Елем.база (пр)
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-128
Степенко 4-34
Струтинська І-417
Ст.в. Ананьєв В.М. ауд. І-119
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-43
Ф і з
и
ч
н е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і з
и
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ч
н
е
в и
х
о
в
а
н н
я
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет електронних та інформаційних технологій денна форма навчання
Непарний тиждень
3 курс
День
№ пари
тижня
КІ-131
КІ-132
1
2
ПН
3
П р о е к т у в а н н я
КІ-134
КТ-151
ПІ-131
ЕМ-131
ПЕ-131
WEB інтерф.
Архіт.комп.
Вбуд.сист
МПТ
Елем.база (пр)
Спец.вимірюв.(лек)
Нестеренко 4-72
Красножон 4-92
Заровський 4-93
Єршов 4-43
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-53
Ст.в. Журко В.П. ауд І-307
WEB - і н т е р ф е й с і в
(лек)
П р о е к т у в а н н я
Доц. Нестеренко С.О. ауд І-333
WEB - і н т е р ф е й с і в
(лек)
Доц. Нестеренко С.О. ауд І-333
Аналіз вимог (лек)
Цифр.пристр
Ас. Нехай В.В. ауд 4-95
Гусев 4-34
Сист.заб.
WEB інтерф.
Сист.заб.
Архіт.комп.
Сист.заб.
Ан.вимог
Бази даних
Енергозбереження (лек)
Стасюк 4-54
Нестеренко 4-72
Кисіль 4-65
Красножон 4-92
Житник 4-75
Нехай 4-73
Бальченко 1-101
Ст.викл. Ананьєв В.М. ауд.І-127
Ін.мова
Лепеха І-401
Доц. Буйний Р.О. ауд.І-126
4
5
А р х і т е к т у р а
Ф
і
2
3
4
П р о е к т у в а н н я
з
и
к о м п ’ ю т е р і в (лек)
ч
н
в
и
х
о
2
ЧТ
в
а
н
н
я
Ф
Доц. Хоменко М.А.
Цифрова пристрої (лек)
к о м п ’ ю т е р і в (лек)
ПТ
3
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
Ас. Тепла Т.М.
я
Взаємодія (лек)
І-307
Ф
і
Ас. Тепла Т.М.
з
и
ч
н
е
і
з
и
ч
н
е
в
Вимірюв.перетв. (лек)
І-307
и
х
Ст.в. Космач О.П. ауд.І-303
о
в
а
н
н
я
Радіоелектроніка (лб)
Ас. Косенко
4-34,33
Перех.процеси в ЕМ (пр)
Ст.в. Бодунов В.М . ауд.І-127
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Сист.заб.
Прикл.прогр.
Схемотехніка радіоелектронної апаратури (лек)
Вимірюв.перетв. (лб)
Бивойно 4-65
Доц. Іванець С.А. ауд.4-85
Ст.в. Космач О.П. ауд.І-303
Взаємодія (пр)
Вбуд.сист.
Сист.заб.
Арх.комп.
WEB інтерф.
Ін.мова
Нікітенко 4-93
Стасюк 4-65
Роговенко 4-92
Житник 4-51
Светенок І-411
Ас. Тепла Т.М.
Вбуд.сист.
Арх.комп.
Ін.мова
Прикл.прогр.
Java i C#
Цифр.пристр
Роговенко 4-92
Корець І-330
Житник 4-51
Задорожний 1-101
Тительмаєр 4-34
Моделюв
Вбуд.сист
Сист.забезп.
Бази даних
Java i C#
Енергет.ел.
Аналог.пристр
Бивойно 4-73
Заровський 4-93
Житник 4-54
Бальченко 4-63
WEB інтерф.
Нестеренко 4-72
Проектування трансл. (лб)
Ас. Бальченко І.В. ауд 4-54
Денисов 4-32
Тительмаєр 4-33
Арх.комп.
МПТ
Енергет.ел.
Нестеренко 4-72
Роговенко 4-92
Єршов 4-43
Денисов 4-32
Проектування трансл. (лб)
Ас. Бальченко І.В. ауд 4-54
Ас. Бальченко І.В. ауд 4-54
Ін.мова
Ін.мова
Проектування трансл. (лб)
Сист.заб.
Архіт.комп.
Светенок І-411
Яковенко І-201
Ас. Бальченко І.В. ауд 4-64
Кисіль 4-54
Красножон 4-92
Вбудовані системи
(лек)
Доц. Нікітенко Є.В. /Доц. Заровський Р.В. ауд.І-333
(лек)
Засоби вимірюв. (лек)
Ас. Єршов Р.Д. 4-34
Ас. Степенко С.А. ауд.4-43
Організація КМ (лек)
Мат.задачі енерг. (пр)
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Орг. КМ
Телеком.
Злобін 4-54
Зайцев 4-93
Арх.комп.
Прикл.прогр.
WEB інтерф.
Вбуд.сист.
Прикл.прогр.
Сист.забезп.
Надійність ел.мереж (лек)
Ан.ел.схем
Роговенко 4-92
Скосир 4-75
Нестеренко 4-72
Красножон 4-93
Бивойно 4-64
Житник 4-54
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Гордієнко 4-34,85
Арх.комп.
WEB інтерф.
Вбуд.сист.
Прикл.прогр.
Ін.мова
Надійність ел.мереж (пр)
Роговенко 4-92
Нестеренко 4-72
Красножон 4-93
Житник 4-54
Кормільцина І-221
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
4
Гістологія (лек)
Схемотехніка РА (лб)
Ст.в. Злобін С.В. ауд 3-305
Бивойно 4-64
Ювчик ауд. 4-85
Ювчик ауд. 4-85
Вбуд.сист.
Прикл.прогр.
Гістологія (лб)
Єршов 4-34
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Красножон 4-93
Вбуд.сист.
Схемот. РА
Гістологія (лб)
Ін.мова
Красножон 4-93
Електротехніка (лек)
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-128
Мат.задачі енерг. (лек)
Светенок І-411
Скосир 4-75
4-43
Ювчик ауд. 4-85
Вбудовані системи
Доц. Нікітенко Є.В. /Доц. Заровський Р.В. ауд.І-333
Прикл.прогр.
Ас. Косенко
Хоменко 4-43
Задорожний 1-101
Проектування трансл. (лб)
Радіоелектроніка (лек)
І-314
Мікропр. РА
WEB інтерф.
5
2
ч
4-53
Взаємодія (лек)
Стасюк 4-63
4
1
и
Нікітенко 4-93
3
4-53
Перех.процеси в ЕМ (лек)
Ст.викл. Роговенко А.І. ауд. І-333
е
4-43
Ст.в. Бодунов В.М . ауд.І-127
А р х і т е к т у р а
5
1
т р а н с л я т о р і в (лек)
Ас. Бальченко І.В. ауд.1-211
Ст.викл. Роговенко А.І. ауд. І-333
1
СР
т р а н с л я т о р і в (лек)
Ас. Бальченко І.В. ауд.І-211
з
Електроживлення (лек)
Доц. Хоменко М.А.
Доц. Іванець С.А. ауд.4-85
і
Ст.в. Журко В.П. ауд І-303,314
Мікропроцесори РА (пр)
1
Ф
Спец.вимірюв.(лб)
І-312
Мікропроцесори РА (лек)
Буйний І-126
2
Взаємодія (пр)
Ас. Тепла Т.М.
Гусев О.О.
Станції і підстанції (лек)
Ст. і подст.
П р о е к т у в а н н я
ВТ-131
Скосир 4-75
5
3
РТ-151
Прикл.прогр.
4
ВТ
РА-131
Гістологія (лб)
Засоби вимірюв. (лб)
Ювчик ауд. 4-85
Ас. Степенко С.А. ауд.І-101
Аналогова пристрої (лек)
Елем.база (лек)
Ст.в. Савенко О.В. ауд.4-53
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-85
Ін.мова
Архіт.комп.
Аналог.пристр.
Ан.ел.схем
Елем.база (лб)
Яковенко І-201
Красножон 4-92
Савенко 4-33
Гордієнко 4-34,53
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-44,45
Парний тиждень
День
№ пари
тижня
КІ-131
КІ-132
КІ-134
КТ-151
ПІ-131
ЕМ-131
ПЕ-131
РА-131
РТ-151
ВТ-131
Ін.мова
1
ПН
2
Лепеха І-401
Ін.мова
Сист.забезп.
ТАУ
Светенок І-411
Житник 4-65
Денисов 4-34
Електроживлення (лек)
Гусев О.О.
4-85
Електротехніка (лек)
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-128
ПН
3
Вбуд.сист.
Ін.мова
Прикл.прогр.
Бази даних
Ан.вимог
Теорія автоматич.упр.(лек)
Екологія(лек)
Електротехніка (лб)
Красножон 4-93
Корець І-330
Житник 4-63
Бальченко 1-105
Нехай 1-101
Проф.Денисов Ю.О. ауд.4-53
Доц. Буяльська Н.П. ауд І-430
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-128
Архіт.комп.
Сист.забезп.
Бази даних (лек)
ТАУ
Екологія
Красножон 4-92
Житник 4-63
Ас. Бальченко І.В. ауд 4-95
Денисов 4-34
Буяльська 3-310
4
Цифр.пристр
Гусев 4-34
1
2
ВТ
М
о
д
Моделюв.
Ін.мова
Бивойно 4-75
Светенок І-411
е
л
3
ю
в
а
н
н
Системне програмування
4
(лек)
М
о
д
е
л
Ф
і
з
и
ч
н
(лек)
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
н
н
(лек)
і
з
и
ч
н
е
в
и
і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
Доц. Хоменко М.А.
я
Ф
4-53
і
з
и
Телеком. системи(лек)
Релейний захист (лек)
Аналог.пристр.
Електроживл
Екологія
Доц .Зайцев С.В. І-426
Ст.викл. Безручко В.М. ауд.І-128
Савенко 4-33
Степенко 4-32,34
Буяльська 3-310
ч
н
е
в
и
х
Радіоелектроніка (лек)
Ас. Косенко
4-95
о
в
а
н
н
я
Спец.вимірюв.(лек)
Ст.в. Журко В.П. ауд І-314
Телеком.
Орг. КМ
Рел.захист
Цифр.пристр
Спец.вимірюв.(лб)
Зайцев 4-93
Злобін 4-54
Безручко І-128
Тительмаєр 4-34
Ст.в. Журко В.П. ауд І-303,314
х
о
в
а
н
н
я
Арх.комп.
Бази даних
Мікропроц техніка (лек)
Схемотехніка радіоелектронної апаратури (лек)
Моделювання (лб)
Роговенко 4-92
Бальченко 4-51
Доц. Войтенко В.П. ауд 4-85
Доц. Іванець С.А. ауд.1-433
Доц. Велігорський О.А. ауд.4-34
Радіоелектроніка (лек)
Арх.комп.
Сист.заб.
WEB дизайн
Аналог.пристр
Електроживл
Роговенко 4-92
Кисіль 4-54
Мойсеєнко 4-72
Тительмаєр 4-33
Степенко 4-32,34
Моделювання (лб)
Проф .Стеценко І.В. ауд 4-63
Вбуд.сист
Ін.мова
5
Заровський 4-93
Кормільцина І-221
WEB дизайн (лек)
Станції і підстанції (лек)
Ас. Мойсеєнко О.П. ауд 4-85
Доц. Буйний Р.О. ауд.І-128
WEB дизайн
Енергозб
Ст. і подст.
Мойсеєнко І-101
Ананьєв І-119,121
Буйний І-126
Арх.комп.
Енергозб
Роговенко 4-92
Ананьєв І-119,121
Ас. Косенко
4-95
Моделювання (лек)
Доц. Велігорський О.А. ауд.4-44
МПТ
Засоби вимірюв. (лек)
Єршов 4-43
Ас. Степенко С.А. ауд.4-32
Моделюв.
Прикл.прогр.
Вбуд.сист.
Прикл.прогр.
Рел.захист
Схемотехніка РА (пр)
Вимірюв.перетв. (лб)
1
Пріла 4-72
Скосир 4-75
Красножон 4-93
Бивойно 4-51
Безручко І-128
Доц. Іванець С.А. ауд.4-85
Ст.в. Космач О.П. ауд.І-303
Сист.заб.
Вбуд.сист.
Прикл.прогр.
Архіт.комп.
Прикл.прогр.
Прикл.прогр.
Java i C#
Мат.задачі енерг. (лек)
Мікропр. РА
Схемот. РА
Вимірюв.перетв. (лек)
2
Стасюк 4-76
Нікітенко 4-93
Скосир 4-64
Красножон 4-92
Бивойно 4-65
Житник 4-72
Задорожній 4-63
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Вбуд.сист.
Архіт.комп.
Сист.забезп.
Мат.задачі енерг. (пр)
Єршов 4-34
Ст.в. Космач О.П. ауд.І-312
Java i C# технології (лек)
Хоменко 4-43
МПТ
Енергет.ел.
3
Нікітенко 4-93
Красножон 4-92
Житник 4-63
Ас. Задорожній А.О. ауд. І-433
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Єршов 4-43
Денисов 4-32
4
5
Прикладне програмування
1
ПТ
я
(лек)
Ф
4
ЧТ
а
Системне програмування
Моделювання (лб)
Проф .Стеценко І.В. ауд 4-63
3
в
Ас. Стасюк ауд.І-333
1
2
ю
Доц.Бивойно П.Г. ауд.І-333
Ас. Стасюк ауд.І-333
5
СР
я
Доц.Бивойно П.Г. ауд.І-333
Ф
Мікропроцесори РА (лек)
(лек)
Ас. Скосир О.М. ауд І-333
Прикладне програмування
(лек)
Ас. Скосир О.М. ауд І-333
Прикладне програмування
(лек)
Ас. Скосир О.М. ауд І-333
Вбуд.сист
Java i C#
Ін.мова
Енергетична електроніка (лек)
Заровський 4-93
Задорожній 4-75
Лепеха І-401
Проф. Денисов Ю.О. ауд.4-53
Архіт.комп.
Енергет.ел.
Красножон 4-92
Денисов 4-32
Прикладне програмування
(лек)
Факультатив
(аудиторія 1-416)
Доц. Іванець С.А.
Радіоелектроніка (лб)
Ас. Косенко
4-34,33
Схемотехніка РА (пр)
Ас. Скосир О.М. ауд І-333
Доц. Іванець С.А. ауд.4-85
Прикл.прогр.
Арх.комп.
Сист.заб.
Прикл.прогр.
Сист.заб.
Вбуд.сист.
WEB інтерф.
Надійність ел.мереж (лек)
Ан.ел.схем
Елем.база (лек)
2
Скосир 4-75
Роговенко 4-92
Стасюк 4-63
Бивойно 4-54
Кисіль 4-72
Красножон 4-93
Житник 4-73
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Доц. Войтенко В.П. ауд.4-43
Арх.комп.
Сист.заб.
Вбуд.сист.
Моделюв.
Надійність ел.мереж (пр)
Гордієнко 4-34
Аналіз ел.схем (лек)
3
Роговенко 4-92
Стасюк 4-63
Красножон 4-93
Бивойно 4-75
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Доц. Гордієнко В.В. ауд.І-329
4
Декан ФЕІТ __________С.А. Іванець
підпис
Ан.ел.схем
Гордієнко 4-34,53
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет електронних та інформаційних технологій денна форма навчання
День
тижня
Непарний тиждень
4 курс
№ пари
КС-121
КС-122
СК-121
1
ПН
2
3
Системи кодув. (лек)
Ас. Степенко С.А. ауд.4-85
Основи прогр.інж. (лек)
Системи кодув. (пр)
Проф. Литвинов В.В. ауд. 4-10
Ас. Степенко С.А. ауд.1-318
Програмна інженерія (лек)
Програмна інженерія (лек)
Доц. Пріла О.А. ауд.1-211
Доц. Пріла О.А. ауд.1-211
Програмна інженерія (лек)
Доц. Пріла О.А. ауд.1-211
Захист.інф.
Ін.мова
Паралельні обчислення (лб)
Зайцев 4-51
Юсухно І-410
Ас. Бальченко І.В. 4-63
СП ОС
Стасюк 4-72
Телеком.
СП ОС
Зайцев 4-93
Стасюк 4-72
Пар.обч
Пар.обч
Телеком.
Економіка (лек)
Пріла 4-72
Бальченко 4-54
Зайцев 4-93
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-416
Пар.обч
Ін.мова
Телеком. системи(лб)
Виробн.програмув (лек)
ЕМ сумісність (лек)
Архітектура ЕОМ (лек)
Економіка (пр)
Пріла 4-54
Яковенко І-201
Доц .Зайцев С.В. 4-93
Доц . Дорош М.С. ауд. 4-95
Ст.в.Безручко В.М. ауд.І-126
Ас. Єршов Р.Д.. ауд.4-85
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-416
СП ОС
Кисіль 4-64
Розпізн.образів(лб)
Мод. ПЗ
Вир.прогр.
ЕМ сумісність (пр)
Архітектура ЕОМ (лб)
Доц .Зайцев С.В. 4-72
Мойсеєнко 4-10
Дорош 4-54
Ст.в.Безручко В.М. ауд.І-126
Ас. Єршов Р.Д.. ауд.4-43
Вир.прогр.
Мод. ПЗ
Дорош 4-54
Мойсеєнко 4-10
5
Моб.пристр.
СП ОС
Радченко 4-75
Житник 4-76
Прогр.інж.
Пар.обч
Пріла 4-64
Бальченко 4-54
Паралельні і розподілені обчислення (лек)
2
СР
Практика ПІ (лек)
Ас. Нехай В.В. ауд. 4-10
Зайцев 4-51
2
1
Право в енергетиці (лек)
Ас. Бальченко І.В. ауд.І-426
Ст.в.Сахно С.І. ауд.І-127
3
Іноземна мова (пр)
Системний захист (лек)
Право в енергетиці (пр)
Прикладна механіка (пр)
Яковенко Т.М. І-201
Ст.в. Злобін С.В. ауд. 3-305
Ст.в.Сахно С.І. ауд.І-127
Ас. Ігнатенко А.С.. ауд.І-208, 109
4
5
Осн.прогр.інж
Сист.зах
Мікропроц. техніка (лб)
Конструювання (лек)
Литвинов 4-51
Злобін 4-76
Ас. Єршов Р.Д. ауд.4-43
Доц.Велігорський О.А. ауд.4-85
Сист.зах
Осн.прогр.інж
Конструювання (лб)
Злобін 4-76
Литвинов 4-51
Доц.Велігорський О.А. ауд.4-34
1
2
ЧТ
Електронні системи (лек)
Охорона праці (лб)
Доц. Хоменко М.А. ауд.4-43
Доц. Денисова Н.М. ауд.І-430
Ін.мова
Автоматизоване проект(лб)
Системи електропост. (лек)
Електронні системи (лб)
Випробування (лек)
Юсухно І-410
Доц.Велігорський О.А. ауд.4-83
Проф. Скоробогатова В.І. ауд.І-127
Доц. Хоменко М.А. ауд.4-43
Ас. Городній О.М. ауд.4-53
Монтаж електрообл. (пр)
Прикладна механіка (лек)
Ас. Гулак І.Ю. ауд.І-126
Ас. Ігнатенко А.С.. ауд.І-208
Р о з п і з н а в а н н я
3
о б р а з і в (лек)
Доц. Бичко В.А. /Доц. Зайцев С.В .ауд.4-95
Телекомунікаційні системи і технології (лек)
4
Мен.проект.
Доц. Зайцев С.В. ауд.4-95
Дорош 4-51
Менедж.проект (лек)
5
Доц .Дорош М.С. ауд. 4-51
Мен.проект.
6
Дорош 4-51
Основи контрол.(лек)
1
ПТ
ВТ-121
Захист.інф.
1
4
ПЕ-121
Ін.мова
5
3
ЕМ-121
Юсухно І-410
4
ВТ
ПІ-121
Проф. Рогоза О.В. ауд.І-307
Основи контрол.(пр)
2
Проф. Рогоза О.В. ауд.І-303
Інформ.-керуючі сист (лек)
3
Ас. Кулько Т.В. ауд.І-126
Інформ.-керуючі сист (лб)
4
Ас. Кулько Т.В. ауд.І-126
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
1
КС-121
КС-122
СК-121
Моб.пристр.
Програмна інженер (лб)
Радченко 4-73
Ас.Крищенко 4-72
ПІ-121
ЕМ-121
ПЕ-121
ВТ-121
Мобільні пристрої (лек)
2
ПН
3
Паралельні обчислення (лб)
Ас. Радченко ауд.4-95
Ас. Бальченко І.В. 4-54
Пар.обч
Моб.пристр.
Прогр.інж.
Охорона праці (лек)
Охорона праці (лек)
Охорона праці (лек)
Пріла 4-54
Радченко 4-64
Крищенко 4-65
Доц. Гуменюк О.Л. ауд.І-416
Доц. Гуменюк О.Л. ауд.І-416
Доц. Гуменюк О.Л. ауд.І-416
Модел.прогр.забезп. (лек)
Експлуатація с.м. (лек)
Архітектура ЕОМ (лб)
Економіка (лек)
Ас. Мойсеєнко. ауд. 4-51
Доц.Буйний Р.О. ауд.І-126
Ас. Єршов Р.Д.. ауд.4-43
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-416
4
5
2
ВТ
Практ. ПІ
Економіка (пр)
Нехай 4-54
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-416
Практ. ПІ
6
1
Мод. ПЗ
Мойсеєнко 4-10
Нехай 4-54
Захист.інф.
Розп.обр
Зайцев 4-76
Бичко 4-72
СП ОС
Захист.інф.
Експлуатація с.м. (пр)
Охорона праці (лб)
Бичко 4-72
Житник 4-73
Зайцев 4-76
Доц.Буйний Р.О. ауд.І-127
Доц. Гуменюк О.Л. ауд.І-430
СП ОС
Охорона праці (пр)
Мікропроц. техніка (лб)
Стасюк 4-64
Доц. Гуменюк О.Л. ауд.І-430
Ас. Єршов Р.Д. ауд.4-43
Розп.обр
3
Економіка (лек)
4
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-417
Випробування (лек)
5
Ас. Городній О.М. ауд.4-53
Монтаж електрообл. (лек)
1
Захист.інф.
2
СР
3
4
Зайцев 4-93
Захист інформації (лек)
Доц. Зайцев С.В. ауд.4-95
Пар.обч
Бальченко 4-73
Захист інформації (лек)
Захист інформації (лек)
Доц. Зайцев С.В. ауд.4-95
Доц. Зайцев С.В. ауд.4-95
Ас. Гулак І.Ю. ауд.І-124,ВВЛ
Доц.Войтенко В.П. ауд.4-43
Пар.обч
Моб.пристр.
Теорія сигналів(лек)
Якість комп.забезпечення (лек)
Конструювання (лек)
Зайцев 4-93
Пріла 4-76
Бальченко 4-54
Радченко 4-73
Доц. Яриловець А.В. 4-92
Ст.в. Злобін С.В. ауд. 4-51
Доц.Велігорський О.А. ауд.4-85
Розп.обр
Якість ПЗ
Мод. ПЗ
Випробування (лб)
Бичко 4-72
Злобін 4-51
Мойсеєнко 4-10
Ас. Городній О.М. ауд.4-44,1-305
Якість ПЗ
Злобін 4-51
1
Проект.електр.мереж (лек)
Ас. Діхтярук І.В. ауд.І-127
Проект.електр.мереж (лб)
Прогр.інж.
Пріла 4-54
3
4
Мікропроц. техніка (лек)
Прогр.інж.
6
ЧТ
Ас. Ігнатенко А.С.. ауд.І-218
Монтаж електрообл. (лб)
Захист.інф.
5
2
Прикладна механіка (лек)
Ас. Гулак І.Ю. ауд.І-126
СП ОС
Кисіль 4-73
Ас. Діхтярук І.В. ауд.І-318
Системне програмування ОС (лек)
Art Intel (лек)
Системи електропост.(лб)
Менеджмент (лек)
Системи кодув. (лек)
Ас. Стасюк С.С. ауд.4-95
Доц. Трунова О.В. ауд.3-305
Ас. Кулько Т.В. ауд.І-126,124
Доц.Задорожна С.М. ауд.3-107
Ас. Степенко С.А. ауд.1-307
Пар.обч
СП ОС
Розп.обр.
Теорія сигналів(лб)
Осн.прогр.інж
Art Intel
Менеджмент (пр)
Системи кодув. (пр)
Пріла 4-54
Стасюк 4-72
Зайцев 4-76
Доц. Яриловець А.В. 4-92
Литвинов 4-51
Трунова 4-65
Доц.Задорожна С.М. ауд.3-107
Ас. Степенко С.А. ауд.1-318
Art Intel
Осн.прогр.інж
Трунова 4-65
Литвинов 4-51
5
Захист інформації (лб)
Доц. Зайцев С.В. ауд.4-76
Основи контрол.(лек)
1
ПТ
2
3
4
Декан ФЕІТ __________С.А. Іванець
підпис
Проф. Рогоза О.В. ауд.І-312
Автоматизоване проект(лек)
Основи контрол.(пр)
Доц.Велігорський О.А. ауд.4-53
Проф. Рогоза О.В. ауд.І-303
Автоматизоване проект(лб)
Доц.Велігорський О.А. ауд.4-83
Електронні системи (лек)
Доц. Хоменко М.А. ауд.3-305
Електронні системи (лб)
Доц. Хоменко М.А. ауд.4-43
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
________ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
факультет електронних та інформаційних технологій денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
5 курс
№ пари
МК-111
МС-111
МП-111
МІ-111
ММ-111
МЕ-111
1
2
ПН
3
4
Сучасні методи наукових досліджень
Grid обч. (лб)
МПТ (лек)
Доц .Пріла О.А. ауд. 4-73
Войтенко/Єршов ауд.4-43
(лек)
Проф.
Литвинов В.В. ауд.4-95
3
Войтенко/Єршов ауд.4-34,35
Grid обч. (лб)
Grid обч. (лб)
Мет.досл. (лб)
Communication
Ас.Крищенко М.С. ауд. 4-76
Литвинов 4-10
Литвин 1-202
Педагогіка ВШ (пр)
Доц. Трунова О.В. ауд.4-51
Захист від.перен. (пр)
Моделюв. (лб)
1
ВТ
МПТ (лб)
Литвин 1-202
Доц. Пріла О.А. ауд. 4-73
5
2
Communication
Діхтярук І.В. ауд.І-126
Скітер 4-10
Дослідження ІР телефонії (лек)
Проектув. інтерф. (лб)
Ас. Юрченко Д.Ю. 4-72
Доц Заровський Р.В. ауд. 4-63
Проектув. інтерф. (лб)
Ас. Кисіль А.О. 4-63
Проектування СКС (лек)
Моделювання (лек)
Захист від.перен. (лб)
ОНД (лек)
Ст.в. Роговенко Д.І. ауд. 4-92
Доц. Скітер І.С. ауд.4-10
Діхтярук І.В. ауд.І-124,126
Проф. Денисов Ю.О. ауд.4-32
Проектування СКС (лб)
Моделюв. (лб)
ОНД (пр)
Ст.в. Роговенко Д.І. ауд. 4-92
Скітер 4-10
Проф. Денисов Ю.О. ауд.4-32
4
1
СР
2
Дослідж.ІР техн (лб)
Мет.досл. (лб)
Доц .Заровський Р.В. 4-73
Скітер 4-10
Проектування інтерфейсів користувача (лек)
Скітер 4-10
63
3
Дослідж.ІР техн (лб)
Інтерф.користув. (лб)
Доц .Заровський Р.В. 4-73
Доц . Пріла О.А. ауд. 4-54
4
Діагностика ел.сист. (лек)
Сист.анал. (лб)
Доц. Пріла О.А. ауд.4-
Доц. Ревко А.С. ауд.4-53
Сист.аналіз (лек)
Автоматика в ЕС (пр)
Діагностика ел.сист. (лб)
Доц. Скітер І.С. ауд.4-95
Доц. Приступа А.Л. ауд.І-126
Доц. Ревко А.С. ауд.4-53
Сист.анал. (лб)
Автом.ел сист. (лб)
Скітер 4-10
Доц. Приступа А.Л. ауд.І-126
1
2
ЧТ
3
Іноземна мова
ОНД (лек)
Доц. Литвин С.В. І-202
Ст.в. Бодунов В.М. ауд.І-121
Сучасні мет.наук.досл. (лб)
Іноземна мова
ОНД (пр)
ТАУ (лек)
Проф .Литвинов В.В. ауд. 4-63
Доц. Литвин С.В. І-202
Ст.в. Бодунов В.М. ауд.І-121
Проф. Денисов Ю.О. ауд.4-32
4
Сучасні мет.наук.досл. (лб)
Іноземна мова
Іноземна мова
ТАУ (пр)
Доц .Скітер І.С. ауд. 4-10
Доц. Литвин С.В. І-202
Литвин І-202
Проф. Денисов Ю.О. ауд.4-32
Сучасні мет.наук.досл. (лб)
5
Доц .Скітер І.С. ауд. 4-10
Забезпеч.якості (пр)
1
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-126
2
ПТ
3
Забезпеч.якості (лб)
Автом.та ел.прив.(лб)
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-124
Ас. Титєльмаєр. ауд.4-35
Шт.інтел. (лб)
Надійність (лек)
Трунова 4-51
Доц.Гордієнко В.В.. ауд.3-305
Комп. числення (лек)
4
Доц. Трунова О.В. ауд.4-51
Шт.інтел. (лб)
5
Трунова 4-51
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
МК-111
МС-111
МП-111
МІ-111
ММ-111
МЕ-111
1
2
ПН
3
Проектув. інтерф. (лб)
Ас . Юрченко Д.Ю. 4-75
Сучасні методи наукових досліджень
Grid обч. (лб)
Ас. Крищенко М.С. ауд. 4-76
Проф.
(лек)
Литвинов В.В. ауд.4-95
Ел.сист.спецпит. (лек)
МПТ (лек)
Буйний Р.О. ауд.І-126
Войтенко/Єршов ауд.4-43
Communication
Ел.сист.спецпит. (лб)
МПТ (лб)
Литвин 1-202
Буйний Р.О. ауд.І-126,124
Войтенко/Єршов ауд.4-34,35
ПН
4
Grid обч. (лб)
Методи досліджень (лек)
Доц Пріла О.А. ауд. 4-73
Проф .Литвинов В.В. ауд. 4-10
Педагогіка ВШ (лек)
5
Доц. Трунова О.В. ауд.4-51
Автом.та ел.прив.(лек)
1
2
ВТ
3
Іванець /Велігорський ауд.4-85
Сучасні мет.наук.досл. (пр)
Іноземна мова
Захист від.перен. (лек)
ТАУ (лек)
Доц. Скітер І.С. ауд. 4-10
Доц.Литвин С.В. І-202
Діхтярук І.В. ауд.І-126
Проф. Денисов Ю.О. ауд.4-32
Іноземна мова
Доц. Литвин С.В. І-202
Сучасні мет.наук.досл. (пр)
4
Автоматика в ЕС (лек)
Доц .Скітер І.С. ауд. 4-63
Доц. Приступа А.Л. ауд.І-126
Іноземна мова
Мет.досл. (лб)
Іноземна мова
Доц. Литвин С.В. І-202
Скітер 4-10
Доц. Литвин С.В. І-202
Сист.анал. (лб)
5
1
2
СР
3
Хмарні
та
grid
Скітер 4-10
Проектув. інтерф. (лб)
Ас. Кисіль А.О. 4-63
о б ч и с л е н н я (лек)
Моделюв. (лб)
Скітер 4-10
Доц. Пріла О.А.
ауд.4-63
Моделюв. (лб)
Осн.енергоринку (лек)
Ст.в .Сахно С.А. ауд.І-126
Осн.енергоринку (пр)
Скітер 4-10
Ст.в.Сахно С.А. ауд.І-126
Моделювання (лек)
Доц. Скітер І.С. ауд.4-10
Grid обч. (лб)
Проектування СКС (лб)
Доц .Пріла О.А. ауд. 4-73
Ст.в. Роговенко Д.І. ауд. 4-92
Автом.та ел.прив.(лб)
Сист.анал. (лб)
4
Ас. Титєльмаєр. ауд.4-35
Скітер 4-10
Діагностика ел.сист. (лб)
5
1
ЧТ
2
Доц. Ревко А.С. ауд.4-53
Філософ.пробл. (пр)
Дослідж.ІР техн (лб)
Доц. Киселиця С.В. ауд.І-312
Доц. Заровський Р.В. 4-73
Сучасні мет.наук.досл. (лб)
Дослідж.ІР техн (лб)
Забезпеч.якості (пр)
Проф. Литвинов В.В. ауд. 4-10
Доц .Заровський Р.В. 4-73
Ст.в. Безручко В.М. ауд.І-126
3
4
Сучасні мет.наук.досл. (лб)
Інтерф.користув. (лб)
Мет.досл. (лб)
Надійність (лек)
Доц .Скітер І.С. ауд. 4-54
Доц . Пріла О.А. ауд. 4-73
Литвинов 4-10
Доц.Гордієнко В.В.. ауд.4-85
Сучасні мет.наук.досл. (лб)
Communication
Надійність (пр)
Доц. Скітер І.С. ауд. 4-10
Литвин 1-202
Доц.Гордієнко В.В.. ауд.4-85
CASE - техн. (лб)
1
ПТ
Задорожній 4-10
CESE -технології (лек)
2
Ас. Задорожній А.О. ауд. 4-95
CASE - техн. (лб)
3
Задорожній 4-10
Декан ФЕІТ __________С.А. Іванець
підпис
Фахівець _________ О.В. Здоровець
підпис
Нач.навч.відділу___________Л.В. Базилевич
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
механіко-технологічний факультет денна форма навчання
Непарний тиждень
День
№ пари
тижня
1
ПН
1 курс
ТМ - 151
Ф
з
и
ч
н
Технологія
2
3
і
ДТ - 151
е
в
и
МБ - 151
х
конструкційн и х
о
в
а
н
м а т е р і а лів
н
АТ - 151
Фізика (лб)
Ст.викл. Бивалькевич М.О. І-303,305
(лек)
Ф
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2-306
і
ВТ
2
Вища математика (пр)
Іноземна мова (пр)
Фізика (пр)
Доц. Лось В.М. ауд І-206
Ст.в. Лепеха О.В. І-401
Доц. Наумчик П.І. ауд І-312
Т е о р е т и ч н а
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-211
3
2
3
ПТ
н
е
в
и
х
о
в
н
н
я
Фізика (лб)
Теоретична механіка (пр)
Наумчик П.І. І-303,305
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-218
м е х а н і к а
(лек)
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-218
(лек)
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-211
Українська мова (пр)
Українська мова (пр)
Комп. графіка (лек)
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-218
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2-106
Ст.в.Кобища В.І. ауд І-221
Доц. Гаценко І.О. ауд І-222
Ст.викл. Бивойно Т.П. ауд 2 - 301
ТКМ (лб)
Основи констр. автом. (лек)
Потапенко 2-114
В и щ
а
Теоретична механіка
Осн.техн.лісоз.та ДВ(лб)
а
м
а
т
е
м
а
и
к
а
(лек)
В и щ
Булат В.В. ауд 23-009
Технолог.буд.процесів (лб)
Ін.мова
Ас. Скляр В.М. 2-206
т
Технолог.буд.процесів (лек)
а
м
а
Ст.викл.Казнадей С.П. ауд І-309
т
Булат В.В. ауд 23-009
Сікалюк І-417
е
м
а
т
и
к
а
(лек)
Ст.викл.Казнадей С.П. ауд І-309
НГ, І та КГ
ТКМ
ФХО проц. деревообр(лб)
Фізика (пр)
Іноземна мова
Іноземна мова
Вища математика (пр)
Теоретична механіка (пр)
Барбаш І-318
Лисенко 2-114
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-106
Бивалькевич М.О. ауд І-312
Пермінова І-417
Лепеха І-401
Ст.викл. Казнадей С.П. ауд І-205
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-208
Фізика (лб)
ТКМ
Бивалькевич І-303,305
Ігнатенко 2-114
Ф
1
ЧТ
ч
Теоретична механіка (пр)
1
2
и
Вища математика (пр)
3
СР
з
Доц.Балюнов О.О. ауд І-205
Теоретична механіка (лек)
БА - 151
я
4
1
ЗВ - 151
і
з
и
к
Доц. Рогоза О.В.
а
(лек)
Ф
і
з
ауд І-309
и
к
Доц. Рогоза О.В.
а
(лек)
ауд І-309
Фізика (пр)
Іноземна мова (пр)
Теоретична механіка (пр)
Вища математика (пр)
Комп.граф. (лб)
Ін.мова
Іноземна мова (пр)
Бивалькевич М.О. ауд І-307
Ст.в. Лепеха О.В. І-401
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-218
Ас. Лапа Т.В. ауд І-205
Бивойно І-101
Струтинська І-417
Ст.в. Пермінова В.А. І-415
Іноземна мова
Іноземна мова
Фізика (лб)
ОКА
Комп.граф. (лб)
Лепеха І-401
Пермінова І-417
Бивалькевич М.О. ауд І-303,305
Кужельний 2-202
Бивойно І-101
1
2
Парний тиждень
День
№ пари
тижня
1
ПН
ТМ - 151
Ф
з
и
ч
н
Технологія
2
3
і
ДТ - 151
е
в
и
МБ - 151
х
конструкційн и х
о
в
а
н
м а т е р і а лів
н
АТ - 151
ЗВ - 151
я
(лек)
Ф
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2-306
і
з
и
ВТ
2
ЧТ
2
в
и
х
о
в
а
н
н
я
ТКМ
Вища математика (пр)
Основи констр. автом. (лек)
Основи матеріалозн. (лек)
НГ, І та КГ (лек)
Доц. Лось В.М. ауд І-206
Ас. Скляр В.М. 2-304
Доц. Березін Л.Я. І-412
Ст.викл. Барбаш М.І. І-318
Теоретична механіка (лек)
Т е о р е т и ч н а
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-211
м е х а н і к а
ОКА
Осн.мат
НГ, І та КГ (пр)
Скляр 2-202
Березін 2-309
Ст.викл. Барбаш М.І. І-318
(лек)
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-211
Теоретична механіка (пр)
Осн.техн.лісоз.та ДВ(лек)
Іноземна мова (пр)
Іноземна мова
Корозія та захист мет. (лек)
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-218
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2-306
Ст.в. Лепеха О.В. І-401
ТКМ (лб)
Ас. Борисов О.О. ауд 2-114
Пермінова І-417
Доц. Буяльська Н.П. ауд. І-426
Осн.техн.лісоз.та ДВ(лб)
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2-106
В и щ
а
м
а
т
е
м
а
т
и
к
а
Ін.мова
(лек)
В и щ
а
м
а
Ст.викл.Казнадей С.П. ауд І-309
т
м
Мовенко В.І. 22-118
Інженерна геодезія (лб)
Осн.мат
Сікалюк І-417
е
Інженерна геодезія (лек)
а
т
Березін 2-309
и
к
Мовенко В.І. 22-118
а
(лек)
Ст.викл.Казнадей С.П. ауд І-309
ТКМ
НГ, І та КГ
ФХО проц. деревообр(лек)
Вища математика (пр)
Теоретична механіка (пр)
Фізика (лб)
Вища математика (пр)
Ігнатенко 2-114
Барбаш І-318
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-306
Ст.викл. Казнадей С.П. ауд І-205
Ас. Ігнатенко А.С. ауд І-218
Ковтун /Бивалькевич. ауд І-303,305
Ас. Мовша О.М. ауд І-206
НГ, І та КГ (лб)
3
1
е
Лисенко 2-114
1
2
н
Лепеха І-401
3
СР
ч
Іноземна мова
4
1
БА - 151
ОКА
Барбаш І-318
Ф
і
з
и
Доц. Рогоза О.В.
Кужельний 2-202
к
а
(лек)
Ф
і
ауд І-309
з
и
к
Доц. Рогоза О.В.
ауд І-309
а
(лек)
Фізика (лб)
Іноземна мова (пр)
Українська мова (пр)
Українська мова (пр)
Корозія
Ін.мова
Іноземна мова (пр)
Ковтун /Бивалькевич. ауд І-303,305
Ст.в. Лепеха О.В. І-401
Ст.в.Кобища В.І. ауд І-221
Доц. Гаценко І.О. ауд І-222
Буяльська 3-310
Струтинська І-417
Ст.в.Пермінова В.А. І-415
ЧТ
3
ПТ
Іноземна мова
Фізика (лб)
Іноземна мова
Корозія
Пермінова І-417
Бивалькевич М.О. ауд І-303,305
Лепеха І-401
Буяльська 3-310
1
2
Декан МТФ __________М.Д.Кайдаш
підпис
Фахівець _________ О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016н.р.
механіко-технологічний факультет денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
2 курс
№ пари
ТМ - 141
МВ - 141
ДТ - 141
АТ - 141
АТ - 142
ЗВ - 141
БА - 141
1
2
ПН
Політологія (сем)
ОМ (лб)
Електротехн (лб)
Гідравлика (лек)
Теорія мех.і машин (пр)
Доц. Колєватов О.О. ауд. 1-221
Савченко І-108,109
Кошель І-119,121
Ас.Слєднікова О.С. ауд 1-309
Ас.Ющенко С.М. ауд І-208
Ф
3
і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Технол столяр вироб (лек)
4
Доц. Сапон С.П. 2-208а
Будівельна механіка (лек)
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-210
Істор.укр.культури (сем)
Опір матеріалів (лб)
Поверхневі фіз.-хім.проц. (лек)
Будівельна механіка (пр)
Доц. Крук О.І. ауд. 1-221
Доц. Савченко О.В. І-108,109
Ас. Нагорна 2-301
Проф. Дубенець В.Г. І-208
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і
Е
л
е
к
т
р
о
т
е
х
н
і
к
а
(лек)
Е
л
е
к
т
р
Ст.викл. Кошель В.М. ауд І -309
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
о
т
е
х
н
і
к
а
(лек)
Ст.викл. Кошель В.М. ауд І -309
Електротехн (лб)
ОМ (лб)
Теорія мех.і машин (лек)
2
Кошель І-119,121
Дубенець І-108,109
Доц. Кайдаш М.Д. ауд І-329
Теорія
ОМ (лб)
Технол вироб.з дерев. (лек)
Теорія мех.і машин (лб)
Техн.механіка рід.і газу (лек)
3
Дубенець І-108,109
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2-208
Ас.Ющенко С.М. ауд І-208
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-301
В
и
щ
а
1
2
м
а
т
е
м
а
т
и
к
а
ТПЗ (лек)
Доц. Березін Л.Я. ауд 2-208
Техн.механіка рід.і газу (пр)
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2- 106
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-308
(лек)
Іноземна мова (пр)
Ст. викл. Руновська Л.А. ауд І-211
В
и
щ
а
м
Викл. Лепеха О.В. ауд І-401
а
т
е
м
а
т
и
к
а
(лек)
Опір матеріалів (лек)
Ст. викл. Руновська Л.А. ауд І-211
Доц. Савченко О.В. ауд І - 218
Техногенна безпека (лек)
Теорет.основи теплот.(лек)
Стат.методи підв.як. (лек)
Використання інформаційних технологій (лек)
Вища математика (пр)
Опір матеріалів (лб)
Доц. Цибуля С.Д. ауд І-412
Ст.в. Наумчик С.А. ауд 3-305
Доц. Єрошенко А.М. ауд 2-208 а
Ст.викл. Базилевич В.М. ауд 2-305
Ст.в. Руновська Л.А. ауд І-206
Доц. Савченко О.В. І-108,109
Інф. технол (лб)
Базилевич 1-102
1
2
4
м а ш и н (лек)
Технол вироб.з дерев. (лб)
3
3
механізмів і
Доц. Кайдаш М.Д. ауд І-329
4
ЧТ
ч
Алійник І-119,121
1
СР
и
Електротехн (лб)
5
ВТ
з
ДМ (пр)
Мет. ЗК (лб)
Метролог і станд (лек)
Доц. Максименко В.А. ауд І -331
Прибитько 2-202
Доц. Венжега В.І. ауд 2 - 303
Вища математика (пр)
Прикладна мех. (лб)
Інф. технол (лб)
Мет. ЗК (лб)
Пов. ФХП (лб)
Метролог і станд (лб)
Ас. Мовша О.М. ауд І-206
Доц. Коваль В.І. ауд І-331
Базилевич 1-102
Прибитько 2-202
Нагорна 2-217
Доц. Венжега В.І. ауд 2 - 303
Вища математика (пр)
Осн. САПР (лб)
ОМ (лб)
Основи енергозбереж (лек)
Пов. ФХП (лб)
Істор.укр.культури (сем)
Ас. Мовша О.М. ауд І-218
Базилевич 1-102
Деркач І-108,109
Ас. Алійник Ю.В. ауд І -426
Нагорна 2-217
Доц. Крук О.І. ауд. 1-416
Істор.укр.культури (сем)
Електротехн (лб)
Осн. САПР (лб)
Вища математика (пр)
Автомобільні двигуни (пр)
Доц. Мельник О.Є. ауд. 1-222
Алійник І-119,121
Базилевич 1-102
Ас. Мовша О.М. ауд І-205
Доц. Хоменко І.М. ауд 2-305
5
Електротехн (лб)
Інф. технол (лб)
Алійник І-119,121
Ст.в.Базилевич В.М. 1-102
1
ПТ
Осн.САПР (лб)
Гідравлика (лб)
ТПЗ (лб)
ОМ (лб)
Борисов 2-202
Ас.Подзолкіна А.В. ауд 2-207
Березін 2-309
Деркач І-108,109
2
3
4
Теорія мех.і машин (пр)
Основи САПР (лб)
ОМ (лб)
ТПЗ (лб)
Ас.Ющенко С.М. ауд І-208
Ас.Борисов О.О. ауд 2-202
Деркач І-108,109
Березін 2-309
Осн.САПР (лб)
Борисов 2-202
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ТМ - 141
МВ - 141
ДТ - 141
АТ - 141
АТ - 142
ЗВ - 141
БА - 141
1
2
ПН
3
4
Ф
і
з
и
ч
н
е
Вища математика (пр)
Електротехніка (лб)
БЖД (лек)
Ас. Мовша О.М. ауд І-206
Ст.в. Кошель В.М. І-121,119
Доц.Буяльська Н.П. ауд 1-430
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Опір матеріалів (лек)
Прикладна механіка (лек)
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-211
Проф. ПилипенкоО.І. ауд І-331
Електротехн (лб)
Вища математика (пр)
Опір матеріалів (лек)
Іноземна мова (пр)
Кошель І-119,121
Ас. Мовша О.М. ауд І-205
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-211
Ст.викл. Яковенко Т.М. ауд І-201
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Електротехн (лб)
5
Алійник І-119,121
1
ВТ
2
3
Опір матеріалів (лек)
Електротехніка (лек)
О п і р
Доц. Савченко О.В. ауд І-210
Ст.в. Кошель В.М. І-121
Доц. Савченко О.В. ауд І - 210
м а т е р і а л і в
(лек)
Комп.техн.в буд. (лек)
Доц. Прибитько І.О. ауд 2-301
Теорія мех.і машин (лек)
Корозія та захист (лек)
Електротехніка (лб)
Корозія та захист металів (лек)
Комп.техн.в буд. (лб)
Доц. Кайдаш М.Д. ауд І-328
Доц.Буяльська Н.П. ауд 1-426
Ст.в. Кошель В.М. І-121,119
Доц. Буяльська Н.П. ауд. І-426
Доц. Прибитько І.О. ауд 2-202
ОМ (лб)
ТММ
Дубенець І-108,109
Ющенко І-208
4
Теорія мех.і машин (лек)
Доц. Кайдаш М.Д. ауд І-330
ОМ (лб)
ТММ (лб)
Електротехн (лб)
Дубенець І-108,109
Кайдаш І-208
Кошель І-119,121
Архіт.буд.споруд (лек)
1
2
СР
3
Доц. Савченко О.В. ауд І-109/2
ТММ
Осн.САПР (лб)
Прикладна мех. (лб)
Архіт.буд.споруд (пр)
Ющенко І-208
Базилевич 1-102
Доц. Коваль В.І. ауд І-331
Доц. Савченко О.В. ауд І-109/2
Вища математика (пр)
Основи САПР (лек)
Гідравлика (пр)
Теорія мех.і машин (пр)
Істор.укр.культури (сем)
Ас. Мовша О.М. ауд І-206
Ст.в. Базилевич В.М. ауд 2-305
Ас.Подзолкіна А.В. ауд 2-207
Ас.Ющенко С.М. ауд І-208
Доц. Крук О.І. ауд. 1-330
4
Осн.САПР (лб)
Істор.укр.культури (сем)
ТММ (лб)
Базилевич 1-102
Доц. Крук О.І. ауд. 1-222
Кайдаш І-208
5
Істор.укр.культури (сем)
1
3
4
Прибитько 2-209
Осн САПР
ТММ
ОМ (лб)
Істор.укр.культури (сем)
Інф. технол (лб)
Металеві та ЗК (лек)
Борисов 2-202
Ющенко І-208
Деркач І-108,109
Доц. Крук О.І. ауд. 1-406
Базилевич 1-102
Доц. Прибитько І.О. ауд 2-307
Основи САПР (лек)
Основи САПР (лек)
Автомобільні
Доц.Бойко С.В. ауд 2 -306
Доц.Бойко С.В. ауд 2 -306
2
ЧТ
Мет. ЗК (лб)
Доц. Крук О.І. ауд. 1-412
д в и г у н и (лек)
Доц. Хоменко І.М. ауд 2-305
Осн САПР
Автомобільні двигуни (пр)
Інф. технол (лб)
Борисов 2-202
Доц. Хоменко І.М. ауд 2-305
Ст.в.Базилевич В.М. 1-102
Мет. ЗК (лб)
Будівельна техніка (лб)
Прибитько 2-209
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-212
Інф. технол (лб)
5
Базилевич 1-102
ОМ (лб)
1
ПТ
Савченко І-108,109
ОМ (лб)
ТОТ
ТММ
2
Савченко І-108,109
Наумчик 3-208
Ющенко І-208
ТОТ
ТММ
ОМ (лб)
3
Наумчик 3-208
Ющенко І-208
Савченко І-108,109
ТММ
4
Ющенко І-208
Декан МТФ __________М.Д. Кайдаш
підпис
Будівельна техніка (лек)
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-301
Фахівець _________ О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
механіко-технологічний факультет денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
3 курс
№ пари
ТМ - 131
МВ - 131
ДТ - 131
АТ - 131
1
Г і д р а в л і к а, г і д р о-
2
ПН
Пр.та в-во заг
3
4
та
п н е в м о п р и в о д и (лек)
Сапон 2-210
Осн. САПР
Кужельний 2-206
Кологойда 2-202
Г і д р а в л і к а,
Комп.інт.тех
Деталі машин (пр)
ОМ (лб)
Деркач І-102
Проект.гар.обл.
г і д р о- т а
Федориненко І-102
Ас. Слєднікова О.С. ауд І-309
п н е в м о п р и в о д и
ЗВ - 131
БА - 131
(лек)
Економіка будівництва (лек)
Ас. Слєднікова О.С. ауд І-309
Модиф.дерев.і.дерев.мат (лек)
Проф. Пилипенко О.І. ауд І-331
АТ - 133
АТ - 132
Проф.Чередніков О.М. 2-208б
Ас. Нагорна І.В. ауд 2-307
Осн. САПР
Проект.гар.обл.
Ел.обл.авт.(лб)
Політологія (пр)
Технологія будівельного вир-ва (пр)
Кологойда 2-202
Кужельний 2-206
Городній 4-32,33
Доц. Колєватов О.О. ауд І-222
Доц. Болотов М.Г. ауд 2-208
Деталі машин (пр)
Комп.інт.тех
Ел.обл.авт.(лб)
ТПЗ (пр)
Технолог.буд.вир-ва.(лб)
Проф. Пилипенко О.І. ауд І-331
Федориненко І-102
Городній 4-32,33
Доц. Березін Л.Я. ауд 2-307
Доц. Болотов М.Г. ауд 2-314
ТПЗ (лб)
5
Доц. Березін Л.Я. ауд 2-309
1
ВТ
Доц. Колєватов О.О. ауд І-406
Проектування та обслуговування гаражного обладнання (лек)
Технолог.та уст.зв.тиском (лб)
Програмне забезп.інж.розрах.(лек)
Доц. Бойко С.В. ауд 1-328
Ас.Кужельний ауд 1-210
Доц. Новомлинець О.О. ауд 2-109
Ст.викл. Руденко М.М. ауд 2-208а
Т е о р і я а в о м а т и ч н о г о к е р у в а н н я (лек)
Технолог.суш.та зах. дерев (лб)
Доц. Пасов Г.В. ауд 1-210
Ас. Борисов О.О. ауд 2-106
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
Ф і
Техн. мет формув.ПШ ДМ (лек)
Рік верстатів (лек)
Доц. Ігнатенко П.Л. ауд 2-306
Ас. Кологойда А.В.. 2-304
ДМ
Барбаш І-331
Слєднікова 2-207
ТАК
Пасов 2-302
РіК верст
Кологойда 2-304
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
я
Прогр.заб
я
Руденко 1-318
РіК верст
Кологойда 2-304
Гідравліка
Проект.гар.обл.
Ел.обл.авт.(лб)
Деталі машин (пр)
Кужельний 2-303
Городній 4-32,33
Ас.Нагорна І.В. ауд І-331
Теорія
експлуатаційних
властивостей
автомобілів
(лек)
Технолог.та уст.зв.плавл.(лек)
Доц. Венжега В.І. ауд 2-303
Доц. Болотов М.Г. ауд 2-301
Обл.та проц.опорядж.дер.(лб)
Ел.обл.авт.(лб)
Проект.гар.обл.
Автомобілі
Технолог.та уст.зв.плавл.(лб)
Доц. Єрошенко А.М. ауд 2-106
Городній 4-32,33
Кужельний 2-303
Винник 2-202
Доц. Болотов М.Г. ауд 2-314
Будівельна механіка с/к (лек)
Політологія (пр)
Автомобілі
Будівельна механіка с/к (пр)
Доц. Легецька Л.О. ауд І-221
Винник 2-202
Проф. Дубенець В.Г. І-208
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-211
Металообр.обл.
Кологойда 2-304
1
ТАК
Пасов 2-302
Тех.мет.ПШ
3
Кологойда 2-202
Проект.деревор.інстр.(пр)
4
ЧТ
Ас.Нагорна І.В. ауд І-331
Політологія (пр)
1
2
Політологія (пр)
Кужельний 2-206
Доц. Колєватов О.О. ауд І-330
4
3
Осн. САПР
Космач 2-210
3
СР
ДМ (пр)
Пр.та в-во заг
2
2
Проект.гар.обл.
Металообр.обладнан.(лек)
Обладнання галузі (лек/лб)
Гідравліка
Проект.гар.обл.
Ас. Кологойда А.В.. ауд 2-304
Проф.Федориненко 2-306/Белова
Подзолкіна 2-207
Кужельний 2-206
Металообр.обл.
Кологойда 2-304
Ігнатенко 2-105
ТАК
Пасов 2-302
Теплогазопостачання і вентиляція (лек)
Доц. Ганєєв Т.Р. ауд2-301
Обладнання галузі (лек/лб)
Автомобілі (лек)
Автомобілі (лек)
Автомобілі (лек)
Деталі машин (пр)
Буд.констр
Мет.і ЗВ у буд
Прогр.заб
Проф.Федориненко 2-306/Белова
Доц. Хоменко І.М. ауд 1-211
Доц. Хоменко І.М. ауд 1-211
Доц. Хоменко І.М. ауд 1-211
Доц. Коваль В.І. ауд І-331
Прибитько 2-209,307
Ганєєво 2-212
Руденко 1-318
ПТО
Теор.експл.вл.
Гідравліка
Електр.та авт.кер.ЗВ (лек)
Мет.і ЗВ у буд
Прогр.заб
Коваль І-331
Кужельний 2-303
Подзолкіна 2-207
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-301
Ганєєв 2-212
Руденко 1-318
4
ТАК
Пасов 2-302
Тех.мет.ПШ
Електр.та авт.кер.ЗВ (лб)
5
Ігнатенко 2-105
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-308
1
ПТ
2
3
ДМ
Барбаш І-331
4
Подзолкіна 2-207
ДМ
Барбаш І-331
Технолог.оснащ.для ДО (лек)
Гідравліка
Технолог.оснащ.для ДО (лб)
Подзолкіна 2-207
Доц. Сапон С.П. ауд 2-106
Доц. Сапон С.П. ауд 2-306
Гідравліка
Парний тиждень
День
тижня
ТМ - 131
№ пари
МВ - 131
ДТ - 131
АТ - 131
АТ - 132
АТ - 133
ЗВ - 131
БА - 131
Осн. САПР
1
Кологойда 2-202
О б ч и с л ю в а л ь н а
ПН
2
Д
3
м е х а н і к а (лек)
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-211
е
т
а
л
і
м
а
ш
и
Проф. Пилипенко О.І. ауд І-329
н
(лек)
Комп.інт.тех
Політологія (пр)
Осн. САПР
Ел.обл.авт.(лб)
Теор.експл.вл.
ТПЗ (лек)
Планування міст і транспорт (лек)
Федориненко І-102
Доц. Крук О.І. ауд І-221
Кологойда 2-202
Городній 4-32,33
Кужельний 2-303
Доц. Березін Л.Я. ауд 2-208
Доц. Савченко О.В. І-210
Контроль якості (лек)
Будівельні конструкції (лек)
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-301
Доц. Прибитько І.О. 2-307
Комп.інтегров.технолог (лек)
Проф.Федориненко Д.Ю. 2-306
Електронне та улектричне обладнання
Ас. Городній О.М.. ауд 4-85
автомобілів (лек)
4
Політологія (пр)
Комп.інт.тех
Ел.обл.авт.(лб)
Теор.експл.вл.
Контроль якості (лб)
Буд.констр
Викл. Салькова Т.В.. ауд І-221
Федориненко І-102
Городній 4-32,33
Кужельний 2-303
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-308
Прибитько 2-209,307
1
ВТ
2
Пр.та в-во заг
ДМ
Барбаш І-331
3
Х
К
т а
д и з а й н
Ф і
з
и
ч
н
е
Р і з а л ь н и й
2
4
ЧТ
Ст.в.Барбаш М.І. ауд І-318
Інформаційні і мікропроцесорні системи на автомобільному транспорті (лек)
Технолог.та уст.зв.тиском (лек)
Прогр.заб
Планув.міст (лб)
Доц. Хоменко М.А. ауд 4-85
Доц. Новомлинець О.О. ауд 2-301
Руденко 1-318
Савченко 1-109/2
Ф і
Проф.Чередніков О.М. 2-208б
в
и
х
о
в
і н с т р у м е н т (лек)
Доц. Сапон С.П. ауд 2-306
а
н
н
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
1
2
Різ.інстр
Рудик 2-302
я
Ф і
з
и
ч
н
е
в
и
х
Автомобілі
Електр.машини (лек)
Ст.в. Кошель В.М. ауд І-121
Технолог.оснащ.для ДО (лек)
Гідравліка (пр)
Політологія (пр)
Автомобілі
Електр.машини (лб)
Доц. Сапон С.П. ауд 2-208а
Ас. Подзолкіна А.П. ауд 2-207
Доц. Крук О.І. ауд І-221
Винник 2-202
Ст.в. Кошель В.М. І-121
Підйомно-транспортне обладнання і роботи
Доц. Єрошенко А.М. ауд 2-208а
о
в
а
н
н
я
Прогр.заб
Буд.констр
Руденко 1-318
Прибитько 2-209,307
Метали і зварювання у будівництві (лек)
Доц. Ганєєв Т.Р. ауд 2-301
(лек)
Доц. Коваль В.І. ауд І-329
Планув.міст (лб)
Мет.і ЗВ у буд
Савченко 1-109/2
Ганєєв 2-212
Гідравліка (пр)
Ас. Подзолкіна А.П. ауд 2-207
ПО ВМО
Кологойда 2-304
Гідравліка
Проц.і обл. ВМО (лек)
Подзолкіна 2-207
Ас. Кологойда А.В. 2-304
Різ.інстр
Рудик 2-302
4
5
1
2
3
4
Декан МТФ __________М.Д.Кайдаш
підпис
н
Винник 2-202
Сапон 2-210
ОМ (лб)
Деркач І-102
н
я
Обл.та проц.опорядж.дер.(лек)
Різ.інстр
Рудик 2-304
з
Пр.та в-во заг
3
ПТ
ОХК та дизайн (лек)
Кологойда 2-202
Технолог.суш. та захист (лек)
Доц. Рудик А.В. ауд 1-211
Проект та вир-во заготовок (лек)
3
Осн. САПР
Кужельний 2-303
Різ.інстр
Рудик 2-304
1
СР
(лек)
Ст.викл. Барбаш М.І. ауд І-329
4
Теор.експл.вл.
ОМ (лб)
Деркач І-102
Космач 2-210
О
ДМ (пр)
Ас.Нагорна І.В. ауд І-331
ПО ВМО
Кологойда 2-304
ОМ (лб)
Деркач І-102
Гідравліка
Теор.експл.вл.
Подзолкіна 2-207
Кужельний 2-303
Ремонт та відновлення деталей автомобілів
(лек)
Технолог.буд.мат.
Ст.в. Булат В.В. 23-009
Доц. Венжега В.І. ауд 1-210
Техн.захисн.декор.покр (лек)
Теор.експл.вл.
ПТО
Гідравліка (пр)
Політологія (пр)
Проек.ЗК (лб)
Проф. Чередніков О.М. ауд 2-208
Кужельний 2-303
Коваль І-331
Ас. Подзолкіна А.П. ауд 2-207
Доц. Крук О.І. ауд І-222
Руденко 2-202
Технологія будівельних матеріалів (лек)
Ст.в. Булат В.В.
Проект.деревор.інстр.(лек)
ПТО
Проект. зварн.констр.(лек)
Технолог.буд.мат.
Доц. Бойко С.В. ауд 1-328
Коваль І-331
Ст.в. Руденко М.М. ауд 2-301
Ст.в.Булат В.В. 23-009
Проект.деревор.інстр.(пр)
Проек.ЗК (лб)
Доц. Бойко С.В. ауд 1-328
Руденко 2-202
Гідравліка (лб)
Автомобілі
Подзолкіна 2-207
Винник 2-202
ауд 23-009
Автомобілі (лб)
ПТО
Гідравліка
Технологія будівельного вир-ва (лек)
Винник 2-202
Коваль І-331
Подзолкіна 2-207
Доц. Болотов М.Г. ауд 2-307
ПТО
Гідравліка
Технолог.буд.вир-ва.(лб)
Коваль І-331
Подзолкіна 2-207
Доц. Болотов М.Г. ауд 2-314
ПТО
Прогр.заб
Коваль І-331
Руденко 1-318
Фахівець _________ О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
механіко-технологічний факультет денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
4 курс
№ пари
ТМ - 121
МВ - 121
ДТ-121
АТ - 121
АТ - 122
МА - 121
ЗВ - 121
1
2
ПН
3
Компл.інт.проект.обл.(лек)
Спеціалізов. рухомий склад автомобілів (лек)
Ас. Кологойда А.В. ауд 2-202
Доц. ПасовГ.В. ауд 2-305
Тех.рек.та рем.
Олексієнко 2-312
Комп’ют.-інтегров технол (лек)
Автомат.приводи верст.(лб)
Проект.деревообр.вир-в (лек)
Ін мова
Спец.рух.скл.
Технічна експлуат.автом. (пр)
Правознавство (сем)
Проф. Федориненко Д.Ю. ауд 2-306
Ст.в. Кошель В.М. ауд І-121
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-208а
Кормільцина І-330
Пасов 2-302
Ст.в. Веремей Г.О. ауд 2-304
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-408
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-307
ТОТ вигот та скл машин (лек)
Автомат.приводи верст.(лек)
Проект.деревообр.вир-в (пр)
Тех.експл.
Основи автоматики (лек)
Технолог.рек.та рем. (лек)
Проф. Чередніков О.М. ауд 2-306
Ст.в.Кошель В.М. ауд І-127
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-208б
Веремей 2-206
Ст.в. Безручко В.М. ауд І-128
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-301
4
Виробн.зварн.констр. (пр)
Комп.ІТ (лб)
Основи автоматики (лб)
Тех.рек.та рем.
Бойко 1-318
Ст.в. Безручко В.М. ауд І-128
Олексієнко 2-312
5
Диз та опт.констр
1
Прибитько 2 -307,209
РІК верстатів та ВК (лек)
Осн.автом.та автомю (лек)
Прав дор руху
Спец.рух.скл.
Основи наукових дослід (лек)
Ас. Кологойда А.В. ауд 2-304
Доц. Приступа А.Л. ауд 1-307
Винник 2-206
Пасов 2-302
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-305
Експл.та ОМ
РІК верстатів та ВК (пр)
Осн.автом.та автомю (лек)
Єрошенко 2-208а
Ас. Кологойда А.В. ауд 2-304
Доц. Приступа А.Л. ауд 1-307
2
ВТ
САП з ЧПК
3
4
Бойко 2-202
Безпека дорожнього руху (лек)
Ас. Винник В.О. ауд 2-305
ТОТД та СМ (лек)
Безп. дор руху
Автомобілі
Спец.рух.скл.
Доц. Єрошенко А.М. ауд 2-306
Винник 2-206
Кужельний 2-207
Пасов 2-302
Дизайн та опт.констр (лек)
Доц. Прибитько І.О. ауд 2-307
Основи наукових дослід (лб)
Диз та опт.констр
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-304
Прибитько 2 -307,209
ТОТД та СМ (пр)
5
Доц. Єрошенко А.М. ауд 2-306
1
Тех.експл.
Пасов 2-302
Веремей 2-206
Дослідж та випробув верст (лек)
Орган.і технолог.ремонту (лек)
Особливості ТО та ремонту автомобілів з ел.СК (лек)
Бойко 2-202
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Проф. Чередніков О.М. ауд 2-208б
Ас. Городній О.М. ауд 4-85
ТП та САП для верст з ЧПК (лек)
Дослідж та випробув верст (лб)
Орган.і технолог.ремонту (лек)
Ін мова
Тех.експл.
Ін мова
Доц. Бойко С.В. ауд 2-306
Доц. Рудик А.В. ауд 2-209
Проф. Чередніков О.М. ауд 2-208б
Лепеха І-401
Веремей 2-206
Кормільцина І-218
3
4
Спец.рух.скл.
САП з ЧПК
2
СР
Осн.автом.та автомю (лб)
Ст.в. Бивалькевич М.О. ауд 1-305
Тех.м-ди відновл.дет. (лек)
Ст.в. Наумчик С.А.
ауд 3-304
Експл.та ОМ
Технолог.осн.
Тех.м-ди відновл.дет. (пр)
Єрошенко 2-208а
Ігнатенко 2-105
Ст.в. Наумчик С.А.
ауд 3-304
Газотерм.обр.матер. (лек)
Доц. Ганєєв Т.Р. ауд 2-301
Газ.обр.матер.
Ганєєв 2-109
Болотов 2-314
Газ.обр.матер.
Комп.ІТ (лб)
5
Звар.пластм.
Ганєєв 2-109
Федориненко 1-318
Іноземна мова (пр)
ЧТ
1
Ст.в. Лепеха О.В. ауд 1-401
Правознавство (сем)
Основи РіК (лек)
Авт.проект.
2
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-409
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-305
Руденко 1 -318
АВП в машиноб
Комп.проект. РІ (лек)
Особливості ТО (пр)
Правознавство (сем)
Основи РіК (пр)
Ін мова
Гора 2-208б
Доц. Рудик А.В. ауд 2-206
Ас. Городній О.М. ауд 4-53
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-433
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-305
Струтинська І-329
3
4
5
6
Технолог.оснащення (лек)
Комп.проект. РІ (лб)
Правознавство (сем)
Безп. дор руху
Доц. Ігнатенко П.Л.
Доц. Рудик А.В. ауд 2-202
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-433
Винник 2-206
ауд 2-306
АВП в машиноб
САП з ЧПК
Безп. дор руху
Авт.проект.
Гора 2-208б
Бойко 2-202
Винник 2-206
Руденко 1 -318
Комп.ІТ (лб)
Ін мова
Бойко 1-318
Сікалюк І-417
1
ПТ
2
3
Динаміка верстатів (лек)
Прав дор руху
Особливості ТО (пр)
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Винник 2-206
Ас. Городній О.М. ауд 4-53
Динаміка верстатів (лб)
Проектування автотранспортних підприємств (лек)
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Ст.в. Скрипник С.П. ауд 2-305
Проектув автотрасп підпр (пр)
4
Ст.в.Скрипник С.П. ауд 2-305
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ТМ - 121
МВ - 121
ДТ-121
АТ - 121
АТ - 122
МА - 121
ЗВ - 121
ПН
Автомат.приводи верст.(лек)
Осн тех діагн
Автомобілі
1
Ст.в.Кошель В.М. ауд І-121
Веремей 2-206
Кужельний 2-207
Іноземна мова (пр)
Технічна експлуатація автомобілів (лек)
2
Ст.в. Лепеха О.В. ауд 1-401
Ст.в. Веремей Г.О. ауд 2-305
3
Спец.методи
Ганєєв 2-211
Правознавство (сем)
Компл.інт.проект.обл.(лек)
Осн тех діагн
Автомобілі
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-221
Ас. Кологойда А.В. ауд 2-202
Веремей 2-206
Кужельний 2-207
Спец.мет.ЗК (лек)
Доц. Ганєєв Т.Р. ауд 2-208а
Технолог.оснащення (пр)
4
Доц. Ігнатенко П.Л.
Спец.методи
ауд 2-306
Ганєєв 2-211
Комп.ІТ (лб)
5
Бойко 1-318
Проект.деревообр.вир-в (лек)
1
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-306
2
ВТ
3
РІК верстатів та ВК (лек)
Осн.автом.та автомю (лек)
Основи РіК (лек)
Ас. Кологойда А.В. ауд 2-304
Доц. Приступа А.Л. ауд 1-307
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-305
Комп.ІТ (лб)
Компл.інт.проект.обл.(лб)
Осн.автом.та автомю (лб)
Автомобілі (лек)
Основи діагн.та над.маш.(лек)
Авт.проект.констр. (лек)
Федориненко 1-318
Ас. Кологойда А.В. ауд 2-202
Ст.в. Бивалькевич М.О. ауд 1-305
Доц. Хоменко І.М. ауд 2-305
Ст.в. Скрипник С.П. ауд 3-305
Ст.в. Руденко М.М. ауд 2-307
ТОТ вигот та скл машин (лек)
Автомобілі (пр)
Проектув автотрасп підпр (пр)
Звар.пластм. (лек)
Проф. Чередніков О.М. ауд 2-208а
Доц. Хоменко І.М. ауд 2-305
Ст.в.Скрипник С.П. ауд 2-304
Доц. Болотов М.Г. ауд 2-301
4
ТОТ вигот та скл машин (пр)
Автомобілі (пр)
Звар.пластм
Проф. Чередніков О.М. ауд 2-208а
Доц. Хоменко І.М. ауд 2-305
Болотов 2-314
5
САП з ЧПК
6
Бойко 2-202
1
2
СР
3
Автомобілі
Осн тех діагн
Кужельний 2-207
Веремей 2-206
Експл.та обслуг.машин (лек)
Основи технічної діагностики автомобілей (лек)
Основи діагн.та над.маш.(лек)
Ас. Слєднікова ауд 2-302
Ст.в. Веремей Г.О. ауд 2-305
Ст.в. Скрипник С.П. ауд 3-305
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-307
Виробн.зварн.констр. (пр)
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-307
Технолог.осн.
Експл.та обслуг.машин (лб)
Ін мова
Осн тех діагн
Основи діагн.та над.маш.(пр)
Ігнатенко 2-105
Ас. Слєднікова ауд 2-302
Струтинська І-417
Веремей 2-206
Ст.в. Скрипник С.П. ауд 3-305
ТОТД та СМ (лек)
Прав дор руху
4
Доц. Єрошенко А.М. ауд 2-306
Винник 2-206
5
Доц. Єрошенко А.М. ауд 2-306
Виробн.зварн.констр. (лек)
ТОТД та СМ (пр)
САП з ЧПК
6
Бойко 2-202
1
АВП в машиноб
Безп. дор руху
Гора 2-208б
Винник 2-206
АВП в машинобудуванні (лек)
2
ЧТ
3
Викл. Гора Р.М.
ауд 2-306
Правознавство (сем)
Правила дорожнього руху (лек)
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-408
Ас. Винник В.О. ауд 2-305
АВП в машиноб
Правознавство (сем)
Проект.деревообр.вир-в (лек)
Технічна експлуат.автом. (пр)
Прав дор руху
Газ.обр.матер.
Гора 2-208б
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-312
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-208а
Ст.в. Веремей Г.О. ауд 2-301
Винник 2-206
Ганєєв 2-109
РІК верстатів та ВК (лб)
Проект.деревообр.вир-в (пр)
Тех.експл.
Правознавство (сем)
Ас. Кологойда А.В. ауд 2-304
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-208б
Веремей 2-206
Викл. Салькова Т.В. ауд 1-221
4
Газ.обр.матер.
5
Ганєєв 2-109
1
Динаміка верстатів (лб)
ПТ
2
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Комп.ІТ (лб)
3
4
Бойко 1-318
Дослідж та випробув верст (лек)
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
САП з ЧПК
Комп.проект. РІ (лек)
Бойко 2-202
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Декан МТФ __________М.Д.Кайдаш
підпис
Фахівець _________ О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
механіко-технологічний факультет денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
5 курс
МТМ - 111
ММВ - 111
МАТ - 111
ММА - 111
МЗВ - 111
1
Суч.комп.тех. (лб)
2
ПН
3
4
5
4
4
5
Доц. Заровський Р.В. ауд.4-63
Авт.проект.констр.у будів. (лб)
Доц. Бакалов В.Г. ауд 3-304
Ст.викл. Руденко М.М .ауд І-318
Проф. Ступа В.І. ауд 2-208
Ас. Слєднікова ауд 2-305
Доц. Бакалов В.Г. ауд 2-202
Експерим.методи досл.(лб)
Ст.викл. Космач О.П. ауд 2-105
Експ.метод.досл.(лб)
Доц. Пасов Г.В. ауд 2-302
Основи наукових досліджень (лек)
Розрах.та проект.маш (лек)
Доц. Рудик А.В. ауд 2-305
Ст.викл. Наумчик С.А. ауд 3-304
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-312
Основи патентозн.(лек)
Розрах.та проект.маш (пр)
Звар.неметалевих мат. (лб)
Ас. Слєднікова О. ауд 2-303
Ст.викл. Наумчик С.А. ауд 3-305
Доц. Олексієнко С.В. ауд 2-211
Метролог забезп с. техн(лек)
ОНД (лб)
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-306
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Метролог забезп с. техн(лб)
Звар.неметалевих мат. (лек)
Основи патентознавства(пр)
Ст.в.Космач О.П. ауд 2-105
Ас. Слєднікова ауд 2-303
Прогр.напр.розв.проц.(лек)
Ас. Слєднікова О. ауд 2-207
2
3
Ас. Слєднікова О. ауд 2-305
Ст.викл. Руденко М.М .ауд 2-301
Чисельні мет. в ММ (лек)
Чисельні мет. в ММ (лб)
1
СР
Суч.комп.тех. (лб)
Основи патентознавства(пр)
2
3
Основи патентозн.(лек)
Робочі проц.висок.технолог.(лек)
1
ВТ
Авт.проект.констр.у будів. (лек)
Доц. Заровський Р.В. ауд.4-63
Прогр.напр.розв.проц.(лб)
Іноземна мова (пр)
Ас. Слєднікова О. ауд 2-207
Викл. Кріпак Ю.В. І-416
Патентознавство (лек)
Іноземна мова (пр)
Проф.Федориненко Д.Ю. ауд 2-208а
Доц Литвин С.В. І-202
Імітац.модел.тех.сист.(лек)
ОНД (лб)
Доц. Бойко С.В. ауд 2-208б
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Технологія тонких плівок (лек)
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-308
Модел.техн.пр.ОЛППО (лек)
Технологія тонких плівок (лб)
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-305
Проф. Болотов Г.П. ауд 2-308
Імітац.модел.тех.сист.(лб)
Модел.техн.пр.ОЛППО (лб)
Доц. Бойко С.В. ауд 2-202
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-304
1
ЧТ
2
3
Новітні технолог. (лек)
Оптимізація констр. (лек)
Проф. Кальченко В.В. ауд 2-305
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-109/2
Новітні технолог. (лб)
Оптимізація констр. (лб)
Ас. Винник ауд 2-305
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-109/2
1
ПТ
2
3
Основи ФТТ та їх поверх. (лек)
Доц. Ганєєв Т.Р. ауд 2-311
Основи ФТТ та їх поверх. (пр)
Доц. Ганєєв Т.Р. ауд 2-311
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
МТМ - 111
ММВ - 111
ОНД (лек)
Основи патентозн.(лек)
МАТ - 111
ММА - 111
МЗВ - 111
1
ПН
2
3
4
ВТ
Проф. Ступа В.І. ауд 2-208
Ас. Слєднікова О. ауд 2-305
ОНД (пр)
Основи патентознавства(пр)
Проф. Ступа В.І. ауд 2-208
Ас. Слєднікова ауд 2-305
Патентознавство (лек)
1
Проф.Федориненко Д.Ю. ауд 2-208а
2
Патентознавство (лб)
Прогр.напр.розв.проц.(лек)
Проф.Федориненко Д.Ю. ауд 2-208а
Ас. Слєднікова О. ауд 2-207
Прогр.напр.розв.проц.(лб)
3
4
Основи наук.дослідж (лек)
Доц. Цибуля С.Д. ауд 1-419
ОНД (лб)
Основи наук.дослідж (пр)
Ас. Слєднікова О. ауд 2-207
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Доц. Цибуля С.Д. ауд 1-419
ОНД (лб)
Основи патентознавства(пр)
Доц. Рудик А.В. ауд 2-302
Ас. Слєднікова ауд 2-207
1
Експерим.мет.у зварюв. (лек)
2
СР
3
4
5
Доц. Березін Л.Я. ауд 2-309
Експерим.методи досл.(лек)
Експ.метод.досл.(лек)
Експерим.мет.у зварюв. (лб)
Ст.викл. Космач О.П. ауд 2-208
Доц. Пасов Г.В. ауд 2-301
Основи сист.технолог.(лек)
Експ.метод.досл.(лб)
Суч.пробл.теор.упр. (лек)
Методолог.суч.досл. (лек)
Доц. Березін Л.Я. ауд 2-309
Доц. Бойко С.В. ауд 2-208б
Доц. Пасов Г.В. ауд 2-302
Доц. Задорожна С.М. ауд 3-109
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-305
Основи сист.технолог.(пр)
Суч.пробл.теор.упр. (лб)
Методолог.суч.досл. (лб)
Доц. Бойко С.В. ауд 2-208б
Доц. Задорожна С.М. ауд 3-109
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-304
Іноземна мова (пр)
Оптимізація констр. (лек)
Філософ.проблеми (пр)
Литвин С.В. І-202
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-109/2
Ст.викл. Киселиця С.В. ауд І-330
Суч.комп.тех. (лб)
Модел.техн.пр.ОЛППО (лек)
Теорія руйнування (лек)
Доц. Заровський Р.В. ауд.1-106а
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-304
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-109/2
1
ЧТ
2
3
4
2
3
Теорія руйнування (лб)
Ст.викл. Скрипник С.П. ауд 3-304
Проф. Дубенець В.Г. ауд І-109/2
Розрах.та проект.маш (лек)
1
ПТ
Модел.техн.пр.ОЛППО (лб)
Ст.викл. Наумчик С.А. ауд 3-304
Основи технолог. менедж.(лек)
Чисельні мет. в ММ (лек)
Доц. Сапон С.П. ауд 2-208б
Доц. Бакалов В.Г. ауд 3-305
Основи технолог. менедж.(пр)
Чисельні мет. в ММ (лб)
Доц. Сапон С.П. ауд 2-208б
Доц. Бакалов В.Г. ауд 2-202
Декан МТФ __________М.Д.Кайдаш
підпис
Фахівець _________ О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
фінансово-економічний та обліково-економічний факультети денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
1 курс
ФСГ - 151
ФЕБ - 151
ФБС - 151
ОА - 151
ЕК - 151
Вступ до фаху (лек)
2
ПН
3
КБ - 151
Ст.в. Обловатна Т.В.. ауд.1-407
Фахова українська мова (сем)
Вступ до фаху (пр)
Доц .Борисенко В.В.. ауд.І-417
Ст.в. Обловатна Т.В.. ауд.1-407
І с т о р і
4
я
У
к
р
а
ї
н
и
(лек)
Доц.Крук О.І. ауд.І-405
Г р о ш і
5
т а
к
р
е
д
и
т
(лек)
Доц.Шишкіна О.В. ауд.І-405
Вступ до фаху (лек)
Мікроекономіка (пр)
Іноземна мова (пр)
Доц. Нехай В.А. ауд.3-301
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-406
Ст.в. Ніколаєнко О.В. ауд. І-408
Вступ до фаху (пр)
Мікроекономіка (пр)
Доц. Нехай В.А. ауд.3-301
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-408
1
Гроші та кредит (пр)
2
ВТ
3
4
Ас. Штирхун Х.І. ауд.І-406
Ін.мова (пр)
Історія України (сем)
Мікроекономіка (пр)
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Ст.в.Ушата Т.О. 1-415
Доц. Крук О.І. ауд.І-221
Доц. Мініна О.В. ауд.1-405
Викл. Бобор Л.М. ауд.1-406
Історія України (сем)
Гроші та кредит (пр)
Доц. Крук О.І. ауд.І-221
Ас. Штирхун Х.І. ауд.І-408
5
1
СР
2
Ф
і
з
и
ч
н
е
Сталий розвиток соціально-економічних систем (лек)
Доц.Цибуля С.Д. ауд.І-405
Історія України (сем)
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Сталий розвиток(пр)
Доц. Крук О.І. ауд.І-221
Викл. Бобор Л.М. ауд.1-405
Доц. Цибуля С.Д. ауд.1-419
в
и
х
о
в
Теорія ймовірностей та математична статистика
а
н
н
я
Ф
і
з
и
(лек)
ч
3
и
х
о
в
а
н
н
я
(лек)
Теорія ймовірн. (пр)
Сталий розвиток(пр)
Ін.мова (пр)
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Ас. Лапа Т.В. ауд.І-205
Доц. Цибуля С.Д. ауд.1-419
Ст.в.Юсухно С.І. 1-410
Викл. Бобор Л.М. ауд.1-405
Фахова українська мова (сем)
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Історія укр.культ. (сем)
Вища математика (пр)
Фахова українська мова (сем)
Доц. Мельник О.Є. ауд.І-405
Ст.в.Тур Г.І. ауд.І-406
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-222
Теорія ймовірн. (пр)
Історія укр.культ. (сем)
Історія України (сем)
Вища математика (пр)
Ас. Лапа Т.В. ауд.І-206
Доц. Мельник О.Є. ауд.І-405
Ст.в. Кобища В.І .ауд.І-221
Ст.в . Тур Г.І. ауд.І-406
4
Теорія ймовірн. (пр)
Фахова українська мова (сем)
Історія України (сем)
Ас. Лапа Т.В. ауд.І-206
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-312
Ст.в. Кобища В.І .ауд.І-221
Іноземна мова (пр)
5
Викл .Сікалюк А.І. ауд. І-312
2
ПТ
в
Доц.Зосименко Т.І. ауд.І-405
1
ЧТ
е
Історія економіки та економічної думки
Ас. Лапа Т.В. ауд.І-211
3
2
н
3
Фахова українська мова (сем)
Ін.мова (пр)
Доц .Борисенко В.В. ауд.І-409
Ст.в.Юсухно С.І. 1-410
Ін.мова (пр)
Фахова українська мова (сем)
Ст.в.Пермінова В.А. 1-408
Доц .Борисенко В.В. ауд.І-409
4
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ФСГ - 151
Національна економіка
1
2
ПН
ФБС - 151
ОА - 151
ЕК - 151
КБ - 151
(лек)
Проф. Савченко В.Ф. ауд.11-301
Історія економіки та економічної думки
Доц . Мекшун Л.М. ауд.11-301
(лек)
І с т о р і
3
я
У
к
р
а
ї
н
и
(лек)
Доц.Крук О.І. ауд.І-409
4
1
ФЕБ - 151
Націон.економ.(пр)
Проф. Савченко В.Ф. ауд. 11-310
Історія України (сем)
Сталий розвиток(пр)
Іноземна мова (пр)
Доц. Крук О.І. ауд.І-409
Доц. Цибуля С.Д. ауд.1-419
Ст.в. Ніколаєнко О.В. ауд. І-408
2
ВТ
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Націон.економ.(пр)
Фахова українська мова (сем)
Вступ до фаху (лек)
Доц . Мекшун Л.М. ауд.11-304
Проф. Савченко В.Ф. ауд. 11-310
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-221
Проф. Акименко А.М. ауд.1-406
3
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Націон.економ.(пр)
Фахова українська мова (сем)
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Вступ до фаху (пр)
Доц .Мекшун Л.М. ауд.11-304
Проф. Савченко В.Ф. ауд. 11-310
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-221
Викл. Бобор Л.М. ауд.1-405
Доц. Клінцов Л.М. ауд.1-406
4
Ф
1
СР
і
з
1
ч
н
е
Г р о ш і
2
3
и
в
т а
и
к
р
х
е
о
д
и
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Іноземна мова (пр)
Фахова українська мова (сем)
Доц . Мекшун Л.М. ауд.11-304
Викл .Сікалюк А.І. ауд. І-406
Доц. Гаценко І.О. ауд.І-221
в
т
а
н
н
я
Ф
і
з
и
ч
(лек)
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
Мікроекономіка (лек)
Доц.Шишкіна О.В. ауд.І-405
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. ауд.І-407
Гроші та кредит (пр)
Ін.мова (пр)
Мікроекономіка (пр)
Ін.мова (пр)
Мікроекономіка (пр)
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-405
Ст.в. Пермінова В.А. 1-408
Доц. Мініна О.В. ауд.1-406
Ст.в.Юсухно С.І. 1-410
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-407
Ін.мова (пр)
Фахова українська мова (сем)
Ст.в. Ушата Т.О. 11-328
І с т о р і
2
я
Доц .Борисенко В.В. ауд.11-300
у к р а ї н с ь к о ї
к
у л ь т у р и
(лек)
В и щ а
Доц.Мельник О.Є. ауд. 11-203
ЧТ
3
Історія укр.культ. (сем)
Вища математика (пр)
Доц. Мельник О.Є. ауд.11-203
Ст.в.Тур Г.І. ауд.І-405
м а т е м а т и к а
Ст.в . Тур Г.І. ауд.І-405
Мікроекономіка (пр)
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-408
(лек)
Істор.екон.та екон.думки (пр)
Викл. Бобор Л.М. ауд.1-406
Істор.екон.та екон.думки (пр)
4
Викл. Бобор Л.М. ауд.1-405
1
Теорія ймовірн. (пр)
2
ПТ
3
я
Ас. Лапа Т.В. ауд.І-205
Фахова українська мова (сем)
Теорія ймовірн. (пр)
Ін.мова (пр)
Доц. Борисенко В.В. ауд.І-409
Ас. Лапа Т.В. ауд.І-205
Ст.в.Юсухно С.І. 1-410
Фахова українська мова (сем)
Теорія ймовірн. (пр)
Доц. Борисенко В.В. ауд.І-409
Ас. Лапа Т.В. ауд.І-205
4
Декан ОЕФ ____________М.Є.Юрченко
підпис
Декан ФЕФ ____________Л.М.Ремньова
підпис
Фахівець ________О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТРУ 2015-2016 н.р.
фінансово-економічний та обліково-економічний факультети
денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
2 курс
№ пари
ФК - 141
ФК - 142
ОА - 141
ЕК - 141
3
ПН
4
Ін.мова
Ін.мова
Філософія (сем)
Кормільцина І-222
Корець І-415
Викл. Салькова Т.В. ауд.І-221
5
Філософія (сем)
Ін.мова
Ін.мова
Викл. Салькова Т.В. ауд.І-221
Кормільцина І-222
Корець І-415
Екон.кіберн.
2
ВТ
Фінанси (пр)
3
П а б л і к
н (лек)
Економічна кібернетика (пр)
Державне регулюв. ек (пр)
Доц Мостова М.А. ауд.11-227
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-406
Ф
Фінанси (пр)
Екон.кіберн.
Гроші та кредит (пр)
Доц. Парубець О.М. ауд.І-407
Мостова 11-227
Доц. Рогова О.В. ауд.І-406
і
3
4
р е л е й ш е
Ст.в . Клименко Т.В. ауд.11-318
Доц. Рогова О.О. ауд.І-407
5
СР
Страхування (пр)
Доц. Парубець О.М. ауд.І-407
4
2
Мостова 11-227
з
и
ч
н
е
Г
р
о
ш
в
і
та
и
к
х
р
о
е
в
д
и
а
н
н
я
т (лек)
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-407
Ф
і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
Бух.облік (лек)
Економіка підпр. (лек)
Доц. Онищенко В.П. ауд.3-302
Доц. Дерій Ж.В. ауд.І-416
Гроші та кредит (пр)
Статистика (пр)
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-407
Доц.Ющенко Н.Л. ауд.3-204
я
2
ЧТ
3
4
Ф
і
л
о
с
о
ф
і
я
(лек)
Доц. Киселиця С.В. ауд.І-210
Бух.облік (пр)
Філософія (лек)
Доц.Сидоренко О.О. ауд.3-301
Доц. Киселиця С.В.. ауд.І-210
Економетрика (пр)
Гроші та кредит (пр)
Гроші та кредит (пр)
Економіка підприємства (пр)
Ас. Тарасенко О.О. ауд.І-301
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-406
Доц. Рогова О.В. ауд.І-407
Ст.в. Обловатна Т.В.. ауд.1-408
Економетрика (пр)
5
Ас. Тарасенко О.О. ауд.І-301
Пр. КТ (лб)
3
ПТ
Міщенко І-105
Ін.мова (пр)
4
Ст.в.Юсухно С.І. 1-410
Пр. КТ (лб)
5
Міщенко І-105
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ФК - 141
ФК - 142
ОА - 141
ЕК - 141
2
ПН
3
Е
4
к
о
н
о
м
е
т
р
Паблік релейшен (пр)
Ін.мова (пр)
Доц. Рогова О.О. ауд.І-405
Ст.в.Юсухно С.І. 1-410
и
к
а (лек)
Г
5
СР
та
к
р
е
Ін.мова
Ф
і
н
т (лек)
а
н
Кормільцина І-218
с
и
(лек)
Ін.мова
Кормільцина І-218
Корець І-415
і
з
и
ч
н
е
в
и
х
Б у х г а л т е р с ь к и й
Державне регулюв. ек (лек)
Доц. Мостова М.А. ауд.11-317
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-407
Ін.мова
Страхування (лек)
Державне регулюв. ек (пр)
Корець І-415
Ст.в.Клименко Т.В. ауд.11- 318
Доц. Хоменко І.О. ауд.І-407
Страхування (пр)
Доц. Парубець О.М. ауд.І-405
Ін.мова
3
и
Філософія (сем)
Економічна кібернетика (лек)
Ф
д
Викл. Салькова Т.В. ауд.І-221
Ст.в .Клименко Т.В. ауд.11- 318
о
в
а
н
н
я
о б л і к (лек)
Доц. Акименко О.Ю. ауд.3-308
Ф
і
з
и
ч
н
е
в
и
х
о
в
а
н
н
Статистика (лек)
Економіка підпр. (лек)
Доц.Ющенко Н.Л. ауд.3-204
Доц. Дерій Ж.В. ауд.І-416
я
Статистика (пр)
4
Доц.Ющенко Н.Л. ауд.3-204
Економетрика (лек)
2
ЧТ
і
Доц. Рогова О.О. ауд.І-405
4
2
ш
Паблік релейшен (пр)
3
5
о
Доц. Рогова О.В. ауд.І-407
2
ВТ
р
Доц. Дубина М.В. ауд.І-405
Ст.в. Казнадей С.П. ауд.І-205
3
4
Бух. облік (пр)
Економетрика (пр)
Економетрика (пр)
Доц. Акименко О.Ю. ауд.3-303
Ас. Тарасенко О.О. ауд.І-407
Ст.в. Казнадей С.П. ауд.І-205
Економетрика (пр)
Бух. облік (пр)
Економіка підприємства (пр)
Ас. Тарасенко О.О. ауд.І-407
Доц. Акименко О.Ю. ауд.3-303
Ст.в. Обловатна Т.В.. ауд.1-408
2
ПТ
Пр. КТ (лб)
3
Міщенко І-105
Ін.мова (пр)
4
Ст.в.Юсухно С.І. 1-410
Пр. КТ (лб)
5
Міщенко І-105
Декан ОЕФ ________М.Є.Юрченко
підпис
Декан ФЕФ _______Л.М.Ремньова
підпис
Фахівець__________ О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТРУ 2015-2016 н.р.
фінансово-економічний та обліково-економічний факультети денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
3 курс
№ пари
ФК - 131
ФК - 132
ОА - 131
ОА - 132
ЕК - 131
2
ПН
Фінансовий облік ІІ (пр)
3
Ст.в. Андросенко О.О. ауд.11-317
Г
4
р
о
ш
і
та
к
р
е
д
и
т (лек)
Ф і н а н с о в и й
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-407
Менеджмент
5
(пр)
Фінанси (пр)
Доц.Шевченко О.М. ауд.3-107
о б л і к ІІ
Доц. Єрмак О.І.
Проф. Зеленська О.О.
ауд.І-407
(лек)
Основи бізнесу (лек)
ауд.11-301
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-409
Фінансовий облік ІІ (пр)
Основи бізнесу (пр)
Ст.в. Андросенко О.О. ауд.11-317
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-409
2
ВТ
Фінанси підприємст (пр)
3
Аналіз госп.діяльн. (пр)
Ас. Тарасенко А.В. ауд.І-409
Економіка праці та соціально-трудові відносини
4
Доц. Мініна О.В.
5
Доц.Петраков Я.В. ауд.1-301
(лек)
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ауд.І-309
Доц. Мініна О.В.
Фінанси підприємст (пр)
Аналіз госп.діяльн. (пр)
Стратег.підпр. (пр)
Ас. Тарасенко А.В. ауд.І-328
Доц.Петраков Я.В. ауд.1-301
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-409
Організац. вир-ва (лек)
1
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-405
2
СР
3
4
5
Менеджмент
`
Ф
і
з
и
ч
н
е
в
Б а н к і в с ь к а
и
х
о
в
а
с и с т е м а
н
(пр)
Доц.Шевченко О.М. ауд.І-406
н
(лек)
я
Ф
П о д
а
т
і
з
и
ч
к о в а
Доц. Жарій Я.В. ауд.І-405
с
Доц. Скосир Ю.М.
Гроші та кредит (пр)
Банківська система (пр)
Податкова система (пр)
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-406
Доц. Жарій Я.В. ауд.І-405
Доц.Скосир Ю.М. 3-303
н
е
и с
т
е
в
и
х
о
м
а
(лек)
в
а
н
н
я
ауд.3-302
Організац. вир-ва (пр)
2
ЧТ
(лек)
ауд.І-309
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-407
Економіка праці
3
Викл. Бобор Л.М.
Економіка праці
4
Викл. Бобор Л.М.
(пр)
ауд.І-409
(пр)
ауд.І-409
Економіка праці
(пр)
Ст.в. Обловатна Т.В. ауд.І-407
Податкова система (пр)
Доц.Сидоренко О.О. 3-301
5
ПТ
1
2
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ФК - 131
ФК - 132
ОА - 131
ОА - 132
ЕК - 131
2
ПН
Фінансовий облік ІІ (пр)
3
Ст.в. Андросенко О.О. 11-317
Ф і н а н с и
4
5
(лек)
Ф і н а н с о в и й
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-412
Фінанси (пр)
Проф. Зеленська О.О.
ауд.І-412
Доц. Єрмак О.І.
Фінансовий облік ІІ (пр)
Основи бізнесу (пр)
Ст.в. Андросенко О.О. 11-317
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-406
Аналіз господарської діяльності (лек)
Доц. Петраков Я.В. ауд.3-302
Аналіз госп.діяльн. (пр)
Доц.Петраков Я.В. ауд.3-302
Менеджмент
(пр)
Доц.Шевченко О.М. ауд.3-301
Аналіз госп.діяльн. (пр)
3
5
Основи бізнесу (лек)
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-406
Гроші та кредит (пр)
2
4
(лек)
ауд.11-301
Ас. Садчиков В.С. ауд.І-408
1
ВТ
о б л і к ІІ
Доц.Петраков Я.В. ауд.3-303
Ф і н а н с и
п і д п р и є м с т
(лек)
Ас. Тарасенко А.В. ауд.І-407
Економіка праці
Викл. Бобор Л.М.
(пр)
ауд.І-406
Стратег.підпр. (лек)
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-409
Фінанси підприємст (пр)
Стратег.підпр. (пр)
Ас. Тарасенко А.В. ауд.І-301
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-409
Організац. вир-ва (лек)
1
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-406
Організац. вир-ва (пр)
2
СР
3
4
5
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-406
Ф
і
з
и
ч
н
е
Б а н к і в с ь к а
в
и
х
о
в
а
н
с и с т е м а
н
(лек)
я
Ф
П о д
а
т
і
з
и
к о в а
Доц. Жарій Я.В. ауд.І-405
ч
с
Доц. Скосир Ю.М.
Банківська система (пр)
Податкова система (пр)
Доц. Жарій Я.В. ауд.І-405
Доц.Скосир Ю.М. 3-303
н
е
и с
т
е
в
и
х
о
м
а
(лек)
в
а
н
н
я
ауд.3-302
3
ЧТ
4
5
Менеджмент
(лек)
Доц.Шевченко О.М. ауд.І-309
Фінанси підприємст (пр)
Ас. Тарасенко А.В. ауд.І-301
(лек)
Економіка праці
Викл. Бобор Л.М.
Менеджмент
6
ПТ
Менеджмент
Доц.Шевченко О.М. ауд.І-309
(пр)
ауд.І-406
(пр)
Доц.Шевченко О.М. ауд.3-107
Менеджмент
(лек)
Доц.Шевченко О.М. ауд.І-309
Менеджмент
(пр)
Доц.Шевченко О.М. ауд.3-107
Менеджмент
(лек)
Доц.Шевченко О.М. ауд.І-309
Менеджмент
(лек)
Доц.Шевченко О.М. ауд.І-309
Податкова система (пр)
Інвест.діяльн.підпр. (лек)
Доц.Сидоренко О.О. 3-301
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-405
Інвест.діяльн.підпр. (пр)
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-405
1
2
Декан ОЕФ ____________М.Є.Юрченко
підпис
Декан ФЕФ ____________Л.М.Ремньова
підпис
Фахівець__________ О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
фінансово-економічний та обліково-економічний факультети денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
4 курс
ФК - 121
ФК - 122
ФК - 123
1
3
4
5
3
ВТ
4
ОА -122
Доц. Петраков Я.В.
2
ПН
ОА -121
ауд.3-302
Міжн.станд.бух.обліку (пр)
Облік у банках (пр)
Доц. Петраков Я.В. І-301
Доц. Онищенко В.П. ауд.3-303
Облік у банках (пр)
Ціноутворення (пр)
Доц. Онищенко В.П. ауд.3-305
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-414
Бюдж. система (лек)
Бюдж. система (лек)
Бюдж. система (лек)
Страхові послуги (лек)
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-412
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-412
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-412
Доц. Панченко О.І. ауд.І-414
Страхові послуги (лек)
Страхові послуги (лек)
Страхові послуги (лек)
Доц. Панченко О.І. ауд.І-412
Доц. Панченко О.І. ауд.І-412
Доц. Панченко О.І. ауд.І-412
Бюдж. система (пр)
Судово-бухгалтерська
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-330
е к с п е р т и з а (лек)
Доц. Скосир Ю.М.
Бюдж. менеджмент (пр)
Бюдж. система (пр)
Ас. Садчиков В.С. ауд.І-330
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-302
5
ауд.3-302
Облік і аудит в страхових
Бюдж. система (пр)
ОА в страх.комп. (пр)
Ас. Садчиков В.С. ауд.І-330
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-302
Доц. Сидоренко О.О. ауд.3-302
Проектний аналіз (пр)
ауд.3-302
Суд.-бухг. експерт (пр)
Бюдж. менеджмент (пр)
Ас. Садчиков В.С. ауд.І-302
Обгрунт.госп.рішень (лек)
3
5
6
Фін. діяльність (пр)
Страхові послуги (пр)
Доц. Лисенко І.В. ауд.І-408
Ас. Шпомер Т.О. ауд.І-302
Фінанс. ринок (лек)
Фінанс. ринок (лек)
Фінанс. ринок (лек)
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-409
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-409
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-409
Фінанс. ринок (пр)
Страхові послуги (пр)
Фін. діяльність (пр)
Облік у бюдж.уст. (пр)
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-409
Ас. Шпомер Т.О. ауд.І-302
Доц. Лисенко І.В. ауд.І-408
Доц. Клименко О.М. ауд.11-301
ЧТ
4
Облік у бюджетних
Обгрунт.госп.рішень (пр)
Доц.Клименко О.М. ауд.11-301
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-415
установах
Доц.Клименко О.М.
(лек)
Страхування (пр)
ауд.11-301
Ас. Шпомер Т.О. ауд.І-416
Аналіз банк.діяльн. (пр)
Інф.сист.(лб)
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-302
Скосир І-105
Економ.безп.підприємств (лек)
Аналіз банк.діяльн. (пр)
Фінанс. ринок (пр)
Облік у зар.країнах (пр)
Інф.сист.(лб)
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-330
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-302
Проф.Гоголь Т.А. ауд.3-302
Скосир І-105
Страх.фін.ризиків (пр)
Фінанс. ринок (пр)
Доц. Панченко О.І. ауд.І-330
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-302
5
Доц. Зосименко Т.І. ауд.І-412
О б л і к у з а р у б і ж н и х к р а ї н а х (лек)
Проф. Гоголь Т.А.
Аналіз банк.діяльн. (пр)
Інф.сист.(лб)
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-302
Скосир І-105
ауд.3-302
Економ.безп.підприємств (пр)
Доц. Зосименко Т.І. ауд.І-412
Звітн.підприємств (пр)
Потенц.і розв.підприємства (пр)
Доц. Сидоренко О.О. ауд.3-301
Ст.в. Обловатна Т.В. ауд.І-412
Інф.сист.(лб)
6
ПТ
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-415
Облік у бюдж.уст. (пр)
Фін. діяльність (пр)
Доц. Лисенко І.В. ауд.І-409
2
3
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-412
Доц. Скосир Ю.М. ауд.3-204
2
4
Проектний аналіз (лек)
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-412
компаніях (лек)
Доц. Сидоренко О.О.
Бюдж. менеджмент (пр)
6
СР
ЕК - 121
Міжнародні стандарти у бухгалтерському обліку (лек)
Скосир І-105
2
3
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ФК - 121
ФК - 122
ФК - 123
Доц. Петраков Я.В.
Облік у банках (пр)
2
5
ЕК - 121
ауд.3-302
Міжн.станд.бух.обліку (пр)
Доц. Онищенко В.П. ауд.3-204
О
3
4
ОА -122
Міжнародні стандарти у бухгалтерському обліку (лек)
1
ПН
ОА -121
б
л
і
к
у
Доц. Петраков Я.В. І-301
б
а
(лек)
Оподаткув.підприємств (лек)
Облік у банках (пр)
Оподаткув.підприємств (пр)
Доц. Онищенко В.П. ауд.3-204
Ст.в.Биховець С.О. ауд.3-308
н
к
а
х
Доц. Онищенко В.П. ауд.3-302
П
о
д
а
т
к
о
в
а
с и с т е м а
Проф. Кравчук Г.В. ауд.І-414
Страхування
фінансових ризиків
Доц. Панченко О.І. ауд.І-414
(лек)
(лек)
Ст.в.Биховець С.О. ауд.3-308
Ціноутворення (лек)
2
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-409
Фін. діяльність підпр. (пр)
3
ВТ
Аналіз
4
5
Судово-бухгалтерська
Доц. Лисенко І.В. ауд.І-302
банківської
діяльності
(лек)
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-414
е к с п е р т и з а (лек)
Доц. Скосир Ю.М.
ауд.3-308
Облік і аудит в страхових
Доц. Сидоренко О.О.
Аналіз банк. діяльності (пр)
Фін. діяльність підпр. (пр)
Суд.-бухг. експерт (пр)
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-302
Доц. Лисенко І.В. ауд.І-330
Доц. Скосир Ю.М. ауд.3-204
Проектний аналіз (лек)
Ст.в. Башманова З.Г. ауд.І-409
компаніях (лек)
ауд.3-302
ОА в страх.комп. (пр)
Доц. Сидоренко О.О. ауд.3-301
6
Інф.сист.(лб)
2
СР
Скосир І-105
Страх.фін.ризиків (пр)
3
Доц. Панченко О.І. ауд.І-302
Фінансова діяльність суб'єктів підприємства (лек)
4
5
Доц.Шишкіна О.В. ауд.І-407
Фін. діяльність підпр. (пр)
Страх.фін.ризиків (пр)
Доц. Лисенко І.В. ауд.І-330
Доц. Панченко О.І. ауд.І-302
Інформ. системи і технології в оподаткуванні
3
4
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-415
Обгрунт.госп.рішень (пр)
Проф. Гоголь Т.А.
ауд.3-308
Облік у зар.країнах (пр)
Податкова система (пр)
Інф.сист.(лб)
Аналіз банк. діяльності (пр)
Ас. Садчиков В.С. ауд.І-330
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-302
Страхові послуги (пр)
Податкова система (пр)
Ас. Шпомер Т.О. ауд.І-330
Ас. Садчиков В.С. ауд.І-302
Доц.Поленкова М.В. ауд.І-415
Проф.Гоголь Т.А. ауд.3-308
Скосир І-105
З в і т н і с т ь
п і д п р и є м с т в (лек)
Доц. Сидоренко О.О.
ауд.3-302
Аналіз банк. діяльності (пр)
Звітн.підприємств (пр)
Інф.сист.(лб)
Доц. Садчикова І.В. ауд.І-415
Доц. Сидоренко О.О. ауд.3-301
Скосир І-105
Податкова система (пр)
5
ПТ
Обгрунт.госп.рішень (лек)
О б л і к у з а р у б і ж н и х к р а ї н а х (лек)
2
ЧТ
(лек)
Доц. Скосир Ю.М. ауд.1-210
Ас. Садчиков В.С. ауд.І-330
Інф.сист.(лб)
Потенц.і розв.підприємства (лек)
Ст.в. Обловатна Т.В. ауд.І-409
Потенц.і розв.підприємства (пр)
Ст.в. Обловатна Т.В. ауд.І-409
Скосир І-105
2
3
Декан ОЕФ ____________М.Є.Юрченко
підпис
Декан ФЕФ ____________Л.М.Ремньова
підпис
Фахівець _________О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТРУ 2015-2016 н.р.
фінансово-економічний та обліково-економічний факультети денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
5 курс
ФК - 111
МФК-111
2
ПН
3
4
(лек)
Доц. Парубець О.М. ауд.І-302
Фінанси регіонів
Іннов.розвиток (лек)
(пр)
а н а л і з (лек)
Доц.Петраков Я.В. ауд.1-210
Фін. аналіз (пр)
Стратег. аналіз (лек)
Доц.Петраков Я.В. ауд.3-303
Доц. Гнедіна К.В. ауд.3-302
Стратег. аналіз (лек)
Інвестец. менеджмент (лек)
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-302
Інвестец. менеджмент (пр)
Облік і фінанс.звітн.(пр)
Доц. Гавриленко Н.І. ауд.І-302
Ризик-менеджмент
Доц.Петраков Я.В. І-301
(лек)
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-302
Ризик-менеджмент
(пр)
Обліково-анал.заб. ЕБП (пр)
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-301
5
Облік і анал.у фін.уст. (пр)
Податкова система (пр)
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-303
Доц. Сидоренко О.О. ауд.3-308
Фін. аналіз (пр)
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-308
Доц.Петраков Я.В. ауд.3-303
Облік і анал.у фін.уст. (пр)
Обліково-анал.заб. ЕБП (пр)
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-308
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-303
Облік зовн.-ек. діяльн. (пр)
1
Доц.Акименко О.Ю .ауд.3-302
2
СР
МОА - 111
Доц. Гнедіна К.В. ауд.3-302
2
4
Фінансовий
Проф.Ільчук В.П. ауд.І-301
Доц. Парубець О.М. ауд.І-302
1
3
ОА-112
Доц.Панченко О.І. ауд.І-302
Фінанси регіонів
5
ВТ
ОА-111
Соціальне страхування (лек)
3
4
Облік зовнішньо-економічної діяльності (лек)
Ел.комерц.
Доц.Акименко О.Ю .ауд.3-302
Мостова 11-227
Банківськ.менеджмент (пр)
Облік зовн.-ек. діяльн. (пр)
Доц.Жарій Я.В. ауд.І-301
Доц.Акименко О.Ю .ауд.3-301
Електронна комерція (лек)
Доц. Мостова М.А. ауд.11-211
Інновац.розвиток (пр)
Ел.комерц.
Ас. Штирхун Х.І. ауд.І-301
Мостова 11-227
5
2
ЧТ
3
Упр.діяльн.страх.комп. (лек)
Звітн.у фін.установах (пр)
Доц.Панченко О.І. ауд.І-301
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-308
Упр.діяльн.страх.комп. (пр)
Звітність у фінансових установах (лек)
Доц.Панченко О.І. ауд.І-301
Ст.в. Лаптій Т.М .ауд.3-308
4
Фінансовий аналіз (лек)
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-303
Звітн.у фін.установах (пр)
Фінансовий аналіз (пр)
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-308
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-303
1
ПТ
Бізн.планув.
2
3
4
Лисенко І-105
Інновац.політика (пр)
Ас. Штирхун Х.І. ауд.І-302
Бізн.планув.
Лисенко І-105
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
ФК - 111
МФК-111
ОА-111
ОА-112
МОА - 111
1
Стратегічний
2
ПН
3
4
а н а л і з (лек)
Доц.Гнедіна К.В. ауд.3-308
Іннов.політика (лек)
Міжнародн.фінан.(лек)
Фінансовий
а н а л і з (лек)
Доц.Петраков Я.В. ауд.1-210
Орг. і методика аудиту (лек)
Доц.Рядська В.В. ауд.3-305
Орг. і методика аудиту (пр)
Проф.Ільчук В.П. ауд.І-301
Доц.Мельник П.І. ауд.І-302
Упр.діяльн.страх.комп. (пр)
Міжнародн.фінан.(пр)
Стратег. аналіз (лек)
Фін. аналіз (пр)
Податкова система (лек)
Доц.РядськамВ.В. ауд.3-305
Доц.Панченко О.І. ауд.І-301
Доц.Мельник П.І. ауд.І-302
Доц. Гнедіна К.В. ауд.3-301
Доц.Петраков Я.В. ауд.3-303
Доц. Сидоренко О.О. ауд.3-302
Стратег. аналіз (лек)
5
Доц. Гнедіна К.В. ауд.3-301
1
2
ВТ
Фінанси регіонів
(лек)
Доц. Парубець О.М. ауд.І-301
Фінансовий аналіз (пр)
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-308
ВТ
Фінанси регіонів
3
(пр)
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безп.під-ва (лек)
Доц. Парубець О.М. ауд.І-301
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-302
Банківськ.менеджмент (лек)
4
5
Іннов.розв.підприємства (лек)
Ст.в. Обловатна Т.В. ауд.І-412
Фін. аналіз (пр)
Обліково-анал.заб. ЕБП (пр)
Іннов.розв.підприємства (пр)
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-301
Ст.в. Обловатна Т.В. ауд.І-412
Доц.Жарій Я.В. ауд.І-328
Доц.Петраков Я.В. ауд.3-303
Банківськ.менеджмент (пр)
Обліково-анал.заб. ЕБП (пр)
Доц.Жарій Я.В. ауд.І-328
Доц.Іванова Л.Б. ауд.3-302
Ел.комерц.
1
Бюджетний менеджмент
2
СР
Бюджетний менеджмент
5
Доц. Клименко О.М. ауд.11-301
Облік зовн.-ек. діяльн. (пр)
Звітн.у фін.установах (пр)
Ел.комерц.
Доц.Лисенко І.В. ауд.І-301
Доц.Акименко О.Ю .ауд.3-301
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-303
Інновац.політика (пр)
Звітн.у фін.установах (пр)
Облік зовн.-ек. діяльн. (пр)
Мостова 11-227
Ас. Штирхун Х.І. ауд.І-301
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-302
Доц.Акименко О.Ю .ауд.3-301
Облік і фінанс.звітн.(лек)
Бізн.планув.
Доц.Петраков Я.В. І-301
Лисенко І-105
Ризик-менеджмент
(пр)
Доц. Шишкіна О.В. ауд.І-302
Бізн.планув.
Фін.екон.безпека(лек)
Лисенко І-105
Доц.Шишкіна О.В. ауд.І-301
4
Облік і анал.у фін.уст. (пр)
Облік і фінанс.звітн.(пр)
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-308
Доц.Петраков Я.В. І-301
Облік і аналіз у фінансових установах (лек)
Ст.в. Лаптій Т.М .ауд.3-308
Фін.екон.безпека(пр)
Облік і анал.у фін.уст. (пр)
Доц.Шишкіна О.В. ауд.І-301
Ст.в.Лаптій Т.М. ауд.3-308
Соціальне страхування (пр)
5
ПТ
Організ.бух.обліку (пр)
(пр)
Бізнес планування (лек)
1
3
Доц. Клименко О.М. ауд.11-318
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-301
4
ЧТ
Організ.бух.обліку (лек)
(лек)
Проф. Зеленська О.О. ауд.І-301
3
2
Мостова 11-227
Ас.Шпомер Т.О. ауд.І-312
1
2
Декан ОЕФ ____________М.Є.Юрченко
підпис
Декан ФЕФ ____________Л.М.Ремньова
підпис
Фахівець _________О.В. Буренко
підпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_______ О.О.Новомлинець
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
2 СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації
денна форма навчання
Непарний тиждень
День
тижня
№ пари
МЕД - 151
МФБ-151
2
3
ПН
Податковий менеджмент (лек)
4
Проф.Кравчук Г.В. ауд.І-301
Податковий менеджмент (пр)
5
Проф.Кравчук Г.В. ауд.І-301
3
ВТ
4
5
2
СР
3
4
Еколог.-еноном.анал.інвест.пр.(лек)
Банківськ.безпека (лек)
Проф. Бендасюк О.О. І-416
Доц.Жарій Я.В. ауд.І-312
Еколог.-еноном.анал.інвест.пр.(пр)
Банківськ.безпека (пр)
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-416
Доц.Жарій Я.В. ауд.І-312
Іноземна мова (пр)
Компл.заб.фін.-екон.безпеки (лек)
Доц. Литвин С.В. ауд.І-218
Доц. Кальченко О.М. ауд.І-414
Моніторинг екоог.-економ.сист. (лек)
Фінансовий менеджмент (лек)
Доц. Зосименко Т.І. ауд.І-406
Доц. Кальченко О.М. ауд.І-414
Управл. і поводж.з відходами (лек)
Фінансовий менеджмент (пр)
Проф.Дерій Ж.В.. ауд.І-406
Доц. Кальченко О.М. ауд.І-414
1
Теор.безп.соц.-економ.сист (лек)
2
ЧТ
3
4
5
Доц. Рогова О.О. ауд.І-414
Чисте виробництво (лек)
Теор.безп.соц.-економ.сист. (пр)
Ас. Купчик О.Ю. ауд.І-415
Доц. Рогова О.О. ауд.І-414
Чисте виробництво (пр)
Ас. Купчик О.Ю. ауд.І-415
Моніторинг екоог.-економ.сист. (пр)
Доц. Зосименко Т.І. ауд.І-407
1
ПТ
2
Парний тиждень
День
тижня
№ пари
МЕД - 151
Бюджетна безп.держави (лек)
5
Проф.Кравчук Г.В. ауд.І-302
ПН
Бюджетна безп.держави (пр)
6
Проф.Кравчук Г.В. ауд.І-302
Банківськ.безпека (лек)
3
ВТ
4
5
Доц.Жарій Я.В. ауд.І-312
Еколог.-еноном.анал.інвест.пр.(лек)
Проф. Бендасюк О.О. І-416
Доц. Кальченко О.М. ауд.І-312
Компл.заб.фін.-екон.безпеки (пр)
Доц.Шадура-Никипорець Н.Т. І-416
Доц. Кальченко О.М. ауд.І-312
Конкурентна розвідка (лек)
Доц. Суржик В.Г. ауд.І-312
Конкурентна розвідка (пр)
3
4
Компл.заб.фін.-екон.безпеки (лек)
Еколог.-еноном.анал.інвест.пр.(пр)
2
СР
МФБ-151
Доц. Суржик В.Г. ауд.І-312
Управл. і поводж.з відходами (лек)
Проф.Дерій Ж.В.. ауд.І-406
5
3
ЧТ
4
5
Управл. і поводж.з відходами (пр)
Проф.Дерій Ж.В.. ауд.І-406
Іноземна мова (пр)
Доц. Литвин С.В. ауд.І-221
Моніторинг екоог.-економ.сист. (лек)
Доц. Зосименко Т.І. ауд.І-409
Моніторинг екоог.-економ.сист. (пр)
Доц. Зосименко Т.І. ауд.І-409
1
ПТ
2
3
Чисте виробництво (лек)
Ас. Купчик О.Ю. ауд.І-415
Чисте виробництво (пр)
Ас. Купчик О.Ю. ауд.І-415
Директор ЦПО та ПК ____________В.І. Кобища
підпис
Фахівець _________О.В. Буренко
підпис
Автор
Артем Чупа
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
18
Размер файла
818 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа