close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

11 клас геометрія ІІ семестр

код для вставки
рівень)
ІІ семестр :76 год. ( 4год. / тижд.)
Дата
проведе
ння
уроку
ГЕОМЕТРІЯ 11А КЛАС (профільний
Навчальні досягнення учнів
Домашне
завдання
Повторення
14.01
Паралелограм.
66
67
Переріз конуса площиною, що проходить
через його вершину.
Площина, дотична до циліндра (конуса). СР
Вписані та описані многогранники.
15.01
15.01
Паралелограм.
68
Розв’язування задач.
25.01
69
Розв’язування задач. СР
28.01
70
Куля і сфера.
29.01
71
Переріз кулі площиною.
29.01
72
Розв’язування задач.
01.02
73
Частини кулі (сегмент, сектор, пояс).
04.02
74
Розв’язування задач. СР
05.02
75
Розв’язування задач.
05.02
76
77
78
79
80
Площина (пряма), дотична до сфери.
Розв’язування задач. СР
Розв’язування задач.
Контрольна робота № 5
Корекція знань учнів.
08.02
11.02
12.02
12.02
15.02
65
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
ТЕМА 4. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (36 ГОД)
4.1. Об’єми геометричних тіл.
81
82
83
84
Поняття про об’єм тіла. Основні властивості 18.02
об’ємів.
19.02
Об’єм призми.
Об’єм паралелепіпеда. Використання
векторного добутку для обчислення об’єму
паралелепіпеда.
Розв’язування задач.
19.02
22.02
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
85
Об’єм піраміди.
25.02
86
Розв’язування задач.
26.02
87
Об’єм зрізаної піраміди.
26.02
88
Розв’язування задач.
29.02
89
Розв’язування задач. СР
03.03
90
04.03
91
92
93
94
95
Об’єми тіл обертання : циліндра, конуса,
зрізаного конуса, кулі та її частин.
Розв’язування задач.
Відношення об’ємів подібних тіл.
Розв’язування задач.
Контрольна робота № 6
Розв’язування задач.
96
Поняття про площу поверхні.
14.03
97
Площі бічної та повної поверхонь циліндра.
17.03
98
Розв’язування задач.
18.03
99
Площі бічної та повної поверхонь конуса.
18.03
100
Розв’язування задач.
21.03
101
102
Площі бічної та повної поверхонь зрізаного 24.03
конуса.
25.03
Розв’язування задач.
103
Площа сфери.
104
105
106
107
04.04
Розв’язування задач.
07.04
Розв’язування задач. СР
Комбінації многогранників та тіл обертання. 08.04
08.04
Розв’язування задач.
108
Розв’язування задач.
11.04
109
Контрольна робота №7
14.04
110
Корекція знань учнів. Підсумковий урок.
15.04
04.03
10.03
11.03
11.03
12.03
25.03
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники
ТЕМА 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І
УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ
(24 год.)
111
Координати та вектори.
112
113
Площа
ортогональної
многогранника.
Призми та їх перерізи.
114
Циліндри та їх перерізи.
22.04
115
Піраміди та їх перерізи.
22.04
116
117
118
119
120
121
Конуси та їх перерізи.
Зрізані піраміди та конуси. Їх перерізи.
Комбінації многогранників та тіл обертання.
Розв’язування задач.
Контрольна робота №8
Розв’язування задач.
23.04
25.04
28.04
29.04
29.04
06.05
122
Розв’язування задач.
06.05
123
Розв’язування задач.
07.05
124
Розв’язування задач.
12.05
125
Розв’язування задач.
13.05
126
Розв’язування задач.
13.05
127
Розв’язування задач.
16.05
128
Розв’язування задач.
19.05
129
Розв’язування задач.
20.05
130
131
132
133
134
135
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Узагальнюючий урок
20.05
23.05
26.05
27.05
27.05
15.04
проекції 18.04
21.04
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
136
137
138
139
140
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
17
Размер файла
154 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа