close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Подвоєння. Подовження

код для вставки
Тема № 7
(продовження)
Подвоєння. Подовження
Клас 5
ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ
№
1.
Подвоєння приголосних виникає:
Внаслідок збігу однакових приголосних
на межі морфем:
а) префікса і кореня;
б) префікса і префікса;
в) кореня або основи, що закінчується на н, і
суфікса, що починається на н;
г) основи дієслова минулого часу, що закінчується
на с, і частки ся
2.
У складних словах
3.
У прикметниках з наголошеними суфіксами -éнн-,
-áнн-, -янн-
4.
У словах ссати, Ганна, лляний, овва, бовван та
похідних від них
Приклади
віддати, роззброїти
возз’єднати
стінний, осінній
розрісся, піднісся
але! підносься
міськком (міський комітет)
юннат (юний натураліст)
несказáнний
благословéнний
невблагáнний
свящéнний
але! шалений
бовваніти, ссавець, Ганнин
ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Подовження відбувається:
В іменниках середнього роду ІІ відміни на я
в усіх відмінках, крім родового множини з
нульовим закінченням
В іменниках жіночого роду (на приголосний)
в орудному відмінку перед ю
Перед я, ю в деяких прислівниках
Перед ю, є у формах теперішнього часу
дієслова лити, а також похідних від них
У деяких іменниках жіночого, чоловічого та
спільного роду (на а, я) в усіх відмінках, крім
родового із закінченням -ей
У словах іншомовного походження:
а) у загальних назвах;
б) у власних назвах та похідних від них
словах
Приклади
знання, життя, суцвіття,
життєвий
але! облич, сторіч, століть
розкішшю
подорожжю
зрання, навмання, спросоння,
попідвіконню, попідтинню
ллє, ллєш, виллю, наллється
рілля, стаття, Ілля, Іллею, суддя,
суддею
але! статей
імміграція, ірреальний, мадонна,
сюрреалізм, ванна, тонна, манна,
брутто, нетто, вілла, панна
Марокко, Голландія, Жанна,
Джульєтта
Автор
Тетяна
Документ
Категория
Образование
Просмотров
31
Размер файла
22 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа