close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інтерактивні технології навчання на уроках математики

код для вставкиСкачать
Інтерактивні технології
на уроках математики
“Розум дитини – це не посудина, яку
треба заповнити, а смолоскип,
який треба запалити”
Плутарх
Дати дітям радість праці,
Радість успіху у навчанні,
Здобути в їхніх серцях почуття гордості,
Власної гідності – це перша заповідь
виховання.
Успіх у навчанні – єдине джерело
Внутрішніх сил дитини, які породжують
енергію для
Переборення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський
Піраміда процесу
навчання
Лекція
вчителя
5%
Читання самостійне
10 %
Аудіо-, відео навчання
Показ, демонстрація
Дискусійна група
Активне навчання
Навчання інших
20 %
30 %
40 %
70 %
90 %
“Використання активних форм і
методів роботи на уроках
математики
Пасивний урок
”
Активний урок
Інтерактивні форми і методи
-Це методи, які спонукають учнів
до активної розумової і практичної
діяльності у процесі оволодіння
навчальним матеріалом
Характерні ознаки активного
навчання:
-активність;
-ініціатива;
- практичний досвід;
-зворотний зв’язок;
-розв’язання проблем;
-оволодіння навичками роботи
в команді.
Інтерактивні технології
на уроках математики
Інтерактивне навчання –
це спеціальна
форма організації пізнавальної
діяльності, яка має мету створити
комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою
успішність, інтелектуальну
спроможність.
Суть інтерактивного навчання –
навчальний процес відбувається
за умови постійної, активної
взаємодії всіх учнів.
Форми організації
навчальної діяльності
Індивідуальна форма
Ознаки
Ознаки:
Виконання учнем навчального
завдання на рівні його можливостей
без взаємодії з іншими учнями,
безпосередньо за допомогою
вчителя або за його вказівками.
Індивідуальна форма
Форми організації
навчальної діяльності
Фронтальна форма
Ознаки:
Одночасне виконання учнями
одного й того самого завдання
під керівництвом вчителя
Фронтальна форма
Форми організації
навчальної діяльності
Колективна (загальнокласна)
форма
Ознаки
Ознаки:
Передбачає спілкування та взаємодію
“учитель – учень” та “учень – учень”.
Колективна (загальнокласна)
форма
Форми організації
навчальної діяльності
Групова форма
Ознаки
Ознаки:
Спосіб організації уроку,
за якої група учнів виконує
певні завдання
Групова форма
Групова форма
Форми організації
навчальної діяльності
Кооперативно - групова
форма
Ознаки
Ознаки:
Кожна група виконує частину
загального завдання, що доцільно
під час вивчення великого
за обсягом матеріалу
Форми організації
навчальної діяльності
Диференційовано - групова
форма
Ознаки
Ознаки:
Групи виконують різні за
складністю завдання відповідно
до навчальних здібностей учнів
Форми організації
навчальної діяльності
Парна форма
Ознаки
Ознаки:
Передбачає роботу в парах,
ґрунтуючись на тому, що учень швидко
та якісно засвоює нове тоді, коли
застосовує здобуті знання відразу
на практиці або переповідає
іншому
Парна форма
Парна форма
Форми організації
навчальної діяльності
УПИШІТЬ
ПРИКЛАД
ІНДИВІДУАЛЬНА
УПИШІТЬ
ПРИКЛАД
ФРОНТАЛЬНА
КОЛЕКТИВНА
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНО-ГРУПОВА
КООПЕРАТИВНО-ГРУПОВА
ПАРНА
Інтерактивні технології
кооперативного навчання
УПИШІТЬ
ПРИКЛАД
РОБОТА
В ПАРАХ
УПИШІТЬ
ПРИКЛАД
РОТАЦІЙНІ
ТРІЙКИ
ДВА – ЧОТИРИ – ВСІ РАЗОМ
РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ
“Діалог”, “Синтез думок”, Спільний проект”,
“Пошук інформації”, Коло ідей”
АКВАРІУМ
Технології колективно –
групового навчання
Обговорення
УПИШІТЬпроблеми
ПРИКЛАД
в загальному колі
“Мікрофон”, “Незакінчене речення”
УПИШІТЬ
ПРИКЛАД
Мозковий
штурм
Навчаючись вчусь
“Кожен учить кожного”, “Броунівський рух”
Ажурна пилка
“Мозаїка”, “Джиг - со”
Інтерактивні технології
Технологія “МІКРОФОН”
Ознаки
Учитель ставить запитання до
учнів. Учням запропонований
Певний предмет (ручка, олівець),
який виконує роль мікрофона.
Діти передають його один
одному, по черзі беручи слово.
Відповідає тільки той, у кого
в руках мікрофон.
Інтерактивна вправа
“НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ”
Ознаки
Учитель формулює незакінчене
речення і пропонує учням висловиться
щодо підсумку уроку, закінчуючи
його. Кожний наступний учасник
обговорення повинен починати свій виступ
із запропонованої формули. Учні
працюють з відкритими
реченнями.
Інтерактивна вправа
“РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ”
Учитель вивішує
Ознаки список, за
яким учні об'єднуються в групи по
5 чоловік. Групи гетерогенні, тобто
об'єднанні сильні, середні і слабкі учні.
Це необхідно для стимулювання творчого
мислення й інтенсивним обміном ідеями.
Кожній групі дається завдання, над
яким вона працює. Учитель
контролює процес
Інтерактивна вправа
“РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ”
Ознаки
Необхідно домогтися, щоб
всі учні зрозуміли, як виконується
завдання. По закінченню відведеного часу
кожна група представляє результати своєї
роботи. Вчитель здійснює перевірку за
готовим трафаретом.
“РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ”
“РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ”
Інтерактивна вправа
“КАРУСЕЛЬ”
Учні сидять
у двох колах,
Ознаки
обличчям один до одного. Внутрішнє
коло нерухоме, а зовнішнє рухається.
Вчитель вивішує на дошці завдання,
учні розв'язують його в парах (як сидять
- один напроти одного). За сигналом
вчителя відбувається зміна партнерів,
і робота продовжується вже
у складі інших пар.
Інтерактивна вправа
“АКВАРІУМ”
Учитель об'єднує
Ознаки в групи по
5 – 6 осіб і пропонує їм ознайомитись
із завданням. Одна з груп сідає в центр
класу. Ця група спочатку читає в голос
завдання, а потім обговорює його, і за 3
– 5 хвилин, має дійти до спільного
розв'язання. Учні, які сидять в
зовнішньому колі не втручаються
в обговорення.
“АКВАРІУМ”
Але після
дискусії клас має
Ознаки
підтримати чи відкинути ідею,
запропоновану центральною групою.
Після розв'язання задачі перше місце в
“акваріумі” займає інша група і
обговорює наступну задачу.
“АКВАРІУМ”
“АКВАРІУМ”
Інтерактивна вправа
“МОЗКОВА АТАКА”
На дошціОзнаки
демонструється
умова задачі. Учитель заохочує до
обговорення побудови рисунка до умови
задачі, вибору основного невідомого,
складання та перевірки рівняння за
умовою задачі якомого більше учнів.
Приймається абсолютно всі ідеї, жодна
ідея не критикується і
не відкидається.
Інтерактивна вправа
“МОЗКОВА АТАКА”
Ознаки
Всі ідеї записуються на
великому аркуші, прикріпленому в
центрі дошки. Під час обговорення
кількість ідей повинна перейти в якість
та правильне прокоментоване
розв'язання задачі.
Інтерактивні технології
на уроках математики
Знання та розуміння внутрішнього
світу дитини, її здібностей –
запорука ефективного та
якісного виховання особистості.
Нестандартні уроки
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
241
Размер файла
7 126 Кб
Теги
навчання, інтерактивні, технология, урока, математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа