close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доповіді

код для вставки
Ведучий: Доброго дня, шановні гості, колеги, батьки, учні!
Згідно з наказами відділу освіти і науки Нікопольської міської ради від 11.08.
2015р. № 223 «Про проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних
закладів міста Нікополя у 2015-2016 навчальному році» та № 291\1 від 17.11.2015
«Про проведення з державної атестації комунального закладу «Нікопольська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9» 18 січня по 01 лютого 2016 року в закладі
проходить державна атестаційна експертиза, яку проводитиме комісія у складі:
голова комісії: Лиховицька Ганна Вікторівна - завідувач методичним кабінетом,
викладач правознавства;
заступник голови комісії: Шпак Олена Олегівна - методист методичного
кабінету, викладач німецької мови;
члени комісії:
- Бондаренко Оксана Григорівна - методист методичного кабінету, вчитель
початкових класів;
- Камбур Василь Олексійович – методист методичного кабінету, викладач історії
та суспільствознавства;
- Кітенко Лілія Вікторівна-голова міської психолого-медико-педагогічної
консультації, вчитель-логопед;
- Полозок Ольга Олександрівна - методист методичного кабінету, вчительдефектолог;
- Руснак Вікторія Анатоліївна - методист методичного кабінету, вчитель
початкових класів та ОТМ;
- Натанзон Едуард Юрійович - методист методичного кабінету, викладач фізики;
- Юрич Тетяна Миколаївна - методист методичного кабінету, викладач
української мови і літератури;
- Лазаренко Наталя Олександрівна, голова шкільного батьківського комітету
школи ;
- Страдомський Григорій Дмитрович, представник підприємства - соціального
партнера ПАТ НЗФ, заступник головного інженера з охорони довкілля;
- Голованова Олександра Олександрівна, представник органу місцевого
самоврядування, начальник відділу з питань спорту та туризму.
У залі також присутні начальник відділу освіти і науки Нікопольської міської
ради Сафонова Валентина Василівна, члени батьківського комітету, ради школи,
педагогічний колектив та представники учнівського самоврядування, громадськість
та засоби масової інформації.
ВІЗИТКА
Ведучий: Згідно з новими критеріями оцінювання роботи закладу експертиза
починається з публічної презентації.
З напрямками роботи міської влади зі створення в навчальних закладах міста
належних умов для надання якісних освітніх послуг ознайомить присутніх
начальник відділу освіти і науки Нікопольської міської ради Сафонова Валентина
Василівна.
- Будь ласка, Валентино Василівно! (ІНФОРМАЦІЯ)
- Дякуємо, Валентино Василівно!
Ведучий: Як мелодія, що звучить із першої ноти, так і школа починається з
директора. З 1 вересня 1975 року, за 40 років функціонування сучасної будівлі
школу очолювало лише 3 директора: 19 років - Страдомський Дмитро Дмитрович, 4
роки - Табакіна Галина Вікторівна, і вже 18 років її керманич - Казакова Галина
Вікторівна, учитель математики за освітою, «спеціаліст вищої категорії»; «учительметодист», Відмінник освіти України. Школа неодноразово відзначалася найвищими
нагородами в галузі освіти, почесно володіла Перехідним червоним прапором –
свідченням досягнень і заслуг її педагогічного коллективу.
В останні роки суттєво омолоджено адміністрацію закладу. На посади
заступників директора прийшли колишні випускники школи, що є беззаперечним
свідоцтвом її високого рейтингу. Сьогодні в команді, яка діє за посадовими
інструкціями, Положенням про загальний навчальний заклад та наказом «Про
розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією»:
- Заступник директора з навчально-виховної роботи – Асессорова Світлана
Василівна, 1977 року народження, освіта вища, спеціальність за дипломом –
учитель початкових класів; стаж роботи - 15 років; стаж керівної роботи – 4
роки; кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»; педагогічне звання
– «старший учитель».
- Заступник директора з навчально-виховної роботи – Костюченко Вікторія
Іллівна, 1972 року народження, освіта вища, спеціальність за дипломом –
учитель української мови та літератури; стаж роботи - 20 років; стаж керівної
роботи – 3 роки; кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;
педагогічне звання – «старший учитель».
- Заступник директора з виховної роботи – Деревянко Анжеліка Юріївна, 1970
року народження, освіта вища, спеціальність за дипломом – учитель початкових
класів ; стаж роботи - 26 років; стаж керівної роботи – 5 років; кваліфікаційна
категорія «спеціаліст вищої категорії»; педагогічне звання – «учительметодист».
Вже багато років справжньою помічницею директора в питаннях утримання
будівлі є заступник директора з господарської частини Хоменко Надія Іванівна, 1957
року народження, освіта середня спеціальна, спеціальність за дипломом – учитель
початкових класів ; стаж роботи - 38 років; стаж керівної роботи – 23 роки.
Ведучий: До слова про роботу школи в міжатестаційий період запрошується
директор комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №9» Казакова Галина Вікторівна.
Галина Вікторівна: Доброго дня, шановні гості, колеги, батьки, учні! Вітаю вас у
нашій школі, якій у цьому навчальному році виповнилося 40 років. Представляю
вашій увазі її портретну характеристику.
Загальна площа будівлі школи складає 5553,8 м2. Її стан відповідає вимогам
законодавства. Заклад налічує 35 навчальних кабінетів, у яких створено належні
умови для праці та навчання, кабінет інформатики, 2 спортивних зали, актову залу,
їдальню. Усі приміщення школи відповідають всім санітарним правилам та нормам.
У школі здійснюється 100-відсоткове безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4
класів та дітей пільгових категорій (за рахунок бюджетних коштів), усі інші учні
харчуються за рахунок батьків.
Періодично проводяться анкетування серед учнів та батьків щодо якості
організації гарячого харчування. Аналіз анкетування засвідчив, що учні та батьки
задоволені організацією харчування у школі, роботою обслуговуючого персоналу,
графіком харчування, якістю приготованої їжі.
Проводиться постійний моніторинг стану охоплення учнів харчуванням,
аналізуючи хід якого, слід відзначити, що кількість учнів, які харчуються в школі,
зростає
Осередком інтелектуального та творчого зростання школярів і вчителів є шкільна
бібліотека, якою завідує Карченкова Л.Є. Завідуюча бібліотекою творчо ставиться до
своїх обов’язків – і завдяки цьому шкільна громада завжди має можливість
ознайомитися із новинками на книжковому ринку, взяти участь у пізнавальних
бібліотечних святах і конкурсах, що засвідчує велику любов і шану наших учнів до
рідного слова, до літератури як найуніверсальнішого виду мистецтв. У 2014 році
Карченкова Л.Є. взяла участь у міському конкурсі "На кращий розділ «Шкільна
бібліотека» на сайті школи» та посіла ІІ місце.
Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в школі здійснює
практичний психолог Гапоненко О.Є., яка за високий рівень професіоналізму має
відзнаки
Дніпропетровського
обласного
методичного
психолого-медикопедагогічного центру.
Школа ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги учням, але
і розвивати громаду, залучати батьків і мешканців міста, представників органів
місцевого самоврядування, учнівську молодь до розв’язання спільних проблем. У
школі створено умови для формування взаємодовіри та взаємодії між усіма
суб’єктами навчально – виховного процесу: вчителями, батьками, учнями, місцевою
громадою .
У закладі як колегіальний орган державно - громадського управління школою
діють Рада школи, та шкільний батьківський комітет, які є головними чинниками
впливу громадськості на всі складові навчально-виховного процесу, на можливості
зміцнення матеріально-технічної бази школи.
Осередками громадського управління школою в класах є батьківські збори та
класні батьківські комітети, які сприяють розв`язанню
актуальних питань
життєдіяльності класу. Батьки – активні учасники життя школи й незмінні помічники
щодо утримання шкільної будівлі в порядку.
Ведучий: Дякуємо, Галино Вікторівно!
З інформацією про участь батьків у житті шкільної громади виступає голова
батьківського комітету Лазаренко Наталя Олександрівна.
Ведучий: Дякуємо, Наталє Олександрівно.
Директор школи Казакова Г.В. продовжить свій виступ щодо стратегії роботи
школи.
Казакова Г.В.: З творчим натхненням й ентузіазмом колектив школи плідно
працює над реалізацією першочергових завдань сучасної школи, які чітко визначені
Національною доктриною розвитку освіти: створення умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей,
здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя.
Саме тому ретельний
підбір кадрів, модернізація навчально-виховного
процесу, основних його компонентів, структури і термінів навчання – пріоритетні
напрямки роботи закладу. Ці зміни реалізуються шляхом підвищення професійних
вимог до вчителя, спонукають до творчості, повсякденного поповнення і
вдосконалення знань.
Загальноосвітній заклад на 100 % укомплектований педагогічними кадрами
відповідно до рівня кваліфікаційної категорії та стажу роботи, їх кількість
залишається практично незмінною за останні роки. Вакансій немає. Розстановка
кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників
умотивовано й раціонально. Станом на 01 вересня 2015 року з 50 педагогічних
працівників:
- 92 % педагогів мають повну вищу освіту, 4 % - базову вищу освіту (бакалавра)
- це молоді спеціалісти і 4 % - середню спеціальну.
- 32 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 5 педагогів –
«спеціаліст першої категорії», 6 педагогів – «спеціаліст другої категорії», 5
педагогів – «спеціаліст» і 2 молодих спеціаліста без категорії, так як навчаються у
ВНЗ. Відсоток педагогічних працівників з вищою та першою кваліфікаційною
категорією становить 74 % від загальної кількості вчителів
За останні 5 років 12 вчителів підвищили свою кваліфікаційну категорію, 8 –
отримали педагогічне звання.
Педагоги виконують свої обов’язки сумлінно, вміють зацікавити учнів,
проявляють ініціативу, творчість і винахідливість.
Віковий склад і досвід педагогічної роботи членів колективу забезпечують
належний рівень працездатності. Це є важливою умовою реалізації державної
політики в галузі освіти та упровадження інноваційних педагогічних ідей у
розвиток закладу, а також дає підстави стверджувати, що достатній життєвий
досвід є основою осмисленого ставлення до професійних обов’язків.
Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» та Типового положення про
атестацію педагогічних працівників та на виконання перспективного плану
атестації педагогічних працівників закладу адміністрація створює належні умови
для професійного зростання та розвитку творчої активності педагогів,
стимулювання їх діяльності та безперервної фахової самоосвіти. Упродовж
кожного навчального року для цього проводяться інструктивно-методичні наради,
засідання шкільних методичних об’єднань, активні форми методичної роботи,
засідання педагогічних рад, в учительській оформлено стенд з питань атестації
та курсової підготовки учителів, де висвітлено перспективні графіки атестації та
проходження курсової підготовки, відповідні накази поточного навчального року,
графік атестації педагогічних працівників, які атестуються у поточному
навчальному році, графік роботи атестаційної комісії. Необхідні поточні зміни
вносяться своєчасно та у відповідності до індивідуальних потреб педагогічних
працівників.
Членами атестаційної комісії вивчається система та досвід роботи вчителів, які
атестуються, через відвідування уроків і позакласних заходів, індивідуальні
співбесіди, анкетування, виконання навчальних програм, навчально-дидактичних
матеріалів учителя, видавничої діяльності, якості оформлення основної шкільної
документації. Підвищення професійної компетентності вчителів забезпечується
організацією внутрішньошкільної науково-методичної роботи.
Свою фахову
майстерність учителі підвищують через участь у роботі шкільних та міських
методичних об’єднань, творчих груп, шкільних, міських, обласних, всеукраїнських
методичних семінарах, конференціях, майстер-класах, конкурсах педагогічної
майстерності «Учитель року», «Класний керівник року», а також через самоосвіту,
яка спрямована на розширення і поглиблення професійно-методичних знань, а
також включає в себе науково-дослідницьку роботу, вивчення науковометодичної
і
навчальної
літератури,
розробку власних матеріалів, які
систематизовано у методичному портфоліо.
У річному циклі засідань шкільних методичних об’єднань (лютий-березень)
передбачено
проведення
творчого
звіту педагогів. Питання
атестації
розглядаються на методичній раді, нарадах при директорові, педагогічній раді .
Протягом звітного періоду 47 вчителів школи своєчасно пройшли атестацію. ( У
2011році було атестовано 11 педагогічних працівників, 2012 році - 7, у 2013 – 8, у
2014 – 10, у 2015 – 11.) Не підлягали атестації молоді спеціалісти, які прийняті на
роботу у 2013 році, і продовжують навчання у ВНЗ та вчителі, які знаходилися в
декретній відпустці. Спрямованість методичної служби на залучення педагогічних
працівників, які підлягають атестації, до творчої діяльності дає позитивні результати.
9 вчителів школи мають педагогічне звання «учитель-методист», 18 вчителів –
«старший учитель». Суттєвим здобутком для методичної скарбнички школи стало
отримання у 2012 році Шевченко Діаною Іванівною почесного звання «Заслужений
учитель України».
Моніторинг за останні 3 роки показує, що частка педагогічних працівників, які
мають педагогічні звання та почесні нагороди, стабільно висока.
Курсова підготовка працівників закладу здійснюється згідно з перспективним
графіком проходження курсів підвищення кваліфікації, який складається на 5
років та узгоджується з перспективним планом проходження атестації. Щорічно
до 01 вересня навчального року до відділу освіти і науки Нікопольської міської
ради подається заявка на підвищення кваліфікації педагогічних працівників у
наступному році.Кожен рік курсову підготовку на базі ДОІППО пройходять 20%
працівників закладу. Курси підвищення кваліфікації педагоги закладу проходять
своєчасно та в повному обсязі, що підкріплюється відповідними свідоцтвами.
Аналіз результативності курсової підготовки педагогічних працівників
здійснюється на засіданнях шкільних методичних об’єднань. За результатами
проходження курсів підвищення кваліфікації планується діяльність кожного
педагога щодо впровадження в практику досягнень науки, педагогічного досвіду,
інноваційних технологій. Питання курсової підготовки педагогічних працівників
щорічно включено до розгляду на нарадах при директорі , педагогічних радах
Учителі готують докурсові та післякурсові завдання, виступають із повідомленнями
на засіданнях ШМО.
Якщо говорити про весь педагогічний колектив школи, то тут працюють дійсно
ентузіасти своєї справи. Всі вчителі нашої школи — люди дуже різні. Але кожен із
нас — це яскрава, своєрідна особистість. І вплив особистості вчителя дуже
відчувається у процесі навчання і виховання. Для кожного педагога нашої школи
характерний свій творчий пошук, який ведеться у відповідному напрямку і
визначається специфікою викладання предмета.
Ведучий: Дякуємо, Галино Вікторівно! А всіх присутніх вітає шкільний вокальний
гурток «Краплинка».
(пісня)
Ведучий: . Про методичну роботу в закладі та роботу з обдарованими звітує
заступник директора з навчально-виховної роботи Костюченко Вікторія Іллівна.
Костюченко В.І.: Доброго дня всім присутнім!
Науково-методична робота в школі організована згідно Закону України «Про
загальну середню освіту», рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із
педагогічними кадрами», Положення про методичний кабінет загальноосвітнього закладу,
наказів відділу освіти Нікопольської міської ради. У школі розроблена відповідна структура
методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб
педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та
загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи закладу включає заходи по
створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього процесу,
формуванню методичної культури педагогічних працівників, дослідно-експертну та
аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.
Педагогічний колектив школи в 2014-2015 навчальному році працював над V етапом
науково-методичної проблеми області «Креативна освіта для розвитку інноваційної
особистості». У результаті роботи було накопичено позитивний досвід, що дало можливість
його узагальнити й презентувати на обласній ярмарці «Здобутки освітян Дніпропетровщини 2015»
Посібник
«Використання народних традицій на уроках образотворчого мистецтва» (вчитель
Деревянко А.Ю.)
Посібник
«Розвиток мовленнєвих компетентностей учнів на уроках української мови та
літератури»
(Вчитель Костюченко В.І.)
Посібник
Розвиток мовленнєвих здібностей молодших школярів на уроках української мови
(Вчитель Смоляр Н.М.)
Посібник
«Психолого-педагогічний супровід розвитку креативної особистості»
(психолог Гапоненко О.Є.)
Посібник
«Формування ефективності викладання природничих наук в контексті розвитку
інноваційної особистості»
(вчитель Швайка Н.П.)
Аналіз підсумків 2014-2015 н.р. показав, що поставленої на початку року мети було
досягнуто. Важливим здобутком стало узагальнення ППД кожним методичним
об’єднанням, це ще раз засвідчило високий професійний рівень педагогів.
Згідно перспективного та річного плану роботи школи педагогічний колектив у
2015-2016 н.р. розпочав роботу над I (діагностичним) етапом науково-методичної проблеми
області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», над
методичною темою школи «Новітні інформаційно-педагогічні технології як умова
створення розвитку і самореалізації особистості в демократичному суспільстві».
Робота над проблемною темою спланована на п’ять років та включає поетапну її
реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу по діагностиці ( у цьому
навчальному році був проведений моніторинг щодо готовності педагогів до інноваційної
діяльності у рамках нової наукової теми школи, вироблено методичні рекомендації щодо
проблемних ділянок, виявлених під час моніторингу;створено Банк інноваційних
технологій), теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми,
систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду.
Плануванням передбачено поєднання індивідуальних, групових та колективних форм
роботи, їхня модернізація на інноваційній основі. Питання ефективності роботи по
реалізації науково-методичної проблеми розглядаються на засіданнях шкільних
методобєднань, методичної та педагогічної рад.
У школі діє 9 методичних об’єднань, з них м/о класних керівників та 8 предметних
м/о, творчі та динамічні групи вчителів. Засідання м/о відбуваються не менше 4 разів на рік,
під час яких розглядаються нормативні документи з питань організації навчальновиховного процесу, актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін, ознайомлення з
науково-методичною літературою, стан та ефективність організації самоосвітньої
діяльності вчителів, впровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних
технологій, проведення предметних тижнів, організація та результативність роботи з
обдарованою молоддю, аналіз результатів моніторингу якості навчально-виховного процесу
та пошук шляхів подолання недоліків і підвищення якості знань учнів. Щосеместру кожне
методичне об’єднання узагальнює і систематизує свою роботу у форматі науковометодичного вісника, який має два варіанти: електронний - на шкільному сайті та
друкований, що зберігається в шкільному методичному кабінеті.
З метою здійснення системного підходу до організації методичної роботи,
пропагування кращого педагогічного досвіду та підвищення рівня фахової майстерності в
школі стало традиційним проведення предметних тематичних тижнів, тижнів педагогічної
майстерності, під час яких відкриті уроки та позакласні заходи відвідують колеги по
предметній кафедрі, молоді та малодосвідчені вчителі. Крім участі в шкільних педагогічних
та методичних заходах, вчителі школи беруть активну участь у роботі міських методичних
об’єднань та творчих груп, конкурсах фахової майстерності , що позитивно впливає на
розвиток їхньої педагогічної майстерності. Так, за останні 3 роки 4 педагоги стали
переможцями міських етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2014», «Класний
керівник року - 2012» (Костюченко В.І.), «Вчитель року - 2014» ( Крутій Н.П.) , маємо II
місце у міському конкурсі «Портфоліо вихователя групи продовженого дня - 2014»
( Осадчук Н.М.), ІІ місце у конкурсі «Вчитель року 2015» (Кривко А.Г.).
Слід відзначити позитивну тенденцію представлення матеріалів кращого досвіду
педагогів школи у фахових періодичних виданнях, зокрема отримання у 2015 році
відзнаки від Всеукраїнського методичного журналу «Відкритий урок», видавничої групи
«Основа».
З метою підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу в
умовах особистісно-орієнтованого навчання в школі впроваджена педагогічна технологія
портфоліо як одна із ключових складових вирішення науково-методичної проблемної теми
закладу. Впровадження даної технології на різних рівнях функціонування закладу –
Портфоліо учня, Портфоліо вчителя та Портфоліо школи дозволяє спроектувати
стратегічний і тактичний план дослідження перспектив розвитку окремих учасників
освітнього процесу та закладу загалом, активізувати творчу взаємодію всіх його структур з
метою досягнення спільного прогнозованого успіху у справі навчання та виховання творчо
розвиненої особистості, готової до самовдосконалення та саморозвитку. Дана технологія
суттєво допомагає вчителям під час проходження електронної атестації, реалізує їх творчий
потенціал. Учні школи також завдяки цій технології мають можливість презентувати себе
на різноманітних конкурсах, наприклад, щорічний шкільний конкурс «Учень року».
Цьому також сприяє проведення різноманітних за формою методичних заходів:
теоретичних та практичних семінарів, педагогічних консиліумів, педагогічних читань,
методичних виставок, творчих звітів вчителів, предметних тижнів, педагогічних рад,
нестандартних форм проведення уроків .
Педагоги школи діляться досвідом своєї роботи з колегами області та міста шляхом
проведення семінарів, розміщення розробок своїх педагогічних надбань на шкільному сайті
та фахових виданнях. На базі школи за останні роки проведено такі міські семінари:
- для вчителів іноземної мови «Активні форми роботи для розвитку навчальних
можливостей учнів на уроках іноземної мови» 2006-2007
- для вчителів історії та інформатики «Використання сучасних інформаційних
технологій у викладанні шкільних дисциплін» 2008-2009
- для вчителів фізики «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на
уроках фізики» 2010-2011
- для вчителів української мови та літератури «Формування комунікативної
компетентності учнів у процесі роботи над словом» 2011-2012
- для вчителів зарубіжної літератури «Емоційно-ціннісний підхід до викладання
російської мови та світової літератури» 2013-2014 н.р.
- для вчителів початкових класів «Компетентісно - орієнтоване навчання у процесі
формування творчої особистості молодшого школяра» 2014-2015н.р.
- для вчителів історії на тему: «Реалізація ключових компетентностей учнів на
уроках історії як важливий чинник соціалізації особистості»
2015-2016 н.р.
Зміст науково-методичної роботи школи характеризується систематичним
запровадженням інноваційних технологій розвивального навчання, розвитку критичного
мислення, інтерактивного навчання, особистісно зорієнтованого, інформаційні, ігрові та
проектні технології. Всі вони спрямовані на розкриття творчого потенціалу педагогів та
учнівської молоді. Протягом свого існування школа зростила багатьох молодих
спеціалістів, які вже є досвідченими педагогами і мають досягнення на освітянській ниві.
Сьогодні поряд із досвідченими вчителями в школі працюють 2 молодих спеціалістів:
Мірошніченко В.О.. Осадчук Н.М. – вчителі початкових класів, які входять до складу
Школи молодого вчителя. За кожним молодим педагогом закріплюються наставники,
робота яких спрямована на надання допомоги у розв’язанні першочергових проблем щодо
календарного та поурочного планування роботи,методики викладання, організації роботи з
обдарованими учнями, впровадження інформаційних та здоров`язберігаючих технологій,
підготовці учнів до ЗНО. З цією метою проводяться індивідуальні консультації,
взаємовідвідування уроків та їх аналіз, залучення молодих спеціалістів до участі у
семінарах-практикумах, тренінгах, педагогічних радах, що сприяє професійному
становленню молодого педагога, формуванню потреби постійного саморозвитку та
самовдосконаленню. І це дає вагомі результати : маємо II місце у міському конкурсі
«Портфоліо вихователя групи продовженого дня - 2014» ( Осадчук Н.М.).
«Найважливіша умова успішної роботи школи,— підкреслював В. О.
Сухомлинський,— це багате, різностороннє інтелектуальне життя педагогічного
колективу, допитливість, інтерес до нового в науці, постійний інтелектуальний ріст,
удосконалення».
Педагогічний колектив КЗ «НСЗШ№9» постійно підвищує свій професійний
рівень,педагогічну майстерність,реалізуючи завдання модернізації навчальновиховного процесу. Суть цього важливого процесу охоплює такі важливі аспекти:
слайд
- Орієнтація на актуальні проблеми сучасної теорії та практики;
- Освоєння та впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів
навчання;
- Розширення сфер професійного спілкування педагогів,
- Запровадження дистанційної освіти;
- Інформатизація навчально-виховного процесу;
- Розробка авторських програм,посібників.
Кожен член педагогічного колективу ефективно працює над реалізацією освітніх
завдань,поєднуючи традиційні засоби навчання з інформаційними технологіями. З
цією метою у школі була створена динамічна група вчителів, яка у рамках методу
проектів працює над створенням веб-квестів з різних навчальних дисциплін:
українська мова та література, математика, хімія, географія, початкова школа( усі вебквести розміщені на шкільному сайті).
Свої наробки вони представили на Шостому міжнародному форумі «Інноватика в
сучасній освіті», який проходив у м.Києві у 2014 році, на Міжнародній науковопрактичній конференції
«Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі», що
відбулася у Полтаві у 2015 році, на VІІ Міжнародному фестивалі педагогічних
інновацій у Черкасах ( 2015) .
У школі розроблено певну систему впровадження інноваційних технологій як
шлях до розвитку творчої особистості.З метою організації роботи над даним
питанням створено творчу групу вчителів «Новітні технології в арсеналі сучасного
вчителя». Використовуютьсярізноманітні форми залучення педагогів до інноваційної
діяльності: слайд фото
нестандартні форми проведення педагогічних рад, круглих столів, дискусій із
використанням інтерактивних технологій;
ділові, евристичні ігри з генерування нових педагогічних ідей;
творча діяльність педагогів у роботі методичних об’єднань;
участь у міських та обласних науково-практичних конференціях, семінарах;
узагальнення власного досвіду і досвіду своїх колег;
самостійна дослідницька творча робота над темою, проблемою;
заняття на спеціальних курсах підвищення кваліфікації ( пілотні курси Гугл,
міжнародні освітні конференції «Інтел»).
В інноваційній діяльності вчителі школи віддають перевагу таким технологіям і
методам навчання й виховання, як особистісно-зорієнтовані, комунікативні, активні
та інтерактивні. Усе більше педагогів володіють навичками роботи з комп`ютерною
технікою. Широко впроваджуються у навчально-виховний процес сучасні
інформаційні технології. За допомогою мультимедійних засобів навчання учнів
стають віртуальними свідками історичних подій, учасниками наукових конференцій,
здійснюють подорожі, переходять в іншомовне середовище, поринають у глибинні
процеси, що відбуваються у природі тощо. Зокрема, учителями української та
англійської мов у НВП активно впроваджується технологія «Європейське мовне
портфоліо», хмарні технології, що суттєво активізує пізнавальну діяльність учнів.
Учителями математики та фізики використовуються складові дистанційного
навчання. Зокрема, вчитель фізики Стиценкова О.В. була членом обласної творчої
групи вчителів, яка працювала над впровадженням даної технології в
Дніпропетровській області.
Таким чином, інноваційна діяльність учителів нашої школи - продуктивний
вид діяльності, необхідний компонент в арсеналі сучасного педагога, який виховує і
навчає креативну особистість, здатну до швидкої інтеграції в суспільство.
Велику увагу адмістрація школи приділяє впровадженю інформаційнокомунікаційних технологій у НВП, саме тому наш шкільний веб-сайт був створений
на системі керування «Джумла», що значно розширює потенційні можливості
використання ІКТ нашими педагогами. Структура веб-сайту включає в себе такі
сторінки: «Наша школа», де розміщені загальні відомості про школу, її історію,
сьогодення, спеціалізацію, досягнення за результатами участі учнів у міських,
обласних олімпіадах, адреса школи. Сторінка «Управління» включає в себе відомості
про адміністрацію школи, напрямки роботи управління школою. На сторінці
«Навчальний процес» розміщено інформацію про розклад дзвінків, роботу гуртків,
структуру навчального року, інформацію для батьків про вступ до школи та
підготовку до ЗНО.Функціонують сторінки «Педагогічний колектив», «Виховна
робота», «Методична робота», «Наші класи на початок навчального року»,
«Учнівське самоврядування», «Сторінка психолога», «Бібліотека», «Корисні
посилання», «Шкільне відео», «Методична скарбничка вчителів». Всі сторінки
проілюстровані фотоматеріалами, цікавим підбором інформації, яку й учні, й учителі
активно використовують у своїй роботі. Вагомим здобутком для освітян Нікополя
стало створення учителем інформатики нашої школи Виноходовим А.А. сайту
«Методична скарбничка вчителів Нікополя», який щодня відвідують більше тисячі
користувачів, а за три роки його відвідало 800 000 педагогів.
Для здійснення навчально-виховного процесу використовується комп’ютерна
підтримка управлінської, науково-методичної та навчально-виховної діяльності
шкільного колективу. У школі створено „Електронну базу даних” (на учнів, учителів,
випускників, техперсонал). Всі вчителі школи у період з 2006 по 2011 роки пройшли
курси за програмою МS „Партнерство в навчанні”, «Основи ІКТ» та отримали
посвідчення ДОІППО, як результат - володіють комп’ютером на рівні користувачів.
На сучасному етапі комп’ютери у нашій школі використовуються не лише на уроках
інформатики , практично всі педагоги школи використовують комп’ютерну
підтримку під час уроків, оскільки це допомагає осучаснити НВП і забезпечити його
учасників новим форматом сучасної освіти.
Із 50 педагогічних працівників закладу 37 (74%) використовують інформаційні
технології , мультимедійні програми, електронні посібники.
Шлях до вершини власного успіху кожна дитина готова пройти за умови, якщо
педагоги й батьки віритимуть у її сили, підтримуватимуть її та любитимуть. Тому в
нашій школі проводиться серйозна робота по формуванню інтелектуальних
здібностей обдарованої учнівської молоді в рамках Президентської програми
«Інтелектуальне майбутнє України». Педагогічний колектив закладу спрямовує всі
свої зусилля для успішної реалізації цієї освітянської політики. У школі створені всі
умови, щоб почути, побачити кожну дитину, кожного учня, дати йому можливість
реалізувати себе у тій сфері, де він відчуває себе впевнено й комфортно. З цією метою
в школі розроблена й втілена в життя програма роботи з обдарованими дітьми
«Творча особистість».
Вчителі школи, педагог-організатор цілеспрямовано працюють з обдарованими
учнями, організовують їхню участь у спортивних змаганнях, інтелектуальних та
творчих конкурсах, конкурсах-оглядах художньої творчості, самодіяльності. Також у
школі працює літературна студія, яка щосеместру випускає учнівський вісник. Юні
літератори знайомлять шкільну громаду зі своїми здобутками, ведуть цікаві
пізнавальні рубрики для учнів початкової та середньої ланки. Вісник має дві версії:
електронну на шкільному сайті та друковану. Щороку у школі проходить конкурс
«Учень року», який має на меті заохочення школярів до наукової та творчої
діяльності, підсумовує їхні досягнення та визначає переможця.
Учні школи беруть участь і стають переможцями різних міських та обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів.
Таким чином, за останні 3 роки 94 учні стали переможцями міських, обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, а ще 831- їхніми учасниками.
Наслідки участі учнів школи в міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних
творчих та інтелектуальних конкурсах
РІВЕНЬ
МІСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ НАЦІОНАЛЬН МІЖНАРОДН
ЗАХОДИ
КОНКУРС ЗНАВЦІВ
УКР..МОВИ ІМ ..П.Я ЦИКА
Мовно-літературний
конкурс ім. Т.Шевченка
«Край п’яти Січей»
«Собори наших душ»
«Розкрилля душі»
«Соняшник»
ТУРНІР ЮНИХ БІОЛОГІВ
«ГЕЛІАНТУС»
«ЛУКОМОРЬЕ -2014»
«ГРИНВІЧ»
ФЕСТИВАЛЬ
ПРИЗЕРИ
ПРИЗЕРИ
5
1
5
2
ПРИЗЕРИ
ПРИЗЕРИ
ГРАН-ПРІ, 4
1
2
50
10
3
5
3
КОМУНІКАТИВНИХ ІГОР
«ЧАТУЄ В СТОЛІТТЯХ
ЧЕРНЕЧА ГОРА "
2
З 2013-2014 н.р. у школі працює наукове товариство учнів «Інтелект», члени якого є
слухачами Дніпропетровського відділення МАН України. Товариство активно
співпрацює з Київським нацональним університетом ім. М.Драгоманова, викладачі
якого є рецензентами наукових робіт наших учнів.
Учні школи під керівництвом вчителів-предметників брали участь у міських та
обласних конкурсах захисту науково-дослідницькихробіт з фізики, біології, історії,
української мови та літератури. В І (міському) етапі всі учасники стали призерами і
взяли участь у ІІ (обласному) етапі. Тож, як бачите,потенціал у нас великий, планів
на майбутнє багато і, сподіваємося, перемог також! Дякую за увагу.
Ведучий: Дякуємо, Вікторіє Іллівно! А вашій увазі пропонуємо художній номер
танцювального гуртка «Калейдоскоп».
(виступ учнів)
Ведучий: Навчальні досягнення закладу представляє заступник директора з
навчально-виховної роботи Асессорова Світлана Василівна.
Асессорова С.В.: Дорогі друзі! Вітаю вас у нашій школі!
Сьогодні наша школа - це 786 учнів, які навчаються у 28 класах (із них: 1-4 кл. – 341
учнів, 5-9 кл. – 337 учнів, 10-11кл. – 76 учнів).
У школі протягом останніх трьох років помітна тенденція до збільшення кількості
учнів на 12%, цей показник свідчить про створення в школі умов, які задовольняють
запити батьків і дітей, про індивідуальний підхід у навчанні учнів,про скоординовану
діяльність всього педагогічного колективу. Можна з упевненістю стверджувати,
школа користується авторитетом у мікрорайоні. Все це дає фундамент для
подальшого розвитку нашого закладу.
Для отримання базової та повної загальної середньої освіти учні мають все
необхідне: обладнані кабінети, необхідні підручники, наочні посібники,
кваліфікованих педагогів
Для учнів початкової школи працюють дві групи продовженого дня:
- для учнів 1 класів
- для учнів 2-4 класів.
Вихователі ретельно слідкують за виконанням учнями домашніх завдань,
надають індивідуальну допомогу тим, хто не засвоїв навчальний матеріал на
достатньому рівні під час уроків. Навчальна робота, прогулянки на свіжому
повітрі, спортивні заняття та гуртки імпонують батькам, тому наповнюваність
ГПД максимальна – по 30 дітей.
У навчальному закладі створені достатньо комфортні умови, які забезпечують
принцип наступності у дошкільній і початковій освіті. Щоб із перших днів
перебування в школі дитина безболісно адаптувалася до нової соціальної ролі,
ведеться кропітка робота з батьками, вихованцями. З цією метою в школі діє Школа
майбутнього першокласника, проводяться індивідуальні бесіди, консультації.
Навчально-виховний процес школи організовується відповідно до робочих
навчальних планів на кожен навчальний рік та плану роботи школи, які складені
відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та з
урахуванням основних вимог Законів України "Про освіту", "Про загальну середню
освіту".
Робочі навчальні плани складаються:
- для початкової і базової школи з українською мовою навчання з вивченням
російської чи іншої мови національної меншини,
- для старшої школи: для класів економічного та технологічного профілю.
Згідно з додатком до робочого навчального плану закладу на 2015-2016 навчальний
рік інваріантна складова становить 771,5 годин. Варіативна складова навчального
плану протягом останніх 5-ти років складає 100%, профінансована і використана в
повному обсязі: 1-4 класи – 13 годин; 5-9 класи – 34 годин; 10-11 класи – 19,5 годин
(разом – 66,5 годин)
При розподілі годин варіативної складової з урахуванням пропозицій шкільної
ради, батьківської громадськості, засад профільного навчання виділені години для
допрофільної підготовки в 8-9 класах .
Для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, згідно з Положенням
про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,
організоване індивідуальне навчання. За 3 роки на індивідуальному навчанні
перебували 7 учнів, для 6 із них індивідуальне навчання було призначене тимчасово
за станом здоров’я. 5-ро учнів мають високий і достатній рівень знань.
Контроль за дотриманням критеріїв оцінювання результатів навчальних
досягнень учнів відстежується через перевірку класних журналів (видаються
узагальнені накази по закладу двічі на рік), проведення контрольних робіт.
У закладі наявна і постійно вдосконалюється система контролю за
навчальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими
напрямками: рівні навчальних досягнень учнів за результатами семестрового
(річного) оцінювання; навчальні досягнення кожного класу ; результати ДПА,
результати ЗНО в порівнянні з результатами річного оцінювання; участь учнів
школи у конкурсах, олімпіадах, МАН.
Моніторингові дослідження успішності учнів 2-11 класів свідчать про те, що
якість навчання учнів школи є стабільною. Позитивним є те, що кількість учнів,
які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень , збільшилася на 6%, а
% учнів, які мають середній і початковий рівень знань знизився на 6%.
Моніторинг результатів державної підсумкової атестації в 4 класах демонструє
стабільну позитивну динаміку.
Розбіжність між результатами ДПА та річного оцінювання за 3 роки складає
2-5%. Результати річного оцінювання підтверджуються рівнем знань в 5 класах.
Аналіз рівнів навчальних досягнень учнів 9-х класів за результатами
державної підсумкової атестації свідчить, що якість знань з української мови,
географії, історії України учнів зростає. Якість знань з біології є стабільною. Дещо
зназився показник якості знань з математики.
На сучасному етапі реформування освіти в Україні держава приділяє велику увагу
створенню успішного навчання та розвитку здібностей обдарованої молоді. Система
роботи школи щодо профорієнтації школярів спрямована на виважений свідомий
вибір професії та подальшого життєвого шляху, визначення свого місця у суспільстві.
Профільне навчання створює оптимальні умови для диференційованого та
індивідуального навчання, що дозволяє здобути повну загальну середню освіту з
урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази
освітнього закладу
На виконання Концепції впровадження профільного навчання у старшій школі
запроваджено профільне навчання. Створена програма впровадження профільного
навчання, перспективний план реалізації на 5 років, розроблена структура та модель
організації профільного навчання.
Останні роки у відповідності з потребами учнів та можливостями навчального
закладу всі учні старшої школи навчалися за двома профілями: економічним та
інформаційно - технологічним.
Допрофільна підготовка учнів школи здійснюється з метою їх професійної
орієнтації, сприяння вибору ними профільного навчання в старшій школі через
мережу спецкурсів, факультативів, предметних олімпіад і виконує підготовчу
функцію, сприяє попередньому самовизначенню учнів основної школи з профілем
дальшого навчання.
В 8-9 класів за рахунок годин варіативної частини навчального плану, виділено
години на посилення предметів (математика, українська мова) та введення
факультативів (математика), що є складовою допрофільної підготовки.
У школі забезпечується інформування школярів 8-9 класів про профілі навчання,
про мережу професійно-технічних, вищих навчальних закладів, напрями навчання у
них, умови прийому, навчання та подальшого працевлаштування. Проводиться
інформування про потребу у робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому
ринку праці. Спільно з центром зайнятості щорічно організовується та проводиться
“День відкритих дверей”, в рамках якого випускники навчальних закладів мають
можливість ознайомитися з потрібною їм інформацією, з переліком навчальних
закладів України, в яких можна отримати вищу та професійно-технічну освіту.
Розмішені інформаційні стенди, в яких зазначено інформацію про профорієнтаційні
послуги, інформацію про ринок праці в Україні, в школі працює профорієнтаційний
термінал. Школа підтримує взаємозв’язок з навчальними закладами різних рівнів
акредитації в Нікополі, Дніпропетровську, Києві.
Нікопольський технікум Національної металургійної академії ;
Нікопольський професійний технічний ліцей;
Нікопольський центр професійної освіти;
Дніпропетровський
коледж
ракетно
–
космічного
машинобудування
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара
Київський Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова
Обґрунтування доцільності впровадження обраних профілів проводиться за
допомогою анкетування учнів. Вивчення освітніх запитів батьків. Анкети та тести
розміщені на сайті школи, куди учні мають доступ. Результати обробляються
автоматично.
Для роботи у профільних класах залучаються вчителі - предметники, які мають
значний педагогічний досвід та стаж роботи. Система профорієнтаційної роботи
включає в себе спільну діяльність класного керівника, психолога, педагогаорганізатора, громадських організацій.
Керівництво закладу здійснює аналітичний контроль за результативністю
введених профілів. Щорічно проводяться психологічні дослідження з метою
подальшого вибору профілю та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з профільних
предметів.
У навчальному закладі якісно здійснюється робота з обліку працевлаштування
випускників. Всі випускники 9-х класів продовжили навчання для здобуття повної
загальної середньої освіти. 60% із випускників навчаються в 10 класах нашої школи
За останні три роки зі школи випущено 171 учень 9 класів та 122 учня 11 класів
випускних класів
При аналізі результатів семестрового, річного оцінювання з профільних
предметів відмічено стійку позитивну динаміку в межах високого та достатнього
рівня знань. За результатами ЗНО з української мови в 2014р. – 73% учнів, 2015р.69% набрали понад 150,5 бали та підтвердили свої оцінки в атестаті.
Аналіз моніторингових досліджень результатів ЗНО свідчить, що 65% випускників
нашої школи складають ЗНО з профільних предметів. За результатами ЗНО з
математики в 2014 та 2015р.- 71% випускників набрали понад 150,5 бали з
математики та 75% - з географії. Свідченням високих досягнень наших учнів є
показник результатів ЗНО. З 2008 року всі учні, які претендували на нагородження
медалями підтвердили високий рівень знань і отримали високі бали на ЗНО.
Аналіз працевлаштування 11-класників за останні 3 роки показав, що із 122
випускників 56 навчаються на профільні спеціальності у ВНЗ.
Високе покликання педагога, творче ставлення до роботи, віра у своїх учнів – це ті
складові, які спонукають вчителів нашої школи до натхненної праці, що приносить
вагомі результати й показує високий рівень педагогічної майстерності педагогів і
навчальних досягнень учнів. Саме тому одним із основних напрямків реалізації
шкільної програми«Творча особистість» є робота з інтелектуально обдарованими
учнями. У школі створено банк даних «Обдаровані діти», який на сьогоднішній день
налічує 130 учнів, що становить 17 % всіх учнів.
Учні школи є учасниками І-ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, міських,
обласних та міжнародних
конкурсів. Адміністрація школи веде постійний
моніторинг результативності участі учнів школи в предметних олімпіадах. За останні
роки кількість призерів ІІ етапу олімпіад зросла на 28%. Всі учасники ІІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад становляться призерами.
На виконання програми «Творча особистість» в школі організована робота з
учнями, які мають високий навчальний потенціал. Вчителі на уроках і в позаурочний
час приділяють таким учням додаткову увагу, здійснюють диференційований та
індивідуальний підхід. Як результат цієї роботи, учні, які мають високий рівень
навчальних досягнень за наслідками навчального року, нагороджуються похвальними
листами, грамотами, золотими та срібними медалями.
Як наслідок , за останні роки 8 випускників старшої школи були нагороджені
золотою медаллю «За високі успіхи в навчанні» та 4 - срібною медаллю « За успіхи в
навчанні», 380 учнів 1-8 і 10 класів отримали похвальні листи за успіхи в навчанні,
43 учні випускних класів нагороджені грамотами за особливі успіхи у вивченні
окремих предметів.
Ведучий: Дякуємо, Світлано Василівно! А з піснею «Моя Україна» виступає
шкільний вокальний гурток «Червона рута». Зустрічайте.
Ведучий: Виховну роботу в школі представляє заступник директора з виховної
роботи Деревянко Анжеліка Юріївна.
Деревянко Анжеліка Юріївна: Рада вітати всіх присутніх у цій залі!
Виховний процес в нашій школі здійснюється відповідно до державних
законодавчих актів на основі культурно-історичних цінностей українського народу,
його традицій, звичаїв, духовності, досягнень вітчизняної та світової педагогіки.
Пріоритетним у виховній роботі нашої школи є: реалізація особистісно
орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до
національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я
підростаючого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей, забезпечення
педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої
компетентності.
Виховна робота в школі здійснюється за такими напрямками: національно патріотичне, громадянське, превентивне, правове, моральне, естетичне, екологічне,
фізичне, трудове виховання, формування здорового способу життя, розвиток
учнівського самоврядування.
Для реалізації цих завдань розроблений план виховної роботи школи, план
педагога – організатора, цільові виховні програми, а також розроблені заходи, які
охоплюють всі напрями виховання з метою формування ціннісних ставлень учнів.
НАЗВИ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
Програма з національно – патріотичного виховання.
Програма «Здоров’я дитини – здоров’я країни»
Програма корекції соціальної дезадаптації.
Програма «Я – особистість»
Програма «Перлини духовності»
Програма «Колективна творча справа»
З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу з 2011 року
шкільним методичним об`єднанням
класних керівників було розроблено та
запроваджено єдину форму планів виховної роботи, в якій передбачено: проведення
виховних заходів, участь у загальношкільних заходах, індивідуальна робота з
учнями, робота щодо збереження життя та здоров’я учнів, координація роботи
органів учнівського самоврядування, робота з батьками, вивчення особливостей
учнівського колективу та окремих учнів.
Діяльність щодо реалізації напрямків виховної роботи здійснюється через
об`єднання учнівського самоврядування, яке сприяє виробленню в учнів почуття
господарів школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності,
демократії.
У школі створена і працює учнівська організація «Сенс». Робота учнівського
парламенту на чолі з президентом школи охоплює всі сторони шкільного життя і
здійснюється через організацію діяльності секторів: «Котигорошко», «Інтелект»,
«Турбота» , «Молодша зміна», «Креатив», «Лідер», «Прес-центр».
Парламент школи є
ініціатором, активним учасником проведення заходів,
направлених на демократизацію управління школою, підвищення якості навчання та
виховання, розвитку ініціативи та громадянської свідомості учнів, захисту їх прав і
свобод.
З метою виховання в учнівської молоді поваги до історичного минулого народу,
любові та шанобливого ставлення до своєї держави, почуття патріотизму
адміністрацією школи розроблена програма з національно – патріотичного виховання.
В рамках програми проходять заходи, виховні години, свята до усіх значимих
історичних подій.
Національно-патріотичне виховання здійснюється через форми роботи в
мікрорайоні (виявлення та привітання учасників Другої Світової війни, людей
похилого віку, надання їм допомоги), проведення класних годин, зустрічей із
воїнами-афганцями, учасниками Другої Світової війни.
Відвідування краєзнавчого музею та музею афганців.
Під враженням спогадів ветеранів Другої Світової війни учнями одинадцятих
класів Бабічем Владиславом, Плахоттєю Тетяною, Снєгуровою Валерією було знято
документальний фільм “Парень из нашего города” про мужнього нікопольця,
героїчного захисника Вітчизни Кириченка Геннадія Нікіфоровича. Цю роботу учні
представили на міській учнівській конференції.
До 70 річниці визволення Нікополя від фашистських загарбників в школі була
відкрита музейна кімната, матеріали для якої збирали учнівські колективи школи, це
друга музейна кімната у місті, експонати в ній постійно оновлюються. Вчителем
історії Міщенко Світланою Василівною з числа учнів старших класів була
організована група екскурсоводів. За час роботи музейної кімнати 532 учня відвідали
тематичні екскурсії та лекції.
В рамках української дитячо – юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») в школі працює гурток. Керівник гуртка Гапоненко Ольга Євгенівна для
учнів усіх паралелей проводить різноманітні конкурси та змагання, де школярі
мають змогу показати знання з історії козацтва, української культури, інтелектуальні
можливості, проявити винахідливість, вправність та фізичні здібності.
Маючи на меті виховання почуття любові до Вітчизни, класні керівники разом
із вчителями історії спільно реалізують проекти
“Мій край – моя історія жива”, «Я – українець!» та ін.
Під керівництвом учителя української мови Костюченко Вікторії Іллівни свої
враження учні систематизували й уклали збірку “Мій край – моя гордість”, яку
виклали на шкільному сайті, що дало можливість ознайомитися з її матеріалами
двомстам дев’яноста восьми відвідувачам сайту.
За ініціативою шкільного парламенту учні школи працюють над довготривалим
проектом «Моя Україна». Підсумком першого етапу є знятий учнями відео ролик «7
чудес України», який розміщено на відеохостингу YouTube та веб-сайті «Газета город
Нікополь». Переглянули це відео 405 користувачів інтернету.
В цьому навчальному році іде робота над проектом «7 чудес
Дніпропетровщини», а третім етапом буде ролик «7 чудес Нікопольщини».
Педагоги спрямовують свої зусилля на виховання в учнях рис громадянина –
патріота, який чітко усвідомлює принципи загальнолюдської моралі: правди,
справедливості, милосердя. Яскравим прикладом цього став благодій ярмарок
“Подаруй надію на життя”. Зібрані на ньому кошти, 4 тисячи гривень, були
направлені до благодійного фонду “Дітям Нікополя” на лікування онкохворих дітей”.
Наша школа проводила акції на допомогу воїнам АТО. Був проведений ярмарок
по збору коштів для учасників АТО (було зібрано 8 тисяч гривень), збір теплих речей,
солодощів, листівок, малюнків, виготовлення оберегів.
Також були організовані зустрічі учнів школи з учасниками АТО.
З дня заснування школи, з метою формування та розвитку культури здоров'я
серед учасників навчально-виховного процесу, організації їх життєдіяльності на
позиціях здорового способу життя, пропаганди фізичної культури, спорту, туризму в
сім'ї розроблена та працює програма «Здоров’я дитини – здоров’я країни». За
впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій у роботі з учнями та
батьками директор школи Казакова Галина Вікторівна визнана одним із 100 кращих
директорів шкіл Дніпропетровщини. Її імя занесено до книги «Лідери освіти
Дніпропетровщини».
Учні школи протягом останніх п’яти років досягли значних результатів з різних
видів спорту, займають призові місця в спортивних змаганнях міського, обласного,
Всеукраїнського та міжнародних рівнів. Найбільших результатів досягли такі учні:
 з легкої атлетики – Сіліна Анастасія, Коломоєць Катерина, Літвінова
Валерія;
 з боксу та кікбоксінгу – Царенко Даніїл;
 з вільної боротьби – Бірюк Юрій;
 з скалолазення – Якимець Олег;
 з гімнастики – Савченко Анжела, Лисенко Олександра, Мельник Дар’я;
 з футболу – Павлов Артем, Івашевич Володимир.
Царенко Данило та Коломоєць Катерина за підсумками 2014 року увійшли до
10-ки кращих спортсменів м. Нікополя віком до 18 років з Олімпійських видів спорту.
Скрипник Іван протягом останніх двох років виборював 1 місця у змаганнях з
карате на чемпіонаті країн східної Європи, чемпіонаті Європи, чемпіонаті Світу.
Футбольна команда нашої школи брала участь у Всеукраїнських змаганнях
«Євро 2012». Завдяки талановитому тренеру Бражнику Олексію Миколайовичу
команда зайняла 1 місце в обласних змаганнях. У м. Донецьку в 1/16 переграла
команду переможців Луганської області, зайняла
2 місце в Всеукраїнських
зональних змаганнях «Євро 2012».
Ведучий: Для Вас виступає практичний психолог школи, член батьківського комітету
і просто чарівна жінка Гапоненко Ольга Євгенівна з піснею «Команда молодости
нашей».
Ведучий: Дякуємо, Ольго Євгенівно, сподіваємося, що всі присутні отримали
позитивний заряд енергії від Вашої чудової пісні. А Анжеліка Юріївна продовжить
знайомити нас із складовими виховного процесу в школі.
Анжеліка Юріївна:
У минулому навчальному році наша школа брала участь у конкурсі «Шкільна
територія здоров’я» на найкращу організацію роботи з охорони здоров’я в
загальноосвітніх навчальних закладах м. Нікополя та зайняла почесне третє місце.
Творча група вчителів школи разом з дітьми та їх батьками готували презентацію
закладу, творче представлення здорового меню, агітбригаду та поробки з екологічно
чистих матеріалів. Особливо хочеться відмітити сім’ї Половінцевих, Єршових,
Гапоненко та Орешето.
Кожного року на базі школи працює табір відпочинку з денним перебуванням
«Країна Веселкова» в якому оздоровлюються учні 1-5 класів та діти пільгових
категорій.
Метою діяльності табору є забезпечення змістовного дозвілля, задоволення
інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб в літній
канікулярний час. Аналіз роботи табору за останні роки показав, що кількість учнів,
які відпочивають у таборі з кожним роком зростає.
Улітку 2015 року на базі табору працювала літня школа знавців англійської
мови, де вихованці розвивали і укріплювали свої мовленнєві навички. Вчителі перед
собою поставили першочергову мету: викликати бажання у дітей вчити іноземну
мову і своєї мети вони досягли. Восени 82 учня школи взяли участь у
Всеукраїнському конкурсі знавців мови «Грінвич».
З метою підвищення правової освіти дітей та учнівської молоді, попередження
протиправних дій в учнівському середовищі, сприяння захисту дітей від усіх форм
фізичного та психічного насильства у школі стало традицією проведення місячника
правових знань, у ході яких проводяться: бесіди, виховні години правового
спрямування “Мої права”, “Я і закон”, тренінги, конкурси малюнків, рефератів,
учнівських творів, презентацій на правову тематику, турніри юних правознавців.
Результатом роботи у цьому напрямку є те, що за останні 5 років жоден учень нашої
школи не скоїв правопорушень.
Позашкільна освіта є невід’ємною складовою частиною системи освіти, тому
школа постійно працює над забезпеченням освітньо-культурних потреб дітей,
створює умови для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку,
організації змістовного дозвілля, удосконалення процесу виховання учнів школи.
На початку кожного навчального року проводиться цілеспрямована робота
щодо залучення учнів до позашкільної освіти: класні керівники проводять класні
години, організовуються презентації шкільних гуртків та секцій
закладів
позашкільної освіти міста.
У школі працюють 12 гуртків та секцій за різними напрямками, які відвідують
близько 37% учнів: «Умілі ручки», «Краплинка», «Творча майстерня», «Чарівний
пензлик»,
«Черлідери», секція «Футбол, секція «Загальна фізична підготовка», «Джура»,
спортивні ігри,
«Прес – центр», «Ерудит», «Флешка» .
За останні 3 роки кількість дітей, охоплених позашкільною освітою, зросла на
36 %. Наші діти відвідують гуртки Міжшкільного центру технічного навчання,
Будинку дитячої творчості, Нікопольського культурно дозвілевого центру; спортивні
секції ДЮСШ 1, ДЮСШ 2, СК «Електрометалург», СК «Трубник» та інші установи
Секція, гурток
ДЮСШ №1
ДЮСШ №2
СК «Електрометалург»
СК «Трубник»
Клуб «Кайман»
МЦТН та ТТ
МБДЮТ
НКДЦ
Школа мистецтв
Школа «Вікторія»
Танці «Богема»
Школа танців «Бронкс»
Сучасні танці
Бально-спортивні «Спектр»
Танці «Асоль»
Східні танці КСК
Школа танців «Дансер»
Екоцентр
Гурток малювання. Музей.
Недільна школа
Шкільні гуртки
Всього:
2013 – 2014
29
21
109
12
7
28
34
16
27
9
22
8
7
2
10
5
11
5
3
6
2014 – 2015
30
23
117
17
9
32
38
18
31
10
22
12
9
2
10
5
15
5
4
8
2015 – 2016
34
28
128
19
9
37
43
21
39
11
24
14
9
4
12
5
18
6
6
12
198
569
215
632
256
735
Учні нашої школи є переможцями:
Горбунов Микола
Всеукраїнської виставки –
конкурсу наукової та технічної
творчості.
Штик Інна
Переможці у номінації «східний
Кулеша Елла
танець»
 Міжнародного фестивалю –
конкурсу «Перлина
талантів»
 Міжнародного
Хребтова Юлія
Юхименко Вікторія
хореографічного
фестивалю – конкурсу
«Містерія танцю»
Призові місця у номінації
«цирковий жанр» на:
 Міжнародному фестиваліконкурсі мистецтв «Зоряна
хвиля»
 Міжнародному
багатожанровому
фестивалі-конкурсі
«Коронація зірок»
 Міжнародному конкурсі
«Кришталева мрія»
Щорічно в школі вивчається стан охоплення дітей соціально незахищених
категорій позашкільною освітою. Вивчення проводиться шляхом аналізу матеріалів
охоплення учнів позашкільною освітою, щоденників класних керівників по
залученню дітей соціально незахищених категорій до гурткової роботи як в школі, так
і в інших навчальних закладах. Можна зробити висновок, що Змістовним дозвіллям
охоплено 100 % учнів, що є високим показником.
Стан охоплення пільгових категорій позашкільною освітою
Категорія
Всього дітей
Відвідують
гуртки
Діти-сироти,
діти,
що
14
14
знаходяться під опікою, та діти з
прийомних сімей
Діти-інваліди
10
10
Діти із малозабезпечених
25
25
сімей
Діти, постраждалі в наслідок
3
3
аварії на ЧАС
Діти із багатодітних сімей
33
33
Всього
85
85
З метою попередження усіх видів дитячого травматизму в школі розроблені
єдині кодовані інструкції, у кожному кабінеті є куточок щодо профілактики усіх видів
дитячого травматизму та з безпеки життєдіяльності. Вчителі - предметники та класні
керівники вивчають з учнями правила техніки безпеки під час навчання, про що
робляться відповідні записи у журналах інструктажів, вивчаються правила
внутрішньошкільного розпорядку, правила поведінки учнів за межами школи.
Систематично в школі проводяться тематичні тижні здоров`я, БЖД,
протипожежної безпеки, конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної
безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнків, плакатів, кожного року школа бере
участь у місячнику «Увага! Діти на дорозі!».
У школі працюють загони ЮІР та ДЮП, які ведуть пропагандистську роботу
серед учнів. Для проведення виховних годин залучаються фахівці: працівники ДАІ,
пожежної частини, медичної сфери.
Школа тісно співпрацює з батьківським комітетом.
Батьки активно допомагають в організації шкільних та загальношкільних
заходів, свят, екскурсій.
На батьківських зборах розглядаються питання: результати навчання учнів,
стан дитячого травматизму, профілактика захворювань, питання профорієнтації та
інші.
Отже, система виховної роботи нашої школи — це комплекс виховних цілей,
спосіб життя учнівського та педагогічного колективів підпорядкований єдиній меті –
виховання свідомого громадянина України.
Система виховної роботи школи спрямована на виховання дитини, яка повинна
бути насамперед здоровою, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння
робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.
Принцип мистецтва виховання говорить: діти повинні виховуватися не для
сьогодення, а для майбутнього, можливо кращого стану роду людського !
Ведучий: Дякуємо, Анжеліко Юріївно. Робота школи, яку представила нам
адміністрація школи, безумовно, масштабна і вагома. Звісно, вона привертає до себе
увагу і знаходить своє відображення в засобах масової інформації. Протягом останніх
років газети нашого міста розміщали багато матеріалу щодо діяльності педколективу
школи, про обдарованих учнів закладу, про активну участь всіх членів великої
шкільної родини у житті міста та країни. (слайд)
Ведучий: До слова запрошується директор школи Казакова Г.В.
Казакова Г.В.: Шановні гості, колеги, батьки, учні! Сьогодні перед вами розкрила
свої сторінки книга шкільного життя, життя яскравого, насиченого перемогами
педагогів і їх вихованців. Життя наполегливої і відданої своїй справі праці, праці в
ім’я великої мети – виховання молодого покоління українців, які з честю та гідністю
нестимуть у світі високе звання громадянина України. Ми щиро віримо, що ті
зусилля, яких докладає наш дружний колектив, у справі навчання й виховання
підростаючого покоління, стануть міцним фундаментом для щасливого майбутнього
наших учнів. Дякуємо за увагу.
(фінальний номер)
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
335
Размер файла
353 Кб
Теги
школа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа