close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Моніторинг 1

код для вставки
Моніторинг якості навчання математики та соціальна компетенція школярів
Криворізька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №8
Підготувала:
вчитель математики
Козинець А.І.
вища кваліфікаційна категорія,
вчитель-методист
Стратегічні завдання сучасної Європейської освіти
«ВИВЧАЙТЕ МАТЕМАТИКУ! БУДЕТЕ ЗНАТИ МАТЕМАТИКУ – БУДЕТЕ ЗНАТИ ВСЕ!».
АКАДЕМІК П.Л. КАПІЦА
Навчити жити разом
Навчити вчитися
Навчити діяти
Навчити жити (відповідати
за власні вчинки та своє
життя)
Нічому того, що важливо знати, навчити не можна, - все, що
може зробити вчитель, це вказати доріжки.
(Олдингтон Р.)
Основним принципом моніторингу якості освіти є систематичність в проведенні
досліджень та спостережень, доступність та відкритість в отриманні інформації.
МОНІТОРИНГ
БАЗОВИЙ
ТЕМАТИЧНИЙ
Вступний
Тема 1
Проміжний
Тема 2
Підсумковий
Тема 3 і т.д.
«ОДНОГО
УРОКУ»
Категорії ключових компетентностей
Категорії ключових компетентностей
Автономна дія
Уміння функціонувати у
соціально гетерогенних
групах
Інтерактивне використання
засобів
Перелік ключових
компетентностей, визначений
українськими педагогами
Вміння вчитись
Загальнокультурна
Громадянська
Здоров’язберігальна
Підприємницька
Соціальна
Компетентності з ІКТ
Предметні компетенції
Знання
Уміння
Навички
Ставлення
Соціальна компетентність
Метою даної компетентності є
навчити учнів продуктивно
співпрацювати з партнерами у
групі та команді, виконувати
різні ролі та функції у
колективі.






Завдання:
стимулювання діалогічного спілкування;
проведення факультативів, гуртків;
проведення уроків, позакласних заходів у
формі ситуативних занять, дискусій, рольових
ігор;
формування засобами предмета патріотичних
почуттів, традицій українського народу;
використання групових, парних, колективних
форм організації навчальної діяльності;
упровадження технологій і методів навчання,
що сприяють формуванню правильної оцінки і
самооцінки, умінь застосовувати власний
досвід, адаптуватися до змін.
Ми навчаємося не для школи, а для життя.
Сенека Молодший
До складових соціальної компетентності
відносять такі:
1. Оперативна соціальна компетентність
- знання про соціальні інститути і
структурах, уявлення про функціонування
соціальних груп, сучасної кон'юнктурі, про
широту і вимогах сучасного репертуару
рольової поведінки, загальної соціальної
орієнтації та обізнаності.
3. Комунікативна компетентність здатність встановлювати і
підтримувати необхідні контакти з
іншими людьми, ефективно
вирішувати певні типи
комунікативних завдань.
2. Соціально-психологічна
компетентність - уміння орієнтуватися в
соціальних ситуаціях, правильно визначати
особистісні особливості та емоційні стани
інших людей, вибирати адекватні способи
поводження з ними і реалізовувати ці
способи в процесі взаємодії.
4. Его-компетентність - усвідомлення своєї
національної, статевої, групової
приналежності, знання своїх сильних і
слабких сторін, розуміння причин своїх
промахів і помилок, емоційна і
поведінкова саморегуляція; володіння
прийомами самовираження і
саморозвитку, осмислення життя,
формування моральних суджень.
Результати анкетування
Способи формування соціальної компентності
Робота з розвитку соціальної компетентності учнів орієнтована на
особистісно-діяльнісний та діалогічний підхід
При залученні учнів до роботи в групах
Способи формування
Соціальна компетентність
При наданні учням можливості проявити ініціативу
При розв'язуванні задач різними способами
При самостійному пошуку способу розв'язування
задач
При залученні учнів до проведення математичних
вечорів
При проведенні самооцінки та взаємооцінки
При виконанні індивідуальних творчих завдань
При розвязуванні завдань різного рівня
Потрібно:
•культивування
власної позиції
школяра в різних
ситуаціях;
•постановка учня в
ситуацію вибору;
•звернення до
особистісного сенсу
учнів у соціальній
діяльності;
•орієнтація на
особливості
вікового розвитку
учня.
Завдання розвитку соціальної компетентності в освітньому
процесі:
Вибір учителем
завдань, які
передбачають для
учнів самостійний
пошук розв'язку
Надання учням
можливості виявлення
ініціативи
Практикування
доручень учням,
наприклад :
«відповідальний за
наочність»,
«консультант»
Надання учням
можливості обрання
варіанту завдання чи
шляху розв'язання
задач
Залучення дітей до
роботи в групах.
Обов'язкова умоваврахування
індивідуальних
можливостей школярів
Планування виховних
заходів та заходів
предметних тижнів, у
яких передбачається
самостійна активна
діяльність учнів
Використання
самооцінки та
взаємооцінки учнів
Розв’язування задач
різними способами та
визначення
раціонального шляху
розв'язування
Залучення дітей до
самоврядування
Одне з завдань сучасного вчителя - створити для своїх учнів
різноманітні умови для розширення соціуму для предметного
спілкування
Застосування комп'ютера в навчанні
Організація проведення презентацій результатів власних учнівських
досліджень, презентацій творчих і самостійних робіт (групових чи
індивідуальних)
Проведення уроків-екскурсій, в тому числі і проведених групою учнів
екскурсій для батьків, молодших школярів з використанням
програмного матеріалу, що підвищує прагнення учнів до
самостійності, самореалізації, успішності
Співпраця з бібліотекою
Розміщення в Інтернеті своїх творчих робіт з програмного матеріалу
Участь у районних, міських олімпіадах
Педагогічні технології, використовувані в роботі вчителя з розвитку
соціальної компетентності
Педагогічні
Основні переваги технологій
технології
Ігрові
- Становлення позитивної взаємозв'язку між членами групи; формування певних умінь і
технології
навичок, необхідні для практичної діяльності;
- Необхідність індивідуального внеску в результат вчення;
- Безпосередню взаємодію учнів, надання взаємодопомоги, як в інтелектуальному, так і в
емоційно-особистісному плані;
- Наявність досить розвинених комунікативних і навичок.
Групові
технології
−
- Самостійно або за допомогою вчителя встановлюються норми спілкування і взаємодії
в малих групах, вибираються напрямки роботи та засоби для вирішення загальної
задачі;
- Формується вміння бачити позицію іншого, оцінювати її, приймати чи не приймати,
погоджуватися чи заперечувати, мати власну точку зору, відрізняти її від іншої, вміти її
відстоювати;
- Можливість відчувати себе розкуто, працювати в індивідуальному темпі;
- Відповідальність не тільки за свої успіхи, а й за результати колективної праці;
- Формується адекватна самооцінка особистості, своїх можливостей і здібностей.
Формування соціальної компетенції
1. Створення атмосфери успіху (мотивація навчальної
діяльності «Пташка успіху» та рефлексія «Кольорова
феєрія»)
Павутинка
Рівнобедрений
Рівносторонній
Різносторонні
Бісектриса
Сторони
Вершина
Трикутник
Медіана
Висота
Кут
Гострокутний
Прямокутний
2. Моделювання реальних життєвих ситуацій
(інтерактивна вправа «Довідка» і «Павутинка»,
асоціативні схеми, роботи в групах, парах)
Тупокутний
Імітаційна гра
• Імітаційно-моделююча гра «Торгівля тканинами».
Тематика гри пов'язана з формуванням поняття довжини, з
ознайомленням історії походження мір довжини. Сюжет
гри заснований на покупці тканин в гіпотетичних умовах,
ринок Стародавнього Єгипту, Англії, Київської Русі.
Предметний матеріал зосереджений в області основних
понять початкового курсу математики і зачіпає величини
(довжину) і їх вимір.
Операційні гри
• 1. Вечірній прийом їжі повинен відбутися не пізніше, ніж за 2:00
30 хв до сну. У скільки потрібно повечеряти школяреві, якщо
він, дотримуючись режим дня, повинен вранці встати в 7:00 в
школу і при цьому нічний сон повинен тривати 10:00? (Якщо
дитина вечеряє пізніше, порушується нічний сон, а організм не
відпочиває). (В 18 годин 30 хвилин)
• 2. Одна сигарета містить до 2,1 мг нікотину, отрути, сильнішого,
ніж стрихнін. При курінні 2/3 нікотину з димом потрапляє в
повітря. З'ясуйте, скільки нікотину опиниться в повітрі кімнати, в
якій курці викурили 10 сигарет? При цьому відомо, що
смертельна доза отрути - 40 мг. Скільки відсотків смертельної
дози отрути отримають некурящі люди, що знаходяться в одній
кімнаті з курцями? (14 мг, 35%)
• 3. Сіль відіграє важливу роль у життєдіяльності організму. У тілі
людини, що важить 70 кг, міститься 150 г солі. Скільки солі
міститься у людини вагою 35 кг? (75 грам)
Арифметичні завдання з розвитку соціальної
компетенції
• Бригада рибалок отримала від двох банків позику на придбання
холодильного обладнання в розмірі 250000 грн.: від одного - під 5%, а
від іншого під 7% річних. Всього за рік рибалки повинні сплатити
15500 грн. процентних грошей. Скільки грошей взято у кожного банку?
• У Києві 2012 році вартість проїзду на автобусі була 4 грн., А в Кривому
Розі - 3 грн. На скільки відсотків в 2012 році проїзд на автобусі в Києві
був дорожче, ніж в Кривому Розі? На скільки відсотків в 2012 році
проїзд у Кривому Розі був дешевше, ніж у Києві?
• У результаті дефолту ціни на імпортні товари зросли приблизно в 5
разів. До дефолту кросівки коштували 200 грн. На скільки відсотків
нова ціна кросівок вище старої? На скільки відсотків стара ціна
кросівок нижче нової? Закінчіть речення: «В результаті дефолту ціни в
середньому виросли на ...%».
• Вартість квитка в театр складає 100 гривень, оплата за доставку
квитків дорівнює 15% від вартості всіх квитків. Автобус для поїздки
коштує 25% від вартості квитків за кожну годину. Час поїздки рівно 5
годин. У театр їде клас в кількості 30 осіб. Скільки коштуватиме
поїздка? (Відповідь 7200 гривень).
«Паралелограм та його види», 8 клас:
• «Учневі доручили виготовити стенд, який
повністю займає нішу прямокутної форми. Скільки
розмірів і які він повинен виміряти, щоб
виготовити стенд?». (Звичайно, учні відповідають:
довжину і ширину, але ще можна – одну сторону і
діагональ).
Мета школи – привчити до життя, розуміти його,
знати в ньому своє місце
С. Русова
Варіанти завдань для 9 класу
• «Перетворення фігур», 9 клас: «На ділянці прямокутної форми
знаходиться клумба, що має форму круга. Як провести пряму,
що одночасно розбиває ділянку і клумбу на дві рівні частини? В
якому випадку задача має нескінченну множину розв’язків?».
(Шукана пряма проходить через центр симетрії цих фігур, отже
нескінченна кількість розв’язків, можлива за умови коли центри
співпадають).
• «Подібні трикутники», 9 клас: «Дерево, що знаходиться на
відстані 525 м від спостерігача закривається монетою
діаметром 2 см, якщо її тримати на відстані 70 см від ока.
Знайдіть висоту дерева».
• «Теореми синусів та косинусів», 9 клас: «Силу, що дорівнює 23
Н, розкласти на дві складові, кути яких складають з напрямком
сили 47 градусів і 54 градусів. Знайти величину кожної з цих
складових»
Не вести дітей за собою, а навпаки, навчити їх самостійно
вести себе по життю.
Ф. Дольто
Завдання екологічного спрямування
• Обчислити, скільки кубічних метрів повітря очистить від
автомобільних викидних газів 25 каштанів, посаджених вздовж
дороги, якщо одне дерево очищує зону довжиною 100м,
шириною 20 м, висотою 10 м без шкоди для себе.
• Із 264г листя сухої кропиви можна виготовити 8 порцій ліків для
зупинки кровотечі. Скільком хворим може допомогти хлопчик,
що заготовив 1485г листя?
• Мурашина сім'я протягом дня знищує близько 1кг комах,
завдяки чому захищає ліс площею 2500 м2, тому за руйнування
мурашника накладається штраф 230 грн.
• Уявіть, що вам деяка фірма пропонує свої послуги. Щодня ви
можете брати у фірмі по одній гривні. Але за перший день ви
зобов’язані заплатити фірмі 1 коп, за другий – 2 коп, за третій –
4 коп і т.д. Чи укладете ви з цією фірмою договір не менш, ніж
на 20 днів за таких умов?
Інтегровані уроки
Цікавим і перспективним є такий спосіб демонстрації зв'язку
математики з іншими науками, як проведення інтегрованих уроків.
Такі уроки сприяють встановленню логічних зв'язків між
предметами, попереджають формалізм у знаннях:
• з уроками трудового навчання в такому поєднанні: «Формули.
Побудова креслень одягу», «Одиниці маси. Робота з харчовими
продуктами. Приготування страв»;
• з уроками географії: «Масштаб. Побудова плану шкільної
території»;
• з уроками природознавства: «Симетрія. Симетрія в природі»;
• з уроками фізики: «Швидкість. Одиниці вимірювання
швидкості»;
• з уроками історії: «Подорож у минуле геометрії», «Сім чудес
світу».
Варіанти групових завдань
Бермудські
острови
Висновки
Проаналізувавши тему формування та розвитку соціальної компетентності в учнів, ми виявили, що загальнолюдські
цінності особистості є вирішальним критерієм рівня розвитку суспільства. Проблема соціалізації особистості - одна з
основних теоретичних проблем педагогіки і найважливіша практична проблема.
Негативні явища, що відбулися в дев'яності роки, справили негативний вплив на суспільну моральність громадянську
самосвідомість, на ставлення людей до суспільству, державі, закону і праці, на ставлення людини до людини. Наші діти
виховуються на Рембо і Термінаторі, віртуальній реальності та кілерах.
Розвиток соціальних компетенцій в учнів стає ефективним, якщо реалізується наступний комплекс педагогічних умов:
У процесі формування та розвитку соціальних компетенцій організовується виконання учнями групових завдань, ділових
ігор на взаємодію з однолітками, вчителями;
У процесі формування соціальних компетенцій передбачається знайомство учнів з відповідними правилами поведінки і
організовується робота над довгостроковими завданнями, метод проектів, які виконуються спочатку у відповідності з
планами для початківців, а потім без них.
Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров'я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
44
Размер файла
15 199 Кб
Теги
моніторинг
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа