close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо. Федорова Н.М.

код для вставки
Заступника директора з
навчально-виховної
роботи, вчителя
математики КЗНЗ
“Гімназія №15”
“Навчання без міркування – даремне,
міркування без навчання – небезпечне”.
Конфуцій
Любов до своєї
справи
Компетентність
Далекоглядність
Наполегливість
Натхнення
“Формування та розвиток
життєвих компетентностей учнів
на уроках математики”
Самоосвіта
вчителя
Новітні
технології
Ефективний
урок
Творчий,
успішний,
думаючий
учень
Дата народження: 16.07.1972р.
 Освіта: вища, Криворізький державний педагогічний
інститут, 1994 рік.
 Спеціальність за дипломом: математика зі
спеціалізацією інформатика.
 Педагогічний стаж: 21рік.
 Стаж роботи на посаді
заступника директора
з НВР: 12років.
 Кваліфікація: спеціаліст
вищої категорії,
“учитель-методист”.

Участь у
педагогічних
виставках, науковопрактичних
конференціях тощо
Самоосвіта:
робота над
науковометодичною
темою
Створення
портфоліо
професійного
розвитку
Навчальнометодичне
консультування
Форми
організації
безперервного
розвитку
фахової освіти
та кваліфікації
педагогів
Участь у роботі
методичних
об’єднань
Виконання ролі
наставників
Розробка,
апробація
навчальнометодичних
матеріалів
Розширення
загальнопедаго
гічних і
психологічних
знань
Підвищення
загальнокуль
турного
рівня
педагога
Мета
самоосвіти
педагога
Оволодіння
досягненнями
педагогічної
науки,
практики
Поглиблення
предметних
знань

Організація співпраці з ВНЗ.

Поповнення особистого блогу на сайті
гімназії
(http://gimnazija15.dnepredu.com/).
1.
2.
3.
Проблеми формування мотивації учнів до навчальної
діяльності в сучасних умовах.
Освітній моніторинг як показник результативності
роботи учасників навчально-виховного процесу.
Формування, становлення та реалізація профільних
інтересів учнів як необхідний процес на шляху до
самореалізації та успіху.




Міський семінар заступників директорів з НВР 26.11.14.
“Впровадження медіаосвіти в навчально-виховний
процес”.
Міський
семінар
вчителів
математики
27.02.12.
“Використання інтерактивних форм і методів роботи на
уроках математики”.
Міський семінар з медіаосвіти директорів шкіл та
заступників директорів 12.04.13.
Обласний семінар з медіаосвіти директорів шкіл нового
типу 26.11.12. “Створення шкільної системи медіаосвіти
як складової сучасного освітнього середовища”.
VII та IX Міжрегіональні семінари
“Актуальні проблеми в системі освіти:
ЗНЗ – доуніверситетська підготовка –
ВНЗ” 15.01.12 та 14.11.14 .

Обласна науково-практична
конференція “Актуальні проблеми
формування системи управління якістю
загальної середньої освіти” .




VI Міжнародний форум
“Інноватика в сучасній освіті”.
Обласна виставка “Педагогічні
здобутки освітян
Дніпропетровщини”.
IV та V Міжнародні виставки
“Сучасні заклади освіти”.

Презентація інноваційного досвіду роботи гімназії
на VI Міжнародній виставці “Сучасні заклади
освіти – 2015” у номінації “Розробка та
упровадження у навчально-виховний процес
сучасних систем моніторингу якості освіти”



Участь і перемога учнів у предметних олімпіадах.
Участь і перемога у Всеукраїнських та Міжнародних
інтерактивних конкурсах “Кенгуру”, “Мультитест”, “Олімпус”.
Перемога у відкритому обласному математичному турнірі
“Еврика”.
Всеукраїнський
конкурс
“ТВОРЧИЙ
УЧИТЕЛЬ
–
ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ”, організований НАПН України та ІОД
НАПН України.

Конкурс методичних розробок, організований видавництвом
“Плеяда”.


У збірках статей Національного
авіаційного університету.

У збірках статей Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.

В журналах.

На сторінках каталогів.

В електронних виданнях.
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
139
Размер файла
17 548 Кб
Теги
портфоліо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа