close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

узагальнення матеріалу передового педагогічного досвіду

код для вставки
Узагальнення матеріалу передового педагогічного досвіду
Тема досвіду: «Аспекти визначення психофізичної готовності учнів ПТНЗ до
професійної діяльності»
Об'єкт досвіду:
дані про автора досвіду: Бурденюк Микола Вікторович
дата народження: 12.12.1973р.
освіта: повна вища, педагогічна
посада: викладач фізичної культури
предмет, який викладає (професія, яку веде): фізична культура
педагогічний стаж: 20років
рік попередньої атестації: 2013р.
кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педзвання: спеціаліст вищої категорії,
старший викладач
адреса блогу, сайту: http://.blogspot.com
Адреса досвіду: ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське ВПУ». Роки вивчення - 2012-2013
р.р.; рік оформлення досвіду – 2014р.
Актуалізація досвіду. Фізичне виховання є важливою складовою загальної
підготовки майбутніх випускників професійно-технічних навчальних закладів до
ефективного виконання професійних завдань та формування в них основ
здорового способу життя, організації активного відпочинку, виховання
необхідних моральних і вольових якостей . У зв’язку з цим важливими є питання
ефективності змісту, форм і методів фізичного виховання студентів під час
їхнього навчання у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ), створення
умов для їхнього всебічного розвитку з урахуванням потреб, мотивів, інтересів і
здібностей.
Водночас, професійна діяльність будь-якого випускника професійно-технічного
навчального закладу не буде повноцінною у випадку, коли вона обмежується
тільки знаннями техніки, обладнання яке буде використовуватись у майбутній
професійній діяльності й умінням вправно використовувати його. Забезпечує
ефективність виконання вимог майбутньої професії також наявність в
кожного випускника належного рівня розвитку фізичних якостей і психічних
властивостей. Проте, ці показники в теперішньої молоді не завжди
відповідають сучасним вимогам.
Зазначене свідчить про необхідність вивчення стану розвитку психофізичних
функцій та їх динаміку під впливом чинного змісту фізичного виховання в
студентів ПТНЗ. Останнє тим більш важливо, що в науковій літературі
практично відсутні такі дані, що разом з вищезазначеним і обумовило вибір теми
дослідження.
Наукова новизна отриманих даних:
– доповнено дані про динамку деяких показників психофізичного стану
студентів професійно-технічних навчальних закладів під час їх навчання у
професійно-технічних навчальних закладах за чинним змістом фізичного
виховання;
– доповнено дані про динаміку морфофункціональних показників студентів
професійно-технічних навчальних закладів на етапах навчання у ПТНЗ за чинним
змістом фізичного виховання.
Практичне
значення
роботи
полягає
в
створенні
передумов
для
вдосконалення процесу фізичного виховання студентів на етапах їх навчання у
ПТНЗ.
Матеріали та результати дослідження можуть бути використані в
подальших наукових дослідженнях, для розробки нормативів спеціальної фізичної
підготовленості
майбутніх
випускників
професійно-технічних
навчальних
закладів, підготовці студентів факультетів фізичного виховання вищих
навчальних закладів, післядипломній освіті фахівців відповідної спеціальності.
Особистий внесок автора: постановка та розв’язання проблеми;
організація та проведення констатувального педагогічного експерименту.
Опис досвіду. Аналіз наукової літератури засвідчує, що одним з головних
чинників формування оптимального психофізичного стану майбутніх випускників
професійно-технічних навчальних закладів є рухова активність, організована як
процес фізичного виховання, спрямований на покращення їхнього фізичного стану.
Реалізація цього процесу забезпечує також підвищення рівня практичної
прикладної
підготовленості студентів, оскільки між її високим рівнем та
фізичною підготовленістю, фізичним здоров’ям існує міцний взаємозв’язок.
Проте, сьогодні практично відсутні дослідження, спрямовані на встановлення
психофізичного стану вищезазначених фахівців під впливом чинного змісту
фізичного виховання у ПТНЗ, що ускладнює розв’язання проблеми з пошуку
оптимального змісту фізичного виховання для досягнення необхідних для успішної
професійної діяльності величин.
Показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціонального
стану серцево-судинної і дихальної систем учнів першого курсу практично не
відрізняються від середніх для цієї популяції норм. Під впливом чинного змісту
фізичного виховання більшість з них суттєво покращується впродовж трьох
(чотирьох) років навчання у ПТНЗ, про що свідчать значні розбіжності між
результатами студентів молодших курсів порівняно із старшокурсниками.
Результати педагогічної діяльності:
- моніторинг якості знань учнів (за міжатестаційний
період);
2012-2013н.р.
2013-2014н.р.
Середній рівень – 28
24
Достатній 34
36
Високий 38
40
- Ілаш Микола 3 місце в обласній Спартакіаді серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів 2013 року з
настільного тенісу серед юнаків (ІІ ракетка);
- Команда ДПТНЗ «К-П ВПУ» у складі студентів І курсу
Кадиша Дем’яна, Тітова Вадима посіла І місце в обласній
Спартакіаді серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів 2014 року з настільного тенісу серед юнаків.
Поширення досвіду на обласному та всеукраїнському рівні.
Науково-методичний посібник
«Аспекти визначення психофізичної готовності учнів ПТНЗ
до професійної діяльності» (схвалений до друку та
поширення науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у
Хмельницькій області, (протокол №4 від 25 червня 2014
року)
Автор
burdenukkollya
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
19 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа