close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інструкція з ОП під час проведення занять у спортивному залі

код для вставки
ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти»
Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ДНЗ «Подільський
(посада роботодавця і найменування
центр професійно-технічної освіти»
установи, закладу освіти)
_____________________ № ______
(число, місяць, рік)
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____
під час проведення занять у спортивному залі.
1. Загальні положення.
1.1. Всі види занять, передбачені навчальним планом визначені переліком
предметів для учнів кожного класу, проводити відповідно до навчальних
робочих програм вчителями та тренерами за індивідуальними планами.
1.2. До занять допускаються лише ті учні, які пройшли медичний огляд і
не мають протипоказань щодо стану здоров’я.
1.3. Під час проведення занять учні повинні користуватися одягом, що
відповідає специфіці виду спорту.
1.4. Вчителю фізичної культури постійно слідкувати за своєчасним
поповненням аптечки необхідними медикаментами, перев’язувальними
засобами, відповідно до інструкції, щодо надання першої долі карської
допомоги у разі травм та пошкоджень. В разі необхідності викликати швидку
медичну допомогу за телефоном 9-03.
1.5. Під час проведення спортивних змагань слід проводити заходи щодо
забезпечення безпеки їх учасників, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.12.1998р. №2025 “Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових культурно-видовищних заходів”.
1.6. Не проводити масові фізкультурно-спортивні заходи без призначеного
на конкретний захід лікаря.
1.7. Дана інструкція поширюється на всіх учнів на уроках фізичної
культури, заняттях спортивних секцій, заняттях спеціальної медичної групи і
є обов’язковою для виконання.
2. Вимоги до спортивного залу.
2.1. Приміщення спортивного залу, розміщення в ньому обладнання
повинні задовольняти вимоги будівельних норм: ДБН В.2.2-3-97 “Будинки і
споруди навчальних закладів”, ДБН 360-92 “Містобудування, планування
міських і сільських поселень”, ВСН 46-86 “Спортивные и физкультурнооздоровительные сооружения. Нормы проектирования”, санітарних норм і
правил: ДСанПіН 5.2.2.008-98 “Санітарні правила і норми устаткування,
утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організацій
навчально-виховного процесу”, СП 1567-76 “Санитарные правила устройства
и содержания мест занятий по физической культуре и спорту”,”Типовые
правила эксплуатации спортивных залов при проведении учебнотренировочных занятий”, а також ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів”, Правил влаштування
електроустановок (ПВЕ) і НАПБ В.01.050-98/920 “Правила пожежної
безпеки для закладів, установ та організацій системи освіти України”.
2.2. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 “Санітарні правила і норми
устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та
організацій навчально-виховного процесу” кількість місць у спортивному
залі під час проведення занять слід встановлювати з розрахунку 2,8 м2 на
одного учня. Заповнювати зал понад встановлену норму не дозволяється.
2.3. Підлога спортивного залу має бути пружною, без щілин і застругів,
мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню. Підлога не повинна
деформуватися від миття і до початку занять має бути сухою і чистою.
2.4. Стіни спортивного залу мають бути рівними, гладенькими,
пофарбованими в світлі тони на всю висоту панелей фарбами, що дають
змогу легко виконувати вологе прибирання приміщення. Пофарбування має
бути стійким проти ударів м’яча, не обсипатися і не бруднити у разі
доторкання до стіни. Стеля залу повинна мати пофарбування, що не
обсипається, стійке проти ударів м’ячем.
2.5. На вікнах спортивних залів і на світильниках слід установлювати
захисну огорожу від ударів м’яча.
2.6. Освітленість спортивного залу має відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79
“Естественное и искусственное освещение” та СП 1567-76 “Санитарные
правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и
спорту”.
3. Вимоги безпеки перед початком занять.
3.1. Усі спортивні снаряди та обладнання, встановлені у закритих або
відкритих місцях проведення занять, повинні бути повністю справними і
надійно закріпленими.
3.2. Проводити заняття із застосуванням несправного обладнання,
спортінвентаря, без спеціального спортивного одягу, а також у випадку
відсутності учителя фізичної культури або особи, яка проводить заняття з
фізичного виховання в позашкільний час, не дозволяється.
3.3. Взуття має бути на підошві, що виключає ковзання, має щільно
облягати ногу і не заважати кровообігу.
3.4. Одяг для занять повинен бути легким (при необхідності теплим), не
заважати рухам.
3.5. Перед початком занять учитель фізичної культури або особа, яка
проводить заняття з фізичного виховання, ретельно оглядає місця
проведення занять, перевіряє справність спортінвентаря, надійність
установлення і закріплення обладнання, відповідність санітарно-гігієнічних
умов вимогам, що ставляться до місця проведення занять; інструктує учнів
про порядок, послідовність і заходи безпеки під час виконання фізичних
вправ.
4. Вимоги безпеки під час занять.
4.1. Під час занять, тренування та змагань учні мають виконувати вказівки
вчителя, тренера, судді, дотримуватись встановлених правил проведення і
послідовність занять, поступово давати навантаження на м’язи з метою
запобігання травматизму.
4.2. Забороняється заходити у спортивний зал з жувальною гумкою у роті,
соняшниковим насінням.
4.3. Приймати участь у заняттях тільки при хорошому самопочутті. При
появі поганого самопочуття під час уроку негайно повідомити про це
вчителя.
4.4. Під час занять і навчальних ігор суворо дотримуйтесь правил гри.
Забороняється робити підніжки та зачепи, хапати за спортивну форму і руки,
штовхати у спину, штовхати на стіни.
4.5. Перед початком гри з майданчика слід прибрати зайві предмети, котрі
можуть призвести до травм.
4.6. Забороняється підходити до снарядів і інвентаря, які ще не закріплені,
або не готові до занять. Виконувати вправи тільки на справному обладнанні.
Якщо під час уроку ви побачили якусь несправність у інвентарі, то негайно
повідомте про це вчителя.
4.7. Забороняється без дозволу вчителя підходити до снарядів і
виконувати важкі і невідомі вправи. Вправи на приладах виконувати тільки з
дозволу вчителя і тільки зі страховкою.
4.8. Забороняється вішатись на ворота, сітки, баскетбольне кільце,
стрибати з шведської стінки, кататись на канатах.
4.9. Забороняється кепкувати з товаришів коли вони виконують вправи.
Одяг учнів має відповідати нормам і специфіці виду спорту, включати
індивідуальні захисні пристрої (щитки, наколінники, налокітники,
рукавички).
5. Вимоги безпеки після закінчення занять.
5.1. Після занять здайте учителеві спортінвентар, переконайтесь у його
цілісності, справності. Зніміть спортивний одяг і взуття, переодягніться.
5.2. Вчитель фізичної підготовки після закінчення занять ретельно
оглядає місце проведення занять та інвентар.
5.3. Чергові проводять вологе прибирання спортивного залу.
6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
6.1. При пораненні, травмуванні, поганому самопочутті негайно
повідомте про це учителя.
6.2. Першу долікарську допомогу потерпілому може надати будь-який
член педагогічного колективу. Під час надання першої долікарської
допомоги слід використовувати тільки стерильні засоби, препарати з
аптечки, що зберігається у спеціальному місці.
6.3. Під час надання першої (долікарської) допомоги слід використовувати
всі стерильні засоби, препарати, ліки, інструменти з аптечки, яка повинна
зберігатися у спеціально відведеному місці в кожній спортивній споруді.
6.4. Після надання першої долікарської допомоги слід направляти
потерпілого до лікувальної установи або повідомити у відповідний відділ
охорони здоров’я. Спортивний зал навчального закладу повинен бути
забезпечений носилками, мати адресу і телефон найближчої лікувальної
установи, де можуть надати медичну допомогу.
Викладач фізичної культури
________
(посада керівника підрозділу/організації/ розробника)
__________
Бурденюк М.В.
(особистий підпис)
(прізвище, ініціали)
_____________
Пирогівський М.В.
(особистий підпис)
(прізвище, ініціали)
_____________
Чорноморець О.В,
(особистий підпис)
(прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО:
Інженер з охорони праці
Юрисконсульт
Заступник директора з НВР
_____________
(особистий підпис)
Тітенок А.В.
(прізвище, ініціали)
Автор
burdenukkollya
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
84
Размер файла
19 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа