close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педагогічний проект ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЕКТОРІЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

код для вставкиСкачать
ДОДАТОК № 2
Педагогічний проект
Тема проекту: Впровадження індивідуальної освітньої траєкторії на
уроках образотворчого мистецтва та в позаурочний час.
Тип проекту: практично – орієнтований, дослідницький
Мета проекту: накопичення теоретичного та практичного матеріалу з метою
створення психолого - педагогічних умов для проектування
індивідуальних освітніх маршрутів на уроках образотворчого
мистецтва та в позаурочний час, апробація та оволодіння
ефективними методами гуманно – особистісної технології.
Актуальність проекту: криза духовності сучасного суспільства визначає
важливою проблему усвідомлення учнями сенсу та цілей
життєвого шляху, а формування найважливіших життєвих
компетенцій, навчання учнів плануванню свого життя,
самореалізації та самовдосконаленню сприятиме подоланню
цієї проблеми. Визначення індивідуального рівня умінь та
навичок кожного учня, рівня засвоєння головних тем курсу
шляхом вчасно проведеної діагностики дозволяє передбачати,
прогнозувати результат.
Результат та форма подання проекту: збірка «Педагогічний проект».
Презентація: Майстер – клас для вчителів образотворчого мистецтва.
Тривалість проекту: 2010 - 2013р.р.
Керівник проекту: Л.С.Власова – вчителька образотворчого мистецтва
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8
м. Орджонікідзе Дніпропетровської області».
1.
2.
3.
4.
Методи вирішення проблеми.
Створення рекомендаційного списку наукової та навчально - методичної
літератури за темою «Проектування індивідуальної освітньої траєкторії
учнів з метою самовизначення, самовдосконалення та самореалізації».
Участь у засіданнях педагогічної ради , заняттях психолого – педагогічної лабораторії, методичного об`єднання вчителів образотворчого мистец
тва міста з метою ознайомлення та опанування передовим педагогічним
досвідом вивчення та розвитку художньо – творчих здібностей учнів.
Проектування індивідуальних освітніх маршрутів, створення навчальних
модулів для класу та окремих учнів згідно проведеної діагностики.
Систематизація та узагальнення результатів дослідницької роботи,опис
досвіду.
Анотація.
Досвід формування художньо – творчих здібностей учнів шляхом
впровадження індивідуальної освітньої траєкторії на уроках образотворчого
мистецтва та в позакласній роботі є актуальним на сучасному етапі.
Використання модульного принципу, організація роботи за навчальними
модулями орієнтують учнів на відповідальне відношення до процесу отримання
знань, спрямовують їхні зусилля на досягнення успіху,на розвиток кожного
учня,на самореалізацію та самоствердження кожної дитини.
Програма реалізації проекту.
1.Підготовчий етап.
- Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання образотворчого
мистецтва.
- Накопичення теоретичного матеріалу, ознайомлення з передовим досвідом
педагогів у проектуванні індивідуальних освітніх програм, освітніх маршрутів,
індивідуальних творчих планів з різних навчальних предметів.
- Самоаналіз власних можливостей.
- Створення моделі очікуваних результатів. Проектування успішної участі у
проекті, як учителя так і учнів, шляхом формування навчальної мотивації на
позитивну роль отриманих знань,умінь і навичок.
- Здійснення моніторингових досліджень рівня художньо – творчих здібностей
учнів.
- Залучення батьків учнів до реалізації проекту: повідомлення про наслідки
анкетування та діагностування учнів, узгодження індивідуальних освітніх
маршрутів, допомога у їх проходженні.
2.Усвідомлення й визначення мети.
- Визначення завдань педагогічної діяльності за проблемою.
- Вивчення методики упровадження новітніх освітніх технологій та можливостей
застосування їх на уроках образотворчого мистецтва.
- Апробація обраних технологій , методик, методів (методика діагностування
художньо – творчих здібностей, система особистісно зорієнтованого навчання,
технології проектного , модульно – рейтингового навчання, інтерактивні
методи).
3.Реалізація плану.
- Створення методично – дидактичної бази. Проектування навчальних модулів
до тем навчальної програми, які за результатами діагностування вимагають
особливої уваги.
- Формування мотивації навчання в учнів за напрямками: мотивація досягнень
та внутрішня мотивація.
- Створення умов для розвитку художньо – творчих здібностей учнів шляхом
вибору ними оптимальних форм та темпів навчання, застосування тих засобів,
що відповідають його індивідуальним особливостям , дозволяють учням
рефлексивно усвідомлювати результати , оцінювати та коректувати свою
діяльність.
4.Презентація проекту.
- На основі власного педагогічного досвіду розробити рекомендації щодо
проектування індивідуальної освітньої траєкторії учнів на уроках образотворчого
мистецтва та в позаурочній роботі .
- Матеріали досвіду узагальнити й систематизувати.
- Створити тематичні блоки навчальних модулів, здійснюючи концентричний
підхід до різних тем навчальної програми та враховуючи рівень навченості учнів.
- Про результати дослідження та втілення проекту повідомлювати через творчі
звіти, виступи на педагогічних форумах та через ЗМІ.
5.Основні результати впровадження проекту в практику роботи вчителя.
Впровадження в практику роботи вчителя принципу індивідуального навчання
дозволяє створити умови для самореалізації кожного учня та одержанню
освіти на обраному ними рівні відповідно до індивідуальних запитів та
відповідно його індивідуальних особливостей.
6.Шляхи досягнення результату:
- базові знання;
- навички застосування набутих знань;
- поглиблення, поповнення знань через розширення інформаційного простору;
- психолого – педагогічна лабораторія, семінарські заняття,участь у роботі
методичного об`єднання вчителів образотворчого мистецтва.
7. Підсумок. Самоаналіз. Аналіз роботи над проблемою.
Автор
Lyuba.umka
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
39
Размер файла
44 Кб
Теги
проект, педагогічний, розвитку, освітні, траектория, дитини, індивідуальне
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа