close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація на тему "Технологія особистісно-орієнтованого навчання"

код для вставки
Презентація стане вчителю помічником у розробці атестаційної другованої продукції, яка стосується тематики особистісно-оріієнтованого навчання. У цьому документі розкрита основна характеристика технології.
Мета:
Створення оптимальних умов для розвитку й
становлення
особистості
як
суб’єкта
діяльності та суспільних відносин, яка будує
свою діяльність і стосунки відповідно до
стійкої ієрархічної системи гуманістичних і
буттєвих особистісних цінностей.
Завдання:
• розвиток пізнавальних здібностей
кожної дитини;
• максимальний вияв;
• задіяння;
• збагачення її індивідуального
досвіду;
• допомога особистості пізнати себе;
• формування в неї культури
житєдіяльності, яка є передумовою
продуктивної організації
повсякденного життя, поведінки.
Особистісно-зорієнтована
технологія навчання має
відповідати таким вимогам:
1. Здатність навчального матеріалу
забезпечувати виявлення суб’єктивного
досвіду учня, передусім досвіду
попереднього навчання.
2. Спрямованість викладу матеріалу вчителем
не тільки на розширення обсягу знань,
структурування, інтегрування, узагальнення
предметного змісту, а й на постійне
перетворення набутого суб’єктивного досвіду
кожного учня.
3. Сприяння у процесі навчання узгодженню
суб’єктивного досвіду учнів з науковим змістом
здобутих знань.
4. Стимулювання самооцінної освітньої
діяльності учнів, зміст і форми якої
повинні забезпечувати можливість до
самоосвіти, саморозвитку, самовираження
у процесі оволодіння знаннями.
5. Можливість учня самостійно обирати
зміст навчального матеріалу, вид і форму
виконання завдань тощо.
Складові
технології
Особистіснозорієнтовані ситуації
1. Пристосувати ситуацію
до своїх інтересів
4. Дати
критичн
у оцінку
Алгоритм дій у
таких ситуаціях
3. Виявити творчий
момент
2.
Вибудувати
образ чи
модель своєї
поведінки
Головною умовою особистісно-зорієнтованої
освіти є створення сукупності умов:
усвідомлювана мета
діяльності
чітко визначені
соціальні норми
діяльності і
поведінки, вихід
на які підлягає
санкціонуванню
моральні
цінності, що
культивуються
межі соціокупьтурних цінностей, які
визначають особистісно і соціальне значимі
способи поведінки учнів,
Традиційна технологія
Особистісно-зорієнтована
технологія
Освіта – процес передання знань,
формування умінь і навичок.
Освіта – процес формування
неповторної, гармонійно
розвиненої особистості учня.
Учень – об’єкт навчання, виховання
та управлінської діяльності
Учень – суб’єкт самоосвіти,
самопізнання та самовиховання.
Учитель виконує інформаційну,
виховну роль.
Учитель виконує консультативну
роль, активізує процес самоосвіти і
самовиховання учнів.
Управлінська діяльність у НЗ
орієнтована на підвищення рівня
успішності учнів, поліпшення
їхньої поведінки.
Управлінська діяльність у НЗ
орієнтована на забезпечення
особистісного розвитку учнів і
педагогів.
Співпраця між учителем і учнями повинна
будуватися на основі ознак особистісноорієнтованого навчання, а саме:
Зосередження на
потребах учня
Співпраця,
співтворчість
Діагностична
основа навчання
Ситуація вибору і
відповідальності
Переважання
навчального діалогу
Турбота про фізичне
та емоційне
благополуччя учнів
Пристосування
методики до
навчальних
можливостей
дитини
Стимулювання
розвитку і
саморозвитку учнів
Технологія особистіснозорієнтованого уроку
I.
II.
III.
IV.
V.
Етап орієнтації.
Етап покладання мети.
Етап проектування.
Етап організації виконання плану діяльності.
Етап контрольно-оцінювальний.
Автор
karpitsckayae
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 325
Размер файла
644 Кб
Теги
особистісно-орієнтоване навчання, технологія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа