close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Засідання МО Інгулецького району

код для вставкиСкачать
ЗАСІДАННЯ МО ВЧИТЕЛІВ ІНГУЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ
05.01.2016 р. на базі КЗШ №59 відбулося засідання методичного об’єднання вчителів
математики Інгулецького району. На засіданні були розглянуті питання .
- Круглий стіл «Методологічні та методичні підходи соціалізації особистості в сучасному
освітньому просторі».
- Впровадження інформаційних технологій для активізації самостійної роботи школярів.
- Методика створення контролюючих засобів перевірки.
Вчителі математики Інгулецького району
Євтушенко С.І- вчитель математики КЗШ№114
Рекомендації
методичного об’єднання вчителів математики Інгулецького району
«Метою освіти, - зазначено у Законі України «Про освіту», - є всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних
здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору…»
Такі глобальні завдання вирішуються в процесі соціалізації через засвоєння людиною
особистісних цінностей, соціальних норм і моралей поведінки.
Сьогодні завдання навчальних закладів – виховання громадянина з високим рівнем
громадянської свідомості, патріотизму, активності, поваги до прав і свобод демократичного
суспільства.
1. Опрацювати програму обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії
соціалізації особистості громадянського суспільства».
На засіданнях шкільних методичних комісій розглянути теоретичні положення соціалізації
особистості громадянського суспільства:
 поняття соціалізація особистості;
 фактори соціалізації особистості;
 вибір підходів до соціалізації особистості засобами навчального предмету;
 теорію психологічного супроводу розвитку особистості;
 теоретичні основи компетентнісного підходу, іноваційних технологій;
 методики впровадження інформаційних технологій навчання.
2. Активно стимулювати учнів до самостійної діяльності, яка забезпечує учневі самоосвіту,
саморозвиток, самовираження в ході оволодіння знаннями.
3. Скласти індивідуальні плани подолання недоліків, виявлених результатами семестрових
контрольних робіт, продовжити моніторингові відстеження якості навченості учнів з
наступним аналізом результатів та їх використанням для корекції навчального процесу.
4. Максимально ком’ютеризувати навчально- виховний процес. При поясненні навчального
матеріалу впроваджувати електроні презентації та пропонувати їх і учням для використання
вдома як додаткове джерело інформації.
5. Впроваджувати інноваційні педагогічні технології на уроках та в позаурочній роботі,
використовувати ІКТ, інтерактивні методи роботи, методи розвитку критичного мислення,
створювати «ситуації успіху», які збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивацію
до вивчення предмету.
6. Належну увагу приділяти виконанню завдань розвиваючого, творчого, дослідницького
характеру.
7. Систематично знайомитись із новинками науково-методичної та педагогічної літератури.
Підвищувати власний рівень інформаційної культури.
ШКІЛЬНИМ МЕТОДИЧНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. На засіданнях ШПМК розглянути теоретичні положення соціалізації особистості
громадянського суспільства:
 поняття соціалізація особистості;
 фактори соціалізації особистості;
 вибір підходів до соціалізації особистості засобами навчального предмету;
 теорію психологічного супроводу розвитку особистості;
 теоретичні основи компетентнісного підходу, іноваційних технологій;
 методики впровадження інформаційних технологій навчання.
2. Глибоко вивчити зміст нових навчальних програм з метою побудови навчального
процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів,
формування умов для реалізації соціалізації особистості при вивченні навчальної
дисципліни.
3. Ґрунтовно проаналізувати роботу вчителів-предметників за роки роботи над
попередньою науково-методичною проблемою області.
4. Провести діагностику рівня теоретичних і психологічних знань з питань основних
положень нової проблеми.
5. Провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з предмету, забезпечення
вчителями досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створення
умов для навчання на академічному і профільному рівнях учням з високими
навчальними можливостями.
6. Спрямувати роботу ШПМК на підвищення якості навченості учнів на основі
проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки,
результатів ДПА і ЗНО, через технологізацію навчального процесу і впровадження
компетентнісного підходу до навчання.
7. Провести експертизу нових додаткових навчальних курсів і програм, освітніх
технологій і методик, які використовують вчителі.
8. Підготувати рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння
відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації
домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку.
9. Працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку
учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів.
10. Підготувати і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію
креативного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння
продуктивними технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня.
11. Проаналізувати результати І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, участі
учнів школи в районних, міських, обласних інтелектуальних конкурсах, захисту
учнівських науково-дослідницьких робіт на МАН. Спланувати роботу з обдарованими
учнями, передбачити заняття „Школи олімпійського резерву”. Підготувати збірку
творчих робіт учнів.
12. Організувати участь вчителів школи в професійних конкурсах: „Учитель року”,
„Молодий вчитель – кращий за професією”, „Урок року” тощо.
УЧИТЕЛЯМ-ПРЕДМЕТНИКАМ РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Опрацювати нові навчальні програми, Рекомендації МОН України щодо викладання
предмету у 2015/2016 навчальному році, ДОІППО, міського інноваційно-методичного
центру з відповідних питань.
2. Ознайомитись з теоретичною базою реалізації завдань соціалізації особистості,
компетентнісного підходу до навчання учнів, інформаційними технологіями навчання,
сприйняти необхідність їх впровадження.
3. Скласти творчу програму науково-методичної роботи на 2015/2016 навчальний рік.
Підготувати методичні матеріали для публікації у збірки ШМО.
4. Організувати системну підготовку учнів до І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів творчих робіт.
5. Активно стимулювати учнів до самостійної діяльності, яка забезпечує учневі
самоосвіту, саморозвиток, самовираження в ході оволодіння знаннями.
6. Скласти індивідуальні плани подолання недоліків, виявлених результатами вхідних
діагностичних контрольних робіт, продовжити моніторингові відстеження якості
навченості учнів з наступним аналізом результатів та їх використанням для корекції
навчального процесу.
7. Забезпечити контроль і оцінку не тільки результату, а головним чином процесу учіння.
8. Виявляти та оцінювати способи навчальної діяльності, якими користуються учні
самостійно, стійко, продуктивно.
9. Належну увагу приділяти виконанню завдань розвиваючого, творчого, дослідницького
характеру.
10. Реалізовувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені
державними стандартами освіти, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.
11. Проаналізувати власну готовність для вирішення завдань обласної та шкільної
науково-методичних проблем.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
16
Размер файла
944 Кб
Теги
район, інгулецького, засідання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа