close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

математика календарне планування 3 клас

код для вставки
Богданович 2 семестр
Математика
№
з/п
Тема уроку
1
Додавання і віднімання в межах 1000 (продовження)
Віднімання трицифрових чисел
2
Письмове додавання трицифрових чисел
14
Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через
розряд. Розв’язування рівнянь
Письмове додавання трицифрових чисел. Розв’язування
нерівностей
Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через
десяток. Прості задачі на віднімання.
Письмове віднімання трицифрових чисел у випадку, коли сума
одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.
Задача з буквеними даними
Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване
містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з
іменованими числами
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через
розряд. Складання і розв’язування задачі за коротким записом.
Периметр прямокутника
Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через
розряд. Творча робота над задачею. Складена задача на три дії
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через
розряд (два переходи). Розв’язування нерівностей способом
випробування. Складання обернених задач
Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через
розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння
результату першої дії з одним із даних чисел
Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох
доданків. Задача, що містить суму трьох доданків
Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задача
на три дії (різницеве порівняння двох сум)
Додавання трицифрових чисел способом округлення
15
Віднімання трицифрових чисел способом округлення
16
Контрольна робота №5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
Множення і ділення в межах 1000
Властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль,
нуля на число. Складені задачі на 2-3 дії, що є комбінацією
вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого
ступенів)
Дата
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на
знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
Множення і ділення на 100. Розв’язування задач
Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. Задачі на дві дії, пов’язана з
одиничною нормою
Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Множення
одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві та три дії
Ділення числа на добуток. Задачі на дві дії, пов’язана з
одиничною нормою
Ділення виду 90:30; 600:30; 800:200. Розв’язування простих і
складених задач
Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами.
Розв’язування задач з буквеними даними
Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 ∙ 3.
Задача на знаходження суми двох добутків. Задачі, пов’язана з
одиничною нормою
Множення числа на суму. Складання задачі за поданим
рівнянням. Задачі, пов’язана з одиничною нормою
Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі
переставної властивості дії множення) виду 3∙ 24. Задачі,
пов’язана з одиничною нормою. Обчислення значень буквених
виразів
Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування
задачі на порівняння двох часток
Множення різниці на число. Розв’язування задач
32
Випадки множення і ділення в межах 1000, що зводяться до
табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення
(зменшення)числа в кілька разів
Множення виду 320 ∙ 3. Задачі, пов’язана з одиничною нормою.
Складання задач даного виду. Самостійна робота
Повторення і закріплення вивченого матеріалу
33
Контрольна робота № 6
30
31
34
35
36
37
38
Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв’язування
задач двома способами
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3.
Розв’язування рівнянь
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3 і 50:2.
Задачі, пов’язана з одиничною нормою
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове способом
розкладання на зручні доданки. Задача, обернена до задачі на
знаходження суми двох добутків
Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі, оберненої до
задачі на знаходження суми двох добутків
44
Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задачі
за поданим виразом та скороченим записом. Розв’язування
рівнянь
Ділення виду 360 : 3. Задача, обернена до задачі на знаходження
суми двох добутків. Розв’язування рівнянь
Ділення виду 64:16 способом випробування. Розв’язування і
порівняння складених задач на три дії
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії,
пов’язані з порівнянням двох часток
Залежність результату множення від зміни одного з компонентів
дії. Розв’язування задач
Залежність частки від зміни діленого. Розв’язування задач
45
Залежність частки від зміни дільника. Розв’язування задач
39
40
41
42
43
48
Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий
виразом зі зміною. Розв’язування задач
Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий
виразом зі зміною. Розв’язування задач. Самостійна робота
Повторення і закріплення вивченого матеріалу
49
Контрольна робота № 7
50
51
Позначення частин числа цифрами. Дроби з чисельником 1 як
частина цілого. Утворення і запис. Розв’язування задач
Розв’язування задач на час
52
Ділення трицифрових чисел на двоцифрові
46
47
56
Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач.
Розв’язування нерівностей
Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння числових значень
виразів. Задача на дві дії, що містить порівняння чисел
Ділення з остачею (розгляд прийому обчислення). Розв’язування
задач
Ділення з остачею. Властивість остачі
57
Перевірка остачі. Розв’язування задач
58
Ознаки подільності на 2 та 5. Самостійна робота
59
Контрольна робота №8
53
54
55
Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням
Аналіз контрольної роботи. Повторення закріплення вивченого
60
матеріалу
61 Повторення таблиць множення і ділення
62
Повторення ділення з остачею
63
Повторення нумерації трицифрових чисел
65
Повторення поза табличного множення і ділення на одноцифрове
число. Чисельник і знаменник дробу
Повторення поза табличного множення і ділення
66
Узагальнення і систематизація знань учнів. Самостійна робота
67
Повторення вивченого матеріалу. Способи раціональних
обчислень: множення на 9; 99
Контрольна робота № 9 (річна)
64
68
69
70
71
72
Аналіз контрольної роботи. Повторення письмового додавання і
віднімання трицифрових чисел
Узагальнення і систематизація знань. Способи раціональних
обчислень: множення на 11
Розв’язування «цікавих задач»
Підсумковий урок за рік
Документ
Категория
Образование
Просмотров
26
Размер файла
17 Кб
Теги
математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа