close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

62 rumuniya 2

код для вставкиСкачать
Румунія.
Економіко-географічне
положення, природні
умови та ресурси,
населення, господарство
країни.
Візитна картка країни:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Офіційна назва - Румунія.
Державний устрій. Румунія - республіка. Глава держави Президент, глава уряду - прем'єр-міністр. Законодавчий орган двопалатний парламент, який складається з Сенату і Палати
депутатів.
Географічне розташування - Румунія розміщена у центрі Європи.
На півночі і сході межує з Республікою Молдова (450 км) і Україною
(169 км), на північному заході - з Угорщиною (443 км), на
південному заході - з Югославією - Сербією і Чорногорією (476 км),
на півдні - з Болгарією (608 км). На південному сході омивається
Чорним морем.
Площа території - 237500 кв. км (79 місце у світі).
Адміністративний поділ - Румунія поділяється на 41 повіт; столиця
виділена у самостійну адміністративно-територіальну одиницю.
Кількість населення - 22,364 млн. осіб.
Столиця - Бухарест (1,977 млн. мешканців).
Інші великі міста: Яси (354,8 тис. мешканців), Галац (342,4 тис.),
Тімішоара (340 тис.), Констанца (337 тис.), Клуж-Ніпока (332,2
тис.).
Державна мова-румунська.
►
►
►
►
►
►
Релігійна ситуація. 83% - православні
(Румунська Православна Церква), 6% католицька церква, 11% - протестанти,
лютерани, унітаристи, мусульмани,
неопротестанти, іудеї.
Державне свято - 1 грудня Національний День Румунії.
Державний прапор - являє собою
червоний, жовтий і синій триколор - 3
вертикальних рівних лінії. Був
прийнятий у 1848 р. під час революції в
Цара Роминеаске.
Державний герб - Стема. Прийнятий у
1992 році. Являє собою орла, який
тримає у клюві хрест, а в кігтях шаблю і
скіпетр, на грудях представлена
композиція з п'яти гербів історичних
провінцій Цара Роминеаске, Молдова,
Трансільванія, Добружа і Банат.
Державний гімн - "Прокинься, румун".
Грошова одиниця - румунська лея.
Членство у міжнародних організаціях ООН, ОБСЄ, РЄ, СОТ, МБРР, МВФ,
МФЧХіЧП
Економіко-географічне положення
Румунії:
►
Республіка Румунія розташована на південному-сході
Центральної Європи, у басейні Нижнього Дунаю.
Границі її визначені мирним договором 1947 р., їх
загальна довжина - 3190,3 км.
►
На сході Румунія омивається Чорним морем, довжина
морських границь - 244 км. Межує з Молдовою (1325,9
км), з Угорщиною (444,8 км), з Югославією (544,3 км), з
Болгарією (631,3 км).
►
Територія Румунії - 237,5 тис. кв. км. Близько 30%
загальної площі-гори, 37% - пагорби і плато, 33% рівнини.
►
Клімат - помірно-континентальний.
Природні ресурси і їхнє використання:
►
Природні ресурси Румунії різноманітні. У межах Румунії знаходиться біля половини
великої європейської гірської системи Карпат, що займають понад 2/5 площі країни.
Це один з головних факторів, що обумовлює порайонні кліматичні і ґрунтоворослинні розходження на більшій частині її території. Більш 30% території Румунії
лежить - на висоті понад 800 м над рівнем моря. Передгір'я Карпат і плато,
розташовані по зовнішній і внутрішній сторонах Карпатської гірської дуги на висоті
від 200 до 800 м, займають 37%, а рівнини і низовини (нижче 200 м) - 33%
території Румунії.
►
Поклади кам'яної солі могли б багато років задовольняти потреби всієї Європи.
Великі запаси природного газу, нафті і кам'яній солі в Румунії здобувають особливо
важливе значення в умовах поглиблення міжнародного поділу праці, тому що,
наприклад, сусіднім країнам - Угорщини і Болгарії - не вистачає саме цих коштовних
видів енергетичної і хімічної сировини.
►
У багатьох місцях Румунії залягають вугілля, але їхні загальні запаси невеликі
(порядку 6-7 млрд. т) і представлені переважно лігнітами. Кам'яного вугілля мало.
►
Численні поклади і рудних копалин, і хоча родовищ з великими запасами мало, у
сумі вони створюють необхідну основу для повного задоволення нестатків країни у
свинці, цинку, марганці, алюмінії і здатні забезпечити значну частину потреби в міді.
►
Значні запаси цінних (золота, срібла) і рідкісних металів. Залізною рудою і
високоякісним коксівним вугіллям, необхідними для чорної металургії, Румунія
забезпечена недостатньо. У післявоєнний період були відкриті нові великі поклади
газу, нафти, металевих руд, але надра країни містять ще багато нерозвіданих
багатств.
Населення Румунії:
►
На 1 січня 2003 р. населення Румунії складало 22,5 млн. жителів.
По чисельності населення Румунії займає 8-е місце в Європі і 31-е у
світі. Румунія належить до числа густонаселених країн: середня
щільність населення - 94,1 чол. на 1 кв. км. Румуни складають
близько 90% населення. Крім них у Румунії живуть більш 1,6 млн.
угорців і 0,4 млн. німців. Менш значні групи населення складають
євреї, цигани і представники слов'янських народів (у тому числі
понад 100 тис. українців і росіян).
►
Після другої світової війни населення Румунії стало більш
однорідним. Це відбулося тому, що частина німців і болгар
емігрувала відповідно в Німеччину і Болгарію, а число євреїв і
циган різко скоротилося в результаті звірств фашистів. Найбільш
однорідним населенням відрізняється Валахія і Молдова, де румуни
складають 97-98%.
►
У західних областях, тривалий час, що знаходилися в складі
Угорщини й Австрії, близько 1/3 населення приходиться на частку
національних меншостей. У країні проживають також українці,
росіяни, серби, хорвати, словенці, болгари, євреї, татари, турки,
цигани. Із загального числа населення 49,1% - чоловіки і 50,9% жінки.
Загальна характеристика народного
господарства:
►
Господарство Румунії - важлива ланка в економічній
системі країн. У процесі поглиблення міжнародного
поділу праці Румунія усе більш спеціалізується на
виробництві продуктів, одержуваних від переробки
нафти, природного газу, кам'яної солі, лісу.
►
Швидкі темпи індустріалізації дозволяють Румунії з
кожним роком в усі великих кількостях направляти в
інші країни машини й устаткування. Крім того, Румунія,
як і її південні і західні сусіди, спеціалізується на
постачаннях у більш північні країни фруктів, винограду,
овочів і продуктів їхньої переробки. У свою чергу,
першорядне значення мають для Румунії гарантовані
постачання комплектного промислового устаткування,
різноманітних машин, а також деяких масових видів
промислової сировини з інших країн.
Промисловість Румунії:
►
В сучасній Румунії сформувалося і знаходиться в процесі формування кілька
промислових районів. Серед них масштабами виробництва і розмаїтістю галузей
виділяється промисловий район Центральної Мунтенії; з цим районом,
головними центрами якого є Бухарест і Плоєшти, зв'язаний промисловий центр
Брашів. Разом вони випускають близько 2/5 промислової продукції країни. Цей
район виділяється насамперед машинобудуванням і нафтопереробкою,
займаючи також провідне місце в гумовій, паперовій, текстильній
промисловості: великі його роль і у виробництві електроенергії, хімічних і
харчових продуктів.
►
Центральна Трансільванія - найбільший район газової, хімічної і скляної
промисловості. В перспективі підсилюється його значення у виробництві
електроенергії.
►
Хунедоаро-Решіцький промисловий район має яскраво виражену вугільнометалургійну спеціалізацію.
Олтенський промисловий район (з головними центрами в Крайове і Тиргу-Жіу).
Цей район спеціалізується на видобутку нафти, енергетичного вугілля, а на цій
базі і на виробництві електроенергії і хімічної продукції. Одночасно з розвитком
енергетики і хімії Олтенський район поглиблює свою спеціалізацію на
електротехніку і деревообробку.
►
►
Нижньо-Дунайський промисловий район (з головними центрами Галац і Бреіла).
Цей район у перспективі перетворюється в головну базу чорної металургії
країни з машинобудівною промисловістю, що розвивається, (у першу чергу
суднобудівної). У ньому на базі рослинних ресурсів Балти, і особливо дельти
Дунаю, одержує розвиток також целюлозно-паперова і хімічна промисловість.
Транспорт:
►
Перевезення вантажів головним чином здійснюються
вантажним автотранспортом і залізницею. У 1994 р. в
країні було 11365 км залізних і 88117 км шосейних доріг.
►
Головні порти на Дунаї - Турну-Северин, Джурджу,
Бреїла, Галац. Найважливіший порт на Чорному морі Констанца. Через нього проходить 80% морських
вантажоперевезень країни і 65% вантажів зовнішньої
торгівлі. У 1984 р. був відкритий судноплавний канал
Чорнавода, що з'єднує Констанцу з портом на Дунаї. У
1996 р. вантажний морський флот Румунії складався з 234
кораблів і мав сумарну вантажопідйомність всіх суден 2
445 810 тонн.
Сільське господарство Румунії:
►
Румунія серед держав закордонної Європи - великий виробник
сільськогосподарської продукції (особливо зерна); ця продукція в
середньому по врожайності не тільки покриває основні внутрішні
потреби країни, але і частково експортується.
►
Нині поряд зі сприятливими в більшій частині країни ґрунтовокліматичними умовами створені важливі соціально-економічні
передумови, що дозволяють у найближчий період різко підвищити
виробництво сільськогосподарських продуктів.
►
У Румунії, як і в інших країнах Південно-східної Європи, головна галузь
сільського господарства - рослинництво. Воно дає близько 2/3 валової
сільськогосподарської продукції; на долю тваринництва приходиться
близько 1/3. У більшості рівнинних районів частка рослинництва ще
вища. У гірських і деяких передгірських районах тваринництво - головна
галузь сільського господарства.
►
Зменшення в останні роки посівів зернових культур не призвело до скорочення
виробництва зерна, тому що виросла врожайність.
►
Серед зернових культур різко переважають кукурудза і пшениця.
►
Основні виробники зерна в Румунії - Нижньо-Дунайська і Середньо-Дунайська
низовини.
►
За рівнем розвитку тваринництва Румунія близька до Болгарії і Югославії, але
ще сильно поступається, наприклад, Словаччині чи Чехії. До цього чаѸ
експорту продовжують залишатися нафтопродукти і продукція лісової
промисловості. Щорічно вивозиться біля половини вироблених у країні
нафтопродуктів (порядку 6 млн. т), головним чином бензину і дизельного
палива.
►
Експортується також близько 1/4 вироблених у країні пиломатеріалів (на 2/3
хвойних і на 1/3 листяних порід), багато фанери, меблів. При цьому усе більш
підвищується рівень промислової переробки експортованих нафтових і лісових
продуктів. У великих кількостях Румунія стала вивозити цемент і скло (близько
1/3 від їх виробництва).
►
Основні зміни в структурі імпорту складаються в збільшенні частки промислової
сировини і напівфабрикатів (насамперед залізна руда, кокс, апатитовий
концентрат, бавовна) і в зниженні частки готових промислових виробів.
Причому серед імпортованої готової промислової продукції зросла питома вага
машин і комплектного устаткування для заводів і зменшилася частка товарів,
що мають другорядне значення.
Зовнішня торгівля і платежі:
►
Обсяг зовнішньої торгівлі Румунії у 1997 становив 19,704 млн. доларів; на
імпорт припадало 11 275,9 млн. і на експорт - 8 428,9 млн. доларів.
►
У 1996 р. основними статтями експорту були товари текстильної
промисловості, метали і продукція машинобудування і хімічної
промисловості. Основні статті імпорту становили паливо, продукція
машинобудування й устаткування, продукція текстильної промисловості і
сільського господарства.
►
Географія експорту: Італія - 22%, Німеччина - 19,6%, Франція - 5,9%,
США - 3,8%.
►
Склад імпорту: машини й устаткування - 23%, паливо й енергоносії 14,2%, продукція хімічної промисловості - 8,7%, текстиль і продовольство
- 17,1%.
►
Географія імпорту: Німеччина - 17,5%, Італія - 14,7%, Франція - 6,9%,
США - 4,2%.
►
Зовнішня заборгованість: у 1998 р. становила 10 млрд. дол., у 1999 р. - 9
млрд. доларів.
Автор
afcddsfcdd
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
31
Размер файла
1 068 Кб
Теги
rumuniya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа