close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

120 років

код для вставки
1895 -2015
Так починалась історія
1895 р. Рішенням сесії повітових
зборів Олександрівського повіту
відкрито першу бібліотеку на
Покровщині
1896 рік. Всього читачів – 500, в
тому числі 14 жінок
20-ті роки ХХ ст.
В 1921-1922 роках в с.
Покровському перша бібліотека
була в приміщенні нинішнього
дитсадка “Орлятко”
1923-1924 рік. В клубі, що
знаходився на місці старої
міліції була і районна бібліотека.
Працював у ній Іван Безуглий.
З клубу бібліотека переїздить в
будинок, в якому нині
знаходиться історикокраєзнавчий музей. На той час
книжковий фонд налічував 3792
книги.
1923 рік Бібліотека при
райсільбуді налічує 2700 книг
1926 рік. В бібліотеці при
райсільбуді бібліотечний фонд
налічує 4180 книг.
Вже в 1926, 1927рр.ця бібліотека була районною, обслуговувала
20 пунктів (хат-читалень), куди видавала невеликі книжкові
абонементи, свіжі газети.
Бібліотечні фонди налічують 5000 примірників.
Читачів на 1 січня 1927 року 1145, прочитано за грудень книжок
1248. белетристики 965.
1948 рік
1948 рік
40-роки ХХ ст.
1941-1943 роки.
Дальшому розвиткові бібліотечної
справи величезної шкоди завдала
війна У вересні 1943 року район
був звільнений від нацистських
загарбників. Почала працювати
бібліотека.
1944 рік. Бібліотека при
кінотеатрі ім. Фрунзе.
Завідуюча бібліотеки
Яресько Ніна Микитівна.
В бібліотеці зберігається
перша інвентарна книга
датована 1944 роком
1945 рік В бібліотеці
працюють: Яресько Ніна
Микитівна, завідуюча,
Колісник Лілія,
бібліотекар, Прищенко
М., прибиральниця.
1947 рік. В Покровську
районну бібліотеку на
посаду бібліотекаря
призначена Шаповал
(Гострух) Катерина
Яківна.
На 1 січня 1947 року в
бібліотеці налічувалось
1300 примірників книг.
1948 рік. Районну бібліотеку
очолює
Богданова Тіна Петрівна
50-ті роки ХХ ст.
1954 рік. В бібліотеку на посаду
бібліотекаря читального залу
призначена
Лиман (Коротя)
Марія Семенівна.
•01.09.1977 року –
• старший бібліограф;
•10.06.1981 року до виходу на
пенсію
завідуюча
відділом
організації
та
збереження
бібліотечних фондів.
• 1962 рік
60-ті роки ХХ ст.
•
Головне завдання бібліотек - Книгу –
в кожну сім’ю.
•
•
Обслужено 837 сімей.
Книжковий фонд – 22086 примірників. За І
півріччя придбано 1221 примірники книг на
суму 400 крб. Штат 4 чоловіки: завідуюча
бібліотекою Богданова Тіна Петрівна,
завідуюча читальним залом Лиман Марія
Семенівна , методист Надтока Лідія
Михайлівна, бібліотекар Гостроух Катерина
Яківна.
1965 рік.
В бібліотеку на посаду
завідуючої переведена з
районної дитячої
бібліотеки спеціаліст з
вищою бібліотечною
освітою Ткаченко Віра
Павлівна
На посаду
методиста
призначена
Люшненко Марія
Михайлівна
З 1977 року до виходу
на пенсію – завідуюча
відділом
комплектування і
обробки книжкових
фондів
1966 рік
Бібліотека займає приміщення
площею 48 кв.м. Книжковий фонд –
31105 примірників.
1967 рік
Книжковий фонд поповнився
на 3396 примірники на суму 200крб.
1969 рік
Книжкові фонди 36374, поповнення3735
прим., на суму 2500 крб.
70-ті роки ХХ ст.
1970 рік
В бібліотеку
прийшла працювати
Науменко Лідія
Іванівна
З 1977 року –
завідуюча
відділу обслуговування
З1981 року – старший бібліограф
З 2010 року до виходу на пенсію –
заступник директора по роботі з
дітьми, завідуюча районної дитячої
бібліотеки
1972 рік
На посаду бібліотекаря призначена
Приходько Людмила Іванівна
1976 рік
Поповнення 4296 прим. Бібліотека
комплектувалась за рік 22 рази
В 1975-79 рр. реалізується "Програма централізації
бібліотек системи Міністерства культури", яка сприяла
поліпшенню складу книжкових фондів, якіснішому їх
використанню, покрашенню інформаційно бібліографічного обслуговування читачів, зміцненню
матеріально-технічної бази книгозбірень
01.09. 1977 р. в районі здійснено централізацію
державних масових бібліотек.
25 сільських, 3 селищних та 2 районні бібліотеки
об’єднано в єдину централізовану систему на базі
районної бібліотеки для дорослих з єдиним книжковим
фондом, штатом, централізованим адміністративногосподарським керівництвом.
Очолила Покровську централізовану бібліотечну
систему директор Ткаченко Віра Павлівна.
.
Районну бібліотеку для
дорослих перейменовано на
Покровську центральну
районну бібліотеку
В бібліотеці створено відділи:
•обслуговування (групи
абонемент, читальний зал,
юнацтва);
•мистецтва;
•комплектування і обробки
книжкових фондів;
•використання книжкових
фондів ( група нестаціонарного
обслуговування);
•методичної та довідковобібліографічної роботи.
Валєшна Поліна Архипівна,
завідуюча відділом методичної та довідковобібліографічної роботи,
Борульник Надія Іванівна.,
заступник директора по роботі з дітьми,
Потапенко Ніна Сергіївна.,
старший бібліотекар районної дитячої
бібліотеки,
Ткаченко Віра Павлівна. директор.
•Науменко Лідія Іванівна, завідуюча відділом
обслуговування.
В центральній районній бібліотеці працюють:
•Гостроух Катерина Яківна, старший бібліотекар
•Ткаченко Віра Павлівна, директор
відділу обслуговування.
централізованої бібліотечної системи;
•Валєшна Поліна Архипівна,завідуюча відділом •Приходько Людмила Іванівна, бібліотекар відділу
обслуговування.
методичної та
•Пітько Поліна Петрівна, бібліотекар відділу
довідково-бібліографічної роботи;
обслуговування.
•Лиман Марія Семенівна, старший бібліограф
•Кучерява Наталія Петрівна, бібліотекар відділу
•Люшненко Марія Михайлівна, завідуюча
обслуговування.
відділом обробки і
•Педченко Віра Іванівна, старший бібліотекар відділу
комплектування книжкових фондів;
мистецтва;
•Литвиненко Тамара Никифорівна, старший
•Красовська Лідія Миколаївна, бібліотекар відділу
бібліотекар відділу
•організації та використання книжкових фондів.
обробки і комплектування книжкових фондів;
•Івашина Тамара Олексіївна, старший бібліотекар •Орищенко Валентина Михайлівна, бібліотекар
відділу організації та використання книжкових
відділу
фондів.
обробки і комплектування книжкових фондів;
•Мойсеєнко Ганна Терентіївна, завгосп.
•Шербина Валентина Василівна, бібліотекар
•Мицик Галина Олексіївна, секретар-машиністка.
відділу обробки і
•Дем’яненко Надія Костянтинівна, прибиральниця.
комплектування книжкових фондів;
•Сердюк Наталія Ілінічна, прибиральниця.
•Селіна Ніна Василівна, бібліотекар відділу
обробки і комплектування
Придбано 56 металевих стелажів,
книжкових фондів;
•Фещенко Олена Василівна, бібліотекар відділу 10 столів,Телевізор, 2 магнитофони.
обробки і
Розпочато ремонт приміщення для
комплектування книжкових фондів;
відділу обробки і комплектування
книжкових фондів.
1978 рік
Бібліотека здійснює:
- випуск інформаційного «Бюлетеня нових надходжень»
(12 випусків)
- поточне комплектування і доукомплектування єдиного
бібліотечного фонду (72 рази). За рік для усіх бібліотек
придбано та оброблено 38806 примірників на суму 33247
крб. , в т.ч. книг 32485 примірники.
- підписку періодичних видань для усіх бібліотек.
Бібліотечний фонд районної бібліотеки налічує 43113
прим., надійшло
4206 прим.
- відділом методичної та довідково - бібліографічної
роботи ( (завідуюча Валєшна Поліна Архипівна)
проведено 6 тематичних семінарів, 6 занять шкіл
передового досвіду, 4 практикуми, здійснено 99 виїздів.
Колектив працівників
Покровської ЦРБ разом з
практикантами Харківського
інституту культури
Біля приміщення районної
бібліотеки
1979 рік
Покровська центральна районна
бібліотека отримала нове просторе
приміщення в районному будинку
культури. Тут розмістилися відділ
обслуговування з книгосховищем і
відділ методичної та довідковобібліографічної роботи.
Бібліотека отримала бібліобус
«Кубань». Відкрито 11 стоянок
бібліобуса у віддалених селах,
виробничих ділянках, бібліотечне
обслуговування яких здійснюється
бібліотекарем групи нестаціонарного
обслуговування згідно графіка 2 рази
на місяць
1982
1980 рік
80-ті роки ХХ ст.
Для бібліотеки придбано 4
кафедри,59 стільців,4 крісла,37
метрів килимових доріжок,
телевізор, радіоли, програвачі.
1982 Участь у республіканському
огляді «Дружба народів нам силу дає»
Місячник книги
Зав. відділом обслуговування
Ніжельська Валентина
Степанівна
Ф.Г.Кадась, зав. відділом культури
на святі у бібліотеці
• 1982 рік
•
Вечори – зустрічі з письменниками
обласної літературної організації
П.Вусиком, Зайвим, Дубовиком та
покровськими поетами Процаном
В.О, Корявцем М.О.
Учасники зустрічі з
Дніпропетровськими поетами
С. Рибицьким, Ю.Кириченко
• Закінчено переведення єдиного
бібліотечного фонду на ББК
• На базі Гаврилівської сільської
бібліотеки проведено
міжрайонну школу по
впровадженню ББК.
1983 рік.
•Участь у республіканській
читацькій конференції
«Продовольча програма СРСР –
справа всенародна»
•Участь в обласному оглядіконкурсі «Книги – тваринникам»
•Місячник пропаганди
сільськогосподарської книги
•Спільно з товариством книголюбів
на базі бібліотеки організовано
клуб за інтересами «Родник».
Голова Назаренко Наталія. За рік
проведено 12 засідань. Великий
резонанс мали вечори, присвячені
творчості В.Висоцького, С.Єсеніна
та інші літературні заходи.
На фото – Дерімова О.М., Рижкова,
директор обласної універсальної наукової
бібліотеки, Ткаченко В.П, Кадась Ф.Г.
1984 рік
1985 рік
За участі обласної універсальної
бібліотеки створено школу
передового досвіду на допомогу
сільськогосподарському виробництву
на базі Покровської ЦБС (Гаврилівська
Іванівну
Директором Покровської ЦРБ
призначено Штепенко Віру
сільська бібліотека)
Колектив бібліотеки
1987 - 1989 роки
Директором Покровської
ЦРБ призначено
(тимчасово) Реву
Наталію Вікторівну
90 – ті роки ХХ ст.
• Бібліотека отримала новий бібліобус
«Кубань»
• 1996 рік. Розпочав роботу історикокраєзнавчий клуб «Джерело». Клуб
тісно співпрацює з Покровським
районним історико-краєзнавчим
народним музеєм, районним
будинком культури, ВПУ-75,
Покровськими ЗОШ №1 і №2.
1997 рік розпочав роботу Клуб
любителів романсу. (з 2005р.“В світі
прекрасного ”)Прекрасне завжди
надихало людей та пробуджувало в них
найкращі почуття. Кожна зустріч з
прекрасним перетворює і оновлює
людину, робить її чистішою, добрішою,
мудрішою.
1998 рік
Уперше згідно з Указом Президента України святкувався Всеукраїнський
день бібліотек. Свято вшанування бібліотекарів відбулося в РБК.
Бібліотека ХХІ ст.
2005 рік
Структура бібліотеки:
* Відділ обслуговування:
Фонд бібліотеки: 59163
примірників,
- читальний зал
- абонемент
В бібліотеці проходять
- юнацька кафедра
різноманітні конкурси,
літературні вечори, презентації
- платний абонемент
нових книг, огляди літератури.
- абонемент комерційної
Працюють клуби за інтересами:
літератури
- „ В світі прекрасного „ * Відділ комплектування та
- Історико – краєзнавчий клуб „
обробки літератури
“Джерело”
* Відділ організації та
- Літературна студія
використання єдиного фонду
„Провесінь”
* Методико – бібліографічний
Придбано ксерокс на суму
відділ
1320 грн. та комп’ютер з
принтером на суму 4900 грн.
2007 рік
Впровадження цільових бібліотечних програм.
Програма діяльності бібліотек Покровської ЦРБ по бібліотечному
краєзнавству “Край мій Покровський, квітуча земля» на 2007 2011роки.
2008 рік.
Придбано другий комп’ютер з
кольоровим принтером.
Третього жовтня 2008 року
відбулася значна подія для
працівників та користувачів
бібліотеки – підключення районної
бібліотеки до мережі ІНТЕРНЕТ.
2009 рік
30 жовтня 2009 року на базі
Покровської районної бібліотеки
відбулася обласна виїзна проблемнотворча лабораторія «Сільська
бібліотека і читач: послуги, діалог,
співпраця» для бібліотекарів,
завідуючих сільськими бібліотекамифіліалами Дніпропетровського,
Синельниківського, Васильківського,
Павлоградського,
Дніпропетровського, Межівського та
Покровського районів.
Головним
завданням
кожної
бібліотеки ЦБС в цьому році стала
робота з популяризації бібліотечно бібліографічних знань та виховання
культури читання, як головної складової
цільової
бібліотечної
програми
“Назустріч читачеві ”.
230 років з дня заснування
селища Покровського.
Районна бібліотека взяла
участь у районному святкуванні
Дня селища.
2010
рік для Покровської
районної бібліотеки був ювілейним –
ми святкували 115 річницю від дня
створення першої бібліотеки на
Покровщині.
2011 рік
Публічні бібліотеки Покровщини
продовжували працювати за цільовими
бібліотечними програмами:
•
з краєзнавства «Край мій,
Покровський, квітуча земля»;
•
по правовому всеобучу «Жити в
правовій державі»;
•
з популяризації бібліотечно –
бібліографічних знань та поширення
читання серед дітей та юнацтва
«Назустріч читачеві».
Відповідно програмно-цільового
проекту “Пріоритети діяльності
бібліотек Покровщини на 2012-2016
роки ” головним напрямком в роботі
Покровської центральної районної
бібліотеки в 2012 році стало
забезпечення доступу користувачів
до електронних інформаційних
ресурсів, формування інформаційної
культури громадян.
2012. Квітень створено сайт бібліотеки. Із
створенням веб - сайту бібліотека
перейшла на якісно новий рівень
обслуговування.
Надавались нові бібліотечні
послуги з використанням
Інтернет, Wi-Fi підключенням.
- Взяли активну участь в
громадських обговореннях
«Бібліотека нашої громади: сучасне
і майбутнє», що проходили на
Дніпропетровщині.
Головні події 2013 року
Перемога у 4 раунді конкурсу
програми «Бібліоміст» (отримали 4
комп’ютери),
Перемога (І місце)на фестивалі
бібліотечного кіно «БібліоКінофест 2.0»
на міжрегіональному бібліотечному
ярмарку «Бібліотечні інновації для
громади: створюємо майбутнє» у
Луганську;
Упорядковано, оформлено і
підготовлено до видання (електронна
версія) збірку поезій місцевих поетів
«Натхненні рідною землею», до 90річчя району;
Виконано редагування і підготовка до
видання(електронна версія) книги
місцевих краєзнавців Г.Г. Мицика, В.О.
Процана «Це моя земля! Неповторна і
єдина».
Бібліотека брала участь –
• У Всеукраїнському тижні юнацької книги;
• У відзначенні 90 - річчя створення
Покровського району;
• У підготовці до відзначення 200-річчя
з дня народження Т.Г.Шевченка;
• У відзначенні 95 – річчя з дня народження
О.Гончара;
• У святкуванні 1025 – річчя хрещення Русі
• У святкуванні 1150 річниці слов’янської
писемності,
• У святкуванні 70 – річчя визволення
Покровського району;
Протягом літнього періоду в
центральному парку
•працювала літня читальна зала
«Бібліотека open-air»
2014
Бібліотека працювала за
цільовими
комплексними програмами:
•По краєзнавству «Обрії рідного краю»
(2013-2015)
•По формуванню здорового способу життя
серед молоді «Молодь обирає здоров’я»
(2013-2015)
•До 200-річчя з дня народження Т.
Шевченка «Великий син великого народу»
(2013-2014)
•По просуванню книги і
читання «Покровщина –
територія читання» (20132015)
ГОЛОВНІ ПОДІЇ РОКУ
•Розпочав роботу інтернетцентр.
•Створення при районній
бібліотеці гуртка вікіпедистів.
•До Всеукраїнського дня бібліотек у
центральному парку Покровського
пройшло свято – парк-шоу
«Бібліотек@ - територія єдності»
•До 200-річчя від дня народження
Т.Г.Шевченка Покровська
центральна районна бібліотека
взяла участь в обласному
шевченківському літературному
фестивалі «От де, люде, наша
слава, слава України».
•Створено Клуб покровських
поетів, очолила його
покровська поетеса Яна
Сілецька-Васильєва.
До послуг користувачів –
•фонд, який налічує близько
52 тис. примірників
документів,
•4 комп’ютери з вільним
доступом до Інтернету,
•копіювальна та
розмножувальна техніка.
•В 2014 році надійшло 348
примірники літератури, в тім
числі 212 книг на суму 11262
гривні.
•
Сьогодні в бібліотеці працюють:
Штепенко Віра Іванівна, Котенко Ольга
Іванівна, Таращук Лариса Вікторівна,
Іващенко Любов Петрівна, Постоногова
Олена Володимирівна, Гребенюк Надія
Миколаївна, Гребенюк Наталя
Володимирівна, Ротт Анатолій
Сергійович, Борульник Сергій
Васильович.
В Покровській районній бібліотеці
в різні часи, різний період
Валєшна Поліна Архипівна
працювали:
Литвиненко Тамара Никифорівна
20 роки:
Івашина Тамара Олексіївна
Іван Безуглий
Шербина Валентина Василівна
Повоєнні роки:
Селіна Ніна Василівна
Яресько Ніна Микитівна –
Фещенко Олена Василівна
Колісник Лілія
Пітько Поліна Петрівна
Прищенко М.
Кучерява Наталія Петрівна
Шаповал (Гострух) Катерина
Красовська Лідія Миколаївна
Яківна
Орищенко Валентина Михайлівна
Богданова Тіна Петрівна
Мойсеєнко Ганна Терентіївна
50 роки і пізніше:
Лиман (Коротя) Марія Семенівна Мицик Галина Олексіївна
Дем’яненко Надія Костянтинівна
Надтока Лідія Михайлівна
Сердюк Наталія Ілінічна
Ткаченко Віра Павлівна
Каліберда Олександра
Люшненко Марія Михайлівна
Олександрівна
Науменко Лідія Іванівна
Галаган Валентина Петрівна
Приходько Людмила Іванівна
Моісеєнко Ельвіра Ісламівна
Лобода Тетяна Яківна
Маклакова Любов
Володимирівна
Кулик Людмила Анатоліївна
Сенек Валентина Степенівна
Ткаченко Юлія Олегівна
Молодек Нінель Ільївна
Кисельова Лідія Григорівна
Дубяга Олександр
Георгійович
Яценко Євгенія Григорівна
Секеда Наталія Іванівна
Сердюк Алла Владиславівна
Петренко Тетяна Вікторівна
Лимар Ніна Василівна
Козлова Марина Григорівна
Глушко Інна Валеріївна
Гавриш Надія Василівна
Баришполь Тетяна
Олександрівна
Ляшенко Валентина Дмитрівна
Колісник Таміла
Панова Валентина Іванівна
Рева Наталія Вікторівна
Литвиненко Тамара Никифорівна
Москаленко Наталія Василівна
Кривошей Олена Миколаївна,
Аветисян Ніна Володимирівна
Авдіюк Богдан Васильович
Ященко Олександр Іванович
Гребенюк Анатолій Петрович
Генсировська Тамара Станіславівна
Гудій Наталія Миколаївна
Дяк Ольга Василівна
Паляничка Ірина Анатоліївна
Северин Алла Вікторівна
Ставицька Зоя Петрівна
Штаб Меланія Савівна
Бадак Ганна Іванівна
Перерва Тетяна Василівна
Автор
pokrlib
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
18
Размер файла
59 793 Кб
Теги
120
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа