close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

10 кл Математичний диктант по темі Паралельність прямих, прямої і площини

код для вставки
10 клас.
Математичний диктант по темі:
«Паралельність прямих, прямої і площини».
Варіант 1.
1. Які можливі випадки взаємного розташування двох прямих у просторі?
2. Якщо дві прямі лежать в одній площині і не перетинаються, то вони ...
3. Чи завжди через дві паралельні прямі можна провести площину?
4. Сформулюйте лему про перетин площині паралельними прямими.
5. Сформулюйте теорему про площині, що проходить через пряму, паралельну
іншій площині.
6. Відомо, що пряма паралельна площині. Паралельна вона будь-якої прямої, що
лежить у цій площині?
7. Пряма а паралельна лінії перетину площин α і β. Яке взаємне розташування а і
α; а і β?
8. Скільки можна провести через дану точку прямих, паралельних даній площині?
9. Площина α паралельна одній з двох паралельних прямих. Яке взаємне
розташування другий прямий і площини α?
10. Дві прямі паралельні одній площині. Чи можна стверджувати, що ці прямі
паралельні?
11. Пряма, не що у площині паралелограма, паралельна одній з його діагоналей.
Яке взаємне розташування даної прямої і площини паралелограма?
12. Сторона АВ паралелограма АВСD лежить у площині α. Яке взаємне
розташування боку CD і площини α?
Варіант 2 .
1. Які можливі випадки взаємного розташування прямої і площини в просторі?
2. Якщо дві прямі не належать одній площині, то вони ...
3. Скільки площин можна провести через дві паралельні прямі?
4. Сформулюйте теорему про три паралельних прямих.
5. Сформулюйте ознаку паралельності прямої і площини.
6. Відомо, що пряма паралельна площині. Чи може дана пряма перетнути якунебудь пряму, що лежить в площині?
7. Пряма b не паралельна лінії перетину площин α і β. Яке взаємне розташування
b і α; b і β?
8. Скільки можна провести через дану точку площин, паралельних даній прямій?
9. Пряма перетинає площину. Чи можна в площині провести пряму, паралельну
даній прямій?
10. Яким може бути взаємне розташування двох прямих, їх яких одна паралельна
деякій площині, а інша перетинає цю площину?
11. Пряма, не що у площині паралелограма, паралельна одній з його діагоналей.
Яке взаємне розташування даної прямої і другий діагоналі?
12. Середня лінія трапеції лежить у площині α. Як розташовані основи трапеції по
відношенню до площини α?
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
40
Размер файла
14 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа