close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

7 кл,застосування формул скороченого множення

код для вставки
Тема: Застосування формул скороченого множення
Мета: узагальнити й систематизувати знання, вміння і навички
учнів; розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, увагу;
виховувати культуру математичного мовлення, упевненість у своїх
силах,
бажання
здобувати
знання;
формувати
різні
групи
компетенцій:
 соціальні – готовність до самостійного пошуку розв’язання
проблеми, вміння спілкуватись;
 полікультурні – вміння застосовувати здобуті знання на
практиці опановувати засади культурного спілкування в ході
обговорення питань заняття;
розвивати вміння робити
висновки;
 самоосвітні – вміння працювати з книгою, мати бажання до
навчання; розвивати пам’ять, увагу, творчий підхід до
розв’язання проблем.
Обладнання уроку: роздатковий матеріал, завдання на окремих
картках,
математичний
тренажер,
картки
самооцінювання
«Індивідуальний рахунок», зображення «Сонечко» та «Яблунька».
ХІД УРОКУ
1. Мотивація навчальної діяльності учнів
Навчання
математики-це
наполеглива,систематична,кропітка праця.
Ось що пише про математику Ян Снидецький:
Математика-цариця всіх наук…
Її коханий_-істина,її наряд-простота і ясність.
Палац цієї володарки оточений тернистими заростями.
І,щоб досягти його,кожному потрібно продертися крізь
хащі.Випадковий подорожній не знайде в її палаці нічого
привабливого.
Краса його відкривається лише розуму,який любить істину
і загартувався у боротьбі з труднощами.
Сьогодні ми проведемо
не звичайний урок, а урок – гру
«Банківська справа». Ви знаєте що таке банк? Так, це заклад для
збирання, зберігання, накопичення певних засобів. Існують багато
видів банків. Серед них - банки ідей і пропозицій, банки даних на
учнів, банки обдарований учнів класу, школи та інші.
А сьогодні ми запровадимо банк оригінальних розв’язань,
рішень та пропозицій.
Але щоб користуватися послугами цього банку треба
отримати пропуск до нього. І пропуск одержать ті учні, які
справилися з домашнім завданням і сумлінно підготувалися до
заняття.
2. Перевірка домашнього завдання:
Скласти сонечко,на промінцях якого відповіді до дом. завдання.
Звіримо відповіді до домашніх вправ:№656 а) 3ав
1
№686 а) х=-
2
,б) 27х3
б)z=2
,№758 а)1,б)0,000008
,б) 3х2 і 4а
,№763 а)а6 +1
+у3 .
Нехай на вашому життєвому шляху
вас завжди зігріває тепле
сонечко, панує тепло у ваших відносинах .
2
3. Актуалізація опорних знань.
3.1. Інтерактивна вправа «Зірви яблуко» (суть гри заключається
в тому, що учні «зривають» яблука з дерева, на зворотному боці
яких записані запитання)
3.2. Які способи розкладання многочлена на множники ви
знаєте?
( технологія « ґронування»)
Винесення спільного множника за
дужки
Спосіб групування
Способи розкладання многочлена на
множники
Квадрат
двочлена
(а+b)2=a2+2ab+b
За допомогою формул скороченого
множення
2
(а-b)2=a2-2ab+b2
Різниця квадратів
a2-b2=(a-b)(a+b)
Сума або різниця кубів:
a3-b3=(a-b)( a2+ab+b2)
a3+b3=(a+b)( a2-ab+b2)
3.3. Математичний тренажер
1. (а + в)² = … + 2ав + …
Заповнити пропуски.
9.х2 + 6ху + 9у2 = (х + 3у)…
2. (а – в)(а + в) = а² … в²
3. (а + в)( а² - … + в²) = а³ + в³
10. 49 – 14а2 + а4 = (7 – а2)…
11. 1 – 4z2 = (1 … 2z)(1 + 2z)
3
4. (а – в)² = а² - …+ в²
5. а³ – в³ =(а - …)( … +ав + в²)
6. (х – 3)² = х² - … + 9
12. q2 – p2n2 = (q - pn)(q … qn);
13. а3 + z3 = (а … z)(а2 – аz + z2)
14. 27 – а3у3 = (3 – ау)(9 … 3ау +
9а2у2);
7. (х – 5)(5 + х) = х² … …
8. (а – 2)( а² + 2а + 4) = а³ … …
15. (2m + 1)² =4m² +… + 1
16. 8х³ – 1 = (2х – …)(4х² + … + 1)
4. Розв’язування вправ. Застосування знань в нестандартних
ситуаціях.
Кожному банку потрібний директор. Він повинен багато
знати, рахувати, вміти швидко
розв’язання.
знаходити правильний спосіб
Кожному банку потрібний заступник директора,
менеджер, які слідкували б, щоб у роботі банку не було порушень.
При
необхідності
менеджер
упереджує
помилки
допущені
працівниками, чи клієнтами банку. Для того, щоб не виходили з
ладу комп’ютери, банку потрібні
обладнання.
Потрібні
контролери. Тому я
працівників
банку.
інженери з обслуговування
фінансисти,
касири,
оператори
та
оголошую конкурс на вакантні посади
Посади
розподіляються
саме
в
тій
послідовності, яку я вам назвала, тому за отримані за урок бали ви
зможете придбати ту чи іншу посаду. Отримані бали накопичуємо в
картці індивідуального рахунку
4.1. Встановити відповідність (робота в парах,в зошитах)
1. 3a2-3b2
Д
А. -(а-b)2
4
Б
2. a2-4ab+4b2
Б. (а-2b)2
А
3. - a2+2ab-b2
В. (a+2b)( a2-
2ab+4b2)
4. 3a2-6ab+3b2
Г
Г. 3(a-b)2
5. a3+8b3
В
Д. 3(а-b)(a+b)
4.2. Швидке обчислення (2 учні до дошки,картки) Клас
працює самостійно:
1відділення 1) (x-8)2 = x2-16; х=5
2 відділення 2)(x+3)(x-3)-x2 = 15+24х х=- 1
Перевіряємо завдання учнів .
4.3. Скласти вислів:(робота в парах,картки.
Працюють самостійно,…по 1учню до дошки…
Пишуть слово…)Вислів:
ПЛИСТИ
«ЖИТТЯ
БАЖАЄШ,
-
БУДУЙ
ЦЕ
МОРЕ,
ЧОВЕН
ІЗ
ДОБРИХ СПРАВ»
4.4
Творче
двоцифрове
завдання:Довести,що
будь-яке
число,яке закінчується 5 в квадраті
буде мати результат ,в записі якого останні цифри
2 і 5.
Пропоную знайти властивість,за допомогою якої
ви
швидко
знайдете
квадрат
будь-якого
двоцифрового числа,яке закінчується 5.(952… 92 +
9, 902
5.
Підсумок
здійснювали
заняття,
оцінювання
(протягом
оцінювання,
згідно
уроку
учні
картки
самооцінювання)Індивідуальний рахунок
5
№ Вид завдання
1 Домашнє завдання
Кількість балів
1промінець-1
бал
2 «Зірви яблуко»
1відповідь1бал
3 Технологія « ґронування»
1відповідь1бал
4 Математичний тренажер
1відповідь1бал
6 Встановити відповідність
1відповідь2бали
7 Швидке обчислення
1відповідь2бали
8 Знайди помилку
1відповідь1бал
9 Розв’язування рівнянь(робота 1відповідьв парах)
2бали
10 Скласти вислів
1відповідь1бал
11 Додаткові депозити
1відповідь1бал
Підсумок:
Аукціон
посад
(вчитель
розігрує
«посади»
банківських
працівників: вищу посаду - директор банку - отримує той учень,
який набрав більшу кількість балів за урок і т.д.)Директор
банку,зам,менеджер,інженер,фінансист,касир,
оператор,контролер.
6. Домашнє завдання.
7. Комплімент уроку.
Продовж одне із речень:
“Мені зрозуміло…
“Я запам’ятав….“Мені на уроці…“Я думаю…
6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
24
Размер файла
67 Кб
Теги
коиісія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа