close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГЕОМЕТРІЯ 11 профіль ІІ семестр з 01 лютого

код для вставкиСкачать
рівень)
ІІ семестр :76 год. ( 4год. / тижд.)
Дата
проведе
ння
уроку
ГЕОМЕТРІЯ 11А КЛАС (профільний
14.01
66
67
Переріз конуса площиною, що проходить
через його вершину.
Площина, дотична до циліндра (конуса). СР
Вписані та описані многогранники.
68
Розв’язування задач.
16.01
69
Розв’язування задач. СР
01.02
70
Куля і сфера.
04.02
71
Переріз кулі площиною.
05.02
72
Розв’язування задач.
05.02
73
Частини кулі (сегмент, сектор, пояс).
08.02
74
Розв’язування задач. СР
11.02
75
Розв’язування задач.
12.02
76
77
78
79
80
Площина (пряма), дотична до сфери.
Розв’язування задач. СР
Розв’язування задач.
Контрольна робота № 5
Корекція знань учнів.
12.02
15.02
18.02
19.02
19.02
65
15.01
15.01
Навчальні досягнення учнів
Розпізнає види тіл обертання та їх
елементи.
Будує зображення тіл обертання, їх
елементів, перерізів.
Обчислює основні елементи тіл обертання.
Обґрунтовує властивості тіл обертання,
застосовує їх до розв’язування задач.
Домашне
завдання
Повторення
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
ТЕМА 4. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (36 ГОД)
4.1. Об’єми геометричних тіл.
81
82
83
84
Поняття про об’єм тіла. Основні властивості 22.02
об’ємів.
25.02
Об’єм призми.
Об’єм паралелепіпеда. Використання
векторного добутку для обчислення об’єму
паралелепіпеда.
Розв’язування задач.
26.02
26.02
Формулює основні властивості об’ємів.
Записує формули для обчислення об’ємів
паралелепіпеда, призми, піраміди, зрізаної
піраміди, циліндра, конуса, зрізаного
конуса, площ бічної та повної поверхонь
циліндра, конуса, зрізаного конуса, площі
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
85
Об’єм піраміди.
29.02
86
Розв’язування задач.
03.03
87
Об’єм зрізаної піраміди.
04.03
88
Розв’язування задач.
04.03
89
Розв’язування задач. СР
10.03
90
11.03
91
92
93
94
95
Об’єми тіл обертання : циліндра, конуса,
зрізаного конуса, кулі та її частин.
Розв’язування задач.
Відношення об’ємів подібних тіл.
Розв’язування задач.
Контрольна робота № 6
Розв’язування задач.
96
Поняття про площу поверхні.
18.03
97
Площі бічної та повної поверхонь циліндра.
21.03
98
Розв’язування задач.
24.03
99
Площі бічної та повної поверхонь конуса.
25.03
100
Розв’язування задач.
25.03
101
102
Площі бічної та повної поверхонь зрізаного 04.04
конуса.
Розв’язування задач.
07.04
103
Площа сфери.
08.04
104
105
106
107
Розв’язування задач.
Розв’язування задач. СР
Комбінації многогранників та тіл обертання.
Розв’язування задач.
08.04
108
Розв’язування задач.
15.04
109
Контрольна робота №7
18.04
110
Корекція знань учнів. Підсумковий урок.
21.04
11.03
12.03
14.03
17.03
18.03
11.04
14.04
15.04
сфери.
Розв’язує задачі на обчислення об’ємів і
площ поверхонь геометричних тіл,
використовуючи: основні формули,
розбиття тіл на простіші тіла.
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники
ТЕМА 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І
УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ
(24 год.)
111
Координати та вектори.
22.04
112
Призма та піраміда.
22.04
113
Тіла обертання
25.04
114
Об’єми та площі поверхонь
28.04
115
Контрольна робота №8
29.04
116
117
118
119
120
121
Конуси та їх перерізи.
Зрізані піраміди та конуси. Їх перерізи.
Комбінації многогранників та тіл обертання.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
29.04
06.05
06.05
07.05
12.05
13.05
122
Розв’язування задач.
13.05
123
Розв’язування задач.
16.05
124
Розв’язування задач.
19.05
125
Розв’язування задач.
20.05
126
Розв’язування задач.
20.05
127
Розв’язування задач.
23.05
128
Розв’язування задач.
26.05
129
Розв’язування задач.
27.05
130
131
132
133
134
Узагальнюючий урок
27.05
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Математика
Просмотров
15
Размер файла
148 Кб
Теги
геометрія, семестр, лютого, профіль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа