close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Робота з учнями, які мають низький та середній рівні навчальних досягнень

код для вставки
Робота з учнями, які
мають низький та
середній рівні
навчальних досягнень
“Знову
двійка”
Неуспішність — невідповідність
підготовки учнів вимогам змісту освіти,
фіксована через певний період навчання
(вивчення розділу, в кінці чверті,
півріччя).
Відставання — невиконання вимог (або
однієї з них) на одному з проміжних
етапів того відрізка навчального
процесу, який є тимчасовою межею для
визначення успішності.
•
•
•
•
•
•
Причини неуспішності :
недоліки пізнавальної діяльності;
несформованість прийомів навчальної
діяльності;
недоліки в розвитку мотиваційної сфери
дитини;
неадекватне використання дитиною своїх
індивідуальних типологічних
особливостей;
невміння вчитись, переборювати труднощі;
труднощі засвоєння навчального
матеріалу.
Пам’ятка для вчителів
«Як попередити неуспішність»
Процес контролю за підготовленістю учнів:
• Контролювати засвоєння і повторення тих питань, що
викликають в учнів найбільшу складність;
2. Пильно аналізувати і систематизувати помилки в усних
відповідях, письмових роботах, завданнях, виявити
помилки, які типові для класу в цілому і сконцентрувати
увагу на їх усуненні;
3. Спеціально контролювати засвоєння матеріалу
попередніх уроків невстигаючими учнями;
4. Узагальнювати підсумки засвоєння основних законів,
правил, понять навиків і умінь після закінчення
вивчення теми або розділу.
Виклад нового матеріалу:
1. Перевіряти протягом уроку ступінь розуміння
учнями основних елементів навчального матеріалу;
2. Заохочувати і стимулювати питання з боку учнів
при затрудненні в засвоєнні навчального матеріалу;
3. Підтримувати інтерес до засвоєння нових тем і
знань;
4. Урізноманітнювати методи вивчення та
узагальнення навчального матеріалу
Запобігання
неуспішності
учнів:
заохочення і формування пізнавального інтересу до
навчання і вивчення навчального матеріалу
Залежно від рівня відставання з учням можна
проводити такі види робіт після уроків:
1. Консультації (індивідуальні або групові).
2. Допомога учнів – консультантів, які є в
кожному класі.
3. Посилення контролю за підготовкою
домашнього завдання з боку батьків.
4. Додаткові або індивідуальні завдання з окремих
тем за опорними конспектами та тест –
картками.
Дякую
за
увагу!
Автор
qetuo789
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа