close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Допов¦дь на практичному семінарі

код для вставки
Доповідь на практичному семінарі
«Групова діяльність на уроках англійської мови, як інструмент
продуктивного навчання».
Конфуцій казав: "Скажи мені - і я забуду; покажи мені - можливо, я
запам'ятаю; залучи мене - і я зрозумію", я роблю висновок, що інтерактивний
урок - це оптимальний досвід активної співпраці учителя і учня. Особливо
потрібно відмітити позитивно емоційний настрій учнів не лише один до
одного, але і до уроку в цілому, а також їх підвищену активність, бажання
розширювати свій кругозір, опановувати нові знання по темі, що вивчається.
Це підтверджує ефективність інтерактивного методу навчання. Таким чином,
використання інтерактивних форм викладання англійської мови показує, що
застосування їх дає можливість прищепити учням інтерес до мови, що
вивчається; створює позитивне відношення до її вивчення, стимулює
самостійну діяльність учнів; дає можливість більше цілеспрямовано
здійснити індивідуальний підхід в навчанні; підвищує позитивну мотивацію
вивчення іноземної мови у учнів, підтримує внутрішню мотивацію навчання.
Інтерактивні аспекти викладання стимулюють інтелектуальну активність
старшокласників при вивченні іноземної мови. І на питання чи "варто
прибігати до інтерактивних форм навчання на уроках іноземної мови"?
можно сміливо відповісти, що "слід", оскільки вивчення іноземної мови
повинне призвести до оволодіння мовними уміннями (розумінню мови на
слух, розмові, читанню і письму), що реалізовують комунікативну суть мови.
Мікрофон
Різновидом загально-групового обговорення є технологія «Мікрофон», яка
надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на
запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.
Як організувати роботу
1. Поставте запитання класу.
2. Запропонуйте класу якийсь предмет (ручку, олівець тощо), який
виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один
одному, по черзі беручи слово.
3. Надавайте слово тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон.
4. Запропонуйте учням говорити лаконічно й швидко (не більше ніж 0,5-1
хвилину).
5. Не коментуйте і не оцінюйте подані відповіді.
Фрагмент уроку з теми «Sports and games in our life»
T: It's the main idea of our lesson. What does it mean?
PI: Sports help people to keep in good health. Because health is better than wealth.
P2: We go in for sports because we want to be strong, vigorous, active.
P3: If we go in for sports we will never use cigarettes, alcohol, drugs.
P4: We must go in for sports.
Рефлексія
1. Today on a lesson
- I knew…,
- I understood…,
- I felt most difficulties…,
- I was not able, and able now…,
- I changed…,
On a next lesson I want….2. «Вільне письмо»
Describe one of general days of your future life.
Вчитель англійської мови Сидорчук Олена Сергіївна
Метод «Карусель»
Ефективний для одночасного включення всіх учасників в
активну роботу з різними партнерами (групами). Передбачає:
підбір аргументів кожним учасником на задану тему;
вислуховування одним учнем достатньо великої кількості однокласників;
пошук нових аргументів, прикладів для підсилення власної позиції,
результатів роботи групи.
Організація роботи:
А) 1. Розставте стільці для учнів у два кола.
2. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в
зовнішньому — обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти іншого,
висловлює і вислуховує свої ідеї (аргумент, приклад).
3.Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє — рухливе: за сигналом ведучого всі
його учасники пересуваються на один стілець вправо і виявляються перед
новим партнером з яким повторюють ту саму процедуру. Мета — пройти все
коло, виконуючи поставлене завдання.
Б) При організації роботи в групах, необхідно "пускати по колу" результати
роботи кожної групи (запо-внений аркуш, створена таблиця, намальований
сюжет тощо) для поповнення новими ідеями, поглиблення новим змістом
тощо.
Ця модель сприяє одночасному включенню всіх учнів класу в активну
роботу, наприклад, для інтенсивної перевірки обсягу і глибини наявних
знань.
„Карусель” – передбачає розподіл дітей на 2 групи (рівні за кількістю),
утворюється 2 кола:
Зовнішнє коло не „рухається” і визначає питання для внутрішнього кола;
внутрішнє коло – рухоме. За сигналом вчителя учні внутрішнього кола
пересуваються на 1 стілець ліворуч. З новим співрозмовником чи
співрозмовницею обговорюється наступне питання.
Вчитель постійно слідкує за часом та чітким пересуванням учнів. Якщо коло
пройдене повністю, то це має бути той або та, з ким починалася вправа.
Учні першого варіанта (нерухомі) ретельно готують запитання за певною
темою, наприклад, узагальнюючий урок математики „Множення і ділення в
концентрі „Сотня”.
За сигналом учителя учні другого варіанта переміщуються на одну карту
вперед через певний проміжок часу (з інтервалом в 1-2 хв.), який відводиться
для їхнього спілкування між собою, так званих змінних пар. Один учень
„бережок”, виступає у ролі вчителя, а другий учень – „річечка”, - у ролі учня.
У процесі роботи кожний учень „річечка”, переміщуючись, повинен
отримати запитання від першого, другого, третього, четвертого і т.п. учнів з
варіанта „бережок”, тобто кожний учень „річечка” повинен відповісти на 12
запитань. Отже, він має побувати на кожній парті кожного ряду.
Учні, які виступають у ролі вчителя („бережок”) мають оцінити відповіді
„річечки”, визнаючи відрізком активність учня, який виконував завдання.
Таку шкалу активності має кожний учень рухомого варіанта.
На даній оціночній шкалі за допомогою дуги визначається рівень активності
учня, виходячи з 12-бального оцінювання. Наприклад, 9 балів:
Документ
Категория
Образование
Просмотров
53
Размер файла
45 Кб
Теги
допол
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа