close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педмарафон 2016

код для вставки
Навчальний
предмет
Розділ
Тема
Тип уроку
Автор
Програма
Мета
Англійська мова. 8 клас
Відпочинок і дозвілля
Мої музичні уподобання.
медіаурок формування вмінь та навичок з використанням ІКТ,
технології BYOD, технології Quest та інтерактивних технологій (Press
Method)
Ковальська Олена Валеріївна, учитель англійської мови
Програма для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
іноземних мов, Київ, 2010
Формувати в учнів ключові компетентності:
громадянську компетентність — здатність учня активно,
відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою
розвитку демократичного суспільства;
загальнокультурну компетентність — здатність учня аналізувати та
оцінювати досягнення національної та світової культури,
орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного
суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на
загальнолюдські цінності
здоров’язбережувальну компетентність — здатність учня
застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність
здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до
власного здоров’я та здоров’я інших людей
інформаційно-комунікаційну компетентність — здатність учня
використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні
засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань
соціальну компетентність — здатність особистості продуктивно
співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі
та функції у колективі.
уміння вчитися – здатність визначати мету діяльності, проявляти
зацікавленість навчанням, докладати вольових зусиль; вміння
організувати свою працю, вміння відбирати або знаходити потрібні
знання, способи для розв’язання задачі, вміння виконувати в певній
послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції;
здатність усвідомлювати свою діяльність і прагнення її вдосконалити;
уміння і навички самоконтролю і самооцінки.
спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами – вміння
застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної
культури, інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови,
символіку та тексти.
Формувати в учнів предметні компетентності:
Освітня:
- формування вмінь щодо створення власних висловлень за
допомогою Методу Прес;
- формування навичок щодо користування медіа ресурсами та медіа
продуктами;
Розвиваюча:
- удосконалення мовленнєвих, інтелектуальних і пізнавальних
здібностей через використання інтерактивних та Quest
технологій;
Виховна:
- оволодіння культурою спілкування;
- формування позитивного ставлення до уподобань інших.
Обладнання
Хід заняття
I. Warming up:
- Do you know the meaning of this sigh?
(It means: “You mustn`t use mobile phones here”)
- But today you can use your devices for learning
Theme presentation
- Look at our screen. Who are these people?
(These people are the members of our
school band).
- What are they doing? ( They are performing
music)
- So, what are we going to speak about?
( We are going to speak about Music.)
- What kind of music are the band
performing? (They are performing rock
music).
- Let`s check (video sample)
II. Lexical exercise.
- It is going without saying that music is a
language. People use it to express their
moods and feelings. Some music is happy
and some is sad. Some is serious and some
can make people laugh. That`s why we have
so many music styles.
- How many music styles can you find in this
wordcloud? ( you have got 1 min)
III. Reading.
- Match the music styles 1-6 and their
definitions f-g. One is extra. (Chill-out
music is extra).
- To find what chill-out music is you should
do a short quest. Use your mobile phones
and the Internet if you don`t know the
answer.
IV.
QUEST
1. How many letters are there in the title of the play which was
written by the famous Irish playwright and later became a musical
comedy “My fair lady”? (9)
2. The maximum number of notes for creating a sheet of music? (7)
3. When was the wax likeness of M. Jackson installed at Madam
Tussaud`s? (1985)
4. When did 2 songs (“We are the champions”, “We will rock you”)
receive the music award as “the best song”? (1977)
5. What does bicoloured mean? (2)
6. What does quintet mean? (5, a composition for 5 persons or 5
musical instruments)
7. How many strings does the Spanish guitar have? (6)
8. No more questions. I present you the last figure (0)
- What do you think about these figures?
(0978577256)
- It must be a telephone number.
- Let’s call. If everything is correct we will hear chill-out music.
- Kate has it as a ringtone. Why do you like this music?
Speaking.
- As we have said, tastes differ. What music styles do students in your
class prefer? Speak about your music preferences. Use Press Method.
V. Home task.
- Take yellow cards and listen to my
instructions.
1. Go to any link and visit a music event.
2. Comment this event. Use Press Method
3. Place your comments in Feed back page of
my personal site. (If you have an Android
version of your mobile phone you can use
the QR code of our school website)
- I wish you luck. Be good listeners and of course be careful users while
surfing the Net!
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
21
Размер файла
2 153 Кб
Теги
2016
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа