close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доповідь на педраді

код для вставки
"Пам'ятки для батьків"
Шановні батьки!
Підлітковий вік - вік Вашої дитини, дуже відповідальний для її подальшого
розвитку, становлення. Саме в цей періоддитина починає ставати дорослою:
визначається у світі цінностей,
активно набуває досвід спілкування,
відкриваєтастверджуєсвоюунікальну й неповторну особистість.Саме в цьому
віці важливо зробити свідомий вибір орієнтирів свого майбутнього, картинка
цього бажаного майбутнього повинна стати більш чіткою та особистісною.
Для цього потрібно визначитися й у виборі професійного напрямку.
Сподіваємось, що надана Вам інформація допоможе зорієнтуватися в цій
ситуації, зрозуміти, яким чином Ви можете допомогти Вашій дитині.
Кроки до професійного самовизначення
1. Спостерігати за інтересами, здібностями, темпераментом, особливостями
пам’яті, уяви сина (дочки).
2. Прислухатися до їхніх відчуттів, бажань, інтуїції.
3.Визначити професійний напрямок, або кілька професій, які подобаються, до
яких є потяг, існують принципові можливості успішного їх освоєння та
працевлаштування.
4.Шукати якнайбільше інформації про цей напрямок, професії, знайомитися з
людьми, які їх представляють.
5.Спробувати знайти можливість для спостережень дитини за
діяльністю
спеціалістів.
6. Визначити фізичні характеристики та психологічні якості, необхідні для кожної
з цих професій.
7.„Приміряти” на свою дитину ці види діяльності.
8.Скласти список суттєвих можливостей професій (наприклад, можливість
спілкування з багатьма людьми, поїздки за кордон, висока платня, тощо), та
складнощів (високе навантаження, ненормований робочий час, значне фізичне
навантаження, тощо) і допомогти проаналізувати сину (дочці) їх, співвіднести з
життєвою метою, очікуваннями, мріями. Порівняти, зважити всі „плюси” й
„мінуси”.
9.Зробити остаточний вибір.
10.Розпланувати кроки до бажаного, продумавши й запасний варіант та впевнено
разом йти до мети.
Познайомтесь з типовими помилками підлітків в ситуації вибору професії
для того, щоб їх уникнути :
 Поділ професій на «престижні» і «непрестижні».
 Ототожнення навчального предмета з професією.
 Перенесення ставлення до людини на професію.
 Спонтанний вибір лише під чиїмось впливом.
 Неправильне уявлення про характер праці в певній трудовій діяльності.
 Вибір під впливом певних обставин.
 Думки про легке життя
Доповідь на педраду
«Професійне самовизначення- шлях до формування
громадянської зрілості»
Стольнікова В.С.
Хочу почати свою доповідь з притчи.
Якось один народ вів нелегку боротьбу проти загарбників. І
коли всім стало ясно, що вони програють битву, вояки вже не
вірили своєму воєначальнику, пішла паніка, тоді люди
обернулися до Господа і попросили: «О, Господи, допоможи
нам, покажи, де та людина, яка поверне військо і надихне його
на перемогу над ворогом!» Господь змилувався й показав дім,
де жила така людина. Це був дім шевця. Отже, людина, яка
могла бути генералом, шила не дуже гарне взуття, а бездарний
генерал вів військо до поразки.
Звичайно суть цієї притчи - Правильний вибір професії.
9-А клас починав захист проекту «В УВК бы я пошел,
пусть меня научат» такими словами :
«Никому не дано абсолютно точно определить свое
будущее.
В жизни многие люди занимаются делом по душе и выбрали
профессию, которую любят.Выбор профессии – очень важный
шаг в жизни человека. Представьте себе, что на работе вы
проводите 2/3 своей жизни.
Если вы выберите себе занятие по душе, вы будете чувствовать
себя счастливым человеком. Вы сможете реализовать себя свои
способности, мечты, наклонности»
І це істинна правда. Адже дуже велике значення в житті людини
має правильний вибір професії .
Професійне самовизначення підлітків – актуальна тема
сьогодення.
Головна проблема, що виникає під час входження людини
у професійне середовище, є її відповідність рівню вимог
професійного середовища.
Для вирішення означеної проблеми існує ряд суспільних
засобів, серед яких чільне місце займає система професійної
орієнтації учнівської молоді. Працюючи над цією темою вже
другий рік поспіль, я поставила перед собою таку мету:
-виявлення
стану
професійного
самовизначення
старшокласників.
Визначення
такої
мети
передбачає
необхідність вирішення конкретних завдань:
-розкрити методичні засади професійного самовизначення
старшокласників;
-дослідити елементи мотивації при професійному
самовизначенні,
-з’ясувати вплив професії батьків на вибір професії дітей;
-скласти анкети для проведення анкетування учнів
-проаналізувати стан професійного самовизначення
старшокласників.
Специфічною основою особистісного самовизначення в
юнацькому віці є вперше усвідомлювана спрямованість на
майбутнє,яка стає головним виміром юнаків. Вони не
вичерпуються питанням «Ким бути?», а також містять в собі
вирішення проблеми : «Яким бути?»,що стає важливим етапом
на шляху морального самовизначення.
Під час вирішення проблеми «ким бути» я рекомендувала і
допомагала дітям дотримуватися наступних правил:
Правило перше:
 Пізнай себе, своє «Я»
 здоров’я;
 інтереси та здібності;
 знання та вміння.
Це ми вирішували шляхом анкетування.
Друге правило:
 Дізнайся все про професію:
 предмет, мета и умови праці;
 шляхи отримання професії;
 медицинські протипоказания;
 вимоги професії до особистості
 (професійно - важливі якості);
 і актуальність вибранної професії на ринкі праці та
перспективи її розвитку.
Правило третє
Співвідношення з вимогами вибранної професії.
 «Людина – знакова система»
 «Людина -техніка»
 «Людина-природа»
 «Людина-художній образ»
 «Людина-людина»
Підготовчу роботу до свідомого професійного вибору в своєму
класі почала проводити з серії класних часів за загальною
темою «Пізнай себе». Первинне ознайомлення зі світом
професій на початковому етапі проходить стихійно,тому
спочатку за допомогою методики «карта інтересів»ми вивчили
інтереси учнів класу,за результатами тестів склали карту.. Вона
дає можливість з’ясувати нахили дітей (96 питань). Ця таблиця
не є догмою, інтереси дітей з віком змінюються,тому в цьому
році я планую також застосувати цю методику. Адже в клас
прийшли нові учні.Але тест буде (більш поширений) і
складатиметься з 174 питань,він дає можливість вже поділити
дітей на групи: –«людина – природа», «людина –художній
образ», та інші.
Психолог та центр профорієнтації провели тест на
вивчення темпераменту, складена відповідна таблиця за
результатами. За опитуванням та анкетуванням складена
палітра інтересів учнів класу, та їх професійні нахили.
Але в класі немає майже жодного учня, який би не прагнув
життєвого самовизначення. Про це свідчить активна участь
учнів у різноманітних конкурсах (як наукових, так і творчих),
олімпіадах, змаганнях, засіданнях наукової спільноти, творчих
заходах.
За результатами досягнень учнів,складена карта
обдарованості.
У 9 класі перейшли до цілеспрямованого процесу
отримання інформації про професії. Для цього був проведений
цикл бесід за темами: «Пізнай себе», «Навчайтеся панувати
собою», «Відносини з колективом». Та класні години такої
тематики:
«Я
обираю
професію»
профорієнтаційної
направленості. У зв’язку з цим за допомогою тестування
з’ясували ритм роботи учнів(жайворонок, сова.).
Познайомилися з картою «Здоров’я й професії».
Познайомилися з новими сучасними професіями. Відвідали
професійний портал у бібліотечному центрі нашої школи.
Прослухали декілька рекламних бесід з представниками різних
навчальних закладів.
Проведена відповідна робота з батьками з метою допомогти
дитині обрати правильній життєвий шлях. Цю роботу вважаю
найважливішою. Багато зла може принести прагнення батьків за
всяку ціну «пробитися» до певної школи, до певної
спеціальності, якщо дитина не виявляє до цього ані хисту, ані
бажання. Правильному вибору часто заважають установки
батьків, які прагнуть , щоб діти компенсували їхні недоліки в
майбутньому, у тій діяльності, у якій вони не змогли себе
повністю виявити в свій час. Анкетування . яке я провела з
батьками в тому році , показало, що більшість батьків не
задоволені своєю професією, не велика частина працюють за
спеціальністю. Після анкетування батьки задумалися, а чи
потрібно так вчиняти??І вже в цьому році я розробила пам’ятку
для батьків «Кроки до професійного самовизначення».
В тому році ми працювали над проектом «В УВК бы я
пошел , пусть меня научат», ми дослідили всі профілі нашої
школи, і вияснили куди можна піти навчатися , якщо учень
вибрав той чи інший профіль у школі. І продуктом нашого
проекту стала презентація у вигляді театралізованої дії та
буклету, де є корисні сайти з вибору професій та сайти Вузів.
В цьому році ми продовжуємо працювати над темою :
«Професійне самовизначення підлітків через активні форми
виховної роботи». Ми вже відвідали живу бібліотеку. Діти були
в захваті від спілкування з живими книгами ,в ролі , яких
виступали люди різних професій. Деякі діти навіть забажали
стати фотографами.
Тема нашого проекту цього року «Крокуємо у майбутнє».
Відділ освіти створив цікавий сайт профорієнтації, і наше
завдання дослідити його. Не буду розкривати всі секрети роботи
і кінцевого продукту. Але можу сказати , що наш продукт, як і
попередній буде дуже корисний для учнів 9-11 класів, їх
батьків , та вчителів , які направляють підлітків та допомагають
зробити їм правильний вибір.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
86
Размер файла
50 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа