close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вписані і описані чотирикутники

код для вставки
Презентація до уроку геометрії в 9 класі
Презентація на тему:
«Вписані та описані
чотирикутники»
коло
це множина всіх
точок площини,
рівновіддалених
від фіксованої
точки.
Ця точка є
центром кола ,
а відстань –
радіусом кола.
(АО=СО=ВО=DO=SO=FO)
1.Засвоїти поняття: чотирикутник, вписаний в
коло;
чотирикутник, описаний навколо кола;
розглянути теореми про вписані і
опасанні чотирикутники, та схеми їх доведення.
2. Формувати і розвивати вміння використовувати
геометричні поняття під час розв'язування
задач, робити висновки, вести евристичну
бесіду, логічне та абстрактне мислення,
математичне мовлення , навички
організаційної роботи на уроці
3. Виховувати уважність, свідоме ставлення до
навчання, вміння організовувати свою роботу
на уроці, самооцінку та самоконтроль
Який з чотирикутників вписаний?
Пояснити.
Чотирикутник, всі
вершини якого лежать
на колі, називається
вписаним у це коло, а
коло описаним
навколо даного
чотирикутника.
Де знаходиться центр кола,
описаного навколо чотирикутника?
Центр описаного кола – це
точка , рівновіддалена від
вершин чотирикутника.
Тому вона є точкою
перетину серединних
перпендикулярів до
сторін, якщо ця точка
існує .
Теорема: біля чотирикутника можна описати
коло , якщо суми протилежних кутів рівні 1800.
Кути <А і <В вписані і
спираються на дуги, що
доповнюють одна одну до
повного кола. За теоремою про
вписані кути
À  C 
1
2
(  ÂÀD   BCD ) 
360
2
0
 180
0
Біля якого з паралелограмів можна
описати коло?
З усіх паралелограмів описати
коло можна тільки навколо
прямокутника.
Центр кола є точкою
перетину діагоналей
Навколо якої трапеції можна
описати коло?
Описати коло можна
тільки навколо
рівнобічної трапеції.
На якому з малюнків
зображений описаний
чотирикутник?
Чотирикутник, всі сторони якого
дотикаються до кола, називається
описаним навколо цього кола, а коло
називається вписаним в
чотирикутник.
Де знаходиться центр кола,
вписаного в чотирикутник?
Центр кола , вписаного в чотирикутник ,
це точка рівновіддалена від
сторін чотирикутника.
Тому вона є точкою перетину бісектрис
внутрішніх кутів чотирикутника .
( якщо для многокутника ця точка існує ).
Теорема: В чотирикутник можна
вписати коло ,
якщо суми протилежних сторін
рівні.
АВ+СD=AD+ВС.
Для доведення звернемо
увагу:
AN=AK, KB=KL, LC=CM,
MD=DN
Як відрізки дотичних , що
виходять з однієї точки до
одного кола.
В який паралелограм можна
вписати коло?
З усіх паралелограмів
можна вписати коло
тільки в ромб.
В яку трапецію можна вписати коло?
Якщо в трапецію вписане коло то :
• суми бічних сторін дорівнюють сумі
основ;
•висота дорівнює двом радіусам
вписаного кола ;
• бічну сторону видно з центра
вписаного кола під прямим кутом
Які помилки
допущені
в малюнках?
Які помилки
допущені
в малюнках?
Чотирикутник вписаний в коло.
Знайти невідомі кути, якщо:
•Два кути 460 і 1250.
•У трапеції один з кутів 800.
Знайти периметр
чотирикутника, якщо в нього
можна вписати коло:
•Три послідовні сторони 7см, 9см та 8см.
•У трапеції бічні сторони 3см і 11см.
В трапеції три сторони рівні, і
дорівнюють d, а діагональ
перпендикулярна до бічної
сторони. Знайдіть радіус
описаного кола та кути
трапеції.
Розв`язування задачі:
1. 1.<АСD-вписаний, прямий, тому він
спирається на діаметр. Звідки АD=2R (Rрадіус описаного кола)
2. 2.∆АВС: АВ=ВС(за умовою), тому
<ВАС=<ВСА;
3. <ВАС=<САD(внутрішні різносторонні при
АD||ВС, та січною АС).
4. Нехай <САD=х, тоді <САD=2х. так як ∆АСD
прямокутний, то х=300. <САD=300,
<САD=600
5. Проти кута в 300 в прямокутному
трикутнику лежить катет , в два рази
меньший за гіпотенузу. Тому АD=2CD=2d.
Так як AD=2R, то R=d
Відповідь:
1. 1. <ВАD=<САD=600
2. R=d
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
71
Размер файла
630 Кб
Теги
чотирикутник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа