close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Правопис складних слів

код для вставки
Складні слова
2015
1. З(1)поміж українських архітекторів варто відзначити Івана Левинського.
За сорока(2)літню діяльність ним були зведені сотні будівель
житлово(3)побутового та громадського призначення. Усе, створене ним,
дивує, бо до будь(4)якої праці він підходив по(5)господарськи.
Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
2. Через дефіс треба писати всі слова рядка
А давним/давно, навчально/виховний, стерео/звук
Б аграрно/промисловий, сніжно/білий, екс/король
В південно/східний, жовто/гарячий, сон/трава
Г біло/зелений, макро/економіка, кіловат/година
Д науково/технічний, блок/система, паро/плав
2014
1. Усі слова треба писати зі сполучною буквою о в рядку
А тисяч...літній, гірнич..рудний, світ..гляд, дощ..мір
Б крок..мір, зор..пад, овоч..сховище, прац..любний
В яйц..подібний, ліс..степ, земл..трус, панел..віз
Г піш..хід, брон..бійний, житт..дайний, чорн..земний
Д земл..роб, вол..любний, вогн..гасник, бур..лом
2. РАЗОМ треба писати всі складні іменники в рядку
А екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник
Б орг/відділ, учитель/словесник, живо/пис
В праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя
Г проф/спілка, відео/телефон, 40/метрівка
Д авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр
3. Разом пишуться всі слова в рядку
А дев’яносто/літній, мимо/волі, повсяк/час, стоп/кран
Б віце/адмірал, глухо/німий, авто/власник, важко/хворий
В мовно/стильовий, полу/мисок, міні/футбол, пів/огірка
Г десяти/значний, фото/аматор, напів/морок, кілька/сот
Д військово/спортивний, косто/прав, сто/річчя, гори/цвіт
4. Літеру о треба писати на місці пропуску в слові
А каш..вар
Б вогн..гасник
В кисел..подібний
Г овоч..різка
2012
1. Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А з..поміж
Б сорока..літню
В житлово..побутового
Г будь..якої
Д по..господарськи
2. Прочитайте уривок.
З(1)поміж українських архітекторів варто відзначити Івана Левинського.
За сорока(2)літню діяльність ним були зведені сотні будівель
житлово(3)побутового та громадського призначення. Усе, створене ним, дивує,
бо до будь(4)якої праці він підходив по(5)господарськи.
3. Прочитайте уривок.
У молочно(1)білому світлі пів(2)місяця різно(3)барв’ям виблискує річка,
по(4)тихеньку несучи свої хвильки до темних крає(5)видів.
Дефіс треба ставити на місці цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
2013
1. Прочитайте уривок.
Сонце мало(1)помалу хилилося до заходу. Воно поволі червонило край(2)небо
й робило його ясно(3)червоним. Ген(4)ген до обрію насторожено шумів
неозорий ліс, оточений біляво(5)сивою мрякою.
Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, окрім
А1
Б2
В3
Г4
Д5
2009
1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А мовно/літературний, суспільно/корисний, суспільно/політичний
Б навчально/виховний, військово/морський, південно/східний
В східно/слов'янський, фізико/математичний, жовто/зелений
Г віце/прем'єр, сімдесяти/річчя, генерал/полковник
Д військово/зобов'язаний, п'яти/денний, воєнно/стратегічний
2. Разом пишуться всі слова в рядку
А напів/автомат, авіа/промисловість, режисер/постановник
Б північно/кримський, міні/автомобіль, навчально/виховний
В одно/разовий, давньо/український, загально/державний
Г жовто/гарячий, жовто/блакитний, жовто/дзьобий
Д теле/апаратура, пів/години, крем/брюле
2007
1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер
Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний
В військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний
Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий
Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка
2. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс:
А договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний,
морально/етичний;
Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний,
південно/східний;
В житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний,
лірико/драматичний;
Г молочно/білий, науково/експериментальний, загально/господарський,
організаційно/методичний;
Д мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий,
електронно/оптичний.
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
422
Размер файла
24 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа