close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Спрощення

код для вставки
Спрощення
2015
1. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх
словах рядка
А балас..ний, піз..ній, міжоблас..ний
Б гіган..ський, щас..ливий, заздріс..но
В буревіс..ник, форпос..ний, радіс..но
Г сер..це, щотиж..невик, шіс..надцять
Д чес..но, корис..ливий, шелес..нути
2. Правильно написано всі слова в рядку
А рідкісний, ненависний, захистний
Б форпостний, пісний, кількісний
В шістсот, кістлявий, студенський
Г улесливий, цілістний, шелеснути
Д тріснути, тиждневик, контрастний
2014
1. Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на
письмі в усіх словах рядка
А блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник
Б проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник
В доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний
Г безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний
Д корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути
2. Помилку в написанні слова допущено в рядку
А компостний, тоскно, серцевий
Б тижневий, зап'ястний, швидкісний
В туристський, доблесний, у пустці
Г аванпостний, проїздний, злісний
Д форпостний, агентство, обласний
2013
1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний
Б захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний
В водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий
Г зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний
Д капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик
2006
1. Позначте рядки, у яких в усіх словах спрощення в групах приголосних
позначається на письмі:
1 піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний, балас..ний
2 цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний
3 заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий
4 тиж..невий, пристрас..ний, чес..но, міжоблас..ний
5 волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, капос..ний
6 зап’яс..ний, очис..ний, захис..ник, буревіс..ник
7 звіс..но, блис..нути, пес..ливий, щас..ливий
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
68
Размер файла
17 Кб
Теги
спрощення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа