close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Як живуть мурахи?»

код для вставки
ПРОЕКТ ВИКОНАЛИ УЧНІ 1-Б КЛАСУ Керівник проекту: Л.В. Гаражун вчитель початкових класів
Планування роботи учнів над створенням міні-проекту:
«Як живуть мурахи?»
Опис проекту
У першокласників розширюється коло відносин з оточуючим світом. Їх увагу
привертає все більше та більше об’єктів, виникає безліч «чому». В цей час
важливо не тільки надати цікаву інформацію, а й сформувати правильне
відношення до природи.
Вдома дітей цікавлять предмети побуту, а за межами домівки – об’єкти
природи. У наш час особливо актуальною стає проблема екологічної освіти. У
дітей спостерігається недостатній інтерес до природних явищ, дещо недбале
ставлення до об’єктів природи. Тому потрібно дітям показати красу природи, її
таємне життя, навчити бережливо ставитись до неї, цінувати те, що є поряд,
допомогти зрозуміти, що навколо має вистачити місця всім: і пташці, і звірям, і
черв’ячку, травинці і квіточці, дереву та кущику та, навіть, маленькій комашці.
І серед усього цього повинен панувати мир, злагода та любов.
Тому й корисно дати дітям поняття про багатоманітність об’єктів природи,
зокрема ознайомити із захоплюючим світом комах. Переконати і показати
необхідність
існування
мурашок.
Виховувати
доброзичливе,
дбайливе
ставлення до живих істот.
Упродовж 10 днів діти збирали інформацію про те, як живуть мурахи.
Завдання школярів - ознайомити на уроці однокласників з отриманою
інформацією про поведінку мурах та способом їхнього життя .
Учні класу об’єдналися в групи за бажанням для дослідження і представлення
проекту у такі групи:
група 1 - репортери (беруть інтерв’ю у лісника.екскурсія);
група 2 - науковці (знаходять інформацію про поведінку мурах в Інтернеті,
енциклопедіях, довідниках);
група 3 - дослідники (спостерігають за поведінкою мурах і фотографують
побачене для створення фотоколажу);
група 4- літератори (знаходять необхідну інформацію у дитячій художній
літературі і оформляють у вигляді цікавинок)
Учні навчались презентувати власні спостереження за мурахами за змістом
створеним ними певного освітнього продукту фотоколаж, інтерв’ю, твір тощо;
Оцінювали і аналізували власну діяльність та діяльність однокласників.
Вид проекту за домінуючою діяльністю: дослідницько-інформаційний.
Мета проекту: спостереження за мурахами та збір інформації про поведінку
та спосіб життя мурах.
Очікувані результати:
- вміє презентувати власні спостереження за мурахами за змістом створеного
ним (ними) певного освітнього продукту (фото колаж, інтерв’ю, твір тощо);
- оцінює власну діяльність та діяльність однокласників
Навчальні предмети: природознавство.
Тривалість: 10 днів.
ЕТАПИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
І етап. Організація проекту.
На цьому етапі визначили тему, мету проекту, навчальні предмети, зміст яких
задіяно, вид проекту та його тривалість.
Тема проекту: «Як живуть мурахи».
Мета проекту:
Розширити знання дітей про мурашок, сформувати емоційне їх
сприймання;
Показати необхідність існування мурашок;
Формувати естетичне сприймання природи;
Розвивати пізнавальний інтерес;
Виховувати доброзичливе, дбайливе ставлення до живих істот;
Завдання проекту:
Сформувати уявлення про світ мурашок;
Активізувати пізнавальну діяльність дітей;
Забезпечити матеріальну базу для реалізації проекту;
Сприяти вихованню екологічної культури.
Заходи:
Організація спостережень за комахами -мурахами;
Заняття за відповідною тематикою;
Читання художньої літератури.
Проведення пошуково-дослідницької роботи.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій.
ІІ етап. Планування проектної діяльності.
Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою.
Бесіда:
-- Упродовж 10 днів ви будете збирати інформацію про те, як живуть мурахи.
Ваше завдання - ознайомити згодом на уроці однокласників з отриманою
інформацією про поведінку мурах та спосіб їхнього життя .
Формування груп для проведення дослідження.
Учні класу об’єднуються в групи за бажанням.
Форми представлення продукту проектної діяльності:
група 1 - репортери (беруть інтерв’ю у лісника.екскурсія);
група 2 - науковці (знаходять інформацію про поведінку мурах в Інтернеті,
енциклопедіях, довідниках);
група 3 - дослідники (спостерігають за поведінкою мурах і фотографують
побачене для створення фотоколажу);
група 4- літератори (знаходять необхідну інформацію у дитячій художній
літературі і оформляють у вигляді цікавинок)
ІІІ етап. Реалізація проекту.
1. Складання учнями плану роботи над проектом.
- Обговоріть у групі, що саме ви повинні зробити для реалізації поставлених
перед вами завдань.
- Озвучте пропозиції, аргументи, судження щодо кінцевого вигляду
освітнього продукту, який ви створите.
- Обговоріть у групі, що саме необхідно вам зробити для того, щоб освітній
продукт був якісний та оригінальний.
2 . Розподіл обов’язків між членами групи.
3. Самостійна творча робота учнів.
4. Виготовлення освітнього продукту.
І Vетап. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у
ньому (самооцінка).
1. Оформлення результатів.
2. Підготовка до презентації.
3. Захист проектів.
Форми презентації:
група 1 - репортери – розповідь лісника; демонстрування
відеофільму «Як живуть мурахи .» ;
Додаток 1. Екскурсія у живу лісову казку.
група 2 - науковці – наукова доповідь з теми проекту;
Додаток2.
група 3 - дослідники – представлення фото колажу з підписами спостережень;
Додаток3
група 4 - літератори – загадки та вірші про мурашок.
1.Як живуть мурахи?
2.Мурашині професії.
3.Як побудований мурашник?
4.Сторінка-цікавинка
5.Яку користь приносять мурахи?
Автор
oleg_bios
Документ
Категория
Образование
Просмотров
480
Размер файла
203 Кб
Теги
«Як живуть мурахи?»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа