close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kalihrafiya A-D

код для вставкиСкачать
(народознавчий матеріал)
Презентацію підготувала вчитель -
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляченко Ольга Василівна
за матеріалами Процевської В. І., вчителя
-
методиста КЗШ №113
•
А
а
А
а
А
а
А
а
А
а
•
А
л
А
м
а
л
а
я
а
в
в
а
а
с
а
ч
а
г
а
х
•
А
ж
с
т
р
а
х
п
о
г
а
н
о
.
•
У
т
і
м
х
о
р
о
ш
о
м
у
л
і
с
і
.
Т
.Ш
е
в
ч
е
н
к
о
•
А
п
р
и
й
д
е
т
и
ж
д
е
н
ь
в
е
р
б
о
в
и
й
, •
б
е
р
и
в
і
з
у
д
о
р
о
г
у
д
у
б
о
в
и
й
.
•
А
м
е
н
е
н
а
в
ч
а
м
а
т
у
с
я
•
Р
і
д
н
и
м
с
л
о
в
о
м
г
о
в
о
р
и
т
и
.
М
. Т
и
м
ч
а
к
•
Б
б
Б
б
Б
б
Б
б
•
Б
е
б
л
б
л
и
б
л
а
б
з
б
о
б
б
б
в
б
•
Б
у
д
у
я
н
а
в
ч
а
т
и
с
ь
м
о
в
и
з
о
л
о
т
о
ї
•
У
т
р
а
в
и
в
е
с
н
я
н
к
и
, у
г
о
р
и
к
р
у
т
о
ї
.
А
. М
а
л
и
ш
к
о
•
Б
е
р
е
ж
и
, д
е
с
т
о
ї
ш
, д
е
ж
и
в
е
ш
.
•
Б
е
з
р
і
д
н
о
ї
м
о
в
и
л
ю
д
и
н
а
-
д
и
к
у
н
.
•
Б
у
д
у
я
н
а
в
ч
а
т
и
с
ь
м
о
в
и
б
л
и
с
к
а
в
и
ц
і
•
В
к
л
е
к
о
т
і
г
а
р
я
ч
і
м
к
о
в
а
н
о
ї
к
р
и
ц
і
. А
. М
а
л
и
ш
к
о
•
В
в
В
в
В
в
В
в
•
В
о
В
л
В
е
в
е
в
о
в
ч
в
м
в
л
в
р
в
я
•
В
і
т
е
р
в
і
є
, п
о
в
і
в
а
є
,
•
П
о
п
о
л
ю
г
у
л
я
є
.
•
Н
а
м
о
г
и
л
і
к
о
б
з
а
р
с
и
д
и
т
ь
•
Т
а
н
а
к
о
б
з
і
г
р
а
є
.
•
В
е
ч
і
р
н
і
й
з
о
р
е
п
а
д
-
н
а
н
і
ч
н
и
й
•
м
о
р
о
з
.
•
Г
г
Г
г
Г
г
•
Г
л
Г
о
г
о
о
г
г
е
г
р
г
р
г
л
г
л
•
Г
р
і
х
н
о
г
а
м
и
т
о
п
т
а
т
и
с
в
я
ч
е
н
у
•
в
е
р
б
у
.
•
Г
о
с
т
р
е
с
л
о
в
е
ч
к
о
к
о
л
е
с
е
р
д
е
ч
к
о
.
•
Г
е
т
ь
м
а
н
с
ь
к
и
й
п
и
с
а
р
н
о
с
и
в
і
з
•
с
о
б
о
ю
п
е
ч
а
т
к
у
, к
а
л
е
н
д
а
р
і
п
е
р
о
.
•
Г
л
е
ч
и
к
-
г
л
и
н
я
н
е
н
а
ч
и
н
н
я
д
л
я
•
з
б
е
р
і
г
а
н
н
я
м
о
л
о
к
а
.
•
Г
о
р
щ
и
к
-
к
е
р
а
м
і
ч
н
е
н
а
ч
и
н
н
я
д
л
я
•
в
а
р
і
н
н
я
ї
ж
і
.
•
Ґ
ґ
Ґ
ґ
Ґ
ґ
Ґ
ґ
•
Ґ
е
а
ґ
ґ
о
е
ґ
ґ
и
Ґ
а
ґ
а
Ґ
р
•
Ґ
а
н
о
к
–
с
х
о
д
и
н
к
и
д
о
х
а
т
н
і
х
д
в
е
р
е
й
.
•
Ґ
р
у
н
т
–
в
е
р
х
н
і
й
ш
а
р
з
е
м
н
о
ї
к
о
р
и
.
•
Ґ
е
д
з
ь
–
к
о
м
а
х
а
, щ
о
ж
а
л
и
т
ь
к
о
р
і
в
і
•
к
о
н
е
й
.
•
Д
д
Д
д
Д
д
Д
д
•
Д
о
Д
м
д
м
о
д
е
д
д
р
•
Д
у
к
а
т
и
-
ж
і
н
о
ч
і
п
р
и
к
р
а
с
и
з
м
о
н
е
т
.
•
Д
о
б
р
е
т
о
м
у
, х
т
о
м
а
є
б
а
т
ь
к
а
, •
б
о
в
б
а
т
ь
к
а
н
а
й
т
е
п
л
і
ш
а
х
а
т
к
а
.
•
Д
о
в
г
а
к
о
с
а
–
д
і
в
о
ч
а
к
р
а
с
а
.
•
Д
і
в
ч
а
т
к
а
п
л
е
л
и
в
і
н
к
и
з
б
а
р
в
і
н
к
у
, •
ч
е
б
р
е
ц
ю
, л
ю
б
и
с
т
к
у
, м
’
я
т
и
.
•
Д
ж
е
р
е
л
ь
н
а
в
о
д
а
в
в
а
ж
а
є
т
ь
с
я
с
в
я
т
о
ю
, ц
і
л
ю
щ
о
ю
.
•
Е
е
Е
е
Е
е
Е
е
•
Е
к
е
л
е
м
е
с
в
е
с
е
м
е
•
Е
м
б
л
е
м
а
–
у
м
о
в
н
е
п
о
з
н
а
ч
е
н
н
я
•
я
к
о
г
о
-
н
е
б
у
д
ь
п
о
н
я
т
т
я
.
•
Е
м
о
ц
і
я
–
д
у
ш
е
в
н
е
п
е
р
е
ж
и
в
а
н
н
я
,
•
п
о
ч
у
т
т
я
, х
в
и
л
ю
в
а
н
н
я
.
•
Е
х
, н
у
, щ
о
т
а
м
г
о
в
о
р
и
т
и
!
•
Т
р
е
б
а
а
з
б
у
к
у
н
а
м
в
ч
и
т
и
.
•
Є
є
Є
є
Є
є
Є
є
•
Є
р
Є
в
а
є
н
є
і
є
и
є
•
Є
л
е
г
е
н
д
а
, щ
о
к
а
л
и
н
а
в
и
р
о
с
л
а
з
•
в
е
л
и
к
о
ї
д
і
в
о
ч
о
ї
л
ю
б
о
в
і
.
•
Є
н
а
Д
н
і
п
р
о
п
е
т
р
о
в
щ
и
н
і
с
е
л
о
•
П
е
т
р
и
к
і
в
к
а
.
•
Є
в
м
е
н
е
н
а
й
к
р
а
щ
а
у
с
в
і
т
і
м
а
т
у
с
я
.
•
З
а
н
е
ї
П
р
е
ч
и
с
т
а
д
о
т
е
б
е
м
о
л
ю
с
я
.
•
Є
д
н
і
с
т
ь
т
р
ь
о
х
с
в
і
т
і
в
с
и
м
в
о
л
і
з
у
є
•
в
и
т
и
н
а
н
к
а
і
з
з
о
б
р
а
ж
е
н
н
я
м
•
«
д
е
р
е
в
а
ж
и
т
т
я
».
•
Є
в
ш
а
н
–
з
і
л
л
я
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
и
й
н
а
р
о
д
•
н
а
з
и
в
а
є
ч
е
б
р
е
ц
е
м
.
•
ͨХвилинки каліграфії на уроках української мовиͩ,
•
Процевська Віра Іванівна, вчитель
-
методист КЗШ №113
•
http
://
www
.
teacherjournal
.
com
.
ua
/
shkola
/
pochatkove
-
navchannya
-
ta
-
vixovannya
/235
-
xvilinki
-
kalgraf
.
html
•
Шаблон: Берюхова Олена
•
Оформлення: ресурси Інтернету.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 443
Размер файла
12 041 Кб
Теги
kalihrafiya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа