close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

наказ 2016 додаток № 1, № 6

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
27.11.2015р
№ 0645
Про підвищення кваліфікації педагогічних
та керівних кадрів освіти Запорізької області
на курсах та у між курсовий період у 2016р.
На виконання замовлень про підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у
закладах післядипломної освіти: при КЗ «ЗОІППО», у м.Бердянську та Мелітополі,
на базі районів, при ЦІППО м. Києва; укладених із урахуванням запитів педагогів,
професійної діагностики та замовлень районних/міських/ відділів освіти
НАКАЗУЮ:
І. Ректору комунального закладу
«Запорізький
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (далі - КЗ
«ЗОІППО» ЗОР) Пашкову В.В.:
1) забезпечити у 2016 році виконання плану підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів освіти Запорізької області при КЗ «ЗОІППО» ЗОР, (додаток 1),
при ЦІППО м. Києва (додаток 2);
2) з метою забезпечення неперервності підвищення кваліфікації та розвитку
професійної творчості педагогічних кадрів провести обласні семінари, засідання
творчих груп згідно графіка (додаток 3);
3) під час проведення курсової перепідготовки кадрів керуватися нормативними
документами Міністерства освіти і науки України;
4) забезпечити належну якість підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
шляхом:
- запровадження різноманітних форм підвищення кваліфікації - пролонгованих,
проблемних, різнорівневих курсів, заочної, дистанційної та індивідуальної форм
навчання;
- удосконалення змісту післядипломної педагогічної освіти за рахунок складання
науково-методичної експертизи, різнорівневих навчальних програм;
- використання активних форм навчання та ділового спілкування слухачів;
- запровадження спецкурсів та факультативів за вибором;
- тестування слухачів курсів підвищення кваліфікації;
5) вивчати ефективність підвищення кваліфікації як під час курсів та семінарів
(співбесіди, анкетування, тестування тощо), так і під час виїздів фахівців КЗ
2
«ЗОІППО» ЗОР та запровадити рейтингову систему оцінювання регіонів області за
результатами проходження вихідного тестування слухачів курсів підвищення
кваліфікації.
6) погодинну оплату лектури віднести на рахунок обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
7) забезпечити постійний контроль за якістю курсової та семінарської
підготовки.
2. Керівникам органів управління освітою області, керівникам закладів освіти
обласного підплорядкування:
1) забезпечити виконання замовлень щодо курсової
перепідготовки
педагогічних працівників у 2016 році (додаток 4);
2) забезпечити згідно із замовленнями навчання педагогічних працівників в
галузі інформаційних технологій (додаток 5);
3) довести до відома педагогічних працівників Положення про навчання на
курсах підвищення кваліфікації, на які направляються;
4) передбачити на місці постійної роботи відповідну заміну педагогічним
працівникам, які будуть направлені на курси підвищення кваліфікації впродовж
року і забезпечити обов’язкове виконання на місцях навчальних планів і програм;
5) для поселення у гуртожиток КЗ «ЗОІППО» ЗОР забезпечити наявність у
слухачів санітарних книжок або довідок від дерматолога та венеролога, провести
інструктажі з педагогічними працівниками про правила поведінки та проживання у
гуртожитку;
6) вчителям фізичної культури, які проходять підвищення кваліфікації, для
участі в практичних заняттях передбачити наявність спортивної форми;
7) результати перепідготовки педагогів враховувати під час атестації
педагогічних працівників;
8) оплату відряджень слухачам курсів та семінарів віднести на рахунок
організацій, які відряджають, передбачити кошти на оплату за проживання;
9) персональну відповідальність за виконання планового підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів покласти на керівників.
3. Керівникам органів управління освітою області, керівникам закладів
освіти обласного підпорядкування забезпечити проведення практики під час
курсової перепідготовки
педагогічних працівників на базі визначених
закладів освіти (додаток 6) та створити належні умови для роботи викладачів.
4. Проведення курсів підвищення кваліфікації на базі м.Мелітополя,
м.Бердянська, районів та навчальних закладів здійснювати на засадах договорів між
сторонами - учасниками навчального процесу.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор департаменту
Захарчук 239 02 60
Макаренко, 233-40-91.
Т.Я.Озерова
3
Додаток № 1
До наказу № 0645
Від 27.11.2015р.
Курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР,
м. Бердянська, м. Мелітополя та на базі районів
2016 рік
Початок роботи курсів у день заїзду об 11-00 (основний предмет)
Дистанційна та заочна форма навчання – початок о 9-00 (другий предмет)
Для поселення в гуртожиток мати медичну довідку або санітарну книжку
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Категорія слухачів
Січень
Вихователі та інструктори з фізичної культури ДНЗ
Учителі фізики та астрономії (спеціаліст та ІІ категорії) зі спецкурсами
Учителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів освіти
Соціальні педагоги зі спецкурсами
Педагогічні працівники ПТНЗ (майстри виробничого навчання)
Вихователі ДНЗ
Вихователі ДНЗ
Учителі хімії (категорія вища та І) зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія», ІКТ
Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури зі спецкурсом Веб 2.0.
Бібліотекарі ЗНЗ зі спецкурсом ІКТ
Учителі початкових класів за сумісництвом вихователі ГПД
Учителі початкових класів зі спецкурсом «Методика викладання інформатики в
початковій школі», «Основи ІКТ»
Учителі фізики, російської мови, літератури та зарубіжної літератури, вихователі ДНЗ,
керівники гуртків позашкільних закладів освіти
(другий предмет, заочна форма навчання)
14. Учителі української мови та літератури (дистанційна форма, основний предмет)
15. Директори ЗНЗ (стаж до 5 років) зі спецкурсами
16.
Учителі біології, географії, етики, іноземних мов, основи православної культури
(другий предмет, дистанційна форма навчання)
17. Директори ЗНЗ (стаж понад 5 років) зі спецкурсами
18. Заступники директорів ЗНЗ (стаж понад 5 років) зі спецкурсами
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Лютий
Учителі фізичної культури (категорія вища та І)
Учителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів освіти
Учителі української мови та літератури зі спецкурсом Веб 2.0.
Учителі біології зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія», ІКТ в освіті
Учителі німецької мови (спеціаліст та ІІ категорія)
Педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (викладачі спецдисциплін) зі
спецкурсом ІКТ м.Мелітополь
Завідувачі ДНЗ м.Мелітополь
Вихователі-методисти ДНЗ м.Мелітополь
Вихователі ДНЗ м.Мелітополь
Практичні психологи зі спецкурсами м. Мелітополь
29. Учителі інформатики (другий предмет, дистанційна форма навчання)
30. Учителі початкових класів, які працюють у 1-х класах (вища та І категорія)
31. Учителі початкових класів, які працюють у 1-х класах (вища та І категорія)
32. Учителі трудового навчання та курсу «Технології» зі спецкурсами
Термін
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
11-29.01.
13.01.,
10.03.,
17.03.
12-14.01.
03-04.03.
11-15.01.
14-18.03.
19.01.,
24.02.
18-22.01.
21-25.03.
25-29.01.
28.03.-01.04.
01-19.02.
01-19.02.
01-19.02.
01-19.02.
01-19.02.
01-19.02.
01-19.02.
01-19.02.
01-19.02.
01-26.02
04.02
17.03
08-19.02.
08-19.02.
08-19.02.
4
Керівники гуртків позашкільних навчальних
туристсько-краєзнавче спрямування)
34. Учителі музичного мистецтва зі спецкурсами
33.
закладів
(еколого-натуралістичне,
35. Заступники директорів ЗНЗ з початкової освіти зі спецкурсами
Учителі економіки, етики,»Захист Вітчизни», вихователі шкіл-інтернатів, логопеди36. дефектологи, заступники директорів із ВР
(другий предмет, заочна форма навчання)
37. Заступники директорів ЗНЗ (стаж понад 5 років) зі спецкурсами
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Учителі хімії, історії та правознавства, керівники гуртків позашкільних закладів
У
(другий предмет, дистанційна форма навчання)
Учителі математики основної та старшої школи (вища та І категорія) зі спецкурсами
Вихователі ДНЗ компенсуючого типу
Вихователі ГПД
Завідувачі ДНЗ
Завідувачі ДНЗ зі спецкурсом «Стратегія розвитку освітнього закладу»
Учителі англійської мови (категорія спеціаліст та ІІ)
Заступники директорів ЗНЗ (стаж понад 5 років) зі спецкурсами м. Мелітополь
Педагогічні працівники ПТНЗ (викладачі спецдисциплін)
Керівники гуртків позашкільних закладів
(основний предмет дистанційна форма навчання)
Березень
48. Учителі початкових класів (основний предмет, дистанційна форма навчання)
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Учителі іноземної мови, образотворчого мистецтва, фізичної культури, художньої
культури, практичні психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі
(другий предмет, заочна форма навчання)
Учителі фізичної культури (категорія спеціаліст та ІІ)
Вихователі СЗНЗ (СЗШ-І «Джерело»)
Медичні працівники закладів освіти
Учителі української мови та літератури (спеціаліст та ІІ категорія)
Вихователі-методисти ДНЗ
Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури
Заступники директорів із виховної роботи зі спецкурсами
Учителі історії та правознавства (вища та І категорія) зі спецкурсами
Учителі початкових класів, які працюють у 1-х класах (спеціаліст та ІІ категорія)
Учителі географії (категорія вища та І) зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія»
Учителі інформатики зі спецкурсом Веб 2.0 м.Мелітополь
Учителі СЗНЗ (СЗШ-І № 2)
Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (Мелітопольська ЗСШ-І)
Учителі фізичної культури (категорія спеціаліст та ІІ)
Учителі початкових класів, які працюють у 2-4-х класах (вища та І категорія)
м.Мелітополь
Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Здоров’я та фізичний розвиток дитини в умовах ДНЗ»
Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Форми взаємодії ДНЗ з батьками як суб’єктами
освітнього процесу»
Учителі української мови та літератури (вища та І категорія)
Учителі англійської мови (вища та І категорія)
Заступники директорів ЗНЗ зі спецкурсами м.Бердянськ
Квітень
Учителі фізичної культури м.Мелітополь
Учителі математики основної та старшої школи (вища та І категорія) м.Мелітополь
Учителі образотворчого мистецтва, «Основи здоров’я»
(другий предмет, дистанційна форма навчання)
08-19.02.
08-19.02.
08-12.02.
18-22.04
10.02.,
06.04.,
13.04.
15-19.02.
25-29.04
15.02.,
30.03.
22.02.-04.03.
22.02.-04.03.
22.02.-04.03.
22.02.-04.03.
22.02.-04.03.
22.02.-04.03.
22.02.-11.03.
22.02.-11.03.
23-25.02.
26-27.04.
01-03.03.
28-29.04.
02.03.,
04.05.,
11.05.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14-25.03.
14.03.-01.04.
21.03.-01.04.
21.03.-08.04.
28.03.-08.04.
28.03.-08.04.
28.03.-08.04.
28.03.-08.04.
28.03.-08.04.
28.03.-08.04.
28.03.-15.04.
04-22.04
04-22.04
05.04.,
12.05.
5
73.
Учителі інформатики (другий предмет, дистанційна форма навчання)
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Учителі СЗНЗ. Учителі класів ІПК закладів освіти
Учителі української мови та літератури (вища та І категорія)
Вихователі ДНЗ груп раннього віку
Вихователі ДНЗ груп раннього віку
Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури.
Учителі початкових класів, які працюють у 2-4-х класах (вища та І категорія)
Учителі англійської мови (вища та І категорія)
Практичні психологи ДНЗ зі спецкурсами
82.
Учителі географії, «Основ здоров’я», «Захист Вітчизни», вихователі ГПД
(другий предмет, заочна форма навчання)
Учителі історії та правознавства зі спецкурсами м. Мелітополь
Учителі обслуговуючої праці та курсу «Технології» зі спецкурсами
Учителі курсу «Основи здоров’я»
Вихователі ДНЗ компенсуючого та санаторного типу
Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів та вихователі СЗНЗ
Учителі української мови та літератури (вища та І категорія) м.Бердянськ
Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Культура українського мовлення вихователя ДНЗ»
Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Розвиток естетичної культури дитини дошкільного віку»
Учителі біології зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія»
Заступники директорів із виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники зі
92.
спецкурсами м.Мелітополь
Учителі інформатики зі спецкурсом «Методика викладання інформатики в початковій
93.
школі» та «Вільно розповсюджувальне програмне забезпечення»
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Травень
94. Директори, заступники, методисти, завідувачі відділами позашкільних навчальних
закладів зі спецкурсами
95. Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури, художньої культури
(другий предмет, дистанційна форма навчання)
96. Вихователі ГПД
97. Вихователі СЗНЗ
98. Учителі української мови та літератури (вища та І категорія)
99. Учителі початкових класів, які працюють у 2-4-х класах (вища та І категорія)
100. Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (науково-технічне, образотворче
спрямування). Керівники гуртків ДНЗ.
101. Учителі математики зі спецкурсом ІКТ
102. Педагогічні працівники ПТНЗ (майстри виробничого навчання) м.Мелітополь
103. Вихователі ДНЗ м.Бердянськ
104. Вихователі ДНЗ м.Бердянськ
105. Учителі української мови та літератури м.Мелітополь
106. Учителі фізичної культури м.Бердянськ
107. Учителі образотворчого мистецтва та креслення зі спецкурсом «Художня культура»
108. Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (хор, вокал, муз.керівники,
фольклор)
109. Методисти РМК, ММК зі спецкурсами
Учителі інформатики зі спецкурсами «Поглиблене вивчення інформатики»,
110.
«Основи алгоритмізації та програмування»
Учителі хімії (категорія вища та І) зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія»,
111.
«Дидактичне проектування»
112. Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ЗСШ-І № 7)
113. Учителі початкових класів зі спецкурсами «Веб 2.0.» та «Методика викладання
інформатики в початковій школі»
114. Практичні психологи зі спецкурсами
07.04.
19.05.
11-22.04
11-22.04
11-22.04
11-22.04
11-22.04
11-22.04
11-22.04
11.04.-06.05.
20.04,
08.06.,
15.06.
25.04.-06.05.
25.04.-06.05
25.04.-06.05.
25.04.-06.05.
25.04.-06.05.
25.04.-06.05.
25.04.-06.05.
25.04.-06.05.
25.04.-06.05.
25.04.-13.05.
25.04.-13.05.
03-20.05.
03.05.,
14.06.
10-20.05.
10-20.05.
10-20.05.
10-20.05.
10-20.05.
10-27.05.
10-27.05.
16.05.-03.06.
16.05.-03.06.
23.05.-03.06.
23.05.-03.06.
23.05.-03.06.
23.05.-03.06.
23.05.-10.06.
23.05.-10.06.
23.05.-10.06.
30.05.-10.06.
30.05.-17.06.
30.05.-24.06.
6
Червень
115. Вихователі СЗНЗ (Новомиколаївська СЗШ-І «Паросток»)
116. Вихователі СЗНЗ (Новомиколаївська СЗШ-І «Паросток»)
117. Учителі української мови та літератури (спеціаліст та ІІ категорія)
118. Учителі початкових класів, які працюють в 1-х класах м.Бердянськ
119. Учителі початкових класів, які працюють в 1-х класах м.Бердянськ
120. Учителі іноземних мов м.Мелітополь
121. Учителі історії та правознавства (вища та І категорія) зі спецкурсами
122. Учителі математики основної та старшої школи (спеціаліст та ІІ категорія) зі спецкурсом
123. Бібліотекарі ЗНЗ (І категорія, провідний спеціаліст)
124. Учителі музичного мистецтва зі спецкурсом Інтел
125. Учителі німецької мови (спеціаліст та ІІ категорія)
Учителі географії та біології (категорія спеціаліст та ІІ) зі спецкурсами
126.
«Природознавство», «Екологія»
127. Учителі хімії - біології зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія» м.Мелітополь
Музичні керівники ДНЗ зі спецкурсом «Створення дидактичних та методичних
128.
матеріалів засобами ІКТ»
129. Директори ЗНЗ зі спецкурсами м.Бердянськ
130. Педагогічні працівники ПТНЗ (майстри виробничого навчання) зі спецкурсом ІКТ
Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів та ПТНЗ..
131. Педагоги-організатори позашкільних навчальних закладів.
Організатори дозвілля позашкільних навчальних закладів. Зі спецкурсом ІКТ
Серпень
132. Учителі історії та правознавства зі спецкурсами
133. Учителі початкових класів, які працюють в 2-4-х класах
134. Учителі початкових класів, які працюють в 2-4-х класах
135. Учителі трудового навчання та курсу «Технології» зі спецкурсами м.Мелітополь
136. Учителі іноземних мов м.Бердянськ
137. Вихователі ДНЗ м.Бердянськ
138. Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (прикладні види діяльності).
139. Директори, заступники, методисти, завідувачі відділами позашкільних навчальних
закладів зі спецкурсами
Вересень
140. Учителі української мови та літератури м.Мелітополь
141. Учителі математики основної та старшої школи (вища та І категорія) зі спецкурсами
142. Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Природничо-математична освіта в ДНЗ»
143. Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Природничо-математична освіта в ДНЗ»
144. Учителі англійської мови (категорія спеціаліст та ІІ)
145. Учителі інформатики (базовий курс)
146. Учителі-сумісники хімії та біології зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія»
м.Бердянськ
147. Практичні психологи зі спецкурсами
Учителі хімії, біології, історії та правознавства, «Основ здоров’я», української мови та
148. літератури, народознавства, педагоги-організатори
(другий предмет, заочна форма навчання)
149. Учителі інформатики (другий предмет, дистанційна форма навчання)
150. Вихователі ДНЗ м.Мелітополь
151. Вихователі ДНЗ м.Мелітополь
152. Педагогічні працівники ПТНЗ (викладачі спецдисциплін) м.Мелітополь
153. Директори ЗНЗ (стаж роботи понад 5 років)
154. Заступники директорів ЗНЗ (стаж до 5 років) зі спецкурсами
155. Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури.
156. Учителі англійської мови (категорія вища та І)
06-17.06.
06-17.06.
06-17.06.
06-17.06
06-17.06
06-17.06
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
06-24.06.
15-26.08.
15-26.08.
15-26.08.
15-26.08.
15-26.08.
15.08.-02.09.
15.08.-02.09.
22.08.-16.09.
05-16.09.
05-16.09.
05-16.09.
05-16.09.
05-16.09.
05-16.09.
05-23.09.
05-30.09.
07.09.,
02.11.,
09.11.
08.09.
13.10.
12-30.09.
12-30.09.
12-30.09.
12-16.09.
07-11.11.
19-23.09.
14-18.11.
19-30.09.
19-30.09.
7
157. Вихователі ДНЗ компенсуючого та санаторного типу
158. Медичні працівники закладів освіти
159. Учителі української мови та літератури (вища та І категорія)
160. Учителі інформатики (базовий курс)
161. Заступники директорів з виховної роботи. Педагоги-організатори. (зі спецкурсами)
162. Учителі початкових класів, які працюють в 1-х класах (спеціаліст та ІІ категорія)
Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (театральне, літературно163.
драматичне,аеробіка, спортивне, циркове спрямування)
Учителі української мови та літератури, фізики, фізичної культури
164.
(другий предмет, дистанційна форма навчання)
165. Заступники директорів ЗНЗ (стаж до 5 років) зі спецкурсами
166. Учителі фізичної культури м.Бердянськ
167. Учителі курсу «Основи здоров’я» м.Бердянськ
Жовтень
168. Заступники директорів ЗНЗ (стаж понад 5 років) зі спецкурсами
169. Учителі СЗНЗ. Учителі класів ІПК закладів освіти
170. Вихователі ГПД
171. Музичні керівники ДНЗ
172. Музичні керівники ДНЗ
173. Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури м.Мелітополь
174. Бібліотекарі ЗНЗ (спеціаліст та ІІ категорія)
175. Учителі трудового навчання та обслуговуючої праці зі спецкурсами
176. Учителі початкових класів, які працюють в 2-4-х класах (вища та І категорія)
м.Мелітополь
177. Учителі української мови та літератури зі спецкурсом Веб 2.0
178. Учителі математики основної та старшої школи (вища та І категорія) зі спецкурсами
м.Бердянськ
179. Учителі трудового навчання, математика, російська мова, література та зарубіжна
література, керівники гуртків позашкільних закладів
(другий предмет, заочна форма навчання)
180. Директори ЗНЗ (стаж понад 5 років) зі спецкурсами
181. Учителі інформатики (базовий курс) м.Бердянськ
182. Вихователі ДНЗ
183. Вихователі ДНЗ
184. Учителі фізичної культури (категорія вища та І)
185. Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (К-Дніпровська ЗСШ-І)
186. Учителі української мови та літератури м.Енергодар
187. Педагоги-організатори та класні керівники зі спецкурсами.
188. Учителі початкових класів, які працюють в 1-х класах (спеціаліст та ІІ категорія)
189. Учителі початкових класів, які працюють в 1-х класах (спеціаліст та ІІ категорія)
190. Учителі англійської мови (категорія вища та І)
191. Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів (хореографія, акомпанемент)
192. Заступники директорів ЗНЗ (стаж понад 5 років) зі спецкурсами
193. Учителі-сумісники
географії та економіки зі спецкурсами «Природознавство»,
«Екологія» м.Мелітополь
194. Учителі математики, трудового навчання
(другий предмет, дистанційна форма навчання)
195. Учителі інформатики (основний предмет, дистанційна форма навчання)
196. Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ЗСШ-І № 4)
Листопад
197. Інструктори ЛФК закладів освіти. Педагогічні працівник спортивних закладів.
198. Учителі української мови та літератури (вища та І категорія)
19-30.09.
19-30.09.
19-30.09.
19-30.09.
19-30.09.
19-30.09.
19-30.09.
20.09.,
01.11.
26-30.09.
21-25.11.
26.09.-07.10.
26.09.-07.10.
03-07.10.
28.11.-02.12..
03-13.10.
03-13.10.
03-13.10.
03-13.10.
03-13.10.
03-13.10.
03-13.10.
03-13.10.
03-21.10.
03-21.10.
05.10.,
07.12.,
14.12.
10-14.10.
05-09.12.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17-28.10.
17.10.-04.11.
17.10.-04.11.
18.10,
23.11.
18-20.10.
20-21.12.
24.10.-04.11.
31.10.-11.11.
31.10.-11.11.
8
199. Учителі інформатики (базовий курс)
200. Вихователі ДНЗ груп раннього віку
Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Специфіка психічного розвитку дитини дошкільного
201.
віку»
202. Учителі музичного мистецтва зі спецкурсом «Художня культура»
203. Бібліотекарі ЗНЗ
204. Учителі образотворчого мистецтва та креслення зі спецкурсом «Художня культура»
205. Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ЗСШ-І «Січовий колегіум»)
206. Учителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів освіти
207. Учителі фізики та астрономії (вища та І категорії) зі спецкурсами
208. Соціальні педагоги зі спецкурсами
209. Педагогічні працівники ПТНЗ (майстри виробничого навчання)
210. Вихователі-методисти ДНЗ зі спецкурсами «Використання ІКТ та медіаосвіта в ДНЗ»
211. Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Основи ІКТ»
Учителі математики основної та старшої школи зі спецкурсами «Профільне та
212.
поглиблене вивчення математики», «Підготовка учнів до олімпіад»
213. Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури зі спецкурсом Веб 2.0.
214. Учителі початкових класів за сумісництвом вихователі ГПД
Учителі початкових класів зі спецкурсами «Квест-технології», «Використання
215.
інтерактивних пристроїв»
216. Учителі-сумісники хімії та біології зі спецкурсами «Природознавство», «Екологія» ,
«Профільне навчання»
Грудень
217. Вихователі СЗНЗ
Учителі французької мови.
218.
Учителі англійської мови, які працюють в початкових класах
219. Учителі історії та правознавства (спеціалісти та ІІ категорія) зі спецкурсами
220. Учителі технічної праці та курсу «Технології», майстри виробничого навчання
Учителі-сумісники
географії та економіки зі спецкурсами «Природознавство»,
221.
«Екологія»
222. Учителі курсу «Захист Вітчизни ( цивільна оборона та медико-санітарна підготовка)»
223. Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Розвиток мовленнєвої компетенції дитини»
224. Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Розвиток мовленнєвої компетенції дитини»
225. Вихователі ДНЗ зі спецкурсом «Розвиток мовленнєвої компетенції дитини»
226. Методисти РМК. ММК зі спецкурсами
227. Учителі фізичної культури закладів освіти зі спецкурсом ІКТ
228. Керівники ПТНЗ (директори, заступники директорів)
229. Учителі інформатики зі спецкурсами Інтел та Веб 2.0
31.10.-11.11.
31.10.-11.11.
31.10.-11.11.
31.10.-11.11.
31.10.-11.11.
31.10.-11.11.
07-25.11.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12.
14.11.-02.12
05.12.-16.12.
05.12.-16.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
05.12.-23.12.
9
Додаток № 6
БАЗОВІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНИХ ЗАНЯТЬ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА В
МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД
Жовтневий район
ЗНЗ № 1
ШГ № 2
ШГ № 11
-
ЗНЗ № 15
-
ЗНЗ № 76
Колегіум № 98Ліцей № 105 Технічний ліцей
ДНЗ № 19
ДНЗ № 36
ДНЗ № 55
ДНЗ № 81
ДНЗ № 75
ДНЗ № 9
ДНЗ № 130
ДНЗ № 164
ДНЗ № 182 Центр ДП
Центр ТДЮ -
музичне мистецтво
українська мова та література, географія, початкові класи, хімія
історія та право, хімія, іноземні мови , початкові класи, російська мова та література,
основи здоров’я
російська мова, початкові класи, хімія, хімія-біологія, біологія, математика,
бібліотекарі, історія та правознавство
хімія, інформатика
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги, початкові класи, вихователі ГПД, математика, бібліотекарі,
інформатика
математика
хімія, інформатика,математика, фізика, трудове навчання
вихователі ДЗО
вихователі ДНЗ
методисти, завідувачі, вихователі ДЗО
вихователі ДЗО
вихователі ДЗО
методисти, вихователі ДЗО
музичні керівники, завідувачі,методисти, практичні психологи, вихователі ДНЗ
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
вчителі курсу «Захист Вітчизни»
педагогічні працівники позашкільних закладів
Заводський район
ШГ № 46
-
ЗНЗ № 75
НВК № 67
-
ДНЗ № 163
ДНЗ № 167
ДНЗ № 22
ДНЗ № 179
ДНЗ № 273
ДНЗ № 208
ДНЗ № 230
Будинок ДЮТ -
українська мова та література, іноземна мова, початкові класи, інформатика,
бібліотекарі, хімія, хімія-біологія
технічна праця, українська мова та література, початкові класи
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги, технічна праця
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
педагогічні працівники позашкільних закладів
Комунарський район
ШГ № 6
-
ШГ № 7
ШГ № 8
НК № 23
-
початкові класи, педагоги-оргапнізатори, математика
заступники директорів з ВР,
початкові класи, математика, географія, інформатика
початкові класи, українська мова та література,
медичні сестри, початкові класи.
10
ЗНЗ № 70
ЗНЗ № 80
ЗНЗ № 103
-
ЗНЗ № 107
-
початкові класи, технічна праця
вчителі класів ІПК
іноземні мови, початкові класи, технічна праця
початкові класи, технічна праця, хімія, іноземні мови, фізична культура,
українська мова та література,
ШК № 110
-
вихователі ГПД, технічна та обслуговуюча праця, початкові класи, вчителі курсу
Центр ДП
ДНЗ № 24
ДНЗ № 166
ДНЗ№ 188
ДНЗ № 28
ДНЗ № 219
ДНЗ № 274
ДНЗ № 295
Центр МШ
-
«Основи християнської культури», «Художня культура», етика
вчителі курсу «Захист Вітчизни»
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО, вчителі-логопеди
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
педагогічні працівники позашкільних закладів
Ленінський район
ШГ № 31
математика, початкові класи, географія, технічна праця
фізика та астрономія, українська мова та література, педагоги-оргапнізатори,
заступники директорів з ВР
ШГ № 50
початкові класи, образотворче мистецтво та креслення, російська мова та література
ЗНЗ № 62
російська мова, географія, початкові класи, математика
ЗНЗ № 66
обслуговуюча праця
ЗНЗ № 69
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги, українська мова та література, математика, початкові класи, основи
здоров’я
Колегіум « ЕЛІНТ» - методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги, початкові класи, географія, бібліотекарі, інформатика
ЗНЗ № 109
бібліотекарі, хімія, З/директорів,
ЗНЗК № 100 математика, початкові класи, економіка, хімія
ЗНЗ № 104
фізична культура
ДНЗ № 94
завідувачі, вихователі ДЗО
ДНЗ № 101 завідувачі, вихователі ДЗО
ДНЗ № 160 завідувачі, вихователі ДЗО
ДНЗ № 221 завідувачі, вихователі ДЗО
ДНЗ № 247 завідувачі, вихователі ДЗО
ДНЗ № 229 завідувачі, вихователі ДЗО
ЦСОД «Лазурний»- завідувачі, методисти, вихователі ДЗО
Центр ДЮТ педагогічні працівники позашкільних закладів
-
Орджонікідзевський район
ЗНЗ № 20
ШГ № 25
-
ШГ № 27
ШГ № 28
-
ЗНЗ № 41
ШГ № 71
-
ЗНЗ № 72
-
ЗНЗ № 78
-
хімія, хімія-біологія, бібліотекарі, початкові класи,
початкові класи
обслуговуюча праця, географія
бібліотекарі, географія, початкові класи
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги,, фізика та астрономія, хімія, хімія-біологія,
інформатика, початкові класи, математика
фізика та астрономія
географія, хімія, хімія-біологія, музичне мистецтво, початкові класи,
основи здоров’я
бібліотекарі, українська мова та література, початкові класи, хімія, хімія-біологія,
географія,
технічна праця
11
ЗНЗ “Основа”Класичний ліцей
КЛ № 79
ЗНЗ № 94
МНВК
ДНЗ № 6
ДНЗ № 42
ДНЗ № 126
ДНЗ № 145
ДНЗ № 146
ДНЗ № 162
ДНЗ № 161
ДНЗ № 281
Центр ДДЮ
-
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги,, фізична культура, основи здоров'я, математика, початкові класи,
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги, українська мова та література, історія та правознавство
образотворче мистецтво, початкові класи
вчителі курсу «Основи християнської культури», «Художня культура», етика
трудове навчання
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО, медичні сестри
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО, вчителі-логопеди
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, методисти, вихователі ДЗО, вихователі груп компенсуючого типу
педагогічні працівники позашкільних закладів
Шевченківський район
Ліцей № 34
-
ЗНЗ № 65
ЗНЗ № 77
-
ШГ №93
-
Ліцей «Вибір»НВК «Світанок»
ДНЗ № 43
ДНЗ № 39
ДНЗ № 135
ДНЗ № 196
ДНЗ № 226
ДНЗ № 210
ДНЗ № 244
ДНЗ № 280
ДНЗ № 284
ЦСОД “Надія”Центр ТДЮ Центр РОМ -
вчителі інформатики, математика, українська мова та література, географія,
економіка, початкові класи, трудове навчання, фізика та астрономія
математика
основи здоров'я
географія, початкові класи, українська мова та література, заступники директорів з ВР,
педагоги-організатори
початкові класи, хімія, хімія-біологія
початкові класи
завідувачі, вихователі ДЗО
вихователі груп компенсуючого типу
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО, вчителі-логопеди
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО, вихователі груп компенсуючого типу
завідувачі, вихователі ДЗО, психологи ДНЗ, соціальні педагоги ДНЗ
педагогічні працівники позашкільних закладів
педагогічні працівники позашкільних закладів
Хортицький район
НВК № 9 МГАЗНЗ № 32
ЗНЗ № 40
ШГ № 45
-
ЗНЗ № 49
ЗНЗ № 51
ЗНЗ № 91
ЗНЗ № 92
БПЛ № 99
-
ЗНЗ № 106
ЗНЗ № 108
-
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні психологи,
соціальні педагоги, бібліотекарі, початкові класи, математика, заступники директорів з
ВР, педагоги-організатори, фізика та астрономія, інформатика, трудове навчання
початкові класи
обслуговуюча праця, початкові класи
іноземні мови, директори, заступники директорів, практичні психологи, соціальні
педагоги, українська мова та література, початкові класи, бібліотекарі
початкові класи
трудове навчання
технічна праця
українська мова та література
початкові класи, креслення, географія, хімія, хімія-біологія, математика, російська мова
та література, фізика та астрономія, біологія, інформатика,
початкові класи, бібліотекарі
українська мова та література
12
НВК «Злагода»
ДНЗ № 107
ДНЗ № 205
ДНЗ № 231
ДНЗ № 228
ДНЗ № 235
ДНЗ № 272
ДНЗ № 282
ДНЗ № 287
ДНЗ № 291
Центр ЕВ
-
медичні сестри
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, методисти, вихователі ДЗО
методисти , музичні керівники ,завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
педагогічні працівники позашкільних закладів
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради
МБЛ “Перспектива”
-
ШЛ “Контакт”
ШЛ “Логос”
-
Гімназія „Алєф”
-
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги, українська мова та література, російська мова
та література, географія, бібліотекарі, хімія, хімія-біологія, біологія,
російська мова, математика
іноземна мова, біологія, географія, початкові класи
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги, географія, хімія , біологія, економіка,
українська мова та література, російська мова та література, математика,
історія та правознавство, початкові класи, фізика та астрономія
початкові класи, інформатика, математика, фізика, трудове навчання
Департамент освіти Запорізької обласної державної адміністрації
Січовий колегіум
українська мова та література, іноземна мова, хімія, географія, економіка,
інформатика, трудове навчання, фізика та астрономія, математика
Ліцей «Захисник»
українська мова та література, фізика та астрономія
ХНБНРЦ
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги, фізична культура
ЗСОШ-І № 7
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги,
ЗСОШ-І «Джерело» вихователі СЗШ-І
ЗСОШ-І «Орієнтир» методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги, вихователі СЗШ-І
ЗЗОШ-І «Оберіг»
вчителі СЗНЗ
ЗЗОШ-І «Світанок» вчителі-логопеди
ЗОЦНТТУМ «Грані» керівники ПЗО, педагогічні працівники позашкільних закладів, інформатика
ЗОЦТКУМ
педагогічні працівники позашкільних закладів
ЗОЦЕНТУМ
педагогічні працівники позашкільних закладів
ЗОЦХЕНТУМ
педагогічні працівники позашкільних закладів
ХННРЦ
педагогічні працівники позашкільних закладів
ДНЗ «ВПУ сфери послуг» - керівники ПТНЗ, педагогічні працівники ПТНЗ
ДНЗ «ВПУ моди і стилю» - керівники ПТНЗ, педагогічні працівники ПТНЗ
Гуляйпільський ліцей «Лідер» фізика, математика, інформатика, трудове навчання
Матвіївський НВЕ «Всесвіт» фізика та астрономія
Кушугумська гімназія «Інтелект» - українська мова та література
Балабинська гімназія «Престиж» - українська мова та література
Енергодарська ЗОШ № 4
українська мова та література
Новопетрівська ЗОШ Бердянського РВО - українська мова та література
Костянтинівська РПШ «Прометей» Мелітопольського РВО - українська мова та література
-
Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області
13
Гімназія № 19
-
Гімназія № 9
-
Гімназія № 10
-
НВК № 16
-
ЗНЗ № 14
ЗНЗ № 7
ЗНЗ № 1
-
ЗОШ № 4
-
ЗНЗ № 25
ДНЗ № 2
ДНЗ № 30
ДНЗ № 20
ДНЗ № 9
ДНЗ № 48
ДНЗ № 21
ПДЮТ
ДНЗ «МБЦ ПТО»
-
-
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги заступники директорів з ВР, педагогиорганізатори, бібліотекарі
українська мова та література
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги заступники директорів з ВР, педагогиорганізатори
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги фізична культура, основи здоров’я,
бібліотекарі
фізична культура, бібліотекарі
фізична культура, бібліотекарі
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги основи здоров’я
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги, вчителі курсу «Основи християнської культури»,
«Художня культура», етика
українська мова та література, біологія, хімія.
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі,методисти, вихователі ДЗО, музичні керівники
завідувачі, вихователі ДЗО,
завідувачі, вихователі ДЗО,
керівники ПНЗ, педагогічні працівники позашкільних закладів
керівники ПТНЗ, педагогічні працівники ПТНЗ
Бердянський міський відділ освіти Запорізької області
Гімназія № 1
-
Гімназія № 2
-
ЗОШ № 1
-
ЗОШ № 3
-
ЗНЗ № 9
-
ЗНЗ № 11
-
ЗОСШ № 16
-
ДНЗ № 1
ДНЗ № 20
ДНЗ № 25
ДНЗ № 34
ДНЗ № 39
ДНЗ № 40
ЦДЮТ
-
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги фізика та астрономія
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги основи здоров’я, українська мова та література,
бібліотекарі
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги
вчителі курсу «Основи християнської культури», «Художня культура», етика,
бібліотекарі
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги фізична культура, основи здоров’я
методисти РМК, ММК, директори, заступники директорів, практичні
психологи, соціальні педагоги
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
завідувачі,методисти, вихователі ДЗО, музичні керівники
завідувачі,методисти, вихователі ДЗО
завідувачі, вихователі ДЗО
керівники ПНЗ, педагогічні працівники позашкільних закладів
14
Зразок
НАПРАВЛЕННЯ № _____
на курси підвищення кваліфікації
/заповнювати тільки українською мовою/
За фахом (курси, на які направляєтесь) __________________________________________
Термін курсів з ______________________ 2016 р. до __________________________ 2016 р.
1. Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________________
2. Місце роботи (повна назва району, школи, ДЗО) __________________________________
______________________________________________________________________________
3. Рік народження_______________________________________________________________
4. Фах (за дипломом) ____________________________________________________________
5. Коли і який навчальний заклад закінчив __________________________________________
6. Педагогічний стаж________(в т.ч. за фахом)_____________(в т.ч. керівний)____________
7. Коли і де був останній раз на курсах підвищення кваліфікації (за даним фахом)
_______________________________________________________________________________
8. Категорія за результатами атестації ______________________________________________
9. Коли наступна атестація _______________________________________________________
10. На яку категорію претендуєте __________________________________________________
11.Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________
(в давальному відмінку: кому?)
12.Тема курсової роботи _________________________________________________________
Відповідальний за курсову перепідготовку _______________ _________________________
(прізвище, ініціали)
М.П.
(підпис)
На курси слухачі обов’язково прибувають з направленням даного зразка.
Направлення на курси видає районний відділ освіти, школа-інтернат, управління
освіти міськвиконкому.
Всі дані в направленні заповнюються друкованим шрифтом.
Автор
mmk_berd
Документ
Категория
Образование
Просмотров
35
Размер файла
624 Кб
Теги
наказ, 2016, додаток
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа