close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Форми виховання

код для вставки
Форми виховання
Складний процес виховання здійснюється за допомогою
різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту
та завдань виховної роботи, вікових особливостей виховання
з урахуванням основних напрямків діяльності школярів:
1. інформаційно – масові ( інтелектуальні ігри, вечори,
подорожі до джерел рідної культури, вивчення історії
школи, створення книг, альманахів);
2. діяльнісно – практичні, групові ( творчі групи, огляди,
конкурси, свята, екскурсії);
3. інтерактивні ( фестивалі; „ круглі столи” з проблем
традицій, культури, політики, права; гуртки; КВК );
4. діалогічні ( бесіди, між рольове спілкування);
5. інтерактивні ( доручення, творчі завдання, звіти,
індивідуальна робота);
6. наочні ( виставки дитячої творчості, тематичні
стенди).
Методи роботи:










організаційні;
словесні;
наочні;
лекції;
відеолекторії;
бесіди;
місячники;
анкетування;
оформлення наочності;
рекомендації учням, батькам, вчителям, класним
керівникам;
 робота з обдарованими дітьми.
Результати
Результатом роботи школи є випускник, в якого
сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для
збереження його самостійності у різноманітних сферах
життєдіяльності, здорова ( фізично, психічно, духовно)
людина, творча особистість з розвиненою потребою у
самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним
світоглядом та почуттям відповідальності за долю
України, її народу, людства.
Автор
Kolochavazosh2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
37
Размер файла
16 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа