close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План роботи МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

код для вставки
Засідання 1.
29 серпня 2015 р.
Тема: «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення».
Форма проведення: круглий стіл.
Теоретична частина
1. Доповідь: «Аналіз роботи МО за 2014-2015 н.р. та перспективи роботи
на 2015-2016 н.р.
Беца Л.В., керівник ШМО класних керівників
2. Виступ: «Визначення основних напрямів методичної та виховної
роботи на 2015- 2016 навчальний рік. Проект плану роботи МО на 20152016 навчальний рік.
Хланта Н.І.., заступник директора з навчально- виховної роботи
3. Ознайомлення з новинками фахової педагогічної преси,науковометодичної літератури з питань організації виховного процесу в школі.
Двуйло Т.В., бібліотекар школи
Практична частина
1. Обговорення плану роботи МО на 2015-2016 н.р.
Члени ШМО
2. Аукціон ідей.
Обговорення форм проведення показових виховних заходів класними
керівниками у 2015-2016 н.р.
Члени ШМО
(1 засідання)
Література
1. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних
закладах у 2015-2016 н.р. (Лист МОН №1/9 – 376 від 25.07.2015р.)
2. Методичні рекомендації ЗОІППО на 2015-2016 н.р.
3. Методичні рекомендації з позашкільної освіти та її методичного супроводу у
2015-2016 н.р.
Рекомендації




Користуватись класному керівнику при плануванні виховної діяльності
діяльності з класним колективом методичними рекомендаціями з питань
організації виховної роботи в навчальних закладах у 2015-2016 н.р.
Організовувати виховну діяльність з класним колективом на реалізацію
Концепції національно патріотичного виховання учнівської молоді.
Спрямувати зміст організації життєдіяльності учнівських колективів на
формування в дітей та підлітків духовних, загальнолюдських, національних
та демократичних цінностей, активної громадянської позиції.
Активніше висвітлювати класним керівникам у фаховій пресі, на
методичному порталі Закарпатського навчального інформаційноінноваційного центру досвід реалізації Програми національного виховання
учнівської молоді
Засідання 2
23 жовтня 2015 р.
Тема: Шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання
Форма проведення: круглий стіл
Теоретична частина
Обговорення методичних рекомендації щодо ефективного впровадження у
виховну систему школи
сучасних форм і методів громадянського й національного виховання.
Практична частина
1. Аукціон ідей «Система проведення Уроків мужності»
Члени ШМО
2. Укладання пам’ятки класному керівнику «Секрети майстерності».
Члени ШМО
Засідання 3
(29 січня 2015 р.)
Тема. Озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями
та навичками культури праці, розвиток здібностей до певного виду
діяльності»
Форма проведення: круглий стіл
Теоретична частина
Виступ. Цілеспрямоване й усвідомлене прилучення зростаючої
особистості до суспільних цінностей праці.
Шутак Н.Ю., класний кер.8 КЛАС
Виступ. Ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з
важливих життєвих потреб.
Дербак С.І., класний кер. 2 класу
Практична частина
1. Колективне укладання пам’ятки: «Як допомогти визначитись учневі у
житті».
Члени ШМО
2. Практичні вправи щодо розвитку в учнів навичок культури праці,
розвитку здібностей до певного виду діяльності.
Боржавич О.Я., психолог школи.
Література
1. Алфімов В.М. «Розвиваємо розумові й творчі здібності старшокласників».
Обдарована дитина. – 2003. №5. С.30-42.
2. Манейчик М. «Розвиток творчих здібностей дітей на уроках художньоестетичного циклу». Школа.- 2012. №7. С. 63-65.
3. Никончук Н.О. «Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки
розвитку здібностей у молодшому шкільному віці».Практична психологія та
соціальна робота. – 2010.- №5. – С. 20-35.
4. Рощіна С. «Гра як метод розвитку здібностей». Школа. – 2012.- №1. – С. 3740.
Азаренкова А. «Розвиток творчих здібностей учнів як засобу самовираження
особистості». Школа.
Засідання 4
(29 квітня 2016 р.)
Тема: «Роль сім’ї та школи у формуванні успішної особистості»
Форма проведення: круглий стіл.
Теоретична частина
1. Виступ. Організація спільних справ батьків і дітей.
З досвіду роботи класних керівників.
Барна В.В., класний кер. 4 кл.
Шимоня Н.І., класний кер. 10 кл.
2. Виступ. Узгодженість дій сім’ї і школи у вихованні моральних
якостей особистості.
Рошинець Т.В., соціальний педагог школи.
Практична частина
Випустити методичний бюлетень по роботі сім’ї та школи.
Члени ШМО
Література
1) Боришевський М. «Дорога до себе».- К. Академівидав., 2010 -416с.
2) Волобуєва Т.Б. «Розвиток творчої компетентності школярів».Х.:Вид.група «Основа», 2005 р. -112 с.
3) Бондаренко В. «Школа успіху». Обдарована дитина. -2014.-№3.-С. 52-57.
4) Галагуза О. «Школа життєвого успіху». Директор школи. -2013. - №5. –
С.20-24.
5) Кравцова К.М. «Співпраця педагогів, батьків та учнів – крок до успіху».
Педагогічна майстерня». – 2014.- №2.- С. 40-45.
Автор
Kolochavazosh2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
73
Размер файла
27 Кб
Теги
робота
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа